Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Spanska forskarseminariet: Emma Magnusson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921765 Doktorandseminarium inom spanska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-08-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Språk Forskning Doktorandseminarium Humaniora Lärande true Wed, 28 Aug 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921765 2019-08-28T11:00:00Z Diskussionsseminarium utifrån Åsa Burmans bok "Bli klar i tid och må bra på vägen" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838852 Ett seminarium på temat forskarutbildning med fokus på doktoranders arbetssituation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Mon, 02 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838852 2019-09-02T11:15:00Z On the role of learning context in second language acquisition: Perspectives from Study Abroad research https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940308 Gästföreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Se abstract på den engelska versionen av evenemanget. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-03 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning Lärande Forskning true Tue, 03 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940308 2019-09-03T13:00:00Z Franska forskarseminariet: Martin Howard https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921780 Gästföreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Forskning Språk Föreläsning true Wed, 04 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921780 2019-09-04T13:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Malin Podlevskikh Carlström, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136861011 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk, ryska, vid institutionen för språk och litteraturer. Malin Podlevskikh Carlström håller sitt slutseminarium. Granskare är Susanna Witt, från Stockholms universitet. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Ingen annan plats! Doktorandseminarium Forskning Seminarium Litteraturvetenskap true Thu, 05 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136861011 2019-09-05T11:00:00Z Gender and tone assignment to nominal compounds in Somali https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941023 Gästföreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Seminarium Föreläsning Lingvistik Ingen annan plats! true Thu, 05 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941023 2019-09-05T11:15:00Z Transcultural Threads: On Cecilia Vicuña's Textile Poetics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136911430 Gästföreläsning inom forskningsomrdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-10 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Seminarium Litteraturvetenskap Föreläsning Forskning Sprid inom fakulteten true Tue, 10 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136911430 2019-09-10T13:15:00Z Franska forskarseminariet: Amanda Edmonds https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921801 Gästföreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-11 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Seminarium Språk Föreläsning Ingen annan plats! true Wed, 11 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921801 2019-09-11T13:00:00Z Statistics workshop for applied linguistics research: Correlation and regression https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136942776 Gästföreläsning/seminarium (på engelska) vid institutionen för språk och litteraturer. För forskare och doktorander vid Göteborgs universitet. OBS! Anmälan krävs. Mer information om föreläsningen/seminariet och anmälningsformulär finns på evenemangets engelska sida. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-16 16:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Forskning Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 16 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136942776 2019-09-16T11:00:00Z Reflections on moving beyond a native norm in analyzing grammatical gender marking in an additional language https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941139 Gästföreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Se abstract på den engelska versionen av evenemanget. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-17 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Ingen annan plats! Lärande Forskning Humaniora true Tue, 17 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941139 2019-09-17T13:00:00Z Franska forskarseminariet: Margareta Kastberg Sjöblom https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921809 Gästföreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-18 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Språk Forskning Seminarium Lingvistik Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 18 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921809 2019-09-18T13:00:00Z Brännpunkt språk: Frilans = frihet: Att driva eget som språkkonsult https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136942871 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora Språk Samverkan true Wed, 18 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136942871 2019-09-18T13:15:00Z Fakultetsövergripande seminarium om hur man rekryterar doktorander via samverkan och externa medel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136937702 Meike Froitzheim och Cécile Marsille från FIK kommer att hålla en presentation om de villkor som gäller för doktorander i ansökningar om externa medel och för samverkansdoktorander. Två forskare, Mia Liinason från KUV och Morten Sager från FLoV, kommer också att hålla presentationer om sina erfarenheter från detta område. Därefter diskussion om hur vi gemensamt kan bidra till en fortsatt rekrytering av doktorander. Språk: svenska eller engelska, beroende på dem som närvarar vid seminariet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-19 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Universitetsgemensam true Thu, 19 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136937702 2019-09-19T11:00:00Z A comparison of English focus intonation by native speakers of English and Mandarin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941235 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Humaniora Forskning Ingen annan plats! Lingvistik true Thu, 26 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941235 2019-09-26T11:15:00Z Vitkrit - att tänka och skriva dekolonialt inom akademin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941595 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Sat, 28 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941595 2019-09-28T13:15:00Z Workshop on Somali Grammar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136918364 Workshoppen anordnas inom projektet Somali prosody, finansierat av Vetenskapsrådet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-04 17:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Språk Workshop Lingvistik Forskning true Thu, 03 Oct 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136918364 2019-10-03T10:00:00Z Maria Ester Fernández Incógnito: "La expressión de cambio en español como lengua extranjera. Desarrollo y variación en la interlengua de aprendices suecohablantes" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919602 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-04 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-04 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Fri, 04 Oct 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919602 2019-10-04T08:00:00Z Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2019) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136863398 Tema: Strategier för aktivt lärande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 16:20</endDateTime></metadata>]]> Högskolepedagogik Konferens Ingen annan plats! true Thu, 24 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136863398 2019-10-24T07:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Svenska Språk true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z