Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&print=true&languageId=100000&startDateTime=2019-10-01&endDateTime=2019-10-31&amp;endDateTime=2019-02-20&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Samtal The top 25 events Ungdomsspråk i Sverige: från Ekensnacket till Multietniskt ungdomsspråk ur ett historiskt och sociolingvistiskt perspektiv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041728 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Mon, 20 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041728 2020-01-20T12:15:00Z Nyutkommna böcker på LIR https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033213 Första högre seminariet för terminen: Nyutkommna böcker på LIR. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 22 Jan 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033213 2020-01-22T14:15:00Z Jon Vidar Sigurdsson: (Norske) borgerkriger og konger uten familier https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050908 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Humaniora true Thu, 23 Jan 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050908 2020-01-23T14:00:00Z Linnéa Bäckström. "Etableringen av ha-bortfall i svenskan. Från kontaktfenomen till inhemsk konstruktion" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009741 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-24 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Disputation Sprid inom fakulteten true Fri, 24 Jan 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009741 2020-01-24T09:15:00Z Tidskriftsseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050937 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 28 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050937 2020-01-28T12:15:00Z LTS-seminarium med Agneta Pihl https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038286 LTS-seminarium (Lärande, text och språk): Agneta Pihl lägger fram en text ur sin kommande avhandling med preliminär titel "Indicating intellectual/ emotional state in narrating: Onomatopoeia, gesturing and explicating practices in children´s oral storytelling". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Seminarium true Tue, 28 Jan 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038286 2020-01-28T14:15:00Z The Translator who got lost in the archive https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Föreläsning Lingvistik Humaniora Språk Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Thu, 30 Jan 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 2020-01-30T14:00:00Z Malin Podlevskikh Carlström: "The Trials of the Intertextual: The Translation and Reception of Tatyana Tolstaya's Kys´ in Sweden and the United States" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten true Fri, 31 Jan 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 2020-01-31T09:15:00Z Kajsa Thybergs slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137047635 Kajsa Thyberg, doktorand i nordiska språk, håller sitt slutseminarium. Opponent är Alexandra Holsting från Syddansk Universitet. Avhandlingens preliminära titel är <i>Systemisk-funktionella perspektiv på svenskans det-konstruktioner</i>. Studien handlar om hur olika konstruktioner med icke-referentiellt det används och skapar betydelse i svenskan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Mon, 03 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137047635 2020-02-03T12:15:00Z Cross-Historical Comparison in Literary Studies: Reassessing the Twentieth-Century Legacy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Forskning Sprid inom fakulteten Språk Seminarium Litteraturvetenskap true Tue, 04 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 2020-02-04T14:00:00Z Varför interpretation? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028050 ISN- Interpret Sweden Network och Kulturarvsakademin bjuder in till en kick off för igångsättande av nätverket ISN. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Workshop Ingen annan plats! true Wed, 05 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028050 2020-02-05T08:00:00Z Arabiska forskarseminariet: Andreas Hallberg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 Forskarseminarium i ämnet arabiska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten Forskning Språk true Wed, 05 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 2020-02-05T14:15:00Z Bokpresentation: Som en vildfågel i en bur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033467 <b>Birgitta Johansson Lindh</b> presenterar sin bok <i>Som en vildfågel i en bur: Identitet, kärlek, frihet och melodramatiska inslag i Alfhild Agrells, Victoria Benedictssons och Anne Charlotte Lefflers 1880-talsdramatik</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-12 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Litteraturvetenskap true Wed, 12 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033467 2020-02-12T14:15:00Z Malin Sandberg: "Från beslut till broschyr. Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029871 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-14 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Disputation Sprid inom fakulteten true Fri, 14 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029871 2020-02-14T12:15:00Z Adversarial vagueness: manipulative language and autonomous agents https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025220 This talk will present and discuss the recently funded project Gothenburg Research Initiative for Politically Emergent Systems (GRIPES). A dogwhistle is a type of expression used by politicians to send a signal of ideological affinity to one part of the population without being fully understood by another part of the population who may be alienated by the message. For example, a classic dogwhistle in US politics is "inner city crime", which had been used to send a signal of affinity with racist voters while simultaneously maintaining plausible deniability through concern about serious social problems. A dogwhistle works only if some of the population "gets it" and fails if everyone understands it well enough to act on it: "adversarial vagueness". In our new project, the Gothenburg Research Initiative for Politically Emergent Systems (GRIPES), we hypothesize that this property makes dogwhistles "gameable" through computational methods, although organizations with an interest in doing so also have an interest in ensuring that their use of such methods remains obscure. This talk discusses GRIPES' plans for an interdisciplinary approach to analyzing the limits of dogwhistle-style linguistic manipulation through computational methods such as agent-based simulation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-18 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-18 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 18 Feb 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025220 2020-02-18T11:00:00Z Therese Svensson, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 Therese Svensson, slutseminarium: "Trött på vithet: Dekoloniserande läsningar av svenskspråkig fiktionsprosa 1900-1940". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium true Tue, 18 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 2020-02-18T12:15:00Z Lexfras-seminarium: Namnbruk, bestämningar och ordningsföljd i läromedelstext https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137024170 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Wed, 19 Feb 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137024170 2020-02-19T09:15:00Z Bokpresentation: Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033502 <b>Fredrik Svenaeus</b>, professor i den praktiska kunskapens filosofi vid Södertörns högskola, presenterar sin bok <i>Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 19 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033502 2020-02-19T14:15:00Z Mostly hidden from view" or simply not there? A fresh look at case inflection in Standard Arabic https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 Föreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Humaniora Språk Sprid inom fakulteten Lingvistik Forskning true Thu, 20 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 2020-02-20T12:15:00Z Språkstrukturseminariet: Ida Larsson om <i>Nordic Word Order Database</i> https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136994219 Språkstrukturseminariet gästas av Ida Larsson från Oslo universitet som kommer att tala under titeln <i>Nordic Word Order Database</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Thu, 20 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136994219 2020-02-20T14:15:00Z Sifilografía. Diseased Literary, Medical and Political Discourses in the Hispanic World https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-25 17:15</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Kulturstudier Forskning Seminarium Språk Föreläsning true Tue, 25 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 2020-02-25T14:15:00Z Att konstruera omsorg: Om människor, maskiner och längtan efter ömsesidighet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009113 Helena Granström föreläser om den mänskliga viljan att uppfatta en levande motpart också i icke-levande ting och om hur det påverkar synen på vår egen mänsklighet. Helena Granström, författare och kulturskribent, har gett ut böcker som Alltings mått och Det som en gång var. Nu är hon aktuell med en ny bok, Betydelsen av kärlek, en essäroman om ömsesidighet och parallella världar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-26 17:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Wed, 26 Feb 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009113 2020-02-26T16:00:00Z Agneta Rehal: "Idylltraditionen och barnet" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041967 <i>Idylltraditionen och barnet</i>. Agneta Rehal, fil. dr. i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, inleder om idyllen och dess koppling till barn och barndom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Thu, 27 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041967 2020-02-27T12:15:00Z Inside the Box: Varför brinner Wiphalan? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035500 Del 1 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Föreläsning true Thu, 27 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035500 2020-02-27T13:00:00Z Ett HUM om... Kabaré, progg och protest: Teaterhistoria ur arkivens djup https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028332 Öppen föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten true Thu, 27 Feb 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028332 2020-02-27T17:00:00Z Håkan Salwén - Forskningsetik för humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050894 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Mon, 02 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050894 2020-03-02T12:15:00Z LTS-seminarium med Johan Revelj https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038291 LTS-seminarium (Lärande, text och språk): Johan Revelj lägger fram en text ur sin kommande avhandling om boksamtal, "Text, kunskap och ansvar - sekventiell analys av kunskapsanspråk i romanläsares samtalsinteraktion". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-03 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Seminarium true Tue, 03 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038291 2020-03-03T14:15:00Z Bokpresentation: Mannen som ordnade naturen: En biografi över Carl von Linné https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033519 <b>Gunnar Broberg</b>, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, presenterar sin bok <i>Mannen som ordnade naturen: En biografi över Carl von Linné</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 04 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033519 2020-03-04T14:15:00Z Spanska forskarseminariet: Emma Magnusson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Humaniora Seminarium Språk true Wed, 11 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 2020-03-11T12:00:00Z Alexandra Borg och Nina Ulmaja om Strindbergs lilla röda https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033541 <b>Alexandra Borg</b>, fil. dr. i litteraturvetenskap, och <b>Nina Ulmaja</b>, bokformgivare, berättar om <i>Strindbergs lilla röda. Boken om boken och typerna</i> (Atlantis 2019). