Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&languageId=100000&startDateTime=2019-10-23&endDateTime=2019-10-23 The top 25 events Engelska forskarseminariet: Catharina Hellberg, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044542 Forskarseminarium i ämnet engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Doktorandseminarium Språk Sprid inom fakulteten Forskning Litteraturvetenskap Humaniora true Tue, 28 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044542 2020-01-28T12:00:00Z INSTÄLLT: Spanska forskarseminariet: Juanita Vélez Olivera https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030307 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Språk Humaniora Doktorandseminarium Seminarium true Wed, 29 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030307 2020-01-29T12:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Per Ambrosiani https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137013324 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Humaniora Språk Seminarium Forskning true Thu, 30 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137013324 2020-01-30T12:15:00Z The Translator who got lost in the archive https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Forskning Humaniora Seminarium Språk Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Föreläsning true Thu, 30 Jan 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 2020-01-30T14:00:00Z Malin Podlevskikh Carlström: "The Trials of the Intertextual: The Translation and Reception of Tatyana Tolstaya's Kys´ in Sweden and the United States" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation Humaniora true Fri, 31 Jan 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 2020-01-31T09:15:00Z Lin Engdahl om debutromanen "En piska, en påk, en yxa" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052048 Gästföreläsning inom Karlgrenseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-03 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Humaniora Forskning Språk Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Mon, 03 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052048 2020-02-03T14:00:00Z Cross-Historical Comparison in Literary Studies: Reassessing the Twentieth-Century Legacy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Forskning Seminarium Språk Humaniora true Tue, 04 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 2020-02-04T14:00:00Z Franska forskarseminariet: Lára Hammer Björndotter presenterar sin magisteruppsats https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045855 Forskarseminarium i ämnet franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Humaniora Seminarium Språk true Wed, 05 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045855 2020-02-05T14:00:00Z Arabiska forskarseminariet: Andreas Hallberg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 Forskarseminarium i ämnet arabiska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora Språk Forskning Seminarium true Wed, 05 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 2020-02-05T14:15:00Z Mostly hidden from view" or simply not there? A fresh look at case inflection in Standard Arabic https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 Föreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Lingvistik Språk Forskning Humaniora Föreläsning Seminarium true Thu, 20 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 2020-02-20T12:15:00Z Sifilografía. Diseased Literary, Medical and Political Discourses in the Hispanic World https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-25 17:15</endDateTime></metadata>]]> Forskning Sprid inom fakulteten Språk Humaniora Kulturstudier Seminarium Föreläsning Litteraturvetenskap true Tue, 25 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 2020-02-25T14:15:00Z Typografi: teknologi, estetik, städer och ekonomi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052175 Forskningsseminarium om typografi. Karin Wagner presenterar sitt bokprojekt om typografi i den digitala tidsåldern. Johan Järlehed och Maryam Fanni presenterar ett artikelprojekt om stadstypsnitt. Arina Stoenescu presenterar sitt avhandlingsprojekt "Connections between Typography and Politics in Romania during the Communist Period 1948-1989". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Seminarium Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Kulturstudier Sprid inom fakulteten Forskning true Thu, 27 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052175 2020-02-27T13:00:00Z Engelska forskarseminariet: Evelina Johansson, halvtidsseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030172 Forskarseminarium i ämnet engelska inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-03 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Sprid inom fakulteten Forskning Doktorandseminarium Lärande Humaniora true Tue, 03 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030172 2020-03-03T12:00:00Z Spanska forskarseminariet: Emma Magnusson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! Forskning Språk true Wed, 11 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 2020-03-11T12:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Leonid Kulikov https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Språk Lingvistik Seminarium Forskning Humaniora Föreläsning true Wed, 11 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 2020-03-11T12:15:00Z How to move from separate, duplicated and conflicting dictionaries towards information layers in a single cooperatively created dictionary https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051886 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 18 Mar 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051886 2020-03-18T09:15:00Z Spanska forskarseminariet: Andrea Castro https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030382 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Ingen annan plats! Språk Seminarium true Wed, 22 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030382 2020-04-22T11:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Humaniora Språk Svenska true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z