Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Tyska forskarseminariet: Sascha Prostka, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509895 Forskarseminarium i tyska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Doktorandseminarium Humaniora Seminarium true Fri, 22 Sep 2017 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509895 2017-09-22T07:15:00Z Framställningar av familjen i samtida latinamerikansk migrationslitteratur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535014 Forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Ingen annan plats! Forskning Seminarium Språk Humaniora true Tue, 26 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535014 2017-09-26T11:00:00Z Franska forskarseminariet: Mersiha Bruncevic https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531558 Seminarium inom ämnet franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Språk Forskning true Wed, 27 Sep 2017 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531558 2017-09-27T13:15:00Z Brännpunkt språk: Tilde Lewin, frilansjournalist https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527960 Detta är en öppen gästföreläsning inom Internationella språkprogrammet, institutionen för språk och litteraturer, ett kursmoment med arbetsmarknadsanknytning där inbjudna föreläsare talar om vikten av just språk- och kulturkunskaper för deras yrkesverksamhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Samverkan Språk Ingen annan plats! true Wed, 27 Sep 2017 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527960 2017-09-27T13:15:00Z BOKMÄSSAN: Myter om språk och språkförändring https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527192 Kort föreläsning om språk i Göteborgs universitets monter på Bokmässan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 10:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 10:50</endDateTime></metadata>]]> Språk Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora Forskning true Thu, 28 Sep 2017 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527192 2017-09-28T08:30:00Z INSTÄLLT: Spanska forskarseminariet: Maria Elvsten, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509912 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. A SEMINARIET ÄR INSTÄLLT! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Doktorandseminarium Forskning true Thu, 28 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509912 2017-09-28T11:00:00Z Lexicon of Photography https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530966 Seminariet arrangeras av Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket och forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 14:15</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Forskning Språk true Thu, 28 Sep 2017 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530966 2017-09-28T11:15:00Z BOKMÄSSAN: Om betydelsen av paideia i Bysans https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527217 Kort föreläsning om språk och bildning i Göteborgs universitets monter på Bokmässan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 14:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 14:50</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Humaniora Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527217 2017-09-28T12:30:00Z Öppet samtal med den argentinske författaren Fabián Soberón https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532055 Andrea Castro, docent i spanska, samtalar (på spanska) med argentinske författaren Fabián Soberón om hans författarskap, om skönlitteraturens roll i dagens värld och om hur man skriver en litterär krönika. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Humaniora Ingen annan plats! Språk Litteraturvetenskap true Thu, 28 Sep 2017 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532055 2017-09-28T13:00:00Z BOKMÄSSAN: Ordvitsar och bildning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527259 Kort föreläsning om språk och bildning i Göteborgs universitets monter på Bokmässan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 10:20</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Centrala kalendern www.gu.se Forskning Föreläsning true Fri, 29 Sep 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527259 2017-09-29T08:00:00Z Möt tre unga irländska författare https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529807 Britta Olinder, docent i engelska, samtalar med tre unga irländska författare om deras författarskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Ingen annan plats! Humaniora Litteraturvetenskap true Fri, 29 Sep 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529807 2017-09-29T09:00:00Z Leticia Gomez: "Encuadres espaciales en la representación de las identidades étnico-culturales en La teta asustada, Zona Sur y Nosilatiaj. La Belleza." https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499885 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Fri, 29 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499885 2017-09-29T11:00:00Z En eftermiddag i översättningens tecken https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524047 Seminarium inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 14:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Ingen annan plats! Seminarium Lingvistik Föreläsning Humaniora Temadag Språk Forskning true Fri, 29 Sep 2017 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524047 2017-09-29T12:15:00Z BOKMÄSSAN: Från Nya Hovås till Halabja. Vad säger Göteborgs språkliga landskap oss om staden? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527314 Kort föreläsning om språk i Göteborgs universitets monter på Bokmässan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 15:20</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Språk Centrala kalendern www.gu.se Forskning Humaniora true Fri, 29 Sep 2017 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527314 2017-09-29T13:00:00Z BOKMÄSSAN: En baskisk upptäcktsresa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532945 Den baskiska författaren Ixiar Rozas berättar om sin senaste bok <i>Beltzuria</i> (Mörker). Denna samling av poesi, noveller och filosofiska texter skildrar i huvudsak en upptäcktsresa som kan tolkas ur såväl poetiska som filosofiska perspektiv. Ingmar Söhrman, professor i romanska språk, modererar samtalet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 16:50</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Språk Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 Sep 2017 14:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532945 2017-09-29T14:30:00Z Rasmus Bernander: "Grammar and grammaticalization in Manda: An analysis of the wider TAM domain in a Tanzanian Bantu language" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511365 Disputation. Afrikanska språk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Humaniora true Sat, 30 Sep 2017 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511365 2017-09-30T08:15:00Z BOKMÄSSAN: En ung irländsk författargeneration https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527339 En ny generation begåvade och nyskapande unga författare har klivit fram på Irland de senaste tio åren. Britta Olinder (docent i engelska) modererar ett samtal med de irländska författarna Sally Rooney, Sara Baume och Robe Doyle. