Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&languageId=100000&startDateTime=2020-01-20&endDateTime=2020-01-20&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-02-09%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-09%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DHalvtidsseminarium The top 25 events INSTÄLLT: IIIF workshop https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137074110 Tom Cramer, Stanford University, håller i en workshop om IIIF: A Hands On Introduction to Working with IIIF. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 02 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137074110 2020-04-02T07:00:00Z INSTÄLLT: Role Language and Characters https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080629 Gästföreläsning ingom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. OBS! FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-02 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Seminarium Språk Humaniora Sprid inom fakulteten Forskning Lingvistik Centrala kalendern www.gu.se Kulturstudier true Thu, 02 Apr 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080629 2020-04-02T08:15:00Z INSTÄLLT: Negation in Ngoreme - on a system in flux https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137067912 Föreläsning inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Forskning Språk Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 02 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137067912 2020-04-02T11:15:00Z INSTÄLLT: Kyarakutaa to Douitsusei/Kotaisei (Characters and Identity/Individuality) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080587 Workshop inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. OBS! WORKSHOPEN ÄR INSTÄLLD. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-03 11:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-03 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Lingvistik Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Kulturstudier Workshop Språk true Fri, 03 Apr 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080587 2020-04-03T09:15:00Z INSTÄLLT: Hur kan vi veta och inte agera? - om klimatförnekelse https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049412 INSTÄLLT: Hur kan vi veta och inte agera? Om olika former av klimatförnekelse och förslag på flyktvägar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 06 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049412 2020-04-06T13:15:00Z INSTÄLLT Ariadne: Homeros idag https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068788 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Mon, 06 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068788 2020-04-06T16:00:00Z INSTÄLLT Föreläsning: Emily Wilson, University of Pennsylvania https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068793 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten true Tue, 07 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068793 2020-04-07T11:00:00Z INSTÄLLT - Inside the Box: Paracastextilierna https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036090 Del 4 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-09 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Föreläsning true Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036090 2020-04-09T12:00:00Z INSTÄLLT: Språkteknologi och AI: två själar, en tanke? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 Beroende på vem man frågar, har språkteknologi och AI olika många beröringspunkter. Över deras vid det här laget trekvartssekellånga historia ser man klara paralleller - men även intressanta skillnader - vad gäller metodutveckling och konceptualisering av forskningsproblemen. Idag anser somliga att språkteknologin håller på att bli irrelevant som eget forskningsområde genom den senaste tidens utveckling inom AI-området. Andra påpekar att det fortfarande finns många fundamentalt språkliga problem som de senaste AI-metoderna inte hanterar särskilt bra. Under seminariet försöker Lars Borin ge en översikt över dessa frågor och deras bakgrund. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Tue, 14 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 2020-04-14T10:00:00Z Nicolai von Eggers Mariegaard: "Unpopular Sovereignty: The Far Right and the French Revolution" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068913 Nicolai von Eggers Mariegaard (Danmark), forskningspresentation, "Unpopular Sovereignty: The Far Right and the French Revolution". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 14 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068913 2020-04-14T11:15:00Z INSTÄLLT: De svenska positionsverben och deras inlärning och undervisning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085395 Föreläsning/seminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. OBS! Seminariet är inställt! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora Språk Lärande Forskning true Tue, 14 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085395 2020-04-14T13:00:00Z INSTÄLLT Att alstra ett ordförråd https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043303 På Lexfras-seminariet den 15 april presenterar Lena Rogström den lexikala utvecklingen av begrepp inom fortplantningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-15 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-15 11:45</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Wed, 15 Apr 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043303 2020-04-15T08:15:00Z INSTÄLLT: Beata Agrell: "Kejsaren och Gud. Evangeliernas Jesus och politiken" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053077 INSTÄLLT: Bibelvetenskapliga seminariet med Beata Agrell, Göteborgs universitet: "Kejsaren och Gud. Evangeliernas Jesus och politiken". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 16 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053077 2020-04-16T11:15:00Z What's so funny? Modeling topics on jokes from Reddit https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137072615 Love Börjeson, föreståndare för KB-labb vid Kungliga biblioteket ger en workshop på CDH om topic modeling: "What's so funny? Modeling topics on jokes from Reddit". Workshopen kommer att ges online. