Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-02-20&amp;endDateTime=2019-02-20&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Samtal The top 25 events Franska forskarseminariet: Margareta Kastberg Sjöblom https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921809 Gästföreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-18 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Föreläsning Språk Lingvistik Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 18 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921809 2019-09-18T13:00:00Z Högre seminariet: Nettverksanalyse og bruk av digitale ressurser i tidsskriftforskningen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946858 <i>Nettverksanalyse og bruk av digitale ressurser i tidsskriftforskningen</i>. Gästföreläsning av Sissel Furuseth, professor i nordisk litteratur vid Universitetet i Oslo. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 18 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946858 2019-09-18T13:15:00Z Föreläsning: Neurolaw and Forensic Psychiatry https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136956894 Gästföreläsning av Gerben Meynen, Nederländerna om Neurolaw and Forensic Psychiatry. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-19 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora true Thu, 19 Sep 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136956894 2019-09-19T08:15:00Z Föreläsning: Rejecting Retributivism: Free Will, Punishment, and Criminal Justice https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136956903 Gästföreläsning av Gregg D. Caruso: Rejecting Retributivism: Free Will, Punishment, and Criminal Justice. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning true Thu, 19 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136956903 2019-09-19T11:15:00Z Inside the Box: Vem är du? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938177 Del 2 i serien Inside the Box: Vem är du? DNA och kulturarv <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-19 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Tvärvetenskap true Thu, 19 Sep 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938177 2019-09-19T12:00:00Z Alva Stråge: "Minds, Brains and Desert: On the relevance of neuroscience to retributive punishment" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919591 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-20 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 20 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919591 2019-09-20T11:15:00Z Jonna Bornemark: Att mäta eller inte mäta? Kvalitet och kompetens i välfärden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947739 Att mäta eller inte mäta? Ett seminarium och panelsamtal med filosofen Jonna Bornemark utifrån hennes bok om Det omätbaras renässans. Seminariet är öppet för alla intresserade. Det arrangeras i samarbete med Masterprogrammet i evidensbasering och ingår i STS-seminarieserie. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Debatt true Fri, 20 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947739 2019-09-20T11:15:00Z Öppet hus lärarutbildningar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136962522 Öppet hus med information om de olika lärarprogrammen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-23 16:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-23 18:30</endDateTime></metadata>]]> Lärande Ingen annan plats! Öppet hus true Mon, 23 Sep 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136962522 2019-09-23T14:00:00Z Japanska språket i popkultur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136955849 Vad går förlorat och vad vinns när litterära verk översätts? Alla intresserade är varmt välkomna på denna eftermiddag som handlar om översättning av japanska böcker! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-24 16:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Forskning Humaniora Språk Populärvetenskap Kulturstudier Sprid inom fakulteten Lingvistik Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Temadag true Tue, 24 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136955849 2019-09-24T11:00:00Z Arbetet med ordbokssajten Synonymer.se https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136944305 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-25 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 25 Sep 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136944305 2019-09-25T08:15:00Z Högre seminariet: On Cataloguing the Correspondence of Aleister Crowley https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946863 <i>Tracking the Beast: On Cataloguing the Correspondence of Aleister Crowley (1875-1947)</i>. Pågående forskning av Henrik Bogdan, professor i religionshistoria. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 25 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946863 2019-09-25T13:15:00Z BOKMÄSSAN: Retorik och demokrati https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959926 Retoriken erbjuder redskap för att avslöja manipulation. Kan man rentav se det som en medborgerlig plikt att lära sig retorik? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-26 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-26 12:20</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Mässa Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Thu, 26 Sep 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959926 2019-09-26T10:00:00Z BOKMÄSSAN: Med språket som grindvakt https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959958 Dagens högskolor är internationaliserade. Men de är också myndigheter. Vad betyder det för vilka språk man kan och får göra vad på? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-26 12:30</startDateTime><endDateTime>2019-09-26 12:50</endDateTime></metadata>]]> Mässa Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 26 Sep 2019 10:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959958 2019-09-26T10:30:00Z Engelska forskarseminariet: Joakim Hermansson, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961658 Forskarseminarium i ämnet engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: engelska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Litteraturvetenskap Humaniora Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten Seminarium Forskning true Thu, 26 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961658 2019-09-26T11:00:00Z BOKMÄSSAN: Kontroversiella ord i ordböcker https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959968 Vilka ord är kontroversiella? Och hur arbetar en redaktion för att undvika stereotyper och i stället öka representativitet och jämställdhet i en ordbok? