Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Den tvåspråkiga lexikografins utmaningar förr och nu https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739186 Den elektroniska tekniken och det digitala publikationsformatet innebär stora förändringar för lexikografin. Inte minst gäller detta den tvåspråkiga lexikografin och de tvåspråkiga ordböckerna. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Ingen annan plats! Svenska Seminarium true Wed, 17 Oct 2018 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739186 2018-10-17T08:15:00Z Nationella språkbankens höstworkshop https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136754612 Språkbanken i Göteborg &ndash; nu Språkbanken Text &ndash; har sedan 2011 organiserat en årlig höstworkhop i Göteborg i mitten av oktober. Från och med årets höstworkshop, den åttonde i ordningen, arrangeras evenemanget av den Nationella språkbanken och för att markera detta äger den rum i Stockholm på KTH, under Språkbanken Tals värdskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Temadag Samverkan Humaniora Svenska Workshop Forskning Samhällsvetenskap Internationellt true Wed, 17 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136754612 2018-10-17T11:00:00Z Honorary doctor 2018, Charles Burnett: ARABICA VERITAS. Europeans' search for "truth" in Arabic scientific and philosophical literature of the Middle Ages https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753043 Hedersdoktorföreläsning: Charles Burnett. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning Sprid inom fakulteten true Wed, 17 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753043 2018-10-17T11:00:00Z Brännpunkt språk: Ett annat sätt att jobba med språk https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136770571 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Språk Samverkan Föreläsning Humaniora true Wed, 17 Oct 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136770571 2018-10-17T13:15:00Z Categorisations in Intersubjective Space https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136742352 Stina Ericsson, institutionen för svenska språket, håller gästseminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Forskning Humaniora Seminarium Språk Sprid inom fakulteten true Thu, 18 Oct 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136742352 2018-10-18T13:15:00Z VitKrit: Bokpresentation och föreläsning om intern kolonialism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136763674 Seminarieserien VitKrit är ett samarbete mellan institutionen för kulturvetenskaper, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, institutionen för språk och litteraturer samt institutionen för svenska språket vid Humanistiska fakulteten. Seminariet är öppet för studenter och anställda vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-18 17:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Seminarium Sprid inom fakulteten Forskning true Thu, 18 Oct 2018 15:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136763674 2018-10-18T15:15:00Z INSTÄLLT: Slaviska forskarseminariet: Iril Hove Ullestad https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753425 Doktorandseminarium inom slaviska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. SEMINARIET ÄR INSTÄLLT! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Seminarium Humaniora Doktorandseminarium Ingen annan plats! Litteraturvetenskap true Wed, 24 Oct 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753425 2018-10-24T13:15:00Z "They've got a nice way of talking them": the ProTag Construction in British English https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136758509 Gemensamt seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-25 14:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Ingen annan plats! Föreläsning Humaniora Seminarium Lingvistik true Thu, 25 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136758509 2018-10-25T11:15:00Z Symposium in Honor of Professor Marcus Nordlund https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136690088 Till minnet av professor Marcus Nordlund anordnar institutionen för språk och litteraturer denna konferens. För ytterligare information, se evenemangslänk nedan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-26 00:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-27 00:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Sprid inom fakulteten Konferens Litteraturvetenskap Lärande Lingvistik Humaniora Kulturstudier Forskning Populärvetenskap true Thu, 25 Oct 2018 22:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136690088 2018-10-25T22:00:00Z Brännpunkt språk: Från idé till verklighet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771154 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Språk Samverkan Humaniora true Wed, 31 Oct 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771154 2018-10-31T14:15:00Z Developing linguistic and intercultural awareness in education https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771087 Seminarium/workshop inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Forskning Seminarium Ingen annan plats! Kulturstudier Workshop Föreläsning Språk Humaniora true Wed, 31 Oct 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771087 2018-10-31T14:15:00Z Building Students' Academic Writing Skills with NLP-Based Technology Support https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136763216 Jill Burstein, forskningschef med inriktning mot språkvetenskaplig databehandling (Natural Language Processing, NLP) vid Princeton, New Jersey, håller ett seminarium om hur man kan förbättra studenters skrivförmåga genom att använda språkteknologiska hjälpmedel. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Humaniora Ingen annan plats! true Mon, 05 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136763216 2018-11-05T12:15:00Z Latinska forskarseminariet: Magnus Krook https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771027 Doktorandseminarium inom latinska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Ingen annan plats! Språk Forskning Seminarium Humaniora true Tue, 06 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771027 2018-11-06T12:15:00Z Brännpunkt språk: Hur kan kombinationen av juridik och språk leda till stimulerande arbeten? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136770568 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Samverkan true Wed, 28 Nov 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136770568 2018-11-28T14:15:00Z Namn i skrift https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136733519 Konferensen arrangeras av institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg och kommer att äga rum på Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-29 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Forskning Kulturstudier Språk true Thu, 29 Nov 2018 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136733519 2018-11-29T11:34:00Z Thomas Ekholm: "Då har Japan upphört att vara Japan - Det japanska tehuset vid Etnografiska museet, samt bilden av chanoyu i Sverige och väst 1878-1939" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764752 Disputation. Japanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 30 Nov 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764752 2018-11-30T12:00:00Z Hur skriver jag en bra forskningsansökan till Riksbankens Jubileumsfond? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136766055 Detta seminarium är ett unikt tillfälle att skapa en uppfattning om vad som krävs för att en RJ-ansökan skall bli beviljad. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-07 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Seminarium true Fri, 07 Dec 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136766055 2018-12-07T09:00:00Z Det akademiska skrivandets politiska ekonomi II https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771131 Andra seminariet i en ny universitetsgemensam serie om det akademiska skrivandets politiska ekonomi. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:30</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Universitetsgemensam Forskning Seminarium true Tue, 11 Dec 2018 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771131 2018-12-11T12:30:00Z Cognitive Approaches in Language Learning and Bilingualism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136633595 Workshop anordnad av institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-07 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-02-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Lingvistik Lärande Humaniora Forskning Workshop true Thu, 07 Feb 2019 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136633595 2019-02-07T11:34:00Z