Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Emelie Jonsson: "Imagining a Place in Nature: Using Evolution to Explain the Evolutionary Imagination in Late 19th-Century Literature" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545651 Disputation. Engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-18 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Sat, 18 Nov 2017 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545651 2017-11-18T09:15:00Z Texter som pekar ut: Om lokal och global indexikalitet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 Anders Björkvall-Gustav Westberg-Sara van Meerbergen, Örebro och Stockholms universitet håller i detta gästseminarium inom seminarieserien Språk och rumslighet som ingår i forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 14:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Wed, 22 Nov 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 2017-11-22T11:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Thomas Rosén, "Russian in the 1740s" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Seminarium Humaniora Forskning true Wed, 22 Nov 2017 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 2017-11-22T14:15:00Z Om presenteringskonstruktioner i svenska https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136577362 Elisabet Engdahl håller ett seminarium baserat på en undersökning av presenteringskonstruktioner i isländska och svenska. Under vilka omständigheter kan man i svenska använda agentiva verb? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 14:15</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 23 Nov 2017 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136577362 2017-11-23T12:15:00Z Czeslaw Milosz in translation https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567943 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Humaniora Forskning Ingen annan plats! Litteraturvetenskap true Tue, 28 Nov 2017 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567943 2017-11-28T14:00:00Z Vägra skriva. Melville's "Bartleby, the scrivener" och litteraturen som kulturteknik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 Thomas Götselius, Stockholms universitet, gästföreläser inom seminarieserien Skrift och samhälle som ingår i forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-30 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Litteraturvetenskap Föreläsning Ingen annan plats! Kulturstudier Humaniora true Thu, 30 Nov 2017 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 2017-11-30T14:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566093 FOKUSROM: Time and calendar in ancient Rome <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 04 Dec 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566093 2017-12-04T08:00:00Z Praktiknära forskning, stärkt vetenskaplig grund inom skolväsendet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564409 Workshop om försöksverksamhet kring praktiknära forskning, för en stärkt vetenskaplig grund inom skolväsendet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Utbildning Medarbetarportal Workshop true Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564409 2017-12-04T12:00:00Z Arbetsseminarium om dotGAL and dotEUS https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571791 Seminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext, seminarieserien Språk och rumslighet, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 14:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Lingvistik Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 05 Dec 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571791 2017-12-05T11:00:00Z Skriftförmedling i det tidiga Italien https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, gästföreläser inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturstudier Seminarium Forskning Föreläsning Humaniora Ingen annan plats! true Tue, 05 Dec 2017 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 2017-12-05T14:15:00Z Forskningsområdet Språk och förmedling: årsavslutning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524194 Forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer bjuder alla intresserade till årsavslutning där vi rundar av året med tilltugg och drycker och diskuterar idéer för 2018. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 18:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Forskning Ingen annan plats! true Tue, 05 Dec 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524194 2017-12-05T16:00:00Z Spanska forskarseminariet: Victor Jorméus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Forskning Ingen annan plats! Licentiatseminarium true Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 2017-12-07T12:00:00Z Luciaworkshop: Brainstorming om Språk och lärande https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564933 Intern workshop för medarbetare vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-12 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Humaniora Ingen annan plats! Workshop Lärande true Tue, 12 Dec 2017 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564933 2017-12-12T14:00:00Z Hur skriver jag en bra forskningsansökan till Riksbankens Jubileumsfond? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575438 Detta seminarium är ett unikt tillfälle att skapa en uppfattning om vad som krävs för att en RJ-ansökan skall bli beviljad. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Seminarium true Fri, 15 Dec 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575438 2017-12-15T09:00:00Z Sofia García Nespereira: "'¿Es que crees que estoy loco?' La narración de la conciencia en tres novelas de Ramón Hernández" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136555450 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 15 Dec 2017 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136555450 2017-12-15T09:15:00Z Sascha Prostka: "Risse als Weltspur: Die ästhetische Verarbeitung vob Globalisierung im Werk von Botho Strauß" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562496 Disputation. Tyska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-19 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Humaniora true Tue, 19 Dec 2017 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562496 2017-12-19T09:15:00Z Internt SPL: Workshop om projektansökningar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562097 Workshop för anställda vid institutionen för språk och litteraturer om ansökningar till externa bidragsgivare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Workshop Humaniora true Wed, 10 Jan 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562097 2018-01-10T12:00:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! Doktorandseminarium Forskning true Thu, 15 Mar 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2018-03-15T12:00:00Z Grammatikfestivalen 2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 Grammatikfestivalen fyller tio år 2018! Boka fredagen den 23 mars för en festlig variant på vår traditionella heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Temadag Litteraturvetenskap Samverkan Språk Lingvistik Forskning true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 2018-03-23T09:00:00Z