Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&languageId=100000&startDateTime=2019-08-22&endDateTime=2019-08-22&amp;endDateTime=2019-02-20&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Samtal The top 25 events Måndagsseminariet: Stöttning eller sidospår? Genrepedagogik, lässtrategier och klassrumsinteraktion i tidigare skolår https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965674 Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk ställer krav på att lärare undervisar i strategier för att läsa och skriva texter. Detta kan ta sig uttryck i att skolor satsar på genrepedagogik eller använder läsprojektsmaterial som <i>En läsande klass</i>. En möjlig risk med sådana arbetssätt är att fokuset på generella strategier överskuggar texternas innehåll och kommunikativa funktioner. Detta kommer Robert Walldén, fil. doktor i svenska med didaktisk inriktning på Malmö Universitet, diskutera på måndagsseminariet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Mon, 14 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965674 2019-10-14T11:15:00Z Öppen föreläsning. Vesta Sarkhosh Curtis (British Museum): From Kingdom to Empire: The Changing Face of Parthian Coinage. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949719 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-14 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning true Mon, 14 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949719 2019-10-14T13:15:00Z Bokseminarium om Magnus Lintons Text och stil: Om konsten att berätta med vetenskap https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950059 Bokseminarium: Magnus Linton, Text och stil: Om konsten att berätta med vetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Tue, 15 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950059 2019-10-15T11:15:00Z Slutseminarium: Paul Borenberg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963215 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Humaniora Doktorandseminarium true Tue, 15 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963215 2019-10-15T11:15:00Z Leila Papoli Yazdi: Solving the Mysterious Murder of Persian Chief Minister Atabak Amin al Sultan (31th August 1907): A Forensic Archaeological Study https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949701 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning true Wed, 16 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949701 2019-10-16T11:15:00Z Högre seminariet: Sociological Practice through the Lens of Theatre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946923 <i>Sociological Practice through the Lens of Theatre</i>. Gästföreläsning av Helena Holgersson, universitetslektor vid institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-16 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-16 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 16 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946923 2019-10-16T13:15:00Z Associated Motion in Nuer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967212 Gästföreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora Lingvistik Seminarium Språk Forskning true Thu, 17 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967212 2019-10-17T11:15:00Z Inside the Box: Fallet Benin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938296 Del 4 i serien Inside the Box: Fallet Benin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-17 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Föreläsning Sprid inom fakulteten true Thu, 17 Oct 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938296 2019-10-17T12:00:00Z Språkbruksseminariet: "Hämtad av Gud" eller "Lämnat oss i stor sorg och saknad". Har dödsannonsen i dagspress förändrat uttryck under de senaste 20 åren? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136955474 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Fri, 18 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136955474 2019-10-18T11:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Rosalind Williams https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934174 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet gästas av Rosalind Williams, Bern Dibner Professor of the History of Science and Technology, MIT & gästprofessor vid STS, Chalmers, som håller seminariet "Retooling Revisited: The Expansive Disintegration of Engineering". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Tue, 22 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934174 2019-10-22T13:15:00Z Emmanuel Katongole: Violence and the Invention of Love in Sub-Saharan Africa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973132 Emmanuel Katongole håller en offentlig föreläsning med titeln "Who are My People: Violence and the Invention of Love in Sub-Saharan Africa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Föreläsning true Tue, 22 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973132 2019-10-22T13:15:00Z Litteraturens klassiker: Gertrude Steins poetik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136933998 Öppen föreläsning i serien Litteraturens klassiker, denna kväll om Gertrude Steins poetik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Föreläsning true Tue, 22 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136933998 2019-10-22T16:00:00Z Öppen föreläsning: Litteratur och vithetskritik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 22/10: Hur skildrades stereotyper så som vithet, utseende och ras hos de stora arbetarförfattarna Moa Martinson och Dan Andersson? