Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Happiness and Propaganda: Does the "Chinese Dream" Make People Happy? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136832433 Gästföreläsning inom Bernhard Karlgren-seminariet, forskningsområdet Språk, litteratur och kulturaliet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-02-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Forskning Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Wed, 27 Feb 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136832433 2019-02-27T14:15:00Z Brännpunkt språk: EU-kommissionens generaldirektorat för översättning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853195 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-02-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Samverkan Föreläsning Språk true Wed, 27 Feb 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853195 2019-02-27T14:15:00Z INSTÄLLT: A contrastive study of some punctuation marks in English and Swedish/Norwegian fiction texts https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840655 Gemensamt seminarium inom forskningsområdet språk och förmidling och WIP-seminariet i engelska vid institutionen för språk och litteraturer. SEMINARIET ÄR INSTÄLLT <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Ingen annan plats! Språk Humaniora Seminarium Föreläsning Forskning true Wed, 06 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840655 2019-03-06T12:15:00Z Franska forskarseminariet: Ingmar Söhrman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136823836 Forskarseminarium i franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: franska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Språk Forskning Lingvistik Seminarium true Wed, 06 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136823836 2019-03-06T14:15:00Z 25-årsjubileum för Översättarprogrammet och SIK (Språk och interkulturell kommunikation) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840672 Översättarprogrammet har funnits i 21 år, och Språk och interkulturell kommunikation startade för fyra år sedan. Det firar vi vi nu med en temadag. Båda programmen ges på avancerad nivå av institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Temadag Språk true Wed, 13 Mar 2019 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840672 2019-03-13T09:15:00Z Spanska forskarseminariet: Ester Fernández, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136799304 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Seminarium Doktorandseminarium Humaniora Forskning true Wed, 13 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136799304 2019-03-13T12:00:00Z Language, ethnicity and the politics of struggle: A critical ethnography of activism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850453 Gästföreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-14 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Humaniora Kulturstudier Föreläsning Seminarium Språk Sprid inom fakulteten true Thu, 14 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850453 2019-03-14T14:15:00Z Om undertextning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842854 Seminarium inom forskningsområdet språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Språk Seminarium Ingen annan plats! true Wed, 20 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842854 2019-03-20T12:15:00Z Diskussionsseminarium utifrån Åsa Burmans bok "Bli klar i tid och må bra på vägen" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838852 Ett seminarium på temat forskarutbildning med fokus på doktoranders arbetssituation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 25 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838852 2019-03-25T12:15:00Z Rysk aktivism före och efter Pussy Riot https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851899 Natasha Dahnberg är bild- och videokonstnär och utbildad i Moskva, men har varit verksam i Sverige under hela 2000-talet och har anlitats för ett stort antal offentliga utsmyckningsprojekt. Föreläsningen presenteras i samarbete mellan ämnet slaviska språk och profilen språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Språk Kulturstudier Seminarium Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Konst true Mon, 25 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851899 2019-03-25T12:15:00Z Tolken som möjliggörare av samtal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851953 Föreläsningen presenteras i samarbete mellan ämnet slaviska språk och profilen Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Språk Seminarium Lingvistik Föreläsning true Mon, 25 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851953 2019-03-25T14:15:00Z Språk och lärande: Catharina Wolcott https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843600 Seminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkmomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Doktorandseminarium Lärande Språk Ingen annan plats! Humaniora Forskning true Tue, 26 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843600 2019-03-26T14:15:00Z Sex i böcker och på gatan: frågeställningar och forskningsfält https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840622 Med Pernilla Myrne och Karin Hassan Jansson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 27 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840622 2019-03-27T14:15:00Z Eko-seminariet: Rut Elliot Blomqvist https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850944 Rut Elliot Blomqvist, SPL (The University of Gothenburg), and reader Jacob Bull, Center for Gender Research (Uppsala University). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Tue, 02 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850944 2019-04-02T11:15:00Z Changing landscapes in Translation Studies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136852185 Yves Gambier, University of Turku och Immanuel Kant, Baltic Federal University föreläser (på engelska) inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer i samarrangemang med SNÖ, Svenskt nätverk i översättningsvetenskap. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-04 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Forskning Ingen annan plats! Språk true Thu, 04 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136852185 2019-04-04T11:15:00Z A mental space analysis of tense and modality: a progress report https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851215 William Croft, University of New Mexico gästföreläser om tempus och modalitet (på engelska). Gemensamt seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-05 15:15</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Lingvistik Forskning Språk Humaniora Seminarium true Fri, 05 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851215 2019-04-05T11:15:00Z VitKrit: Vit melankoli-gästföreläsning av Catrin Lundström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840453 VitKrit är ett seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst, vars övergripande syfte är att utgöra ett forum för humanvetenskaplig och konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet som sätter dekolonialitet i fokus för sitt kunskapsintresse. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-08 17:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-08 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Mon, 08 Apr 2019 15:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840453 2019-04-08T15:15:00Z VitKrit: Forskarseminarium med Astrid Sophie Øst Hansen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840513 VitKrit är ett seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst, vars övergripande syfte är att utgöra ett forum för humanvetenskaplig och konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet som sätter dekolonialitet i fokus för sitt kunskapsintresse. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 09 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840513 2019-04-09T11:15:00Z Franska forskarseminariet: L'intermédialité dans l'oeuvre de Patrick Chamoiseau https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846059 Franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer gästas av Liviu Lutas från Linnéuniversitetet. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-10 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Litteraturvetenskap Ingen annan plats! Humaniora Seminarium Föreläsning true Wed, 10 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846059 2019-04-10T13:15:00Z Linguistic Typology Meets Universal Dependencies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851292 William Croft, University of New Mexico gästföreläser (på engelska) inom seminarieserien för forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-16 15:15</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Forskning Seminarium Föreläsning Lingvistik Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 16 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851292 2019-04-16T11:15:00Z INSTÄLLD: Brännpunkt språk: En bok till hela världen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842697 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-17 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Samverkan Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Wed, 17 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842697 2019-04-17T13:15:00Z Franska forskarseminariet: Ugo Ruiz https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846185 Föreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Språk Humaniora Litteraturvetenskap Ingen annan plats! Forskning true Wed, 24 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846185 2019-04-24T13:15:00Z Multilingual writing https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846248 Workshop arrangerad av forskningsområdet Språk i samhällskontext och seminarieserien Skrift och samhälle, institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Workshop Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Forskning Språk true Fri, 26 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846248 2019-04-26T07:00:00Z VitKrit: Forskarseminarium med Scott Burnett https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840524 VitKrit är ett seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst, vars övergripande syfte är att utgöra ett forum för humanvetenskaplig och konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet som sätter dekolonialitet i fokus för sitt kunskapsintresse. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Mon, 13 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840524 2019-05-13T11:15:00Z Franska forskarseminariet: Maria Forsman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848798 Doktorandseminarium inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Seminarium Doktorandseminarium Ingen annan plats! Forskning true Wed, 22 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848798 2019-05-22T13:15:00Z Metaorthographic Features of Manga and L1 and L2 Readers' Awareness Thereof https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848807 Seminarium inom forskningsomrdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Forskning Föreläsning Humaniora Seminarium true Tue, 28 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848807 2019-05-28T13:15:00Z Språk och lärande: Clare Lindström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848910 Doktorandseminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-06-04 23:59</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Lärande Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Doktorandseminarium true Tue, 04 Jun 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848910 2019-06-04T13:15:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Svenska Språk Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z