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-20 12:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Workshop true Mon, 20 Apr 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137072615 2020-04-20T08:00:00Z Monica Hellström, Durham University: Bäst på avstånd? Kejsare och senatsadel vid tredje sekelskiftet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068815 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-20 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Mon, 20 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068815 2020-04-20T13:00:00Z CANCELLED! Stadsrum, arkitektur och fotografiska praktiker med Krister Engström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137079521 Krister Engström, utbildad vid Högskolan för fotografi, har lång erfarenhet som arkitekturfotograf. Vid sidan av mer kommersiella uppdrag har han under flera år arbetat med böcker och publikationer om arkitektur tillsammans med arkitekturhistoriker och forskare vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-21 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> Konst- och bildvetenskap Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap Seminarium true Tue, 21 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137079521 2020-04-21T11:15:00Z Seminarieserie: Arkivforskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085404 Föreläsning/seminarium inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-21 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Sprid inom fakulteten Föreläsning Seminarium Forskning true Tue, 21 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085404 2020-04-21T13:15:00Z INSTÄLLT - Varför interpretation - del 2 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137081037 Exkursion med nätverket ISN: Varför interpretation - del 2. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 22 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137081037 2020-04-22T07:00:00Z Språkvetenskapligt forum: Multilectal literacy in Norway https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069178 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Wed, 22 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069178 2020-04-22T13:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Konferens Svenska Centrala kalendern www.gu.se Språk true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z INSTÄLLT - Inside the Box: vandring, japanska skogsbad och träd på recept https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036109 Del 5 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 15:30</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 16:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Tvärvetenskap Ingen annan plats! true Thu, 23 Apr 2020 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036109 2020-04-23T13:30:00Z INSTÄLLT - Kulturarv i rörelse: Vetenskapsfestivalen 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088604 Kulturarv i rörelse: en del av Vetenskapsfestivalen 2020 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-24 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Aktivitet Tvärvetenskap true Fri, 24 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088604 2020-04-24T10:00:00Z INSTÄLLT - Bronsåldern och rörelse i rum och tid https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070696 En tidsresa genom migrationer, handelsnätverk, imponerande skapande och ultimata forskningsrön! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-24 13:30</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 15:15</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Öppet hus true Fri, 24 Apr 2020 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070696 2020-04-24T11:30:00Z Kristian Göransson och Henrik Boman presenterar utgrävningen i Francavilla di Sicilia, en grekisk stad i Siciliens inland https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068820 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-27 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Mon, 27 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068820 2020-04-27T13:00:00Z Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-27 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Mon, 27 Apr 2020 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 2020-04-27T16:15:00Z INSTÄLLT: Seeing rock art - Human Creativity and Artificial Intelligence https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025225 This talk is about three dimensional documentation techniques and artificial intelligence approaches to automatically recognize motifs in rock art documentation, research, and dissemination. Three dimensional documentation techniques and Artificial Intelligence approaches to automatically recognize motifs are in the process of revolutionizing rock art documentation, research, and dissemination. The Southern Scandinavian rock art is Europe¿s richest pictorial source for the life and believes during the Bronze Age (1800/1700-550 BC). However, most of the at least 20.000 sites are documented only in 2D using older tactile methods. The project ¿Rock art in three dimensions¿ seeks to push the boundaries of the research front by increasing the amount of 3D documentation of rock art and developing an automatic keywording system for the Swedish Rock Art Research Archive. For this purpose the Department for Historical Studies, the Centre for Digital Humanities, Chalmers, and the County Board for Västra Götaland are collaborating in this project. Three dimensional documentation has several advantages over older documentation techniques which can be used to get better results in the recognition of motifs. The presentation will introduce the project, the advantages of 3D documentation, and using artificial intelligence, but will also begin the discussion of issues and crucial questions that the work also brought to the forth. This is a necessary critical discussion of the proper place of interpretation, of the human ability to perceive 3D, and of Computer Vision¿s issues to cope with human creativity to advance the integration of digital methods into rock art research. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 28 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025225 2020-04-28T10:00:00Z Tim Rudbøg´: "A Continued Quest for Ancient Esoteric Wisdom in Modern European Culture?" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051773 Tim Rudbøg, fil. dr i filosofi och föreståndare för Scandinavian Network for the Academic Study of Western Esotericism, Köpenhamns universitet: "A Continued Quest for Ancient Esoteric Wisdom in Modern European Culture?" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 29 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051773 2020-04-29T13:15:00Z Johan Vekselius, SU, presenterar sitt post-docprojekt: En populismens historia i antikens Rom: plebs, popularer, populus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068825 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Mon, 04 May 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068825 2020-05-04T13:00:00Z INSTÄLLD! Livskraft - Photovoice i behandling av psykisk ohälsa med Hans T Sternudd https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137079531 Hans T Sternudd är docent i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitet. I sin forskning har han intresserat sig för visuella medieringar av inre upplevelser, som ångest och oro. Han har bland annat undersökt bilder av självskada i ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap Konst- och bildvetenskap true Tue, 05 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137079531 2020-05-05T11:00:00Z Långa bortkastade dagar. Psykisk ohälsa, retorik och etik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 Öppen föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-05 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-05 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 05 May 2020 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 2020-05-05T16:15:00Z Bokpresentation: Psalmernas värld: Tre studier i 1695 års psalmbok https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033623 <b>Håkan Möller</b> presenterar <i>Psalmernas värld: Tre studier i 1695 års psalmbok</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Religion true Wed, 06 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033623 2020-05-06T13:15:00Z INSTÄLLT: Kamilla Skarström Hinojosa: "Bringing About the New Creation: The Two Spirit Treatise" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053118 INSTÄLLT: Bibelvetenskapliga seminariet med Kamilla Skarström Hinojosa, Göteborgs universitet: "Bringing About the New Creation: The Two Spirit Treatise (1QS III, 13-IV, 26) - Intertextuality and Function". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Thu, 07 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053118 2020-05-07T11:15:00Z Inside the Box: Superfood och matkultur som aktivism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036217 Del 6 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Tvärvetenskap true Thu, 07 May 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036217 2020-05-07T12:00:00Z Klassiska forskarseminariet: Jacob Jonsson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, antik grekiska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 14:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Forskning Doktorandseminarium Språk true Thu, 07 May 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 2020-05-07T12:15:00Z INSTÄLLT: Writing Early and Late Modern Dutch. A Sociolinguistic Perspective https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085418 Gästföreläsning inom seminarieserien Skrift och samhälle inom forskningsområdet Språk i samhällskontakt vid institutionen för språk och litteraturer. FÖRELÄSNINGEN KOMMER ATT GES DEN 15 OKTOBER ISTÄLLET <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Föreläsning Humaniora Seminarium Språk Lingvistik Sprid inom fakulteten true Thu, 07 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085418 2020-05-07T13:15:00Z INSTÄLLT: Workshop om (historisk) sociolingvistik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085449 Gijsbert Rutten håller i denna workshop som arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. WORKSHOPPEN KOMMER ATT HÅLLAS DEN 16 OKTOBER ISTÄLLET <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Forskning Workshop Sprid inom fakulteten Lingvistik true Fri, 08 May 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085449 2020-05-08T07:15:00Z Sandra Grehn: "´Dom stökar och bråkar och kastar sten´ Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050103 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 08 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050103 2020-05-08T11:00:00Z INSTÄLLT: Kommer datorn stjäla min själ: AI i litteraturen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025233 Presentationen handlar om AI som motiv i litteraturen - om maskinmänniskor och människors maskiner ur ett historiskt perspektiv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-12 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 12 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025233 2020-05-12T10:00:00Z Teologiskt forum: Ntozakhe Cezula om "Reconstructing a Nation" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053685 Bibelvetare och pastor Ntozakhe Cezula (Stellenbosch University, Sydafrika) om likheterna mellan postexiliska Juda och dagens Sydafrika. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Seminarium true Wed, 13 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053685 2020-05-13T11:00:00Z Bokpresentation: Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033731 <b>Erik Zillén</b>, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, presenterar sin nya bok om den aisopiska fabelns historia i Sverige: <i>Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Wed, 13 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033731 2020-05-13T13:15:00Z Forskningen som hotar samhället? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070135 Mathias Ericson, post-doc i genusvetenskap och Fil.dr. i sociologi med inriktning på maskulinitet, risk och kriser. Han talar utifrån sin forskning och sitt tidigare engagemang i Sveriges genusforskarförbund. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Genusvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 13 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070135 2020-05-13T13:15:00Z John Richardson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137086948 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Mon, 18 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137086948 2020-05-18T11:15:00Z Anna Backman om bilderböcker i förskolan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068992 Anna Backman presenterar sin studie som är genomförd vårterminen 2020 om bilderböcker i förskolan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 19 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068992 2020-05-19T11:15:00Z Sari Nauman FD och Lewis Webb presenterar sina VR postdoc projekt vid Institutionen för historiska studier. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050923 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 19 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050923 2020-05-19T11:15:00Z INSTÄLLT: Azazeel: The Controversial Novel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137097964 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet. FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Språk Humaniora Forskning Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 19 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137097964 2020-05-19T13:15:00Z Slutseminarium: Anna Nyqvist Thorsson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069995 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 20 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069995 2020-05-20T11:15:00Z INSTÄLLT: Datoriseringen i välfärdsstaten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 Presentationen behandlar framväxten av automatiserade system inom svensk statsförvaltning under 1960-talet och konsekvenserna av att Statskontoret under några år var en av Europas största upphandlare av datorer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-26 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 26 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 2020-05-26T10:00:00Z Teologiskt forum: Jonna Bornemark om "Mätbarhetens tyranni och det omätbaras renässans" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053701 Filosof Jonna Bornemark om vår tids besatthet av att mäta, kvantifiera och beräkna. Vad händer med människan när allt ska gå att mäta? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Seminarium true Wed, 27 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053701 2020-05-27T11:00:00Z Presentation av forskningsprojektet "Didos kval i franskt 1500-tal" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069155 Gemensamt forskarseminarium i ämnena klassiska språk och franska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-27 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Litteraturvetenskap Humaniora Sprid inom fakulteten Språk Föreläsning Seminarium true Wed, 27 May 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069155 2020-05-27T13:00:00Z INSTÄLLT: Debbie Pullinger: "Poesi för barn" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041935 <i>Poesi för barn</i>. Debbie Pullinger, författare och forskare från Cambridge, England, föreläser om poesi för barn. INSTÄLLT. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 28 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041935 2020-05-28T11:15:00Z INSTÄLLT: Ntozakhe Simon Cezula: "The Second Temple Period as a Metaphor for Reconstruction in (South) Africa" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053128 INSTÄLLT: Bibelvetenskapliga seminariet med Ntozakhe Simon Cezula, Stellenbosch University: "The Second Temple Period as a Metaphor for Reconstruction in (South) Africa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 28 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053128 2020-05-28T11:15:00Z Johan Gribbe och Per Lundin: "An Analysis of State-Funded Science during the Cold War" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051073 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Johan Gribbe (UKÄ, Chalmers STS) och Per Lundin (Chalmers STS) lägger fram texten "The Militarization of the Swedish Research System: An Analysis of State-Funded Science during the Cold War". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Idéhistoria true Thu, 28 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051073 2020-05-28T13:15:00Z Anders Agebjörns slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087078 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Mon, 01 Jun 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087078 2020-06-01T11:15:00Z Ariel Frank (La Plata University, Argentina): Rock art in Patagonia. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070076 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 03 Jun 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070076 2020-06-03T11:15:00Z John W. Traphagan: "Reinventing Rurality: Religious Entrepreneurs and the Recreation of Japan's Countryside" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053050 John W. Traphagan, Ph.D. in Religious Studies, University of Texas at Austin: "Reinventing Rurality: Religious Entrepreneurs and the Recreation of Japan's Countryside". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-03 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 03 Jun 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053050 2020-06-03T13:15:00Z Ida Östenberg lägger fram ett kapitel/artikel inom Vitterhetsprojektet Conflicted ceremonies. Public mourning in late Republican and early Imperial Rome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068830 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 05 Jun 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068830 2020-06-05T13:00:00Z INSTÄLLT Gerold Schneider https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087083 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Mon, 08 Jun 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087083 2020-06-08T11:15:00Z Richard J. Evans, The pursuit of power: Europe 1815 - 1914 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137066616 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 09 Jun 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137066616 2020-06-09T11:15:00Z Diaspora, Moravianism - Migration - Innovation, 1750-1850 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137082114 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 10 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137082114 2020-06-10T11:00:00Z INSTÄLLT: Chris Keith: "The Gospel of John: The Most Sophisticated Early Jesus Book?" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053133 INSTÄLLT: Bibelvetenskapliga seminairet gästas av Chris Keith, St Mary's University (Twickenham): "The Gospel of John: The Most Sophisticated Early Jesus Book?" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Thu, 11 Jun 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053133 2020-06-11T11:15:00Z Writing Early and Late Modern Dutch. A Sociolinguistic Perspective https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099890 Guest lecture within the seminar series Writing and Society and the Language in Sociey research area, Department of Languages and Literatures. All interested are welcome! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-15 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Humaniora Språk Forskning Lingvistik Sprid inom fakulteten true Thu, 15 Oct 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099890 2020-10-15T13:15:00Z Workshop om (historisk) sociolingvistik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 Gijsbert Rutten håller i denna workshop (på engelska) som arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-16 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Sprid inom fakulteten Workshop Forskning Språk Humaniora true Fri, 16 Oct 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 2020-10-16T07:15:00Z "America first" och annat/andra valspråk. Om retoriken i den amerikanska presidentvalskampanjen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 Öppen föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-08 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-12-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Tue, 08 Dec 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 2020-12-08T17:15:00Z