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 11:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Språk true Sat, 30 Sep 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527339 2017-09-30T09:00:00Z Workshop: A tale of two cities - Migrating stories and translated places https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531386 Arrangerat av institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Anmäl dig här nedan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-02 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-02 16:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop Forskning Humaniora Ingen annan plats! Kulturstudier Språk true Mon, 02 Oct 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531386 2017-10-02T08:00:00Z Queering multilingualism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136538268 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Mon, 02 Oct 2017 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136538268 2017-10-02T11:15:00Z Studentdagen - Act Sustainable! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 18:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Temadag Hållbar utveckling true Tue, 03 Oct 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 2017-10-03T10:00:00Z Workshop om externa projektansökningar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530204 Workshop som förberedelse för årets externa projektansökningar, för alla intresserade vid institutionen för språk och litteraturer (SPL) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Workshop Forskning true Wed, 04 Oct 2017 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530204 2017-10-04T13:00:00Z Konferens: Erzählen von Zeitgenossenschaft https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529796 Konferens arrangerad av Forum für deutsche Gegenwartsliteratur und Deutschlandstudien (DGD) vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-07 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Litteraturvetenskap Konferens true Thu, 05 Oct 2017 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529796 2017-10-05T11:30:00Z 1800-talets konservativa sinnen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136537886 Konferensen arrangeras av institutionen för språk och litteraturer, äger rum i Varberg och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Endast öppen för aktiva deltagare <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Konferens Forskning Litteraturvetenskap Kulturstudier true Mon, 09 Oct 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136537886 2017-10-09T11:00:00Z Onomastisk skalareduktion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512521 Line Sandst, Köpenhamns universtitet, gästföreläser inom seminarieserien Språk och rumslighet som ingår i forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-10 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-10 14:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Kulturstudier Forskning true Tue, 10 Oct 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512521 2017-10-10T10:00:00Z Note taking in the L2 classroom: The present and the possibilities https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136536411 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-10 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Lärande Humaniora Ingen annan plats! Föreläsning Pedagogik och didaktik Seminarium true Tue, 10 Oct 2017 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136536411 2017-10-10T13:15:00Z Spanska forskarseminariet: Fernando López Serrano, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509954 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Seminarium Forskning Humaniora Ingen annan plats! true Thu, 12 Oct 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509954 2017-10-12T11:00:00Z Engelska forskarseminariet: Evelyn Prado, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136536990 Forskarseminarium i engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-17 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-17 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Litteraturvetenskap Forskning Ingen annan plats! Doktorandseminarium true Tue, 17 Oct 2017 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136536990 2017-10-17T13:15:00Z Brännpunkt språk: Anders Svensson, redaktör för språktidningen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527970 Detta är en öppen gästföreläsning inom Internationella språkprogrammet, institutionen för språk och litteraturer, ett kursmoment med arbetsmarknadsanknytning där inbjudna föreläsare talar om vikten av just språk- och kulturkunskaper för deras yrkesverksamhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Samverkan Språk Föreläsning true Wed, 18 Oct 2017 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527970 2017-10-18T13:15:00Z Scratched and abbreviated glosses - Questions regarding medieval glossing practices https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524061 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-19 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Forskning Seminarium Föreläsning true Thu, 19 Oct 2017 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524061 2017-10-19T13:00:00Z Språkens magi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491676 Institutionen för språk och litteraturer, i samarbete med Folkuniversitetet, bjuder in till denna föreläsning som är öppen för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-19 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-19 19:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Föreläsning Samverkan Ingen annan plats! true Thu, 19 Oct 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491676 2017-10-19T16:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Ann-Charlotte Gutsjö, examination av licentiatuppsats https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528056 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-23 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Licentiatseminarium Ingen annan plats! Forskning Doktorandseminarium Språk Humaniora Seminarium true Mon, 23 Oct 2017 