Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Exile as context in history https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136856136 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Sprid inom fakulteten Språk Föreläsning Humaniora Seminarium Litteraturvetenskap true Tue, 23 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136856136 2019-04-23T11:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Mikael Hård (TU Darmstadt) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825766 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Mikael Hård, TU Darmstadt, presenterar projektet "A Global History of Technology, 1850-2000". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Idéhistoria true Wed, 24 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825766 2019-04-24T13:15:00Z Hebrew and Greek Gods: the problem of 'naming' and 'referencing' them https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824892 Hebrew and Greek Gods: the problem of 'naming' and 'referencing' them</i>. Gästföreläsning av Peter Nagel, senior lecturer, Old and New Testament Department, Stellenbosch University. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Högre seminarium true Wed, 24 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824892 2019-04-24T13:15:00Z Afrikanska språk: Ponsiano Kanijo, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879167 Forskarseminarium i afrikanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariet ingår även i forskninsgområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-25 16:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Humaniora Forskning Seminarium Doktorandseminarium true Thu, 25 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879167 2019-04-25T11:15:00Z Satir och alternativa manligheter i elisabetansk vers https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840634 Med Per Sivefors. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Thu, 25 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840634 2019-04-25T13:15:00Z Multilingual writing https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846248 Workshop om flerspråkig skrift och skrivpraktiker med inbjuden gästforskare Mark Sebba från Lancaster University, GB. Workshoppen arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext och seminarieserien Skrift och samhälle, institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop Centrala kalendern www.gu.se Språk Lingvistik Forskning Humaniora true Fri, 26 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846248 2019-04-26T07:00:00Z Dual Narratives Approach to Teaching History: A bottom up formula to peace education in Palestinian-Israeli context https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846927 Dr. Sami Adwan från universitetet i Hebron håller en gästföreläsning med fokus på det program som har initierats av <i>Peace Research Institute in the Middle East</i> (PRIME). Programmet syftar till att byta perspektiv i de historiska berättelserna som ges i undervisningen av Israel- och Palestinakonflikten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-29 17:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-29 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Utbildning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Mon, 29 Apr 2019 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846927 2019-04-29T15:00:00Z Kulturarvsdagen: Tema Samiskt Kulturarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858712 Dagen riktar sig till studenter och lärare på kulturarvsprogrammet, arkeologi, historia och antikens kultur och samhällsliv samt alla andra intresserade av samisk historia och kultur. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-02 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-02 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Thu, 02 May 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858712 2019-05-02T08:00:00Z Barndom i församlingen Knutby Filadelfia 2014-2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136836190 "Barndom i församlingen Knutby Filadelfia 2014-2018". Seminarium med Sanja Nilsson, forskare i religionsvetenskap vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Thu, 02 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136836190 2019-05-02T11:15:00Z Henrietta Adamsson Eryd: "'See there I'm stuck now!' Samtalsdeltagares orientering mot att tala svenska i amerikasvenska dialektintervjuer" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858129 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-03 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Sprid inom fakulteten true Fri, 03 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858129 2019-05-03T11:15:00Z Publik arkeologisk utgrävning vid Konstepidemin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136882848 Välkommen till en arkeologisk utgrävning vid Konstepedimin i Göteborg! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-04 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Socialt Tvärvetenskap Ingen annan plats! true Sat, 04 May 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136882848 2019-05-04T10:00:00Z Language, sexuality, history: Imagining a queer historical linguistics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136876030 William L. Leap håller seminarium om projektet <i>Queer historical linguistics</i> som behandlar intersektionerna språk, sexualitet och historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Språk true Mon, 06 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136876030 2019-05-06T11:15:00Z Ekoseminariet: Den oceaniska vändningen. Alger, plast, konst https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850953 Maya Weeks, författare, konstnär och geograf (University of California, Davis), Anders Omstedt, prof. emeritus i oceanografi (Göteborgs universitet), Rikard Wingård, litteraturvetare (Göteborgs universitet). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Mon, 06 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136850953 2019-05-06T13:15:00Z Sluseminarium för Matilda Amundsen Bergström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818311 Sluseminarium för Matilda Amundsen Bergström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Litteraturvetenskap true Tue, 07 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818311 2019-05-07T11:15:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: Pär Lagerkvists "Ordkonst och bildkonst" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822610 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-07 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-07 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 07 May 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822610 2019-05-07T16:00:00Z SLA and the Study of Equitable Multilingualism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834914 Lourdes Ortega från universitetet i Georgetown, Washington D.C. håller en gästföreläsning om andraspråksinlärning och flerspråkighet. Alla som vill delta under föreläsningen måste registrera sig på länken nedan senast 30 april. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-08 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-08 14:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Humaniora Seminarium true Wed, 08 May 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834914 2019-05-08T10:00:00Z Problematising the Divinity of Jesus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837920 Bibelvetenskapliga seminariet med Peter Nagel, Stellenbosch University. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Religion true Thu, 09 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837920 2019-05-09T11:15:00Z Pågående forskning om judar i danska köpstäder under 1800-talet. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858692 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Möte Seminarium Humaniora true Wed, 15 May 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858692 2019-05-15T08:00:00Z Flower in the Garbage: Material Evidences of Prostitution in Tehran, 2017-2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136857242 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-15 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 15 May 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136857242 2019-05-15T13:00:00Z Liv vid graven. Rapport från en studie av Göteborgs begravningsplatser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824686 Liv vid graven. Rapport från en studie av Göteborgs begravningsplatser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-15 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Högre seminarium true Wed, 15 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824686 2019-05-15T13:15:00Z Typology and evolution of plural agreement in Cushitic https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136880655 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Humaniora Föreläsning Ingen annan plats! Forskning true Thu, 16 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136880655 2019-05-16T11:15:00Z Det himmelska och helvetiska begäret: nya teoretiska perspektiv på gamla problem https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840647 Med Carin Franzén. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 17 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840647 2019-05-17T11:15:00Z Choosing the Past: Whose stories do we tell? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858567 Humanities and social sciences help form the narratives about our past, present and future. These stories are used actively to shape and preserve memories and identities on both an individual and group level, operating on different scales: They are personal, local, regional, national and global. Although they facilitate the creation of communities, a sense of belonging, and shared interests and values, they can also be excluding: Traditional origin stories of nation states often exclude indigenous people or more recent immigrants and refugees. Narratives are also construct-ed for political purposes, appropriating the past in order to justify political ideologies and actions. The purpose of the workshop is to critically evaluate our roles within the production of these narratives. It aims to ensure early communication and thus cooperation between neighbouring fields that make use of different methods and materials, but nonetheless have similar and overlapping ambitions. This is a workshop intended for PhD-students. Contact Frida Espolin Norstein for more information. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-20 13:30</startDateTime><endDateTime>2019-05-22 12:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Konferens true Mon, 20 May 2019 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858567 2019-05-20T11:30:00Z Linnéa Bäckström, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879202 Linnéa Bäckström, doktorand i nordiska språk, håller sitt slutseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-21 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> Svenska Språk Humaniora Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium true Tue, 21 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136879202 2019-05-21T11:15:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: Sonja Åkessons "Var vit mans slav och helt andra dikter" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822621 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-21 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Litteraturvetenskap true Tue, 21 May 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822621 2019-05-21T16:00:00Z Investigative Journalism, the Novel, and their Hybrids in Nineteenth-Century Britain https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824679 Investigative Journalism, the Novel, and their Hybrids in Nineteenth-Century Britain. Gästföreläsning av Stephen Donovan, docent i engelska, Uppsala universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 22 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824679 2019-05-22T13:15:00Z The Testimony of Women in the Gospel of John https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838010 Bibelvetenskapliga seminariet med Tommy Wasserman, Örebro teologiska högskola. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 23 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838010 2019-05-23T11:15:00Z The Medieval Church on Display https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136885857 MEDELTIDSKOMMITTÉN bjuder in till symposium <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Konferens true Thu, 23 May 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136885857 2019-05-23T13:00:00Z Öppet seminarium: från Skírnismál till Blodhov https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848281 Seminariet ägnas åt Skírnismál och Gerður Kristnýs prisade omdiktning i Blodhov (2010). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Fri, 24 May 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848281 2019-05-24T11:15:00Z Annelie Nitenberg: "Härskaridentiteter i liv och död: Maktstrategier och maktuttryck i Västergötland under vendel- och vikingatid" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136860890 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-24 14:14</startDateTime><endDateTime>2019-05-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Disputation true Fri, 24 May 2019 12:14:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136860890 2019-05-24T12:14:00Z Panelsamtal: Att föra ut sin forskning i media https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136856560 Panelsamtal: Att föra ut sin forskning i media <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Mon, 27 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136856560 2019-05-27T13:15:00Z Tid för skrivande och läsande i den nyliberala akademin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136877859 Litteraturseminarium i den GU-gemensamma serien Det akademiska skrivandets politiska ekonomi. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-28 14:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Lingvistik Humaniora Forskning Sprid inom fakulteten Seminarium Språk Litteraturvetenskap true Tue, 28 May 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136877859 2019-05-28T10:00:00Z Metaorthographic Features of Manga and L1 and L2 Readers' Awareness Thereof https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848807 Seminarium inom forskningsomrdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Forskning Ingen annan plats! Humaniora Föreläsning true Tue, 28 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848807 2019-05-28T13:15:00Z Sara Danius om fotografi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824444 Gästföreläsning av Sara Danius, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet: <i>Om fotografi</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Högre seminarium true Wed, 29 May 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824444 2019-05-29T13:15:00Z Slaviska forskarseminariet: Kyrkoslaviskan i dagens Ryssland och Ukraina. Om språk, religion och geopolitik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136883856 Gästföreläsning inom ämnet slaviska språk vid institutonen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-06-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Litteraturvetenskap Språk Forskning Föreläsning true Wed, 05 Jun 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136883856 2019-06-05T13:15:00Z Wood, People and Society: Social Dimensions of Urban Environments. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136862881 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-12 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-06-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 12 Jun 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136862881 2019-06-12T11:15:00Z Slaviska forskarseminariet: Malin Podlevskikh Carlström, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136861011 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk, ryska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Språk Seminarium Humaniora Doktorandseminarium Forskning Ingen annan plats! true Thu, 05 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136861011 2019-09-05T11:00:00Z Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 Ida Östenberg håller seminarium på temat "Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-10 18:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-10 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Tue, 10 Sep 2019 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 2019-09-10T16:15:00Z Johanna Andersson: "Den nödvändiga manligheten: Om maskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska debatten om prästämbete och kön" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136857951 Disputation, religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Humaniora Disputation true Fri, 13 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136857951 2019-09-13T11:15:00Z Swedish conference for Gender Studies (G19) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801206 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-07 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-10-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konferens Genusvetenskap true Mon, 07 Oct 2019 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801206 2019-10-07T10:34:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Svenska Språk Konferens true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z