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 22 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 2019-10-22T16:00:00Z Ulises González Herrera (Cuban Institute of Anthropology): The Early Settlement of Cuba https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949730 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 23 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949730 2019-10-23T11:15:00Z Engelska forskarseminariet: Houman Sadri, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967223 Forskarseminarium i ämnet engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: engelska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Seminarium Forskning Kulturstudier Doktorandseminarium Humaniora true Thu, 24 Oct 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967223 2019-10-24T11:00:00Z Mark Goodacre: John's Dramatic Transformation of the Synoptics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136927375 Bibelvetenskapliga seminariet gästas av Mark Goodacre, Frances Hill Fox Professor of Religious Studies vid Duke University och en av vår tids mest framstående evangelieforskare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Religion true Thu, 24 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136927375 2019-10-24T11:15:00Z Klassiska forskarseminariet: Mikael Johansson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967301 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, antik grekiska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 14:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Föreläsning Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Thu, 24 Oct 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967301 2019-10-24T12:15:00Z Ponsiano Sawaka Kanijo: "Aspectual classes of verbs in Nyamwezi" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 Disputation. Afrikanska språk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 25 Oct 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 2019-10-25T08:15:00Z Matilda Amundsen Bergström: "Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna författare" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 Disputation. Litteraturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 25 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 2019-10-25T11:15:00Z Måndagsseminariet: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948616 Margunn Rauset m.fl., Universitetet i Bergen: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 28 Oct 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948616 2019-10-28T12:15:00Z Ekoseminariet: Vandringsledernas berättelser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940317 Camilla Brudin Borg berättar om sitt ekokritiska projekt som undersöker litteratur och berättandet kring pilgrimsleden till Santiago de Compostela och Everest Base Camp trail med en kombination av metoder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Mon, 28 Oct 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940317 2019-10-28T14:15:00Z Inside the Box: Samiska myter i kamp och konst https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938317 Del 5 i serien Inside the Box: Samiska myter i kamp och konst <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-31 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-31 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap true Thu, 31 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938317 2019-10-31T13:00:00Z Slutseminarium: Kim Olsen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963237 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Doktorandseminarium Medarbetarportal true Tue, 05 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963237 2019-11-05T12:15:00Z Näckrostimmen: Vad har arkeologi med hållbarhet att göra? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 De hållbarhetsutmaningar som världen står inför kräver nya idéer och lösningar. Docent Christian Isendahl diskuterar kring vilken roll arkeologi kan spela för hur vi bättre kan förstå vad en hållbar framtid innebär. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sustainable development Föreläsning Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 05 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 2019-11-05T17:00:00Z Högre seminariet: Ryssland och Finland i svensk litterär opinionsbildning 1809-1918 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947001 <i>Barbaren och den förslavade Aura. Ryssland och Finland i svensk litterär opinionsbildning 1809-1918</i>. Projektpresentation av Claes Ahlund, professor i Nordisk litteratur vid Åbo Akademi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 06 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947001 2019-11-06T14:15:00Z Critical Heritage Studies: Current Discourses and Global Challenges https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136917279 Critical Heritage Studies: Current Discourses and Global Challenges CCHS Symposium in Gothenburg 7-8 November 2019 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Konferens Ingen annan plats! true Thu, 07 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136917279 2019-11-07T08:00:00Z Måndagsseminariet: Konstruktionsdiskurs (CxD) som den ultimata grammatiken https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136952750 Jan-Ola Östman, Helsingfors/Falun: Konstruktionsdiskurs (CxD) som den ultimata grammatiken <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Mon, 11 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136952750 2019-11-11T12:15:00Z Slutseminarium. Frida Espolin Norstein: Remembering Death: Funerary Rites in the Western Viking Settlements. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949727 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 13 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949727 2019-11-13T12:15:00Z Högre seminariet: Estetik och funktion. De förändrade villkoren för barn och ungas fiktionsmöten 1980-2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947055 <i>Estetik och funktion. De förändrade villkoren för barn och ungas fiktionsmöten 1980-2020</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 13 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947055 2019-11-13T14:15:00Z Framställning av flyktingar i svensk press 2015&minus;2017 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948642 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 18:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Wed, 13 Nov 2019 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948642 2019-11-13T17:15:00Z NYTT DATUM: Digital History - a Field, a Method or just a Phase? