Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Göran Larsson: Geo Widengren - en biografi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136749861 Göran Larsson: <i>Geo Widengren - en biografi</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Religion Sprid inom fakulteten true Tue, 11 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136749861 2018-12-11T12:15:00Z The image of Greenland in German literature (1933-2017) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136789859 Seminarium inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet (transkulturalitetsstudier) vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Humaniora Kulturstudier Forskning Föreläsning Seminarium true Tue, 11 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136789859 2018-12-11T12:15:00Z Det akademiska skrivandets politiska ekonomi II https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771131 Andra seminariet i en ny universitetsgemensam serie om det akademiska skrivandets politiska ekonomi. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:30</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Universitetsgemensam Forskning true Tue, 11 Dec 2018 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771131 2018-12-11T12:30:00Z Toget som motiv og metafor i russisk litteratur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136772266 Iril Hove Ullestad föreläser om tåget som motiv och metafor i rysk litteratur. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 18:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 20:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Humaniora Seminarium true Tue, 11 Dec 2018 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136772266 2018-12-11T17:15:00Z A test platform for OCR-production https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801993 2017 utvecklade Kungliga biblioteket (KB) tillsammans med det norska mjukvaruföretaget Zissor en testplattform för OCR-produktion. KB och Språkbanken har nu beviljats finansiering från Riksbankens jubileumsfond för att genomföra en utvärdering och föreslå områden för vidareutveckling av denna modul i ett projekt som börjar 2019. Välkommen på ett seminarium där Zissors VD Ove Dirdal tillsammans med Lars Björk och Torsten Johansson från KB demonstrerar OCR-modulen och diskutera dess funktionalitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Språk true Thu, 13 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801993 2018-12-13T12:15:00Z STS-seminariet: The evolution of public-scientists: how Indian science museums are creating grassroots innovators https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136796447 Den 14 december avslutar Anwesha Chakraborty från Chalmers höstens föreläsningsserie STS -högre seminariet i vetenskapsteori. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Fri, 14 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136796447 2018-12-14T12:15:00Z Litterär salong: Sanning och förbannad dikt - litteratur, erfarenheter, ambivalens https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136805683 Studenter på Redaktionell praktik bjuder in till ett spännande samtal om erfarenheter, ambivalens och representation inom litteraturen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-14 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-14 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Debatt Litteraturvetenskap true Fri, 14 Dec 2018 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136805683 2018-12-14T17:00:00Z Robin Rönnlund: "A City on a Hill Cannot be Hidden. Function and Symbolism of Ancient Greek Akropoleis" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779650 Disputation. Antikens kultur och samhällsliv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-17 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Mon, 17 Dec 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779650 2018-12-17T12:00:00Z Nye ord i Den Danske Ordbog &ndash; hvilke, hvordan og hvorfor? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136786162 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! Språk true Mon, 17 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136786162 2018-12-17T12:15:00Z Slutseminarium: Johanna Andersson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136769587 Johanna Anderssons slutseminarium: <i>Den nödvändiga manligheten: Om maskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska ämbetsdebatten</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-18 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Religion true Tue, 18 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136769587 2018-12-18T12:15:00Z BABAKUL-seminarium: Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714079 "Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga". Gästföreläsning av Rebecca Brinch, doktorand i teatervetenskap med inriktning mot scenkonst för unga, Stockholms universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Seminarium true Thu, 20 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714079 2018-12-20T12:15:00Z Jesus den personliga Visheten: Bakgrund - utveckling - fördjupning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136746534 Bibelvetenskapliga seminariet: <i>Jesus den personliga Visheten: Bakgrund - utveckling - fördjupning</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 20 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136746534 2018-12-20T12:15:00Z Marco Tiozzo: "Moral Disagreement and the Significance of Higher-Order Evidence" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136782383 Disputation. Praktisk filosofi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-11 14:15</startDateTime><endDateTime>2019-01-11 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 11 Jan 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136782383 2019-01-11T13:15:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752228 Tony Axelsson och Karl-Göran Sjögren, seminarium: Neolithic Lifeways: The Conclusion of a Swedish Research Council Project <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-01-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Wed, 16 Jan 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752228 2019-01-16T12:15:00Z Lars Hansson: "Vid gränsen. Mottagningen av flyktingar från Norge 1940-1945" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136782414 Disputation. Historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-01-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 18 Jan 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136782414 2019-01-18T12:15:00Z Den ryska litteraturen i svenskars medvetande https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136772318 Malin Podlevskikh Carlström håller föredrag om den ryska litteraturen i svenskars medvetande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-24 18:15</startDateTime><endDateTime>2019-01-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 24 Jan 2019 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136772318 2019-01-24T17:15:00Z Spanska forskarseminariet: Ingmar Söhrman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136799293 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Ingen annan plats! Humaniora Forskning true Wed, 30 Jan 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136799293 2019-01-30T12:00:00Z Gabriela Mercado Narváez: "Ya nos cayó el chahuistle: El cuento apocalíptico mexicano contemporáneo (1996-2016)" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136804605 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-01 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Disputation Sprid inom fakulteten true Fri, 01 Feb 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136804605 2019-02-01T09:00:00Z Ylwa Sjölin Wirling: "Modal Empiricism Made Difficult: An Essay in the Meta-Epistemology of Modality" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779639 Disputation. Teoretisk filosofi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-02-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 08 Feb 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779639 2019-02-08T12:15:00Z Lisa Loenheim: "Att tolka det sammansatta. Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136804700 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 09 Feb 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136804700 2019-02-09T09:00:00Z Det akademiska skrivandets politiska ekonomi, workshop https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136807227 Universitetsgemensam seminarieserie om det akademiska skrivandets politiska ekonomi. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-21 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-02-21 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Universitetsgemensam Språk Workshop Sprid inom fakulteten Humaniora true Thu, 21 Feb 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136807227 2019-02-21T08:30:00Z Yuri Bizzoni: "Detection and Aptness: A study in metaphor detection and aptness assessment through neural networks and distributional semantic spaces" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136805592 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-21 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-21 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation Humaniora true Thu, 21 Feb 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136805592 2019-02-21T13:00:00Z Liivi Jakobson: "Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779512 Disputation. Svenska som andraspråk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten true Fri, 08 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779512 2019-03-08T12:15:00Z Spanska forskarseminariet: Ester Fernández, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136799304 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Doktorandseminarium Ingen annan plats! Humaniora Språk true Wed, 13 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136799304 2019-03-13T12:00:00Z