Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&languageId=100000&startDateTime=2019-08-01&endDateTime=2019-08-31 The top 25 events Engelska forskarseminariet: Johan Hellberg, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044511 Forskarseminarium i ämnet engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-21 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Humaniora Forskning Doktorandseminarium Seminarium Sprid inom fakulteten Språk true Tue, 21 Jan 2020 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044511 2020-01-21T09:00:00Z Making a Request in Ivorian French: A Field Study https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039292 Föreläsning inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-23 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Språk Forskning Seminarium Föreläsning Lingvistik true Thu, 23 Jan 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039292 2020-01-23T14:15:00Z Engelska forskarseminariet: Catharina Hellberg, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044542 Forskarseminarium i ämnet engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Forskning Språk true Tue, 28 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044542 2020-01-28T12:00:00Z INSTÄLLT: Spanska forskarseminariet: Juanita Vélez Olivera https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030307 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Doktorandseminarium Humaniora Ingen annan plats! Språk Seminarium true Wed, 29 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030307 2020-01-29T12:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Per Ambrosiani https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137013324 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Språk Ingen annan plats! Föreläsning Forskning true Thu, 30 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137013324 2020-01-30T12:15:00Z The Translator who got lost in the archive https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning Språk Forskning Lingvistik true Thu, 30 Jan 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 2020-01-30T14:00:00Z Malin Podlevskikh Carlström: "The Trials of the Intertextual: The Translation and Reception of Tatyana Tolstaya's Kys´ in Sweden and the United States" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora true Fri, 31 Jan 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 2020-01-31T09:15:00Z Cross-Historical Comparison in Literary Studies: Reassessing the Twentieth-Century Legacy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Föreläsning Sprid inom fakulteten Språk Humaniora Forskning Seminarium true Tue, 04 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 2020-02-04T14:00:00Z Franska forskarseminariet: Lára Hammer Björndotter presenterar sin magisteruppsats https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045855 Forskarseminarium i ämnet franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 05 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045855 2020-02-05T14:00:00Z Arabiska forskarseminariet: Andreas Hallberg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 Forskarseminarium i ämnet arabiska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Forskning Humaniora Seminarium Språk true Wed, 05 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 2020-02-05T14:15:00Z Mostly hidden from view" or simply not there? A fresh look at case inflection in Standard Arabic https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 Föreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Seminarium Föreläsning Lingvistik Forskning Humaniora Sprid inom fakulteten true Thu, 20 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 2020-02-20T12:15:00Z Sifilografía. Diseased Literary, Medical and Political Discourses in the Hispanic World https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-25 17:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Seminarium Språk Humaniora Litteraturvetenskap Kulturstudier Forskning true Tue, 25 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 2020-02-25T14:15:00Z Engelska forskarseminariet: Evelina Johansson, halvtidsseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030172 Forskarseminarium i ämnet engelska inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-03 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Lärande Humaniora Doktorandseminarium Språk Sprid inom fakulteten Forskning true Tue, 03 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030172 2020-03-03T12:00:00Z Spanska forskarseminariet: Emma Magnusson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Humaniora Seminarium Forskning true Wed, 11 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 2020-03-11T12:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Leonid Kulikov https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Språk Forskning Sprid inom fakulteten Lingvistik Seminarium Humaniora true Wed, 11 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 2020-03-11T12:15:00Z Spanska forskarseminariet: Andrea Castro https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030382 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Forskning Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 22 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030382 2020-04-22T11:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Centrala kalendern www.gu.se Konferens Svenska true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z