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 Konferens arrangerad av Institutionen för historiska studier, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, samt Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola. Information om denna konferens ges på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Konferens true Thu, 14 Nov 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 2019-11-14T08:30:00Z Biblical women in post-Biblical Jewish works https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957139 Bibelvetenskapliga seminariet vid vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion - <i>Biblical women in post-Biblical Jewish works</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Religion Sprid inom fakulteten true Thu, 14 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957139 2019-11-14T12:15:00Z Öppen föreläsning: Jordens framtid - eller människans? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 20/11: Öppen föreläsning om hur människan tär allt mer på jordens begränsade resurser och hur vi ska förhålla oss till vår framtid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 14:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 20 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 2019-11-20T12:00:00Z Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957147 Alf Björnberg - Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång Ordförande: Tobias Pontara Alf Björnberg är professor i musikvetenskap vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Musikvetenskap true Wed, 20 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957147 2019-11-20T14:15:00Z Högre seminariet: Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947091 <i>Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historia</i>. Pågående forskning av Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Wed, 20 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947091 2019-11-20T14:15:00Z Klassiska forskarseminariet: Andreas Nordin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136983764 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, latin, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-21 14:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Forskning Sprid inom fakulteten Språk Seminarium Lingvistik Humaniora true Thu, 21 Nov 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136983764 2019-11-21T13:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Martin Emanuel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934186 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet gästas av Martin Emanuel från Uppsala, som presenterar texten "Swedish-Soviet techno-scientific collaboration during the Cold War: The example of astrophysics and Intercosmos-16". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-21 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Thu, 21 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934186 2019-11-21T14:15:00Z Evelina Johansson Wilén: "Mellan jaget och världen. Feminism och etik under nyliberala villkor" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977851 Disputation. Genusvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Genusvetenskap Sprid inom fakulteten Humaniora Disputation true Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977851 2019-11-22T12:00:00Z Dom, de och dem i förändring eller förädling? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948294 Susanna Karlsson & Anja Malmberg, Institutionen för svenska språket, GU: Dom, de och dem i förändring eller förädling? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 22 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948294 2019-11-22T12:15:00Z Therese Svensson, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 Therese Svensson, slutseminarium: "Trött på vithet: Dekoloniserande läsningar av svenskspråkig fiktionsprosa 1900-1940". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Tue, 26 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 2019-11-26T12:15:00Z Jonas Nordin presenterar sitt projekt om medeltida handskrifter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963266 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Humaniora Föreläsning true Tue, 26 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963266 2019-11-26T12:15:00Z Öppen föreläsning: Finns det liv i rymden? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 26/11: Vad har man funnit efter två hundra års letande? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 26 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 2019-11-26T17:00:00Z Ekoseminariet: Jørgen Bruhn om Intermedial ekokritik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940322 Intermedial ekokritik som metod syftar till att kritiskt granska och jämföra olika mediala representationer av ekologiska grundfrågor, med erfarenheter från medieforskningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 27 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940322 2019-11-27T14:15:00Z Digital etnografi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957172 Evelina Lilieqvist - Digital etnografi. Ordförande: Åsa Andersson Evelina Liliequist är doktorand i etnologi vid Umeå universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Etnologi Högre seminarium true Wed, 27 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957172 2019-11-27T14:15:00Z Krumelunser eller klenodier? Astrid Lindgrens stenografi genom genetisk kritik, digitala metoder, mediehistoriska perspektiv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960281 BABAKUL-seminarium med Malin Nauwerck. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Thu, 28 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960281 2019-11-28T12:15:00Z Sandra Grehn, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950404 Sandra Grehn, slutseminarium: "'Dom bråkar och stökar och kastar sten'. