Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&print=true&languageId=100000&startDateTime=2019-10-14&endDateTime=2019-10-21&amp;endDateTime=2019-02-20&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Samtal The top 25 events Language switching and script mixing: Multilingual landscapes of medieval Scandinavia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137133580 Arbetsseminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-08-25 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-08-25 14:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturstudier Forskning Lingvistik Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium Språk true Tue, 25 Aug 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137133580 2020-08-25T10:00:00Z Wafia Adouane: "Natural Language Processing for Low-resourced Code-switched Colloquial Languages - The Case of Algerian Language" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143399 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-02 17:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-02 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Wed, 02 Sep 2020 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143399 2020-09-02T15:00:00Z Anders Agebjörns slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087078 Anders Agebjörn, doktorand i svenska som andraspråk, håller sitt slutseminarium. Granskare är Natalia Mitrofanova från Norges arktiska universitet, UiT. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-03 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-03 11:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 03 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087078 2020-09-03T07:00:00Z David Alfters slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137150402 David Alfter, doktorand i språkvetenskaplig databehandling, håller sitt slutseminarium. Granskare är Robert Östling, Stockholms universitet. Avhandlingens preliminära titel är <i>Exploring Natural Language Processing for single-word and multi-word lexical complexity from a second language learner perspective</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Språk Sprid inom fakulteten Humaniora true Mon, 07 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137150402 2020-09-07T11:00:00Z Automobility's Cruel Optimism: Claudia Rankine, Ta-Nehisi Coates, and Black Lives Matter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137149595 Work in progess-seminarium. Seminariet är ett samarbete mellan forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet och seminarieserien VitKrit. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-09-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Litteraturvetenskap Forskning Sprid inom fakulteten Språk Humaniora true Tue, 08 Sep 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137149595 2020-09-08T13:15:00Z Temadag om digital humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111112 En temadag där forskare vid GU visar hur de förhåller sig till digitala verktyg, digitaliserat eller datorfött material, eller digitala perspektiv. Mer information kommer! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-10 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 10 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111112 2020-09-10T07:00:00Z Houman Sadri: "Reconfiguring the Hero's Journey - The Monomyth in Contemporary Popular Culture" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128600 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 15 Sep 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128600 2020-09-15T08:00:00Z Andrine Nilsen: "Vernacular buildings and urban social practice - Wood and people in Early Modern Swedish society" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143478 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 18 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143478 2020-09-18T11:00:00Z Therese Svensson: "Vithetens koagulerade hjärta. Om avkoloniserande läsningars möjlighet" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145872 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-09-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 18 Sep 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145872 2020-09-18T11:15:00Z Skyltprogram som genre för urban styrning i segregationens Göteborg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137149903 Arbetsseminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-22 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-22 14:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Kulturstudier Humaniora Forskning Seminarium Språk true Tue, 22 Sep 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137149903 2020-09-22T10:00:00Z Språk, texter och bilder i det offentliga rummet - metodologiska och teoretiska utmaningar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137149977 Samtal om pågående forskning på institutionen för språk och litteraturer och institutionen för svenska språket, med fokus på metodologiska och teoretiska utmaningar. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-02 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Kulturstudier Sprid inom fakulteten Forskning Lingvistik Språk Svenska Litteraturvetenskap Seminarium true Fri, 02 Oct 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137149977 2020-10-02T08:00:00Z Iginia Barretta: "Vom Lesen lesen. Zur Konzeption und Darstellung des Lesers im postmodernen Roman" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143348 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation Humaniora true Fri, 09 Oct 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143348 2020-10-09T11:15:00Z Kajsa Thyberg: "Det-konstruktioner i bruk. En systemisk-funktionell analys av satser med icke­referentiellt det i modern svenska" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143450 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-16 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Sprid inom fakulteten true Fri, 16 Oct 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143450 2020-10-16T11:15:00Z Långa bortkastade dagar. Psykisk ohälsa, retorik och etik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-19 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Mon, 19 Oct 2020 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 2020-10-19T16:15:00Z Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-09 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Mon, 09 Nov 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 2020-11-09T17:15:00Z Writing Early and Late Modern Dutch. A Sociolinguistic Perspective https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099890 Gästföreläsning inom seminarieserien Skrift och samhälle och forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-12 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Lingvistik Humaniora Forskning Föreläsning Språk true Thu, 12 Nov 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099890 2020-11-12T14:15:00Z Workshop om (historisk) sociolingvistik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 Gijsbert Rutten håller i denna workshop (på engelska) som arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-13 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Lingvistik Språk Humaniora Workshop Forskning true Fri, 13 Nov 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 2020-11-13T08:00:00Z "America first" och annat/andra valspråk. Om retoriken i den amerikanska presidentvalskampanjen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-08 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-12-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 08 Dec 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 2020-12-08T17:15:00Z Thomas Hartvigsson: "Explorations of the relationship between the right to make decisions and moral responsibility in healthcare" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145793 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-12-11 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation Humaniora true Fri, 11 Dec 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145793 2020-12-11T12:15:00Z