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 11 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033541 2020-03-11T14:15:00Z Inside the Box: Kyliga expeditioner https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035542 Del 2 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-12 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Tvärvetenskap true Thu, 12 Mar 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035542 2020-03-12T13:00:00Z Kreativitetens kraft: Kvinnorna från Ravensbrück https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042119 Seminarium i anslutning till utställningen Kvinnorna från Ravensbrück på Kåkens Kulturhus, Göteborg <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 15:30</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 18:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Tvärvetenskap true Wed, 18 Mar 2020 14:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042119 2020-03-18T14:30:00Z Ett HUM om... Att arbeta med litteratur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033710 Öppen föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Wed, 18 Mar 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033710 2020-03-18T17:00:00Z Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 Ida Östenberg håller seminarium på temat "Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning". OBS! ÄNDRAT DATUM! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-19 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Thu, 19 Mar 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 2020-03-19T17:15:00Z Fältinspelningar från framtiden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020866 En presentation av Johannes Heldéns verk - om icke-mänskligt berättande, ekologi, AI, rymdfärder, bokartefakter och poesi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-24 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-24 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 24 Mar 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020866 2020-03-24T11:00:00Z Olle Widhe: "Fattiga barn i barnlitteraturen" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041972 <i>Fattiga barn i barnlitteraturen</i>. Olle Widhe, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, inleder om framställningen av det fattiga barnet vid 1800-talets mitt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 26 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041972 2020-03-26T12:15:00Z Inside the Box: Kongo - vilka äger landets historia? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035578 Del 3 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Tvärvetenskap Ingen annan plats! true Thu, 26 Mar 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035578 2020-03-26T13:00:00Z Jenny Ingemarsdotter och Camilla Eriksson: "Hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928-2002" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051022 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jenny Ingemarsdotter och Camilla Eriksson, FOI, lägger fram texten "'Vi får klara oss själva' - hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928-2002". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Thu, 26 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051022 2020-03-26T14:15:00Z Ett HUM om...: VIKINGARNAS GÅTOR - tolkningar av Sveriges längsta runinskrift https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137046534 Föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-01 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Wed, 01 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137046534 2020-04-01T16:00:00Z Hur kan vi veta och inte agera? - om klimatförnekelse https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049412 Hur kan vi veta och inte agera? Om olika former av klimatförnekelse och förslag på flyktvägar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Mon, 06 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049412 2020-04-06T13:15:00Z Inside the Box: Paracastextilierna https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036090 Del 4 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-09 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Föreläsning Ingen annan plats! true Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036090 2020-04-09T12:00:00Z Språkteknologi och AI: två själar, en tanke? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 Beroende på vem man frågar, har språkteknologi och AI olika många beröringspunkter. Över deras vid det här laget trekvartssekellånga historia ser man klara paralleller - men även intressanta skillnader - vad gäller metodutveckling och konceptualisering av forskningsproblemen. Idag anser somliga att språkteknologin håller på att bli irrelevant som eget forskningsområde genom den senaste tidens utveckling inom AI-området. Andra påpekar att det fortfarande finns många fundamentalt språkliga problem som de senaste AI-metoderna inte hanterar särskilt bra. Under seminariet försöker Lars Borin ge en översikt över dessa frågor och deras bakgrund. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Tue, 14 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 2020-04-14T10:00:00Z Att alstra ett ordförråd https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043303 På Lexfras-seminariet den 15 april presenterar Lena Rogström den lexikala utvecklingen av begrepp inom fortplantningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-15 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-15 11:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 15 Apr 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043303 2020-04-15T08:15:00Z Patrick McCray: Making Art Work: Engineers, Artists, and the Building of New Creative Cultures https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033638 <b>Patrick McCray</b>, professor i historia, University of California Santa Barbara: <i>Making Art Work: Engineers, Artists, and the Building of New Creative Cultures</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Idéhistoria true Wed, 22 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033638 2020-04-22T13:15:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Språk Centrala kalendern www.gu.se Svenska Humaniora Konferens true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z Inside the Box: vandring, japanska skogsbad och träd på recept https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036109 Del 5 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 15:30</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 16:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Tvärvetenskap true Thu, 23 Apr 2020 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036109 2020-04-23T13:30:00Z Seeing rock art - Human Creativity and Artificial Intelligence https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025225 This talk is about three dimensional documentation techniques and artificial intelligence approaches to automatically recognize motifs in rock art documentation, research, and dissemination. Three dimensional documentation techniques and Artificial Intelligence approaches to automatically recognize motifs are in the process of revolutionizing rock art documentation, research, and dissemination. The Southern Scandinavian rock art is Europe¿s richest pictorial source for the life and believes during the Bronze Age (1800/1700-550 BC). However, most of the at least 20.000 sites are documented only in 2D using older tactile methods. The project ¿Rock art in three dimensions¿ seeks to push the boundaries of the research front by increasing the amount of 3D documentation of rock art and developing an automatic keywording system for the Swedish Rock Art Research Archive. For this purpose the Department for Historical Studies, the Centre for Digital Humanities, Chalmers, and the County Board for Västra Götaland are collaborating in this project. Three dimensional documentation has several advantages over older documentation techniques which can be used to get better results in the recognition of motifs. The presentation will introduce the project, the advantages of 3D documentation, and using artificial intelligence, but will also begin the discussion of issues and crucial questions that the work also brought to the forth. This is a necessary critical discussion of the proper place of interpretation, of the human ability to perceive 3D, and of Computer Vision¿s issues to cope with human creativity to advance the integration of digital methods into rock art research. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 28 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025225 2020-04-28T10:00:00Z Bokpresentation: Psalmernas värld: Tre studier i 1695 års psalmbok https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033623 <b>Håkan Möller</b> presenterar <i>Psalmernas värld: Tre studier i 1695 års psalmbok</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 06 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033623 2020-05-06T13:15:00Z Inside the Box: Superfood och matkultur som aktivism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036217 Del 6 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Föreläsning Ingen annan plats! true Thu, 07 May 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036217 2020-05-07T12:00:00Z Sandra Grehn: "´Dom stökar och bråkar och kastar sten´ Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050103 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 08 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050103 2020-05-08T11:00:00Z Kommer datorn stjäla min själ: AI i litteraturen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025233 Presentationen handlar om AI som motiv i litteraturen - om maskinmänniskor och människors maskiner ur ett historiskt perspektiv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-12 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Tue, 12 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025233 2020-05-12T10:00:00Z Bokpresentation: Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033731 <b>Erik Zillén</b>, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, presenterar sin nya bok om den aisopiska fabelns historia i Sverige: <i>Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Idéhistoria true Wed, 13 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033731 2020-05-13T13:15:00Z Sari Nauman FD och Lewis Webb presenterar sina VR postdoc projekt vid Institutionen för historiska studier. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050923 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Tue, 19 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050923 2020-05-19T11:15:00Z Datoriseringen i välfärdsstaten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 Presentationen behandlar framväxten av automatiserade system inom svensk statsförvaltning under 1960-talet och konsekvenserna av att Statskontoret under några år var en av Europas största upphandlare av datorer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-26 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 26 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 2020-05-26T10:00:00Z Debbie Pullinger: "Poesi för barn" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041935 <i>Poesi för barn</i>. Debbie Pullinger, författare och forskare från Cambridge, England, föreläser om poesi för barn. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Thu, 28 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041935 2020-05-28T11:15:00Z Johan Gribbe och Per Lundin: "An Analysis of State-Funded Science during the Cold War" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051073 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Johan Gribbe (UKÄ, Chalmers STS) och Per Lundin (Chalmers STS) lägger fram texten "The Militarization of the Swedish Research System: An Analysis of State-Funded Science during the Cold War". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Idéhistoria true Thu, 28 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051073 2020-05-28T13:15:00Z