Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Stefan Arvidsson: "Modern mytologi och mytisk politik" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136839721 Varmt välkomna till årets första seminarium i Cassirer-sällskapets regi, det första i en serie på temat politisk myt som är tänkt att löpa under våren och eventuellt fortsätta in på hösten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-02-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Tue, 26 Feb 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136839721 2019-02-26T12:15:00Z Happiness and Propaganda: Does the "Chinese Dream" Make People Happy? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136832433 Gästföreläsning inom Bernhard Karlgren-seminariet, forskningsområdet Språk, litteratur och kulturaliet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-02-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Föreläsning Språk Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 27 Feb 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136832433 2019-02-27T14:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jacob Orrje (Stockholms universitet) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825593 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jacob Orrje, idéhistoria, Stockholms universitet, presenterar forskningsprojektet "Merchants of Enlightenment: Making knowledge move between England and Sweden 1700-1772". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-02-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Idéhistoria true Thu, 28 Feb 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825593 2019-02-28T14:15:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: Harriet Beecher Stowes "Onkel Toms stuga" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822560 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 05 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822560 2019-03-05T17:00:00Z Franska forskarseminariet: Ingmar Söhrman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136823836 Forskarseminarium i franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: franska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Humaniora Seminarium Lingvistik Ingen annan plats! true Wed, 06 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136823836 2019-03-06T14:15:00Z Immateriella kulturarv mellan teori och praktik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837968 Oavsett varifrån i världen vi kommer och hur gamla vi är finns det mycket som vi delar i form av hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser. Det kan röra sig om hur vi tar vara på naturens resurser, firar våra högtider, umgås med varandra, den musik vi spelar, ja, allt det som kan föra människor samman och som kan kallas för det immateriella kulturarvet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-07 10:30</startDateTime><endDateTime>2019-03-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Tvärvetenskap true Thu, 07 Mar 2019 09:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837968 2019-03-07T09:30:00Z Liivi Jakobson: "Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779512 Disputation. Svenska som andraspråk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 08 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779512 2019-03-08T12:15:00Z (Ändrad lokal!) Informationsmöte om Projekt Humanisten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834391 OBS! LOKALEN ÄR ÄNDRAD TILL T302, GAMLA HOVRÄTTEN Information om byggprojektet så här långt och hur arbetet fortskrider, samt information om tidsplanen kring kommande flyttar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Möte Humaniora true Wed, 13 Mar 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834391 2019-03-13T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Ester Fernández, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136799304 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Humaniora Seminarium Ingen annan plats! Doktorandseminarium true Wed, 13 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136799304 2019-03-13T12:00:00Z ETT HUM OM: För vem byggs staden? Demokrati och stadsutveckling i dagens Europa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822639 Catharina Thörn. För vem byggs staden? Demokrati och stadsutveckling i dagens Europa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 13 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822639 2019-03-13T12:00:00Z Richard La Bontee: "Strategic Vocabulary Learning in the Swedish Second Language Context" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136820173 Disputation. Svenska som andraspråk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-16 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 16 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136820173 2019-03-16T12:15:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: Franz Kafkas "Processen" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822602 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-19 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-19 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 19 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822602 2019-03-19T17:00:00Z Öppen föreläsning med biskop emeritus Munib Younan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840958 Den 20 mars gästas Göteborgs universitet av Munib Younan, biskop emeritus för den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet som ger en föreläsning i LIR:s regi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-20 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Föreläsning true Wed, 20 Mar 2019 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840958 2019-03-20T09:15:00Z Om undertextning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842854 Seminarium inom forskningsområdet språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Föreläsning Språk true Wed, 20 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842854 2019-03-20T12:15:00Z Ortega y Gassets "razón histórica" som svar på historismkrisen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824868 Ortega y Gassets "razón histórica" som svar på historismkrisen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 20 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824868 2019-03-20T14:15:00Z The Mimetic Theory of René Girard as Heuristic for the Interpretation of Serekh ha-Yahad (1QS) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837979 Med Kamilla Skarström Hinojosa, Göteborgs universitet. Bibelvetenskapliga seminariet i samarrangemang med systematisk-teologiska seminariet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-21 14:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Religion true Thu, 21 Mar 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837979 2019-03-21T13:15:00Z Sanja Nilsson: "Performing Perfectly: Presentations of Childhood in the Knutby Filadelfia Congregation Before and After the Breakup of the Congregation" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136820296 Disputation. Religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-22 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-22 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 22 Mar 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136820296 2019-03-22T09:00:00Z Rysk aktivism före och efter Pussy Riot https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851899 Natasha Dahnberg är bild- och videokonstnär och utbildad i Moskva, men har varit verksam i Sverige under hela 2000-talet och har anlitats för ett stort antal offentliga utsmyckningsprojekt. Föreläsningen presenteras i samarbete mellan ämnet slaviska språk och profilen språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Kulturstudier Konst Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Mon, 25 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851899 2019-03-25T12:15:00Z Tolken som möjliggörare av samtal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851953 Föreläsningen presenteras i samarbete mellan ämnet slaviska språk och profilen Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Lingvistik Humaniora Föreläsning Språk true Mon, 25 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851953 2019-03-25T14:15:00Z Fröbytardag/Seedfestival https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850902 Fröbytardag på Humanisten! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-26 18:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Aktivitet Humaniora true Tue, 26 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850902 2019-03-26T14:15:00Z Sex i böcker och på gatan: frågeställningar och forskningsfält https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840622 Med Pernilla Myrne och Karin Hassan Jansson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Wed, 27 Mar 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840622 2019-03-27T14:15:00Z ETT HUM OM: Vid vägskälet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822645 Michael Azar. Vid vägskälet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 27 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822645 2019-03-27T17:00:00Z BABAKUL-seminarium: Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714079 Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga - Gästföreläsning av Rebecca Brinch, fil. doktor i teatervetenskap med inriktning mot scenkonst för unga, Stockholms universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 28 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714079 2019-03-28T12:15:00Z Eko-seminariet: Rut Elliot Blomqvist https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850944 Rut Elliot Blomqvist, SPL (The University of Gothenburg), and reader Jacob Bull, Center for Gender Research (Uppsala University). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Tue, 02 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850944 2019-04-02T11:15:00Z Changing landscapes in Translation Studies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136852185 Yves Gambier, University of Turku och Immanuel Kant, Baltic Federal University föreläser (på engelska) inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer i samarrangemang med SNÖ, Svenskt nätverk i översättningsvetenskap. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-04 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Ingen annan plats! Föreläsning Forskning true Thu, 04 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136852185 2019-04-04T11:15:00Z A mental space analysis of tense and modality: a progress report https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851215 William Croft, University of New Mexico gästföreläser om tempus och modalitet (på engelska). Gemensamt seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-05 15:15</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Humaniora Föreläsning Forskning Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Språk true Fri, 05 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851215 2019-04-05T11:15:00Z VitKrit: Vit melankoli-gästföreläsning av Catrin Lundström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840453 VitKrit är ett seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst, vars övergripande syfte är att utgöra ett forum för humanvetenskaplig och konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet som sätter dekolonialitet i fokus för sitt kunskapsintresse. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-08 17:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-08 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 08 Apr 2019 15:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840453 2019-04-08T15:15:00Z How Tradition Literature is Created: A Comparative Perspective https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837991 Bibelvetenskapliga seminariet med Jan Retsö, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 11 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837991 2019-04-11T11:15:00Z Linguistic Typology Meets Universal Dependencies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851292 William Croft, University of New Mexico gästföreläser (på engelska) inom seminarieserien för forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-16 15:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Lingvistik Centrala kalendern www.gu.se Forskning Seminarium Språk Humaniora true Tue, 16 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851292 2019-04-16T11:15:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: C.J.L. Almqvists "Drottningens juvelsmycke" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822513 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-16 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-16 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Litteraturvetenskap true Tue, 16 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822513 2019-04-16T16:00:00Z INSTÄLLD: Brännpunkt språk: En bok till hela världen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842697 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-17 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Samverkan Språk Humaniora true Wed, 17 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842697 2019-04-17T13:15:00Z Satir och alternativa manligheter i elisabetansk vers https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840634 Med Per Sivefors. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Thu, 18 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840634 2019-04-18T13:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Mikael Hård (TU Darmstadt) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825766 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Mikael Hård, TU Darmstadt, presenterar projektet "A Global History of Technology, 1850-2000". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Wed, 24 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825766 2019-04-24T13:15:00Z Hebrew and Greek Gods: the problem of 'naming' and 'referencing' them https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824892 Hebrew and Greek Gods: the problem of 'naming' and 'referencing' them</i>. Gästföreläsning av Peter Nagel, senior lecturer, Old and New Testament Department, Stellenbosch University. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 24 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824892 2019-04-24T13:15:00Z Multilingual writing https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846248 Workshop arrangerad av forskningsområdet Språk i samhällskontext och seminarieserien Skrift och samhälle, institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Språk Workshop Lingvistik Forskning Humaniora true Fri, 26 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846248 2019-04-26T07:00:00Z Dual Narratives Approach to Teaching History: A bottom up formula to peace education in Palestinian-Israeli context https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846927 Dr. Sami Adwan från universitetet i Hebron håller en gästföreläsning med fokus på det program som har initierats av <i>Peace Research Institute in the Middle East</i> (PRIME). Programmet syftar till att byta perspektiv i de historiska berättelserna som ges i undervisningen av Israel- och Palestinakonflikten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-29 17:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-29 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Utbildning Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 29 Apr 2019 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846927 2019-04-29T15:00:00Z Barndom i församlingen Knutby Filadelfia 2014-2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136836190 "Barndom i församlingen Knutby Filadelfia 2014-2018". Seminarium med Sanja Nilsson, forskare i religionsvetenskap vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Thu, 02 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136836190 2019-05-02T11:15:00Z Ekoseminariet: Den oceaniska vändningen. Alger, plast, konst https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850953 Maya Weeks, författare, konstnär och geograf (University of California, Davis), Anders Omstedt, prof. emeritus i oceanografi (Göteborgs universitet), Rikard Wingård, litteraturvetare (Göteborgs universitet). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Mon, 06 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850953 2019-05-06T13:15:00Z Sluseminarium för Matilda Amundsen Bergström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818311 Sluseminarium för Matilda Amundsen Bergström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 07 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818311 2019-05-07T11:15:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: Pär Lagerkvists "Ordkonst och bildkonst" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822610 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-07 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-07 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Litteraturvetenskap Föreläsning true Tue, 07 May 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822610 2019-05-07T16:00:00Z SLA and the Study of Equitable Multilingualism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834914 Lourdes Ortega från universitetet i Georgetown, Washington D.C. håller en gästföreläsning om andraspråksinlärning och flerspråkighet. Alla som vill delta under föreläsningen måste registrera sig på länken nedan senast 30 april. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-08 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-08 14:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Wed, 08 May 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834914 2019-05-08T10:00:00Z Problematising the Divinity of Jesus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837920 Bibelvetenskapliga seminariet med Peter Nagel, Stellenbosch University. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Thu, 09 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837920 2019-05-09T11:15:00Z Liv vid graven. Rapport från en studie av Göteborgs begravningsplatser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824686 Liv vid graven. Rapport från en studie av Göteborgs begravningsplatser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-15 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Wed, 15 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824686 2019-05-15T13:15:00Z Det himmelska och helvetiska begäret: nya teoretiska perspektiv på gamla problem https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840647 Med Carin Franzén. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-16 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-16 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Thu, 16 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840647 2019-05-16T13:15:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: Sonja Åkessons "Var vit mans slav och helt andra dikter" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822621 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-21 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 21 May 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822621 2019-05-21T16:00:00Z Investigative Journalism, the Novel, and their Hybrids in Nineteenth-Century Britain https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824679 Investigative Journalism, the Novel, and their Hybrids in Nineteenth-Century Britain. Gästföreläsning av Stephen Donovan, docent i engelska, Uppsala universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Wed, 22 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824679 2019-05-22T13:15:00Z The Testimony of Women in the Gospel of John https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838010 Bibelvetenskapliga seminariet med Tommy Wasserman, Örebro teologiska högskola. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Thu, 23 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838010 2019-05-23T11:15:00Z Öppet seminarium: från Skírnismál till Blodhov https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848281 Seminariet ägnas åt Skírnismál och Gerður Kristnýs prisade omdiktning i Blodhov (2010). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Fri, 24 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848281 2019-05-24T11:15:00Z Metaorthographic Features of Manga and L1 and L2 Readers' Awareness Thereof https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848807 Seminarium inom forskningsomrdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Språk Ingen annan plats! Forskning Seminarium true Tue, 28 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848807 2019-05-28T13:15:00Z Sara Danius om fotografi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824444 Gästföreläsning av Sara Danius, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet: <i>Om fotografi</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Högre seminarium Humaniora true Wed, 29 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824444 2019-05-29T13:15:00Z Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 Ida Östenberg håller seminarium på temat "Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-10 18:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-10 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Tue, 10 Sep 2019 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 2019-09-10T16:15:00Z Swedish conference for Gender Studies (G19) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801206 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-07 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-10-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Genusvetenskap Sprid inom fakulteten true Mon, 07 Oct 2019 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801206 2019-10-07T10:34:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Svenska Centrala kalendern www.gu.se Konferens Humaniora Språk true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z