Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Exile as context in history https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136856136 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Litteraturvetenskap Humaniora Sprid inom fakulteten Språk Föreläsning Forskning true Tue, 23 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136856136 2019-04-23T11:15:00Z Franska forskarseminariet: Ugo Ruiz https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846185 Föreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Seminarium Ingen annan plats! Föreläsning Litteraturvetenskap Humaniora true Wed, 24 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846185 2019-04-24T13:15:00Z Afrikanska språk: Ponsiano Kanijo, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879167 Forskarseminarium i afrikanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariet ingår även i forskninsgområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-25 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Doktorandseminarium Språk Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 25 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879167 2019-04-25T11:15:00Z Multilingual writing https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846248 Workshop om flerspråkig skrift och skrivpraktiker med inbjuden gästforskare Mark Sebba från Lancaster University, GB. Workshoppen arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext och seminarieserien Skrift och samhälle, institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Workshop Språk Humaniora Lingvistik true Fri, 26 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846248 2019-04-26T07:00:00Z Etiska övervägningar och dilemman i våra internationella samarbeten - det kinesiska exemplet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136881509 Från att ha varit en ytterst marginell aktör har Kina på historiskt kort tid blivit en global nyckelspelare inom forskning, innovation och högre utbildning. Hur ska Svenska lärosäten förhålla sig till denna ekonomiska, militära och teknologiska stormakt? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Internationellt Medarbetarportal Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 29 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136881509 2019-04-29T07:00:00Z Engelska forskarseminariet: Wade Bell, halvtidsseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879035 Forskarseminarium i ämnet engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: engelska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-02 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-02 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Språk Doktorandseminarium Seminarium Halvtidsseminarium Humaniora true Thu, 02 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879035 2019-05-02T13:15:00Z Language, sexuality, history: Imagining a queer historical linguistics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136876030 William L. Leap håller seminarium om projektet <i>Queer historical linguistics</i> som behandlar intersektionerna språk, sexualitet och historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Ingen annan plats! Humaniora true Mon, 06 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136876030 2019-05-06T11:15:00Z Outsider Theory https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136889363 Gästföreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intreserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-07 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Sprid inom fakulteten Humaniora Forskning Föreläsning Seminarium true Tue, 07 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136889363 2019-05-07T13:15:00Z Afrikanska språk: Lengson Ngwasi, halvtidsseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136880502 Forskarseminarium i afrikanska språk och inom forskninsgområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Halvtidsseminarium Doktorandseminarium Språk Ingen annan plats! Forskning Seminarium true Thu, 09 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136880502 2019-05-09T11:15:00Z Arabiska forskarseminariet: Mariam Dalhoumi, halvtidsseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879055 Forskarseminarium i ämnet arabiska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: engelska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-09 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Forskning Doktorandseminarium Halvtidsseminarium Språk true Thu, 09 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879055 2019-05-09T13:15:00Z VitKrit: Forskarseminarium med Scott Burnett https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840524 VitKrit är ett seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst, vars övergripande syfte är att utgöra ett forum för humanvetenskaplig och konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet som sätter dekolonialitet i fokus för sitt kunskapsintresse. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Mon, 13 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840524 2019-05-13T11:15:00Z Writing as participants in Web 2.0: How well can we theorize spaces and communities? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136889455 Gästföreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-14 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-14 14:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Forskning Språk Seminarium Humaniora Föreläsning true Tue, 14 May 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136889455 2019-05-14T10:00:00Z Engelska forskarseminariet: Catharina Hellberg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136880586 Forskarseminarium i engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: engelska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Doktorandseminarium Humaniora Forskning Språk Ingen annan plats! true Tue, 14 May 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136880586 2019-05-14T11:00:00Z Typology and evolution of plural agreement in Cushitic https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136880655 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Humaniora Seminarium Föreläsning Forskning true Thu, 16 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136880655 2019-05-16T11:15:00Z Quantum Mechanics of the Fluid or Transcultural Text-Bodies in/of Valeria Luiselli's "Faces in the Crowd" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136889849 Gästföreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-21 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium Föreläsning Språk true Tue, 21 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136889849 2019-05-21T13:15:00Z Franska forskarseminariet: Maria Forsman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848798 Doktorandseminarium inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Språk Forskning Ingen annan plats! Doktorandseminarium true Wed, 22 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848798 2019-05-22T13:15:00Z Tid för skrivande och läsande i den nyliberala akademin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136877859 Litteraturseminarium i den GU-gemensamma serien Det akademiska skrivandets politiska ekonomi. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-28 14:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Språk Seminarium Forskning Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Lingvistik Humaniora true Tue, 28 May 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136877859 2019-05-28T10:00:00Z Metaorthographic Features of Manga and L1 and L2 Readers' Awareness Thereof https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848807 Seminarium inom forskningsomrdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Språk Humaniora Forskning Seminarium true Tue, 28 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848807 2019-05-28T13:15:00Z Slaviska forskarseminariet: Malin Podlevskikh Carlström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136868204 Doktorandseminarium i ämnet slaviska språk, ryska, i samarbete med forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Seminarium Doktorandseminarium Humaniora Sprid inom fakulteten Forskning true Wed, 29 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136868204 2019-05-29T13:15:00Z Språk och lärande: Clare Lindström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848910 Doktorandseminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-06-04 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Lärande Doktorandseminarium Forskning Seminarium Humaniora true Tue, 04 Jun 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848910 2019-06-04T13:15:00Z Slaviska forskarseminariet: Iril Hove Ullestad https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136868241 Doktorandseminarium i ämnet slaviska språk i samarbete med forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet: Populärkultur vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-06-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Seminarium Humaniora Språk Forskning true Wed, 05 Jun 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136868241 2019-06-05T11:15:00Z Slaviska forskarseminariet: Kyrkoslaviskan i dagens Ryssland och Ukraina. Om språk, religion och geopolitik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136883856 Gästföreläsning inom ämnet slaviska språk vid institutonen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-06-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Föreläsning Litteraturvetenskap Ingen annan plats! Seminarium Språk true Wed, 05 Jun 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136883856 2019-06-05T13:15:00Z Diskussionsseminarium utifrån Åsa Burmans bok "Bli klar i tid och må bra på vägen" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838852 Ett seminarium på temat forskarutbildning med fokus på doktoranders arbetssituation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Mon, 02 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838852 2019-09-02T11:15:00Z Slaviska forskarseminariet: Malin Podlevskikh Carlström, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136861011 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk, ryska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Doktorandseminarium Forskning Seminarium Humaniora Språk Litteraturvetenskap true Thu, 05 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136861011 2019-09-05T11:00:00Z Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2019) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136863398 Tema: Strategier för aktivt lärande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 16:20</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konferens Högskolepedagogik true Thu, 24 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136863398 2019-10-24T07:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Språk Konferens Humaniora Svenska true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z