Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-02-09&amp;endDateTime=2019-02-09&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Halvtidsseminarium The top 25 events Lewis Webb: "Gloria muliebris: Elite female status competition in Mid-Republican Rome" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136925995 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-08-28 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Wed, 28 Aug 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136925995 2019-08-28T11:15:00Z Avigail Rotbain: "Könets krona. Representationer av svenska drottningar från stormaktsenvälde till medborgarsamhälle" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919278 Disputation. Historia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-08-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 30 Aug 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919278 2019-08-30T11:00:00Z Franska forskarseminariet: Martin Howard https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921780 Gästföreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Humaniora Seminarium Språk Föreläsning Ingen annan plats! true Wed, 04 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921780 2019-09-04T13:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Malin Podlevskikh Carlström, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136861011 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk, ryska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Litteraturvetenskap Forskning Språk Doktorandseminarium Humaniora true Thu, 05 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136861011 2019-09-05T11:00:00Z LTS-seminariet: gästföreläsning av Trine Solstad https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136924686 LTS-seminariet (Lärande, text & språk): gästföreläsning av Trine Solstad, første amanuensis vid universitetet i Sørøst-Norge. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-10 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Litteraturvetenskap true Tue, 10 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136924686 2019-09-10T13:15:00Z Transcultural Threads: On Cecilia Vicuña's Textile Poetics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136911430 Gästföreläsning inom forskningsomrdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-10 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Föreläsning Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora Litteraturvetenskap true Tue, 10 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136911430 2019-09-10T13:15:00Z Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 Ida Östenberg håller seminarium på temat "Knivhugg, känslor och konspiration ¿ Antonius tal vid Caesars begravning". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-10 18:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-10 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Tue, 10 Sep 2019 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 2019-09-10T16:15:00Z Franska forskarseminariet: Amanda Edmonds https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921801 Gästföreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-11 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Föreläsning Forskning Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 11 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921801 2019-09-11T13:00:00Z Johanna Andersson: "Den nödvändiga manligheten: Om maskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska debatten om prästämbete och kön" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136857951 Disputation, religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten true Fri, 13 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136857951 2019-09-13T11:15:00Z Luis Nieto Piña: "Splitting rocks: Learning word sense representations from corpora and lexica" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136931311 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 13 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136931311 2019-09-13T11:15:00Z Irene Selsvold: "Pagan Pasts, Christian Futures: Memory Manipulation and Christianisation in the Cities of Western Asia Minor" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919575 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 13 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919575 2019-09-13T11:15:00Z Franska forskarseminariet: Margareta Kastberg Sjöblom https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921809 Gästföreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-18 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Lingvistik Seminarium Föreläsning Humaniora Ingen annan plats! Forskning true Wed, 18 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921809 2019-09-18T13:00:00Z Alva Stråge: "Minds, Brains and Desert: On the relevance of neuroscience to retributive punishment" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919591 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-20 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Fri, 20 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919591 2019-09-20T11:00:00Z Satir, språk och samhällskritik i Liv Strömquists tecknade serier https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136923661 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-03 18:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-03 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Thu, 03 Oct 2019 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136923661 2019-10-03T16:15:00Z Maria Ester Fernández Incógnito: "La expressión de cambio en español como lengua extranjera. Desarrollo y variación en la interlengua de aprendices suecohablantes" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919602 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-04 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-04 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Disputation Sprid inom fakulteten true Fri, 04 Oct 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919602 2019-10-04T08:00:00Z Swedish conference for Gender Studies (G19) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801206 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-07 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-10-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Genusvetenskap Sprid inom fakulteten Konferens true Mon, 07 Oct 2019 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801206 2019-10-07T10:34:00Z Mark Goodacre: John's Dramatic Transformation of the Synoptics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136927375 Bibelvetenskapliga seminariet gästas av Mark Goodacre, Frances Hill Fox Professor of Religious Studies vid Duke University och en av vår tids mest framstående evangelieforskare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Religion true Thu, 24 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136927375 2019-10-24T11:15:00Z NYTT DATUM: Digital History - a Field, a Method or just a Phase? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 Konferens arrangerad av Institutionen för historiska studier, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, samt Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola. Information om denna konferens ges på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 14 Nov 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 2019-11-14T08:30:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Svenska Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Språk Konferens true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z