Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&languageId=100000&calendarMonth=2019-11&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-02-20%26endDateTime%3D%26siteNodeId%3D499500%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3DEducation%26tipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fhum.gu.se%252Faktuellt%252FKalendarium%252F%253FstartDateTime%253D2019-02-20%2526endDateTime%253D%2526siteNodeId%253D499500%2526languageId%253D100000%2526categoryAttribute%253DeventTypes%2526categoryNames%253Ddebatt%2526amp%253BendDateTime%253D2019-02-20%2526amp%253BsiteNodeId%253D499500%2526amp%253BlanguageId%253D100000%2526amp%253BcategoryAttribute%253DeventTypes%2526amp%253BcategoryNames%253DSamtal%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-20%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DSamtal&amp;endDateTime=2019-02-20&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Samtal The top 25 events How to work with literature and film: Some case studies and theories from the humanities https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070720 Välkomna på workshop med Dr. Mattoscio Workshop: How to work with literature and film: Some case studies and theories from the humanities Ordförande: Juan Velásquez Atehortúa Workshopen sker på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-18 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Filmvetenskap Workshop Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Kulturstudier true Tue, 18 Feb 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070720 2020-02-18T09:15:00Z INSTÄLLT: Adversarial vagueness: manipulative language and autonomous agents https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025220 This talk will present and discuss the recently funded project Gothenburg Research Initiative for Politically Emergent Systems (GRIPES). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-18 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-18 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Tue, 18 Feb 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025220 2020-02-18T11:00:00Z Anders Pettersson: "Beyond Texts: A Revisionary Theory of Literature" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053601 Anders Pettersson, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, besöker oss för att presentera inledningen till sin kommande bok "Beyond Texts: A Revisionary Theory of Literature" som ett underlag för diskussion. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 18 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053601 2020-02-18T12:15:00Z Lexfras-seminarium: Namnbruk, bestämningar och ordningsföljd i läromedelstext https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137024170 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 19 Feb 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137024170 2020-02-19T09:15:00Z Yusuf Muslim Eneborg, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065479 Yusuf Muslim Eneborg, slutseminarium: A Sufi for a secular age: The life and times of Shaykh Fadhlalla Haeri as a mirror to Muslim modernity. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 19 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065479 2020-02-19T12:15:00Z Bokpresentation: Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033502 <b>Fredrik Svenaeus</b>, professor i den praktiska kunskapens filosofi vid Södertörns högskola, presenterar sin bok <i>Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 19 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033502 2020-02-19T14:15:00Z Mostly hidden from view" or simply not there? A fresh look at case inflection in Standard Arabic https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 Föreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Forskning Lingvistik Humaniora Föreläsning Seminarium Språk true Thu, 20 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 2020-02-20T12:15:00Z Språkstrukturseminariet: Ida Larsson om <i>Nordic Word Order Database</i> https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136994219 Språkstrukturseminariet gästas av Ida Larsson från Oslo universitet som kommer att tala under titeln <i>Nordic Word Order Database</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Thu, 20 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136994219 2020-02-20T14:15:00Z Att söka doktorandtjänst - informationsmöte https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069150 Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion har utlyst doktorandtjänster i litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetenskap. Du som vill söka en av tjänsterna är välkommen på informationsmöte måndagen den 24 februari! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Möte true Mon, 24 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069150 2020-02-24T14:15:00Z Sifilografía. Diseased Literary, Medical and Political Discourses in the Hispanic World https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-25 17:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Föreläsning Kulturstudier Forskning Litteraturvetenskap Språk Humaniora true Tue, 25 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 2020-02-25T14:15:00Z Humanisten 2020: Humaniora och arkitektur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055563 Johan Linton, arkitekt, civilingenjör och docent i arkitekturens teori och historia, kommer till Humanisten för att tala om relationen mellan humaniora och arkitektur. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-25 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Tue, 25 Feb 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055563 2020-02-25T17:00:00Z Daniel Pedersen: "Liste Otto och censur under ockupationen av Frankrike" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051680 Högre seminariet med Daniel Pedersen, fil. dr i litteraturvetenskap, Stockholms universitet: "Liste Otto och censur under ockupationen av Frankrike". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 26 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051680 2020-02-26T14:15:00Z Att konstruera omsorg: Om människor, maskiner och längtan efter ömsesidighet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009113 Helena Granström föreläser om den mänskliga viljan att uppfatta en levande motpart också i icke-levande ting och om hur det påverkar synen på vår egen mänsklighet. Helena Granström, författare och kulturskribent, har gett ut böcker som Alltings mått och Det som en gång var. Nu är hon aktuell med en ny bok, Betydelsen av kärlek, en essäroman om ömsesidighet och parallella världar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-26 17:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 26 Feb 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009113 2020-02-26T16:00:00Z Som en Sapfo - tidigmoderna kvinnliga poeters retoriska strategier https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056502 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-26 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora true Wed, 26 Feb 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056502 2020-02-26T17:15:00Z Lennart Thörn: "Universalism i Lukasevangeliet och i nutida teologi". https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053066 Bibelvetenskapliga seminariet: Lennart Thörn - "Universalism i Lukasevangeliet och i nutida teologi". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 27 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053066 2020-02-27T12:15:00Z Agneta Rehal: "Idylltraditionen och barnet" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041967 <i>Idylltraditionen och barnet</i>. Agneta Rehal, fil. dr. i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, inleder om idyllen och dess koppling till barn och barndom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 27 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041967 2020-02-27T12:15:00Z Inside the Box: Varför brinner Wiphalan? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035500 Del 1 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Tvärvetenskap true Thu, 27 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035500 2020-02-27T13:00:00Z Typografi, teknologi och politik: pågående språk -och kulturvetenskaplig forskning om typografi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052175 Forskningsseminarium om typografi. Karin Wagner presenterar sitt bokprojekt om typografi i den digitala tidsåldern. Johan Järlehed och Maryam Fanni presenterar ett artikelprojekt om stadstypsnitt. Arina Stoenescu presenterar sitt avhandlingsprojekt "Connections between Typography and Politics in Romania during the Communist Period 1948-1989". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Språk Forskning Kulturstudier Seminarium Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 27 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052175 2020-02-27T13:00:00Z Ett HUM om... Kabaré, progg och protest: Teaterhistoria ur arkivens djup https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028332 Öppen föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Thu, 27 Feb 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028332 2020-02-27T17:00:00Z Arkeologidagen 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053092 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-28 16:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Humaniora Sprid inom fakulteten true Fri, 28 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053092 2020-02-28T08:00:00Z Håkan Salwén - Forskningsetik för humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050894 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Mon, 02 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050894 2020-03-02T12:15:00Z LTS-seminarium med Johan Revelj https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038291 LTS-seminarium (Lärande, text och språk): Johan Revelj lägger fram en text ur sin kommande avhandling om boksamtal, "Text, kunskap och ansvar - sekventiell analys av kunskapsanspråk i romanläsares samtalsinteraktion". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-03 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Seminarium true Tue, 03 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038291 2020-03-03T14:15:00Z Franska forskarseminariet: Marion Bendinelli https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137058245 Forskarseminarium i ämnet franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-04 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-04 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Föreläsning Forskning Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 04 Mar 2020 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137058245 2020-03-04T09:00:00Z Teologiskt forum: Pontus Nilsen om "Evolutionsguden" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053677 Pontus Nilsen, präst och projektledare för Svenska kyrkans del i Vetenskapsfestivalen i Göteborg, prövar några tankar om hur Darwins upptäckt kan vidga det kristna hoppet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Religion true Wed, 04 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053677 2020-03-04T12:00:00Z Ett HUM om... Hållbara garderober https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057343 Öppen föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-04 14:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 04 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057343 2020-03-04T12:00:00Z Kulturens värde och sociala effekter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070119 Klas Grinell är forskare i idéhistoria och föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet samt utvecklingsledare vid Kulturstrategiska avdelningen, Göteborgs stads kulturförvaltning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Kulturstudier Tvärvetenskap Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Wed, 04 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070119 2020-03-04T14:15:00Z KVINNODAGEN: WikiGapGöteborg &ndash; minska gapet mellan män och kvinnor på internet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137063496 Det finns fyra gånger fler artiklar om män än om kvinnor på Wikipedia, ett innehåll som färgar vår kunskap om världen. Nu kan du vara med på ett världsomspännande initiativ för att minska gapet mellan män och kvinnor på internet. Kom och skriv in dig i historien genom att delta i #WikiGapGöteborg på Humanisten den 6 mars. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Workshop Humaniora true Fri, 06 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137063496 2020-03-06T12:00:00Z KVINNODAGEN: Vad kan du om kvinnors historia i Sverige? Gör quizen så lär du dig mer! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137071182 I Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) kan du läsa om drygt 1 000 kvinnor, från medeltid till nutid. Alla har de bidragit till samhällets utveckling och därmed också till att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Aktivitet true Fri, 06 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137071182 2020-03-06T12:00:00Z KVINNODAGEN: Skriv ett brandtal! Hämta inspiration ur KvinnSams samlingar till ditt 8 mars-tal! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137071170 Ta hjälp av våra förmödrar för att skapa ett brandtal genom att förena bevingade ord från olika perioder i kvinnorörelsens historia, hämtade ur våra kvinnohistoriska arkiv. Låt dåtidens kamp fortsätta inspirera idag! Citaten är hämtade ur allt från dikter, brev och manuskript till tidningsartiklar, böcker och kampanjmaterial. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Workshop true Fri, 06 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137071170 2020-03-06T12:00:00Z KVINNODAGEN 2020: Kvinnliga röster i tidigmodern idéhistoria https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137064654 Internationella kvinnodagen firas den 8 mars för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. På Humanisten gör vi detta på fredagen den 6 mars istället med olika programpunkter. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-06 13:45</startDateTime><endDateTime>2020-03-06 15:15</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Fri, 06 Mar 2020 12:45:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137064654 2020-03-06T12:45:00Z KVINNODAGEN 2020: Narratives of Collaboration and Resistance https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068197 Throughout the 1930s, the impact of fascism on the role of women in society and in the family was the focus of several anti-fascist novels written by women. In this lecture I would like to concentrate on three of the most significant and successful of these works in order to explore the way they dramatize the relationship between collaboration with and resistance to fascism. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-06 14:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-06 15:45</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 06 Mar 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068197 2020-03-06T13:15:00Z KVINNODAGEN 2020: Förortsfeminism i en förändrande värld https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068216 Internationella kvinnodagen firas den 8 mars för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. På Humanisten gör vi detta på fredagen den 6 mars istället med olika programpunkter. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-06 15:30</startDateTime><endDateTime>2020-03-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Fri, 06 Mar 2020 14:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068216 2020-03-06T14:30:00Z Kvinnorna i Ravensbrück: Invigning/Utställning, musik och föredrag https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053731 Kvinnorna i Ravensbrück: Invigning/Utställning, musik och föredrag <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Invigning true Sun, 08 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053731 2020-03-08T12:00:00Z Kulturarvsakademins vårkonferens https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042137 Kulturarvsakademins vårkonferens <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Ingen annan plats! Tvärvetenskap true Wed, 11 Mar 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042137 2020-03-11T08:00:00Z Spanska forskarseminariet: Emma Magnusson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Humaniora Seminarium Språk true Wed, 11 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030375 2020-03-11T12:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Leonid Kulikov https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Språk Föreläsning Forskning Lingvistik Seminarium Humaniora true Wed, 11 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 2020-03-11T12:15:00Z Alexandra Borg och Nina Ulmaja om Strindbergs lilla röda https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033541 <b>Alexandra Borg</b>, fil. dr. i litteraturvetenskap, och <b>Nina Ulmaja</b>, bokformgivare, berättar om <i>Strindbergs lilla röda. Boken om boken och typerna</i> (Atlantis 2019). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Högre seminarium true Wed, 11 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033541 2020-03-11T14:15:00Z Noun incorporation vs. nominal composition in a diachronic typological perspective: Evidence from Indo-European and beyond https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137067897 Föreläsning inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-12 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Lingvistik Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten Föreläsning true Thu, 12 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137067897 2020-03-12T12:15:00Z Inside the Box: Kyliga expeditioner https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035542 Del 2 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-12 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Föreläsning true Thu, 12 Mar 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035542 2020-03-12T13:00:00Z Klassiska forskarseminariet: Erik Bohlin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068924 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, latin, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-12 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Humaniora Språk Ingen annan plats! true Thu, 12 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068924 2020-03-12T14:15:00Z KULTURARVSDAGEN - Kulturarv i det offentliga rummet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068778 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-16 17:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap true Mon, 16 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068778 2020-03-16T12:00:00Z Petter Hellström: "Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051732 Petter Hellström, fil. dr i idéhistoria, presenterar sin doktorsavhandling "Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Wed, 18 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051732 2020-03-18T14:15:00Z Kreativitetens kraft: Kvinnorna från Ravensbrück https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042119 Seminarium i anslutning till utställningen Kvinnorna från Ravensbrück på Kåkens Kulturhus, Göteborg <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 15:30</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 18:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Seminarium true Wed, 18 Mar 2020 14:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042119 2020-03-18T14:30:00Z Ett HUM om... Att arbeta med litteratur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033710 Öppen föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Wed, 18 Mar 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033710 2020-03-18T17:00:00Z Klassiska forskarseminariet: Ingmar Söhrman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068931 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten Forskning Seminarium true Thu, 19 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068931 2020-03-19T12:15:00Z Anders Holmgren: "Paulus som didaktiker" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053027 Bibelvetenskapliga seminariet med Anders Holmgren, Umeå universitet: "Paulus som didaktiker". Sal C630 Språk: svenska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 19 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053027 2020-03-19T12:15:00Z Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 Öppen föreläsning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-19 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Thu, 19 Mar 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 2020-03-19T17:15:00Z Grammatikfestivalen 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055753 Grammatikfestivalen, som är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen, äger rum fredag 20 mars och årets tema är "Grammatik och undervisning". Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Språk Humaniora Forskning Temadag Lingvistik true Fri, 20 Mar 2020 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055753 2020-03-20T09:00:00Z Fältinspelningar från framtiden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020866 En presentation av Johannes Heldéns verk - om icke-mänskligt berättande, ekologi, AI, rymdfärder, bokartefakter och poesi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-24 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-24 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Tue, 24 Mar 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020866 2020-03-24T11:00:00Z Konferens 2020: Samverkande visuell forskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056582 Den 24¿26 mars 2020 anordnar GPS400 sin andra internationella konferens på Humanisten, Renströmsgatan 6. Temat är samverkande visuell forskning och konferensen sker inom ramen för "GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning", ett sexårigt fakultetsövergripande forskningscentrum som rektor inrättade i april 2019. Hela konferensen genomförs i panelform utifrån följande preliminära upplägg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-24 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Samverkan Forskning Ingen annan plats! true Tue, 24 Mar 2020 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056582 2020-03-24T11:34:00Z Cordelia Hess presenterar Jonathan Adams & Cordelia Hess (red.), Antisemitism in the North. History and state of research https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068758 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora true Tue, 24 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068758 2020-03-24T12:15:00Z Tiina Kinnunen: "Kvinnorörelse som emotional community" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051744 Tiina Kinnunen, professor i filosofi vid Uleåborgs universitet, gästforskare: "Kvinnorörelse som emotional community". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 25 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051744 2020-03-25T14:15:00Z Olle Widhe: "Fattiga barn i barnlitteraturen" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041972 <i>Fattiga barn i barnlitteraturen</i>. Olle Widhe, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, inleder om framställningen av det fattiga barnet vid 1800-talets mitt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Thu, 26 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041972 2020-03-26T12:15:00Z Inside the Box: Kongo - vilka äger landets historia? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035578 Del 3 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Föreläsning true Thu, 26 Mar 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137035578 2020-03-26T13:00:00Z Jenny Ingemarsdotter och Camilla Eriksson: "Hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928-2002" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051022 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jenny Ingemarsdotter och Camilla Eriksson, FOI, lägger fram texten "'Vi får klara oss själva' - hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928-2002". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 26 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137051022 2020-03-26T14:15:00Z Normering og leksikografi i Norge https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050431 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Mon, 30 Mar 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050431 2020-03-30T11:15:00Z Therese Svensson, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 Therese Svensson, slutseminarium: "Trött på vithet: Dekoloniserande läsningar av svenskspråkig fiktionsprosa 1900-1940". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-31 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Tue, 31 Mar 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 2020-03-31T11:15:00Z Digarv-seminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056187 Den 1 april arrangeras ett Digarv-seminarium med fokus på digitala metoder i samarbete med Centrum för digital humaniora. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Wed, 01 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056187 2020-04-01T11:00:00Z Bo Lindberg: "Disputation, dissertation, avhandling - en genrehistoria" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068956 Bo Lindberg, forskarframlägg, "Disputation, dissertation, avhandling - en genrehistoria". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 01 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068956 2020-04-01T11:15:00Z Läsandets politiska historia - smakfostran och ogripbar läslust under efterkrigstiden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070130 Linnéa Lindsköld är universitetslektor i biblioteks¿ och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. Hon är där knuten till Centrum för kulturpolitisk forskning. Lindsköld ägnar sig åt kritisk läsforskning och undervisar om litteratur¿ och kulturpolitik. För tillfället arbetar hon i två större forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet, utöver det ovan nämnda även Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937¿1976. Mer information: www.linnealindskold.com <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-01 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturstudier Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 01 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070130 2020-04-01T13:15:00Z Ett HUM om...: VIKINGARNAS GÅTOR - tolkningar av Sveriges längsta runinskrift https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137046534 Föreläsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-01 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Wed, 01 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137046534 2020-04-01T16:00:00Z Negation in Ngoreme - on a system in flux https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137067912 Föreläsning inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Seminarium Sprid inom fakulteten Lingvistik Språk Humaniora Forskning true Thu, 02 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137067912 2020-04-02T11:15:00Z Hur kan vi veta och inte agera? - om klimatförnekelse https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049412 Hur kan vi veta och inte agera? Om olika former av klimatförnekelse och förslag på flyktvägar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 06 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049412 2020-04-06T13:15:00Z