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Gangs of Gothenburg, Lille kung Mattias och 5boys.com." <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Litteraturvetenskap true Tue, 03 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950404 2019-12-03T12:15:00Z Näckrostimmen: Universitetet och humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961354 I denna Näckrostimme presenterar Thomas Karlsohn och Daniel Brodén från tankesmedjan Humtank den pågående diskussionen om humanioras roll. De ger även en historisk bakgrundsteckning till den dagsaktuella diskussionen samtidigt som de knyter an till den lokala situationen i Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 03 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961354 2019-12-03T17:00:00Z Franska forskarseminariet: Malin Ågren https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967232 Gästföreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Humaniora Språk Seminarium Föreläsning true Wed, 04 Dec 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967232 2019-12-04T14:00:00Z Högre seminariet: Om att tolka Platon - några principiella reflexioner https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947080 <i>Om att tolka Platon - några principiella reflexioner</i>. Gästföreläsning av Mats Persson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Högre seminarium true Wed, 04 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947080 2019-12-04T14:15:00Z Textseminarium: Ideologikritik - En introduktion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957185 Textseminarium: Ideologikritik - En introduktion. Kommentator: Catharina Thörn. Medverkande: Evelina Johansson Wilén, Tomas Wedin och Carl Wilén. Evelina Johansson Wilén är doktorand i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Tomas Wedin är disputerad i idéhistoria vid Göteborgs universitet, verksam som lärare och forskare vid Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion. Carl Wilén är doktorand i sociologi vid Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap. Catharina Thörn är docent i Kulturstudier vid Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Tvärvetenskap Högre seminarium Humaniora Kulturstudier Genusvetenskap true Wed, 04 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957185 2019-12-04T14:15:00Z Bland höggudar och sakrala kungar i Geo Widengrens forskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957201 Bibelvetenskapliga seminariet vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion - <i>Bland höggudar och sakrala kungar i Geo Widengrens forskning</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Religion true Thu, 05 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957201 2019-12-05T12:15:00Z Öppen föreläsning: Med kriminalromanen som mall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 9/12: Om hur Svarta pantrarna i USA har använt sig av kriminalromanens sätt att berätta för att ställa viktiga frågor om brott, straff och rättvisa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-09 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Mon, 09 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 2019-12-09T17:00:00Z Högre seminariet: Arvet efter svensk/skandinavisk kolonialism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947138 <i>Arvet efter svensk/skandinavisk kolonialism: vit atlantisk historia, exceptionalism och ex-koloni-turism</i>. Gästföreläsning av Lill-Ann Körber, professor i nordisk litteratur, medier og kultur, Aarhus Universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 11 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947138 2019-12-11T14:15:00Z Barndomsparadis genom historien: Religionsvetenskapliga, idéhistoriska och litteraturvetenskapliga perspektiv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960286 BABAKUL-seminarium: "Barndomsparadis genom historien: Religionsvetenskapliga, idéhistoriska och litteraturvetenskapliga perspektiv". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 13 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960286 2019-12-13T12:15:00Z Samtalslaboration: Videomediert tolking i sykehussamtaler https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136976168 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Fri, 13 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136976168 2019-12-13T12:15:00Z Anders Pedersson: A Historical investigation into the Creation of the Swedish Crime Prevention Council https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951336 Anders Pedersson: "The Organization of Criminological Knowledge Production: A Historical investigation into the Creation of the Swedish Crime Prevention Council". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Seminarium true Tue, 17 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951336 2019-12-17T12:15:00Z Högre seminariet: Begrepp i brännpunkten: Antropocen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947145 Begrepp i brännpunkten: Antropocen. Panelseminarium med inledning av Håkan Möller och anföranden av Björn Billing, Hjalmar Falk och Julia Nordblad. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-18 18:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 18 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947145 2019-12-18T14:15:00Z Textseminarium: Julens texter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957211 Bibelvetenskapliga seminariet vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion - Textseminarium: Julens texter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Seminarium true Thu, 19 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957211 2019-12-19T12:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Henrik Björck om Handelshögskolan i det högre utbildningssystemet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934211 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet gästas av Henrik Björck, som presenterar texten "Handelshögskolan i det högre utbildningssystemet". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 19 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934211 2019-12-19T14:15:00Z Klassiska forskarseminariet: Mikael Johansson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967365 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, antik grekiska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-09 14:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Föreläsning Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 09 Jan 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967365 2020-01-09T13:15:00Z Sandra Kottum, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951360 Sandra Kottum, slutseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-14 16:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 14 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951360 2020-01-14T12:15:00Z