Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Rosalind Williams https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934174 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet gästas av Rosalind Williams, Bern Dibner Professor of the History of Science and Technology, MIT & gästprofessor vid STS, Chalmers, som håller seminariet "Retooling Revisited: The Expansive Disintegration of Engineering". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Tue, 22 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934174 2019-10-22T13:15:00Z Emmanuel Katongole: Violence and the Invention of Love in Sub-Saharan Africa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973132 Emmanuel Katongole håller en offentlig föreläsning med titeln "Who are My People: Violence and the Invention of Love in Sub-Saharan Africa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Religion true Tue, 22 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973132 2019-10-22T13:15:00Z Litteraturens klassiker: Gertrude Steins poetik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136933998 Öppen föreläsning i serien Litteraturens klassiker, denna kväll om Gertrude Steins poetik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Tue, 22 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136933998 2019-10-22T16:00:00Z INSTÄLLT: Litteratur och vithetskritik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 OBS INSTÄLLT. Hur skildrades stereotyper så som vithet, utseende och ras hos de stora arbetarförfattarna Moa Martinson och Dan Andersson? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 22 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 2019-10-22T16:00:00Z Ulises González Herrera (Cuban Institute of Anthropology): The Early Settlement of Cuba https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949730 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Sprid inom fakulteten true Wed, 23 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949730 2019-10-23T11:15:00Z Engelska forskarseminariet: Houman Sadri, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967223 Forskarseminarium i ämnet engelska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Seminariespråk: engelska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Ingen annan plats! Kulturstudier Seminarium Humaniora Doktorandseminarium true Thu, 24 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967223 2019-10-24T11:15:00Z Mark Goodacre: John's Dramatic Transformation of the Synoptics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136927375 Bibelvetenskapliga seminariet gästas av Mark Goodacre, Frances Hill Fox Professor of Religious Studies vid Duke University och en av vår tids mest framstående evangelieforskare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 24 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136927375 2019-10-24T11:15:00Z Klassiska forskarseminariet: Mikael Johansson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967301 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, antik grekiska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 14:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Humaniora Språk Ingen annan plats! Seminarium Föreläsning true Thu, 24 Oct 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967301 2019-10-24T12:15:00Z Ponsiano Sawaka Kanijo: "Aspectual classes of verbs in Nyamwezi" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 Disputation. Afrikanska språk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Fri, 25 Oct 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 2019-10-25T08:15:00Z Matilda Amundsen Bergström: "Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna författare" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 Disputation. Litteraturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 25 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 2019-10-25T11:15:00Z Måndagsseminariet: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948616 Margunn Rauset m.fl., Universitetet i Bergen: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Mon, 28 Oct 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948616 2019-10-28T12:15:00Z Ekoseminariet: Vandringsledernas berättelser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940317 Camilla Brudin Borg berättar om sitt ekokritiska projekt som undersöker litteratur och berättandet kring pilgrimsleden till Santiago de Compostela och Everest Base Camp trail med en kombination av metoder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 28 Oct 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940317 2019-10-28T14:15:00Z Inside the Box: Samiska myter i kamp och konst https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938317 Del 5 i serien Inside the Box: Samiska myter i kamp och konst <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-31 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-31 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten true Thu, 31 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938317 2019-10-31T13:00:00Z Slutseminarium: Kim Olsen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963237 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Humaniora Medarbetarportal true Tue, 05 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963237 2019-11-05T12:15:00Z Näckrostimmen: Vad har arkeologi med hållbarhet att göra? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 De hållbarhetsutmaningar som världen står inför kräver nya idéer och lösningar. Docent Christian Isendahl diskuterar kring vilken roll arkeologi kan spela för hur vi bättre kan förstå vad en hållbar framtid innebär. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap Föreläsning Sustainable development Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 05 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 2019-11-05T17:00:00Z Högre seminariet: Ryssland och Finland i svensk litterär opinionsbildning 1809-1918 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947001 <i>Barbaren och den förslavade Aura. Ryssland och Finland i svensk litterär opinionsbildning 1809-1918</i>. Projektpresentation av Claes Ahlund, professor i Nordisk litteratur vid Åbo Akademi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 06 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947001 2019-11-06T14:15:00Z Critical Heritage Studies: Current Discourses and Global Challenges https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136917279 Critical Heritage Studies: Current Discourses and Global Challenges CCHS Symposium in Gothenburg 7-8 November 2019 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Konferens true Thu, 07 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136917279 2019-11-07T08:00:00Z Måndagsseminariet: Konstruktionsdiskurs (CxD) som den ultimata grammatiken https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136952750 Jan-Ola Östman, Helsingfors/Falun: Konstruktionsdiskurs (CxD) som den ultimata grammatiken <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Mon, 11 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136952750 2019-11-11T12:15:00Z Slutseminarium. Frida Espolin Norstein: Remembering Death: Funerary Rites in the Western Viking Settlements. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949727 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium true Wed, 13 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949727 2019-11-13T12:15:00Z Högre seminariet: Estetik och funktion. De förändrade villkoren för barn och ungas fiktionsmöten 1980-2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947055 <i>Estetik och funktion. De förändrade villkoren för barn och ungas fiktionsmöten 1980-2020</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 13 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947055 2019-11-13T14:15:00Z Framställning av flyktingar i svensk press 2015&minus;2017 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948642 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 18:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 20:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 13 Nov 2019 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948642 2019-11-13T17:15:00Z NYTT DATUM: Digital History - a Field, a Method or just a Phase? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 Konferens arrangerad av Institutionen för historiska studier, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, samt Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola. Information om denna konferens ges på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Humaniora true Thu, 14 Nov 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 2019-11-14T08:30:00Z Biblical women in post-Biblical Jewish works https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957139 Bibelvetenskapliga seminariet vid vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion - <i>Biblical women in post-Biblical Jewish works</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 14 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957139 2019-11-14T12:15:00Z Öppen föreläsning: Jordens framtid - eller människans? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 20/11: Öppen föreläsning om hur människan tär allt mer på jordens begränsade resurser och hur vi ska förhålla oss till vår framtid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 14:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 20 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 2019-11-20T12:00:00Z Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957147 Alf Björnberg - Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång Ordförande: Tobias Pontara Alf Björnberg är professor i musikvetenskap vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musikvetenskap Högre seminarium true Wed, 20 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957147 2019-11-20T14:15:00Z Högre seminariet: Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947091 <i>Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historia</i>. Pågående forskning av Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Idéhistoria true Wed, 20 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947091 2019-11-20T14:15:00Z Klassiska forskarseminariet: Andreas Nordin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136983764 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, latin, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-21 14:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Språk Humaniora Forskning Föreläsning Seminarium Lingvistik true Thu, 21 Nov 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136983764 2019-11-21T13:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Martin Emanuel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934186 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet gästas av Martin Emanuel från Uppsala, som presenterar texten "Swedish-Soviet techno-scientific collaboration during the Cold War: The example of astrophysics and Intercosmos-16". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-21 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Thu, 21 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934186 2019-11-21T14:15:00Z Evelina Johansson Wilén: "Mellan jaget och världen. Feminism och etik under nyliberala villkor" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977851 Disputation. Genusvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Genusvetenskap Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977851 2019-11-22T12:00:00Z Dom, de och dem i förändring eller förädling? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948294 Susanna Karlsson & Anja Malmberg, Institutionen för svenska språket, GU: Dom, de och dem i förändring eller förädling? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Fri, 22 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136948294 2019-11-22T12:15:00Z Jonas Nordin presenterar sitt projekt om medeltida handskrifter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963266 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Medarbetarportal Föreläsning true Tue, 26 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963266 2019-11-26T12:15:00Z Öppen föreläsning: Finns det liv i rymden? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 26/11: Vad har man funnit efter två hundra års letande? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Tue, 26 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 2019-11-26T17:00:00Z Ekoseminariet: Jørgen Bruhn om Intermedial ekokritik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940322 Intermedial ekokritik som metod syftar till att kritiskt granska och jämföra olika mediala representationer av ekologiska grundfrågor, med erfarenheter från medieforskningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 27 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940322 2019-11-27T14:15:00Z Digital etnografi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957172 Evelina Lilieqvist - Digital etnografi. Ordförande: Åsa Andersson Evelina Liliequist är doktorand i etnologi vid Umeå universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Etnologi true Wed, 27 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957172 2019-11-27T14:15:00Z Krumelunser eller klenodier? Astrid Lindgrens stenografi genom genetisk kritik, digitala metoder, mediehistoriska perspektiv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960281 BABAKUL-seminarium med Malin Nauwerck. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Thu, 28 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960281 2019-11-28T12:15:00Z Sandra Grehn, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950404 Sandra Grehn, slutseminarium: "'Dom bråkar och stökar och kastar sten'. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Gangs of Gothenburg, Lille kung Mattias och 5boys.com." <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Litteraturvetenskap true Tue, 03 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950404 2019-12-03T12:15:00Z Näckrostimmen: Universitetet och humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961354 I denna Näckrostimme presenterar Thomas Karlsohn och Daniel Brodén från tankesmedjan Humtank den pågående diskussionen om humanioras roll. De ger även en historisk bakgrundsteckning till den dagsaktuella diskussionen samtidigt som de knyter an till den lokala situationen i Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Tue, 03 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961354 2019-12-03T17:00:00Z Franska forskarseminariet: Malin Ågren https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967232 Gästföreläsning inom franska forskarseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Ingen annan plats! Föreläsning Språk Humaniora true Wed, 04 Dec 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967232 2019-12-04T14:00:00Z Högre seminariet: Om att tolka Platon - några principiella reflexioner https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947080 <i>Om att tolka Platon - några principiella reflexioner</i>. Gästföreläsning av Mats Persson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Wed, 04 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947080 2019-12-04T14:15:00Z Textseminarium: Ideologikritik - En introduktion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957185 Textseminarium: Ideologikritik - En introduktion. Kommentator: Catharina Thörn. Medverkande: Evelina Johansson Wilén, Tomas Wedin och Carl Wilén. Evelina Johansson Wilén är doktorand i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Tomas Wedin är disputerad i idéhistoria vid Göteborgs universitet, verksam som lärare och forskare vid Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion. Carl Wilén är doktorand i sociologi vid Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap. Catharina Thörn är docent i Kulturstudier vid Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Genusvetenskap Humaniora Idéhistoria Kulturstudier Tvärvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 04 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957185 2019-12-04T14:15:00Z Bland höggudar och sakrala kungar i Geo Widengrens forskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957201 Bibelvetenskapliga seminariet vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion - <i>Bland höggudar och sakrala kungar i Geo Widengrens forskning</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Seminarium true Thu, 05 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957201 2019-12-05T12:15:00Z Öppen föreläsning: Med kriminalromanen som mall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 9/12: Om hur Svarta pantrarna i USA har använt sig av kriminalromanens sätt att berätta för att ställa viktiga frågor om brott, straff och rättvisa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-09 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Mon, 09 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 2019-12-09T17:00:00Z Högre seminariet: Arvet efter svensk/skandinavisk kolonialism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947138 <i>Arvet efter svensk/skandinavisk kolonialism: vit atlantisk historia, exceptionalism och ex-koloni-turism</i>. Gästföreläsning av Lill-Ann Körber, professor i nordisk litteratur, medier og kultur, Aarhus Universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 11 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947138 2019-12-11T14:15:00Z Barndomsparadis genom historien: Religionsvetenskapliga, idéhistoriska och litteraturvetenskapliga perspektiv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960286 BABAKUL-seminarium: "Barndomsparadis genom historien: Religionsvetenskapliga, idéhistoriska och litteraturvetenskapliga perspektiv". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Fri, 13 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960286 2019-12-13T12:15:00Z Samtalslaboration: Videomediert tolking i sykehussamtaler https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136976168 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Fri, 13 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136976168 2019-12-13T12:15:00Z Anders Pedersson: A Historical investigation into the Creation of the Swedish Crime Prevention Council https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951336 Anders Pedersson: "The Organization of Criminological Knowledge Production: A Historical investigation into the Creation of the Swedish Crime Prevention Council". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Tue, 17 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951336 2019-12-17T12:15:00Z Högre seminariet: Begrepp i brännpunkten: Antropocen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947145 Begrepp i brännpunkten: Antropocen. Panelseminarium med inledning av Håkan Möller och anföranden av Björn Billing, Hjalmar Falk och Julia Nordblad. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-18 18:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 18 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947145 2019-12-18T14:15:00Z Textseminarium: Julens texter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957211 Bibelvetenskapliga seminariet vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion - Textseminarium: Julens texter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Religion Seminarium true Thu, 19 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957211 2019-12-19T12:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Henrik Björck om Handelshögskolan i det högre utbildningssystemet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934211 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet gästas av Henrik Björck, som presenterar texten "Handelshögskolan i det högre utbildningssystemet". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 19 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934211 2019-12-19T14:15:00Z Klassiska forskarseminariet: Mikael Johansson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967365 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, antik grekiska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-09 14:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Ingen annan plats! Forskning Föreläsning Seminarium true Thu, 09 Jan 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967365 2020-01-09T13:15:00Z Sandra Kottum, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951360 Sandra Kottum, slutseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-14 16:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 14 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951360 2020-01-14T12:15:00Z Slutseminarium: Henrik Alexandersson: Medeltiden materialiserad - om etablerandet, aktiverandet och bevarandet av minnesplatser i Ranrike. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950064 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Humaniora true Wed, 15 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950064 2020-01-15T12:15:00Z Therese Svensson, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 Therese Svensson, slutseminarium: "Trött på vithet: Dekoloniserande läsningar av svenskspråkig fiktionsprosa 1900-1940". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Doktorandseminarium true Tue, 18 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 2020-02-18T12:15:00Z Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 Ida Östenberg håller seminarium på temat "Knivhugg, känslor och konspiration &ndash; Antonius tal vid Caesars begravning". OBS! ÄNDRAT DATUM! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-19 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Thu, 19 Mar 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851514 2020-03-19T17:15:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Svenska Konferens Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Språk true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z