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-26 13:30</startDateTime><endDateTime>2019-09-26 13:50</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Mässa true Thu, 26 Sep 2019 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959968 2019-09-26T11:30:00Z BOKMÄSSAN: Hällristningar och AI https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963106 Hur kan Artificiell intelligens användas för att analysera hällristningar av båtar, jakt, djur och vapen från förhistorisk tid? Ett samtal mellan Christian Horn, forskare, institutionen för historiska studier och Mats Fridlund, forskare och biträdande föreståndare, Centrum för digital humaniora. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-26 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-26 14:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Thu, 26 Sep 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963106 2019-09-26T12:00:00Z Artificiell intelligens med eller utan humaniora? Ett panelsamtal om framtiden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960702 Panelsamtal i samband med Bokmässan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Debatt Humaniora true Thu, 26 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960702 2019-09-26T13:15:00Z KORSETTKRIG OCH KVINNOKAMP TEMA JÄMSTÄLLDHET https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136962156 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-27 16:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-27 16:45</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning true Fri, 27 Sep 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136962156 2019-09-27T14:00:00Z BOKMÄSSAN: Lära genom att lära ut https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959978 Samhälle och universitet i ömsesidigt utbyte: Nyanlända lär sig svenska och studenter i svenska som andraspråk lär sig undervisa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-28 12:20</endDateTime></metadata>]]> Mässa Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Sat, 28 Sep 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959978 2019-09-28T10:00:00Z BOKMÄSSAN: Inkluderande skyltar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959988 Vi behöver skyltar ¿ men utan att peka ut någon. Hur ska offentlig miljö designas för att inkludera alla medborgare? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-28 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-28 14:20</endDateTime></metadata>]]> Mässa Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Sat, 28 Sep 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959988 2019-09-28T12:00:00Z Vitkrit - att tänka och skriva dekolonialt inom akademin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941595 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Sat, 28 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941595 2019-09-28T13:15:00Z BOKMÄSSAN: Språkvetare, språkvårdare, språkpolis? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959998 Språk har alla en åsikt om. Men vad är det vi gör när vi pratar om rätt och fel, bra och dåligt ¿ egentligen? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-28 15:30</startDateTime><endDateTime>2019-09-28 15:50</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Mässa Humaniora Föreläsning true Sat, 28 Sep 2019 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959998 2019-09-28T13:30:00Z Stellan Petersson: "Disarming Context Dependence: A Formal Inquiry into Indexicalism and Truth-Conditional Pragmatics" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136944493 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Mon, 30 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136944493 2019-09-30T11:15:00Z En eftermiddag i översättningens tecken https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136956176 Den 30 september firar vi Hieronymusdagen, uppkallade efter översättarnas skyddshelgon: bibelöversättaren Hieronymus. Det blir föredrag, samtal och quizz som alla handlar om översättning, bl.a. om Svenskt översättarlexikon, översättning av kollokationer (fasta flerordskombinationer) och verb, kanadensiska noveller i översättning och indirekt översättning av romaner från turkiska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-30 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Forskning Temadag Litteraturvetenskap Lingvistik Sprid inom fakulteten Språk Föreläsning true Mon, 30 Sep 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136956176 2019-09-30T12:00:00Z Claims of ownership in manuscripts from Dunhuang https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957497 Gästföreläsning (på engelska) inom Karlgrenseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-30 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Seminarium Forskning Humaniora Sprid inom fakulteten Språk true Mon, 30 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957497 2019-09-30T13:15:00Z För tre enorma öl sedan &ndash; befästning av semi-schematiska konstruktioner i L2-svenska https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136944430 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-02 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-02 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 02 Oct 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136944430 2019-10-02T08:15:00Z Högre seminariet: Nose Hair: Love it or Leave it? The Lovecidal of Bodies that Filter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946868 <i>Nose Hair: Love it or Leave it? The Lovecidal of Bodies that Filter</i>. Gästföreläsning av Liu Xin, TD i sociologi och gästforskare vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-02 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-02 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 02 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946868 2019-10-02T13:15:00Z Textseminarium: Satans fall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957083 Bibelvetenskapliga seminariet vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion - Textseminarium: Satans fall. