Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Doing critical multimodal analysis to answer concrete research questions: the case of food packaging https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610313 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-22 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Språk Humaniora true Mon, 22 Jan 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610313 2018-01-22T12:15:00Z How spaces control how we teach and learn https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611100 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Ta gärna med en lunchmacka! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-23 14:00</endDateTime></metadata>]]> Lärande Forskning Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Tue, 23 Jan 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611100 2018-01-23T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Miguel García Yeste https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611161 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Seminarium Lärande Forskning Ingen annan plats! Humaniora true Thu, 01 Feb 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611161 2018-02-01T12:00:00Z "Ooh whoops I'm sorry". Teenagers' uses of apologies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 Seminariet arrangeras av forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 14:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Lingvistik Seminarium Forskning Ingen annan plats! true Thu, 01 Feb 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 2018-02-01T12:15:00Z Historiska analogier utifrån ordet "apartheid" i tysk diskurs: spår av historiskt minne https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612260 Seminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-06 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-06 14:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! Språk Forskning true Tue, 06 Feb 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612260 2018-02-06T11:00:00Z Språk och lärande: workshop https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612311 Workshop inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-06 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Lärande Språk Humaniora Ingen annan plats! Forskning Seminarium true Tue, 06 Feb 2018 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612311 2018-02-06T14:00:00Z Victor Jorméus: "¿Un error grave, pero aceptable? Las actitudes hacia la producción oral de aprendices suecos de ELE." https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612023 Licentiatuppsatsseminarium inom ämnet romanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Ingen annan plats! Doktorandseminarium Seminarium Humaniora Lärande Licentiatseminarium true Thu, 15 Feb 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612023 2018-02-15T12:00:00Z Evaluating approaches to aspect in Bantu https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136617572 Föreläsningen arrangeras av forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-01 14:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Ingen annan plats! Forskning Humaniora Lingvistik true Thu, 01 Mar 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136617572 2018-03-01T12:15:00Z Fernando López Serrano: "EL APRENDIZAJE DEL ASPECTO FLEXIVO EN EL PASADO ESPAÑOL POR ESTUDIANTES DE ELE EN SUECIA. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en los niveles A2 y B1" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615845 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Ingen annan plats! true Thu, 01 Mar 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615845 2018-03-01T12:15:00Z Journée pédagogique française https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615088 Språklärarnas Riksförbund, i samarbete med institutionen för språk och litteraturer, organiserar en pedagogisk fortbildningsdag för fransklärare lördagen den 3 mars 2018 på Humanisten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-03 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-03-03 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Utbildning Lärande Pedagogik och didaktik Språk Temadag true Sat, 03 Mar 2018 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615088 2018-03-03T11:34:00Z Texter som pekar ut: Om lokal och global indexikalitet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612454 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-13 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-13 14:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Seminarium Språk Humaniora Kulturstudier true Tue, 13 Mar 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612454 2018-03-13T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Doktorandseminarium Forskning true Thu, 15 Mar 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2018-03-15T12:00:00Z Grammatikfestivalen 2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 Grammatikfestivalen fyller tio år 2018! Boka fredagen den 23 mars för en festlig variant på vår traditionella heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Lingvistik Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Temadag Språk Samverkan true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 2018-03-23T09:00:00Z Spanska forskarseminariet: Ester Fernández https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612512 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Doktorandseminarium Humaniora Språk Forskning true Thu, 12 Apr 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612512 2018-04-12T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Gabriela Mercado, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612545 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Doktorandseminarium Humaniora Seminarium Språk true Thu, 26 Apr 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612545 2018-04-26T11:00:00Z Lost and found - Guidebokens historia under tusen år https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 Öppen föreläsning vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Folkuniversitetet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 19:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Kulturstudier Föreläsning Samverkan Ingen annan plats! Forskning true Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 2018-04-26T16:00:00Z Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612580 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-15 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Lärande Forskning Språk Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Tue, 15 May 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612580 2018-05-15T13:00:00Z Spanska forskarseminariet: Ester Fernández https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612588 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Doktorandseminarium Humaniora Forskning Ingen annan plats! Språk true Thu, 24 May 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612588 2018-05-24T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Johan Järlehed https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612596 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-06-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Humaniora Seminarium Forskning true Thu, 07 Jun 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612596 2018-06-07T11:00:00Z