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528056 2017-10-23T13:15:00Z Slaviska forskarseminariet: Per Ambrosiani https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528144 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-24 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-24 10:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Språk Ingen annan plats! Forskning true Tue, 24 Oct 2017 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528144 2017-10-24T07:15:00Z Att katalogisera Smolenskarkivet ¿ en komplex uppgift https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524073 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk och förmedling och ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-24 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-24 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Seminarium Föreläsning Ingen annan plats! true Tue, 24 Oct 2017 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524073 2017-10-24T08:15:00Z ÄMNETS DAG: franska, tyska och spanska https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526698 Ämnets dag - Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-31 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-31 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Lärande Temadag Språk Utbildning Föreläsning true Tue, 31 Oct 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526698 2017-10-31T08:00:00Z ÄMNETS DAG: engelska och latin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526721 Ämnets dag - Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-31 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-31 15:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Ingen annan plats! Föreläsning Lärande Utbildning Språk Humaniora true Tue, 31 Oct 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526721 2017-10-31T08:00:00Z Översättningsstudier på en fransk text utan latinsk källa: Ystoire de li Normant https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524453 Gästföreläsning inom seminarieserien Filologi och reception som ingår i forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Seminarium Föreläsning Humaniora Språk true Thu, 02 Nov 2017 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524453 2017-11-02T12:15:00Z Språkliga och rumsliga skalor och semiotiskt skalarbete https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512529 Seminarieserien Språk och rumslighet inom forskningsområdet Språk i samhällskontext anordnar denna workshop. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-07 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Kulturstudier Forskning Centrala kalendern www.gu.se Workshop true Tue, 07 Nov 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512529 2017-11-07T11:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Antoaneta Granberg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528330 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Språk Forskning true Wed, 08 Nov 2017 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528330 2017-11-08T14:15:00Z Writing and Literacy in Modern Japan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531714 Forskningsområdet Språk och förmedling och forskarseminariet i japanska vid institutionen för språk och litteraturer arrangerar denna gästföreläsning. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Föreläsning Kulturstudier Språk Forskning true Wed, 08 Nov 2017 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531714 2017-11-08T14:15:00Z Writing Systems and Language Contact https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524135 Florian Coulmas, Universität Düsseldorf and German Institute for Japanese Studies, gästföreläser inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-09 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Ingen annan plats! Föreläsning Humaniora true Thu, 09 Nov 2017 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524135 2017-11-09T14:00:00Z Spanska forskarseminariet: Arantxa Santos Muños, presentation av avhandlingsprojekt https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512538 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Doktorandseminarium true Thu, 16 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512538 2017-11-16T12:00:00Z Texter som pekar ut: Om lokal och global indexikalitet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 Anders Björkvall-Gustav Westberg-Sara van Meerbergen, Örebro och Stockholms universitet håller i detta gästseminarium inom seminarieserien Språk och rumslighet som ingår i forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 14:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Forskning Humaniora true Wed, 22 Nov 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 2017-11-22T11:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Thomas Rosén, "Russian in the 1740s" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Humaniora Ingen annan plats! Språk true Wed, 22 Nov 2017 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 2017-11-22T14:15:00Z Vägra skriva. Melville's "Bartleby, the scrivener" och litteraturen som kulturteknik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 Thomas Götselius, Stockholms universitet, gästföreläser inom seminarieserien Skrift och samhälle som ingår i forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Kulturstudier Forskning Ingen annan plats! Humaniora Seminarium Litteraturvetenskap true Thu, 30 Nov 2017 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 2017-11-30T14:00:00Z Skriftförmedling i det tidiga Italien https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, gästföreläser inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Kulturstudier Seminarium Ingen annan plats! Forskning Föreläsning true Tue, 05 Dec 2017 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 2017-12-05T14:00:00Z Forskningsområdet Språk och förmedling: årsavslutning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524194 Forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer bjuder alla intresserade till årsavslutning där vi rundar av året med tilltugg och drycker och diskuterar idéer för 2018. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 18:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 05 Dec 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524194 2017-12-05T16:00:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Humaniora Doktorandseminarium Seminarium true Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2017-12-07T12:00:00Z Spanska forskarseminariet: Victor Jorméus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Licentiatseminarium Forskning Humaniora true Thu, 14 Dec 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 2017-12-14T12:00:00Z