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 03 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957083 2019-10-03T11:15:00Z Inside the Box: "Då har Japan upphört att vara Japan" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938247 Del 3 i Inside the Box: "Då har Japan upphört att vara Japan" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-03 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten Föreläsning true Thu, 03 Oct 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938247 2019-10-03T12:00:00Z Satir, språk och samhällskritik i Liv Strömquists tecknade serier https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136923661 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-03 18:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-03 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Thu, 03 Oct 2019 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136923661 2019-10-03T16:15:00Z Maria Ester Fernández Incógnito: "La expresión de cambio en español como lengua extranjera. Desarrollo y variación en la interlengua de aprendices suecohablantes" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919602 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-04 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-04 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 04 Oct 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919602 2019-10-04T08:00:00Z Swedish conference for Gender Studies (G19) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801206 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-07 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-10-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Genusvetenskap Konferens true Mon, 07 Oct 2019 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801206 2019-10-07T10:34:00Z Bokpresentation: Amerikanska livsmedelsbeteckningar på europeiska språk https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960860 Bokpresentation (på svenska); "De América a Europa. Denominaciones de alimentos americanos en lenguas europeas" Ingmar Söhrman, Anton Granvik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-07 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Sprid inom fakulteten Humaniora Forskning Föreläsning Lingvistik Seminarium true Mon, 07 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960860 2019-10-07T13:00:00Z Näckrostimmen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961311 Från början hade varje ort sin egen lokala tid. Vetenskapshistorikerna Johan Kärnfelt och Gustav Holmberg berättar hur den standardiserade tiden etablerades och hur tid skapades och spreds årtiondena kring sekelskiftet 1900. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-08 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-08 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Idéhistoria true Tue, 08 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961311 2019-10-08T16:00:00Z Litteraturens klassiker - Jane Austens Stolthet och fördom https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949003 I serien Litteraturens klassiker berättar litteraturprofessor Åsa Arping om Jane Austens <i>Stolthet och fördom</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-08 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-08 19:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 08 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949003 2019-10-08T16:00:00Z Högre seminariet: What exactly are "basics" in the Study of Religions? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946893 <i>What exactly are "basics" in the Study of Religions? </i> Gästföreläsning av Wanda Alberts, professor i religionsvetenskap vid Leibniz Universität, Hannover. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-09 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Högre seminarium true Wed, 09 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946893 2019-10-09T13:15:00Z Building urban spaces through discourses and practices of commoning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136964781 Seminariet ingår i serien Språkliga, kulturella och sociala perspektiv på urban förändring som samarrangeras av institutionen för språk och litteraturer, institutionen för kulturvetenskaper och institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-10 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturstudier Lingvistik Humaniora Språk Forskning Sprid inom fakulteten Seminarium Föreläsning true Thu, 10 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136964781 2019-10-10T13:00:00Z Måndagsseminariet: Robert Walldén https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965674 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 14 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965674 2019-10-14T11:15:00Z Öppen föreläsning. Vesta Sarkhosh Curtis (British Museum): From Kingdom to Empire: The Changing Face of Parthian Coinage. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949719 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-14 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora true Mon, 14 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949719 2019-10-14T13:15:00Z Bokseminarium med Magnus Linton - Text och stil: Om konsten att berätta med vetenskap https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950059 Bokseminarium: Magnus Linton, Text och stil: Om konsten att berätta med vetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 15 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950059 2019-10-15T11:15:00Z Slutseminarium: Paul Borenberg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963215 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Doktorandseminarium Medarbetarportal true Tue, 15 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963215 2019-10-15T11:15:00Z Leila Papoli Yazdi: Solving the Mysterious Murder of Persian Chief Minister Atabak Amin al Sultan (31th August 1907): A Forensic Archaeological Study https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949701 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Föreläsning true Wed, 16 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949701 2019-10-16T11:15:00Z Högre seminariet: Sociological Practice through the Lens of Theatre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946923 <i>Sociological Practice through the Lens of Theatre</i>. Gästföreläsning av Helena Holgersson, universitetslektor vid institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-16 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-16 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 16 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946923 2019-10-16T13:15:00Z Inside the Box: Fallet Benin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938296 Del 4 i serien Inside the Box: Fallet Benin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-17 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap Föreläsning true Thu, 17 Oct 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938296 2019-10-17T12:00:00Z Språkbruksseminariet: "Hämtad av Gud" eller "Lämnat oss i stor sorg och saknad". Har dödsannonsen i dagspress förändrat uttryck under de senaste 20 åren? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136955474 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Fri, 18 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136955474 2019-10-18T11:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Rosalind Williams https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934174 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet gästas av Rosalind Williams, Bern Dibner Professor of the History of Science and Technology, MIT & gästprofessor vid STS, Chalmers, som håller seminariet "Retooling Revisited: The Expansive Disintegration of Engineering". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Tue, 22 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934174 2019-10-22T13:15:00Z Litteraturens klassiker: Gertrude Steins poetik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136933998 Öppen föreläsning i serien Litteraturens klassiker, denna kväll om Gertrude Steins poetik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Litteraturvetenskap true Tue, 22 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136933998 2019-10-22T16:00:00Z Öppen föreläsning: Litteratur och vithetskritik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 Hur skildrades stereotyper så som vithet, utseende och ras hos de stora arbetarförfattarna Moa Martinson och Dan Andersson? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 22 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 2019-10-22T16:00:00Z Ulises González Herrera (Cuban Institute of Anthropology): The Early Settlement of Cuba https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949730 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 23 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949730 2019-10-23T11:15:00Z Mark Goodacre: John's Dramatic Transformation of the Synoptics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136927375 Bibelvetenskapliga seminariet gästas av Mark Goodacre, Frances Hill Fox Professor of Religious Studies vid Duke University och en av vår tids mest framstående evangelieforskare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Seminarium true Thu, 24 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136927375 2019-10-24T11:15:00Z Ponsiano Sawaka Kanijo: "Aspectual classes of verbs in Nyamwezi" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 Disputation. Afrikanska språk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 25 Oct 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 2019-10-25T08:15:00Z Matilda Amundsen Bergström: "Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna författare" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 Disputation. Litteraturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Disputation true Fri, 25 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 2019-10-25T11:15:00Z Måndagsseminariet: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948616 Margunn Rauset m.fl., Universitetet i Bergen: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Mon, 28 Oct 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948616 2019-10-28T12:15:00Z Ekoseminariet: Vandringsledernas berättelser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940317 Camilla Brudin Borg berättar om sitt ekokritiska projekt som undersöker litteratur och berättandet kring pilgrimsleden till Santiago de Compostela och Everest Base Camp trail med en kombination av metoder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Mon, 28 Oct 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940317 2019-10-28T14:15:00Z Inside the Box: Samiska myter i kamp och konst https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938317 Del 5 i serien Inside the Box: Samiska myter i kamp och konst <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-31 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-31 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Föreläsning Sprid inom fakulteten true Thu, 31 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938317 2019-10-31T13:00:00Z Slutseminarium: Kim Olsen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963237 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Medarbetarportal Humaniora true Tue, 05 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963237 2019-11-05T12:15:00Z Näckrostimmen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 De hållbarhetsutmaningar som världen står inför kräver nya idéer och lösningar. Docent Christian Isendahl diskuterar kring vilken roll arkeologi kan spela för hur vi bättre kan förstå vad en hållbar framtid innebär. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Sustainable development true Tue, 05 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 2019-11-05T17:00:00Z Högre seminariet: Ryssland och Finland i svensk litterär opinionsbildning 1809-1918 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947001 <i>Barbaren och den förslavade Aura. Ryssland och Finland i svensk litterär opinionsbildning 1809-1918</i>. Projektpresentation av Claes Ahlund, professor i Nordisk litteratur vid Åbo Akademi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Wed, 06 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947001 2019-11-06T14:15:00Z Critical Heritage Studies: Current Discourses and Global Challenges https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136917279 Critical Heritage Studies: Current Discourses and Global Challenges CCHS Symposium in Gothenburg 7-8 November 2019 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konferens Tvärvetenskap true Thu, 07 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136917279 2019-11-07T08:00:00Z Måndagsseminariet: Konstruktionsdiskurs (CxD) som den ultimata grammatiken https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136952750 Jan-Ola Östman, Helsingfors/Falun: Konstruktionsdiskurs (CxD) som den ultimata grammatiken <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 11 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136952750 2019-11-11T12:15:00Z