Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&languageId=100000&startDateTime=2019-11-19&endDateTime=2019-11-26&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-02-09%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-09%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DHalvtidsseminarium&amp;endDateTime=2019-02-09&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Halvtidsseminarium The top 25 events The Translator who got lost in the archive https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 Gästföreläsning inom forskningsområdena Språk och förmedling och Transkulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Språk Lingvistik Föreläsning Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Humaniora true Thu, 30 Jan 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 2020-01-30T14:00:00Z Malin Podlevskikh Carlström: "The Trials of the Intertextual: The Translation and Reception of Tatyana Tolstaya's Kys´ in Sweden and the United States" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 31 Jan 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 2020-01-31T09:15:00Z Kajsa Thybergs slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137047635 Kajsa Thyberg, doktorand i nordiska språk, håller sitt slutseminarium. Opponent är Alexandra Holsting från Syddansk Universitet. Avhandlingens preliminära titel är <i>Systemisk-funktionella perspektiv på svenskans det-konstruktioner</i>. Studien handlar om hur olika konstruktioner med icke-referentiellt det används och skapar betydelse i svenskan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Mon, 03 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137047635 2020-02-03T12:15:00Z Lin Engdahl om debutromanen "En piska, en påk, en yxa" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052048 Gästföreläsning inom Karlgrenseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-03 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Forskning Humaniora Seminarium Språk Föreläsning true Mon, 03 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052048 2020-02-03T14:00:00Z Cross-Historical Comparison in Literary Studies: Reassessing the Twentieth-Century Legacy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Forskning Litteraturvetenskap Humaniora Föreläsning Språk true Tue, 04 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 2020-02-04T14:00:00Z Varför interpretation? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028050 ISN- Interpret Sweden Network och Kulturarvsakademin bjuder in till en kick off för igångsättande av nätverket ISN. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Workshop true Wed, 05 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028050 2020-02-05T08:00:00Z Teologiskt forum: Daniel Andersson om "Ursprungsfolk och kulturmöten - religiös förändring, synkretism och natursyn" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053606 Religionshistoriker Daniel Andersson berättar om sin forskning om världens ursprungsfolk och deras religioner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 05 Feb 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053606 2020-02-05T12:00:00Z Arabiska forskarseminariet: Andreas Hallberg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 Forskarseminarium i ämnet arabiska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Forskning Språk Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 05 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 2020-02-05T14:15:00Z Slutseminarium för Tobias Ålöw https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053020 Bibelvetenskapliga seminariet: Slutseminarium för Tobias Ålöw - "Basileia in the Gospel of Matthew: Semantic Monosemy and Pragmatic Modulation". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Religion true Thu, 06 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053020 2020-02-06T12:15:00Z Yuri Stoyanov: "New trends and old Debates in the study of Catharism and Medieval Christian Dualism" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052201 Dr Yuri Stoyanov, University of London School of Oriental and African Studies (SOAS), gästar oss med föreläsningen "New trends and old Debates in the study of Catharism and Medieval Christian Dualism". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Seminarium true Thu, 06 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052201 2020-02-06T14:15:00Z Projektpresentation med Martin Öhman 'The Rise of the U.S. Iron and Steel Lobby, 1860-1920' och Ettore Costa : 'Progressives without progress. The conjoined crisis of positivism and the labour movement in the 1970s and 1980' https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056037 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Tue, 11 Feb 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056037 2020-02-11T12:00:00Z Bokpresentation: Som en vildfågel i en bur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033467 <b>Birgitta Johansson Lindh</b> presenterar sin bok <i>Som en vildfågel i en bur: Identitet, kärlek, frihet och melodramatiska inslag i Alfhild Agrells, Victoria Benedictssons och Anne Charlotte Lefflers 1880-talsdramatik</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-12 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Högre seminarium true Wed, 12 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033467 2020-02-12T14:15:00Z Malin Sandberg: "Från beslut till broschyr. Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029871 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-14 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 14 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029871 2020-02-14T12:15:00Z Adversarial vagueness: manipulative language and autonomous agents https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025220 This talk will present and discuss the recently funded project Gothenburg Research Initiative for Politically Emergent Systems (GRIPES). A dogwhistle is a type of expression used by politicians to send a signal of ideological affinity to one part of the population without being fully understood by another part of the population who may be alienated by the message. For example, a classic dogwhistle in US politics is "inner city crime", which had been used to send a signal of affinity with racist voters while simultaneously maintaining plausible deniability through concern about serious social problems. A dogwhistle works only if some of the population "gets it" and fails if everyone understands it well enough to act on it: "adversarial vagueness". In our new project, the Gothenburg Research Initiative for Politically Emergent Systems (GRIPES), we hypothesize that this property makes dogwhistles "gameable" through computational methods, although organizations with an interest in doing so also have an interest in ensuring that their use of such methods remains obscure. This talk discusses GRIPES' plans for an interdisciplinary approach to analyzing the limits of dogwhistle-style linguistic manipulation through computational methods such as agent-based simulation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-18 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-18 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 18 Feb 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025220 2020-02-18T11:00:00Z Anders Pettersson: "Beyond Texts: A Revisionary Theory of Literature" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053601 Anders Pettersson, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, besöker oss för att presentera inledningen till sin kommande bok "Beyond Texts: A Revisionary Theory of Literature" som ett underlag för diskussion. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Tue, 18 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053601 2020-02-18T12:15:00Z Lexfras-seminarium: Namnbruk, bestämningar och ordningsföljd i läromedelstext https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137024170 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 19 Feb 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137024170 2020-02-19T09:15:00Z Bokpresentation: Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033502 <b>Fredrik Svenaeus</b>, professor i den praktiska kunskapens filosofi vid Södertörns högskola, presenterar sin bok <i>Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 19 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033502 2020-02-19T14:15:00Z Mostly hidden from view" or simply not there? A fresh look at case inflection in Standard Arabic https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 Föreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Seminarium Lingvistik Föreläsning Sprid inom fakulteten Forskning true Thu, 20 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 2020-02-20T12:15:00Z Språkstrukturseminariet: Ida Larsson om <i>Nordic Word Order Database</i> https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136994219 Språkstrukturseminariet gästas av Ida Larsson från Oslo universitet som kommer att tala under titeln <i>Nordic Word Order Database</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 20 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136994219 2020-02-20T14:15:00Z Sifilografía. Diseased Literary, Medical and Political Discourses in the Hispanic World https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-25 17:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Språk Litteraturvetenskap Kulturstudier Sprid inom fakulteten Föreläsning Forskning true Tue, 25 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 2020-02-25T14:15:00Z Humanisten 2020: Humaniora och arkitektur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055563 Johan Linton, arkitekt, civilingenjör och docent i arkitekturens teori och historia, kommer till Humanisten för att tala om relationen mellan humaniora och arkitektur. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-25 19:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 25 Feb 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055563 2020-02-25T17:00:00Z Daniel Pedersen: "Liste Otto och censur under ockupationen av Frankrike" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051680 Högre seminariet med Daniel Pedersen, fil. dr i litteraturvetenskap, Stockholms universitet: "Liste Otto och censur under ockupationen av Frankrike". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Wed, 26 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051680 2020-02-26T14:15:00Z Att konstruera omsorg: Om människor, maskiner och längtan efter ömsesidighet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009113 Helena Granström föreläser om den mänskliga viljan att uppfatta en levande motpart också i icke-levande ting och om hur det påverkar synen på vår egen mänsklighet. Helena Granström, författare och kulturskribent, har gett ut böcker som Alltings mått och Det som en gång var. Nu är hon aktuell med en ny bok, Betydelsen av kärlek, en essäroman om ömsesidighet och parallella världar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-26 17:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Wed, 26 Feb 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009113 2020-02-26T16:00:00Z Som en Sapfo - tidigmoderna kvinnliga poeters retoriska strategier https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056502 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-26 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 26 Feb 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056502 2020-02-26T17:15:00Z Lennart Thörn: "Universalism i Lukasevangeliet och i nutida teologi". https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053066 Bibelvetenskapliga seminariet: Lennart Thörn - "Universalism i Lukasevangeliet och i nutida teologi". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 27 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053066 2020-02-27T12:15:00Z Agneta Rehal: "Idylltraditionen och barnet" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041967 <i>Idylltraditionen och barnet</i>. Agneta Rehal, fil. dr. i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, inleder om idyllen och dess koppling till barn och barndom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Thu, 27 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041967 2020-02-27T12:15:00Z Inside the Box: Varför brinner Wiphalan? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035500 Del 1 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Föreläsning Ingen annan plats! true Thu, 27 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035500 2020-02-27T13:00:00Z Typografi: teknologi, estetik, städer och ekonomi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052175 Forskningsseminarium om typografi. Karin Wagner presenterar sitt bokprojekt om typografi i den digitala tidsåldern. Johan Järlehed och Maryam Fanni presenterar ett artikelprojekt om stadstypsnitt. Arina Stoenescu presenterar sitt avhandlingsprojekt "Connections between Typography and Politics in Romania during the Communist Period 1948-1989". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Kulturstudier Språk Forskning Humaniora Föreläsning true Thu, 27 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052175 2020-02-27T13:00:00Z Ett HUM om... Kabaré, progg och protest: Teaterhistoria ur arkivens djup https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028332 Öppen föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning Sprid inom fakulteten true Thu, 27 Feb 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028332 2020-02-27T17:00:00Z Arkeologidagen 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053092 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-28 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konferens Humaniora true Fri, 28 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053092 2020-02-28T08:00:00Z Håkan Salwén - Forskningsetik för humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050894 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Mon, 02 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050894 2020-03-02T12:15:00Z LTS-seminarium med Johan Revelj https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038291 LTS-seminarium (Lärande, text och språk): Johan Revelj lägger fram en text ur sin kommande avhandling om boksamtal, "Text, kunskap och ansvar - sekventiell analys av kunskapsanspråk i romanläsares samtalsinteraktion". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-03 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Litteraturvetenskap true Tue, 03 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038291 2020-03-03T14:15:00Z Teologiskt forum: Pontus Nilsen om "Evolutionsguden" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053677 Pontus Nilsen, präst och projektledare för Svenska kyrkans del i Vetenskapsfestivalen i Göteborg, prövar några tankar om hur Darwins upptäckt kan vidga det kristna hoppet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 04 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053677 2020-03-04T12:00:00Z Ett HUM om... Hållbara garderober https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057343 Öppen föreläsning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-04 14:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 04 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057343 2020-03-04T12:00:00Z Bokpresentation: Mannen som ordnade naturen: En biografi över Carl von Linné https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033519 <b>Gunnar Broberg</b>, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, presenterar sin bok <i>Mannen som ordnade naturen: En biografi över Carl von Linné</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 04 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033519 2020-03-04T14:15:00Z Kvinnorna i Ravensbrück: Invigning/Utställning, musik och föredrag https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053731 Kvinnorna i Ravensbrück: Invigning/Utställning, musik och föredrag <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Invigning Ingen annan plats! Tvärvetenskap true Sun, 08 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053731 2020-03-08T12:00:00Z Spanska forskarseminariet: Emma Magnusson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Seminarium Ingen annan plats! Forskning true Wed, 11 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 2020-03-11T12:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Leonid Kulikov https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Språk Lingvistik Forskning Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Wed, 11 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 2020-03-11T12:15:00Z Alexandra Borg och Nina Ulmaja om Strindbergs lilla röda https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033541 <b>Alexandra Borg</b>, fil. dr. i litteraturvetenskap, och <b>Nina Ulmaja</b>, bokformgivare, berättar om <i>Strindbergs lilla röda. Boken om boken och typerna</i> (Atlantis 2019). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Högre seminarium true Wed, 11 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033541 2020-03-11T14:15:00Z Inside the Box: Kyliga expeditioner https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035542 Del 2 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-12 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Föreläsning true Thu, 12 Mar 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035542 2020-03-12T13:00:00Z Petter Hellström: "Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051732 Petter Hellström, fil. dr i idéhistoria, presenterar sin doktorsavhandling "Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Idéhistoria true Wed, 18 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051732 2020-03-18T14:15:00Z Kreativitetens kraft: Kvinnorna från Ravensbrück https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042119 Seminarium i anslutning till utställningen Kvinnorna från Ravensbrück på Kåkens Kulturhus, Göteborg <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 15:30</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 18:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 18 Mar 2020 14:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042119 2020-03-18T14:30:00Z Ett HUM om... Att arbeta med litteratur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033710 Öppen föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Wed, 18 Mar 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033710 2020-03-18T17:00:00Z Anders Holmgren: "Paulus som didaktiker" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053027 Bibelvetenskapliga seminariet med Anders Holmgren, Umeå universitet: "Paulus som didaktiker". Sal C630 Språk: svenska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Seminarium true Thu, 19 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053027 2020-03-19T12:15:00Z Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 Ida Östenberg håller seminarium på temat "Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning". OBS! ÄNDRAT DATUM! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-19 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 19 Mar 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 2020-03-19T17:15:00Z Fältinspelningar från framtiden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020866 En presentation av Johannes Heldéns verk - om icke-mänskligt berättande, ekologi, AI, rymdfärder, bokartefakter och poesi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-24 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-24 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Tue, 24 Mar 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020866 2020-03-24T11:00:00Z Tiina Kinnunen: "Kvinnorörelse som emotional community" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051744 Tiina Kinnunen, professor i filosofi vid Uleåborgs universitet, gästforskare: "Kvinnorörelse som emotional community". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 25 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051744 2020-03-25T14:15:00Z Olle Widhe: "Fattiga barn i barnlitteraturen" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041972 <i>Fattiga barn i barnlitteraturen</i>. Olle Widhe, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, inleder om framställningen av det fattiga barnet vid 1800-talets mitt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 26 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041972 2020-03-26T12:15:00Z Inside the Box: Kongo - vilka äger landets historia? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035578 Del 3 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Föreläsning true Thu, 26 Mar 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035578 2020-03-26T13:00:00Z Jenny Ingemarsdotter och Camilla Eriksson: "Hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928-2002" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051022 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jenny Ingemarsdotter och Camilla Eriksson, FOI, lägger fram texten "'Vi får klara oss själva' - hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928-2002". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 26 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051022 2020-03-26T14:15:00Z Normering og leksikografi i Norge https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050431 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Mon, 30 Mar 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050431 2020-03-30T11:15:00Z Therese Svensson, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 Therese Svensson, slutseminarium: "Trött på vithet: Dekoloniserande läsningar av svenskspråkig fiktionsprosa 1900-1940". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-31 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Tue, 31 Mar 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 2020-03-31T11:15:00Z Digarv-seminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056187 Den 1 april arrangeras ett Digarv-seminarium med fokus på digitala metoder i samarbete med Centrum för digital humaniora. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 01 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056187 2020-04-01T11:00:00Z Ett HUM om...: VIKINGARNAS GÅTOR - tolkningar av Sveriges längsta runinskrift https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137046534 Föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-01 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 01 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137046534 2020-04-01T16:00:00Z Hur kan vi veta och inte agera? - om klimatförnekelse https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049412 Hur kan vi veta och inte agera? Om olika former av klimatförnekelse och förslag på flyktvägar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Mon, 06 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049412 2020-04-06T13:15:00Z Inside the Box: Paracastextilierna https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036090 Del 4 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-09 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Föreläsning true Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036090 2020-04-09T12:00:00Z Språkteknologi och AI: två själar, en tanke? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 Beroende på vem man frågar, har språkteknologi och AI olika många beröringspunkter. Över deras vid det här laget trekvartssekellånga historia ser man klara paralleller - men även intressanta skillnader - vad gäller metodutveckling och konceptualisering av forskningsproblemen. Idag anser somliga att språkteknologin håller på att bli irrelevant som eget forskningsområde genom den senaste tidens utveckling inom AI-området. Andra påpekar att det fortfarande finns många fundamentalt språkliga problem som de senaste AI-metoderna inte hanterar särskilt bra. Under seminariet försöker Lars Borin ge en översikt över dessa frågor och deras bakgrund. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Tue, 14 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 2020-04-14T10:00:00Z Att alstra ett ordförråd https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043303 På Lexfras-seminariet den 15 april presenterar Lena Rogström den lexikala utvecklingen av begrepp inom fortplantningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-15 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-15 11:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 15 Apr 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043303 2020-04-15T08:15:00Z Beata Agrell: "Kejsaren och Gud. Evangeliernas Jesus och politiken" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053077 Bibelvetenskapliga seminariet med Beata Agrell, Göteborgs universitet: "Kejsaren och Gud. Evangeliernas Jesus och politiken". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Thu, 16 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053077 2020-04-16T11:15:00Z Patrick McCray: Making Art Work: Engineers, Artists, and the Building of New Creative Cultures https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033638 <b>Patrick McCray</b>, professor i historia, University of California Santa Barbara: <i>Making Art Work: Engineers, Artists, and the Building of New Creative Cultures</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Idéhistoria true Wed, 22 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033638 2020-04-22T13:15:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Språk Konferens Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Svenska true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z Inside the Box: vandring, japanska skogsbad och träd på recept https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036109 Del 5 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 15:30</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 16:30</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Föreläsning Ingen annan plats! true Thu, 23 Apr 2020 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036109 2020-04-23T13:30:00Z Seeing rock art - Human Creativity and Artificial Intelligence https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025225 This talk is about three dimensional documentation techniques and artificial intelligence approaches to automatically recognize motifs in rock art documentation, research, and dissemination. Three dimensional documentation techniques and Artificial Intelligence approaches to automatically recognize motifs are in the process of revolutionizing rock art documentation, research, and dissemination. The Southern Scandinavian rock art is Europe¿s richest pictorial source for the life and believes during the Bronze Age (1800/1700-550 BC). However, most of the at least 20.000 sites are documented only in 2D using older tactile methods. The project ¿Rock art in three dimensions¿ seeks to push the boundaries of the research front by increasing the amount of 3D documentation of rock art and developing an automatic keywording system for the Swedish Rock Art Research Archive. For this purpose the Department for Historical Studies, the Centre for Digital Humanities, Chalmers, and the County Board for Västra Götaland are collaborating in this project. Three dimensional documentation has several advantages over older documentation techniques which can be used to get better results in the recognition of motifs. The presentation will introduce the project, the advantages of 3D documentation, and using artificial intelligence, but will also begin the discussion of issues and crucial questions that the work also brought to the forth. This is a necessary critical discussion of the proper place of interpretation, of the human ability to perceive 3D, and of Computer Vision¿s issues to cope with human creativity to advance the integration of digital methods into rock art research. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 28 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025225 2020-04-28T10:00:00Z