Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Grammata, Literatura, Historiaque Serica - A Memorial Symposium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136715387 Bernhard Karlgren-seminariet vid institutionen för språk och litteraturer arrangerar detta symposium för att hedra den person som seminariet uppkallats efter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-08-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-08-22 16:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Språk Forskning Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium Konferens Lingvistik Temadag true Wed, 22 Aug 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136715387 2018-08-22T07:00:00Z Inbjudan till workshop: #AI@GU https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705481 Det finns ett starkt samhällsbehov av forskning och utbildning kopplat till frågor om artificiell intelligens (AI). Göteborgs universitet vill bidra med sin kunskap, stärka och utveckla detta område. Lärare/forskare och doktorander med intresse för AI välkomnas till en intern workshop kring denna satsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-08-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-08-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Universitetsgemensam Workshop true Tue, 28 Aug 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705481 2018-08-28T08:00:00Z Corpus Linguistics and Discourse Dynamics - Korpuslingvistik och diskursiv analys https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136712805 Gemensamt seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-06 14:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Föreläsning Seminarium Humaniora Lingvistik Ingen annan plats! true Thu, 06 Sep 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136712805 2018-09-06T11:15:00Z BABAKUL-seminarium: Barns förhandling om mångfald och social rättvisa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714049 "Barns förhandling om mångfald och social rättvisa". Gästföreläsning av Anette Hellman, docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Thu, 06 Sep 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714049 2018-09-06T11:15:00Z Det akademiska skrivandets politiska ekonomi I https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136713920 Första seminariet i en ny universitetsgemensam serie om det akademiska skrivandets politiska ekonomi. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-06 17:15</endDateTime></metadata>]]> Universitetsgemensam Forskning Humaniora Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Seminarium true Thu, 06 Sep 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136713920 2018-09-06T13:15:00Z Eduardo Jiménez Tornatore : "La historia, las costumbres, los valores y los sentimientos nacionales en el teatro chileno: 1810-1879" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716297 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-07 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 07 Sep 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716297 2018-09-07T08:00:00Z Installation av fornlämningsplatsen Siriusgatan, Bergsjön https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716781 Välkommen till en ny gestaltning av fornlämningsplatsen vid Siriusgatan 78, Bergsjön. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-07 12:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-07 14:00</endDateTime></metadata>]]> Invigning Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten true Fri, 07 Sep 2018 10:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716781 2018-09-07T10:30:00Z Mårten Björk: "Life Outside Life: The Politics of Immortality, 1914-1945" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716289 Disputation. Religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 07 Sep 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716289 2018-09-07T11:15:00Z Festival: Japanska språket i popkultur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136694645 Kan du japanska motsvarigheter för "jag" för olika manga- och anime-figurer (t ex gammal man, ung dam och samuraj)? Har du undrat varför de pratar så olika? Prof. Kinsui, skaparen av konceptet "rollspråk" förklarar för dig! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-21 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturstudier Forskning Sprid inom fakulteten Språk Lingvistik Humaniora Temadag true Fri, 21 Sep 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136694645 2018-09-21T11:00:00Z BOKMÄSSAN: Gud, glasburkar och Kinnekulle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714215 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 10:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 11:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Mässa Ingen annan plats! Språk Humaniora true Thu, 27 Sep 2018 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714215 2018-09-27T08:30:00Z BOKMÄSSAN: Vad avslöjar bildberättande om hjärnan? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714247 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 11:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 11:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Ingen annan plats! Mässa Föreläsning true Thu, 27 Sep 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714247 2018-09-27T09:00:00Z BOKMÄSSAN: Måste alla lärare vara språklärare? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714259 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Mässa Språk Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 27 Sep 2018 09:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714259 2018-09-27T09:30:00Z Johan Gross: "Mapping vowels: Variation and change in the speech of Gothenburg adolescents" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717543 Disputation. Lingvistik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 28 Sep 2018 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717543 2018-09-28T08:15:00Z BOKMÄSSAN: Esaias Tegnér och ändringarna https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714191 Vad kan man få ut av att studera vilka ändringar en författare eller talare har gjort i sina manuskript? Svaret på den frågan får ni i Barbro Wallgren Hemlins föredrag. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 09:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 10:00</endDateTime></metadata>]]> Mässa Föreläsning Språk Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 29 Sep 2018 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714191 2018-09-29T07:30:00Z BOKMÄSSAN: Retoriken i valrörelsen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714221 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 12:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Mässa Ingen annan plats! Språk Humaniora true Sat, 29 Sep 2018 10:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714221 2018-09-29T10:30:00Z BOKMÄSSAN: Varför språkpoliser alltid har fel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714205 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 14:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 14:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Språk Mässa Föreställning true Sat, 29 Sep 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714205 2018-09-29T12:00:00Z International Conference on Tone and Intonation TIE2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136684336 Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet står som värd för årets upplaga av konferensen Tone and Intonation, 11-13 oktober. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-11 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-10-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Konferens Lingvistik Språk Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 11 Oct 2018 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136684336 2018-10-11T10:34:00Z BABAKUL-seminarium: Socialt fiktionsbruk i Engelforstrilogins fangemenskap 2011-2016 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714061 "Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelforstrilogins fangemenskap 2011-2016". Gästföreläsning av Tuva Haglund, doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Seminarium true Thu, 11 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714061 2018-10-11T11:15:00Z Retoriken i valrörelsen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136711255 I valrörelsen vill partierna ha våra röster, och de försöker övertyga oss på olika sätt. Bloggaren och föreläsaren Joel Landberg tittar närmare på manifest, slagord, annonser ¿ och naturligtvis tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-15 18:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium Språk true Mon, 15 Oct 2018 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136711255 2018-10-15T16:15:00Z Forum kulturarv: obekväma kulturarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136708573 Välkommen till årets Forum Kulturarv med temat "Obekväma kulturarav". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Öppet hus true Wed, 17 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136708573 2018-10-17T11:00:00Z TfL-dagarna: tema Redaktionellt https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714521 Den 18 och 19 oktober 2018 arrangerar redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap - som just nu är Göteborgsbaserad - TfL-dagarna, som i år har temat <i>Redaktionellt</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-18 11:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-19 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Thu, 18 Oct 2018 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714521 2018-10-18T09:15:00Z Symposium in Honor of Professor Marcus Nordlund https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136690088 Till minnet av professor Marcus Nordlund anordnar institutionen för språk och litteraturer denna konferens. För ytterligare information, se evenemangslänk nedan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-26 00:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-27 00:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Kulturstudier Språk Lärande Konferens Forskning Populärvetenskap Humaniora Lingvistik true Thu, 25 Oct 2018 22:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136690088 2018-10-25T22:00:00Z Frida Wikström: "Att skriva sig ut. Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716271 Disputation. Historia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Disputation true Fri, 26 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716271 2018-10-26T11:15:00Z Högre seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136712777 Think Big, Start Small: The Body and Mind in Smartphone and Large Screen Spectatorship <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Filmvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 07 Nov 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136712777 2018-11-07T14:15:00Z Giulia Giubergia : "Sacralization, Public Space and the Memory of the Revolution. Downtown Cairo during and after the 2011 Uprising" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716284 Disputation. Religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 09 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716284 2018-11-09T12:15:00Z Lisa Schmidt: "RADDERA. Intermedialitet, multimodalitet & dialogisk ikonicitet i raderingspoesi" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717633 Disputation. Litteraturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 30 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717633 2018-11-30T12:15:00Z BABAKUL: Heldag om barnkultur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714071 Heldag om barnkultur. Samarrangemang med BiG. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-06 09:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 06 Dec 2018 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714071 2018-12-06T08:15:00Z Tomas Wedin: "The Aporia of Equality: A Historico-Political Approach on Swedish Educational Politics 1945-2000" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716279 Disputation. Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora true Fri, 07 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716279 2018-12-07T12:15:00Z BABAKUL-seminarium: Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714079 "Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga". Gästföreläsning av Rebecca Brinch, doktorand i teatervetenskap med inriktning mot scenkonst för unga, Stockholms universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Thu, 20 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714079 2018-12-20T12:15:00Z