Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Intern workshop: ABC-metoden - Kickstarta din kursutveckling https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136670140 Intern workshop endast för lärare vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-24 17:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Workshop Internt Humaniora true Tue, 24 Apr 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136670140 2018-04-24T13:15:00Z Franska forskarseminariet: Karl Erland Gadelii https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136625569 Forskarseminarium i franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Doktorandseminarium Seminarium Ingen annan plats! Forskning Humaniora true Wed, 25 Apr 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136625569 2018-04-25T13:15:00Z Spanska forskarseminariet: Gabriela Mercado https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612545 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Forskning Språk true Thu, 26 Apr 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612545 2018-04-26T11:00:00Z Lost and found - Guidebokens historia under tusen år https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 Öppen föreläsning vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Folkuniversitetet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 19:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Föreläsning Humaniora Ingen annan plats! Samverkan Kulturstudier true Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 2018-04-26T16:00:00Z Evelyn de Pinho Prado: "Under the Shadow of a Self-sufficient Writer: The Critic and J.M. Coetzee" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136637373 Disputation. Engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Fri, 27 Apr 2018 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136637373 2018-04-27T08:15:00Z Öppet seminarium om kvalitetssäkring av forskning och samverkan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136664429 Samverkan och samhällspåverkan prioriteras alltmer på såväl nationell och internationell nivå. Detta framgår inte minst i den aktuella forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan: för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft men även i diskussioner inför planering av det kommande Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, FP9. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Universitetsgemensam Seminarium true Fri, 27 Apr 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136664429 2018-04-27T11:00:00Z Flerspråkighet och migration: utbildning/skola och språkpolitik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136632120 En heldagsworkshop där vi kommer att få lyssna till presentationer från ett flertal forskare aktiva i fältet, både från Göteborgs universitet och från andra akademiska miljöer i Sverige liksom internationellt. Anmälan krävs, senast 26 april. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-15 18:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Workshop Sprid inom fakulteten Samverkan Mångfald Utbildning Pedagogik och didaktik Media/Journalistik Svenska Internationellt Lärande Barn- och ungdomsvetenskap Socialt arbete Barn- och ungdomskultur Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Lingvistik Språk true Tue, 15 May 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136632120 2018-05-15T08:00:00Z Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612580 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-15 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Ingen annan plats! Seminarium Lärande Humaniora true Tue, 15 May 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612580 2018-05-15T13:00:00Z Engelska forskarseminariet: Inger Pettersson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136670163 Forskarseminarium i engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: engelska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-15 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Litteraturvetenskap Humaniora Forskning Seminarium Språk true Tue, 15 May 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136670163 2018-05-15T13:15:00Z Making Your Mark: Scribal Scribbles, Drypoint Corrections and Linguistic Norms in an Anglo-Saxon Manuscript https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136644767 Gästforskarseminarium arrangerat av forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Forskning Kulturstudier Lingvistik Humaniora Språk Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 17 May 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136644767 2018-05-17T11:15:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Doktorandseminarium Ingen annan plats! Forskning true Fri, 18 May 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2018-05-18T08:00:00Z Franska forskarseminariet: Maria Forsman presenterar sitt avhandlingsprojekt https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136621779 Forskarseminarium i franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-23 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Seminarium Doktorandseminarium Forskning Humaniora true Wed, 23 May 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136621779 2018-05-23T13:15:00Z Spanska forskarseminariet: Ester Fernández https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612588 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Doktorandseminarium Språk Forskning true Thu, 24 May 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612588 2018-05-24T11:00:00Z Franska forskarseminariet: Linnéa Gunnarsdotter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136625576 Forskarseminarium i franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-30 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Forskning Ingen annan plats! Doktorandseminarium Humaniora true Wed, 30 May 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136625576 2018-05-30T13:15:00Z Axel Hörstedt: "Latin Dissertations and Disputations in the Early Modern Swedish Gymnasia. A Study of a Latin School Tradition c. 1620-c. 1820" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136653493 Disputation. Latin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-06-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Fri, 01 Jun 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136653493 2018-06-01T11:15:00Z Spanska forskarseminariet: Johan Järlehed https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612596 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-06-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Thu, 07 Jun 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612596 2018-06-07T11:00:00Z Cognitive Approaches in Language Learning and Bilingualism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136633595 Workshop anordnad av institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-07 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-02-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Lärande Språk Ingen annan plats! Workshop Forskning Lingvistik Humaniora true Thu, 07 Feb 2019 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136633595 2019-02-07T11:34:00Z