Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Den tvåspråkiga lexikografins utmaningar förr och nu https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739186 Den elektroniska tekniken och det digitala publikationsformatet innebär stora förändringar för lexikografin. Inte minst gäller detta den tvåspråkiga lexikografin och de tvåspråkiga ordböckerna. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 12:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Seminarium Svenska Humaniora true Wed, 17 Oct 2018 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739186 2018-10-17T08:15:00Z Honorary doctor 2018, Charles Burnett: ARABICA VERITAS. Europeans' search for "truth" in Arabic scientific and philosophical literature of the Middle Ages https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753043 Hedersdoktorföreläsning: Charles Burnett. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 17 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753043 2018-10-17T11:00:00Z Forum kulturarv: obekväma kulturarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136708573 Välkommen till årets Forum Kulturarv med temat "Obekväma kulturarav". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Temadag Ingen annan plats! true Wed, 17 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136708573 2018-10-17T11:00:00Z Hedersdoktor 2018, Johnny Hagberg: BISKOPEN OCH BOKEN. Jesper Swedbergs boktryckeriverksamhet i Skara https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753065 Föreläsning av Johnny Hagberg, hedersdoktor 2018. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 17 Oct 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753065 2018-10-17T13:00:00Z TfL-dagarna: tema Redaktionellt https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714521 Den 18 och 19 oktober 2018 arrangerar redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap - som just nu är Göteborgsbaserad - TfL-dagarna, som i år har temat <i>Redaktionellt</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-18 11:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-19 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konferens Litteraturvetenskap true Thu, 18 Oct 2018 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714521 2018-10-18T09:15:00Z Political aspects: From multiple polities to unified states https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764148 Professor Elena Melnikova (Institute of world history, Russian Academy of Sciences, Moskva) håller föreläsning med titeln: "Political aspects: From multiple polities to unified states" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Thu, 18 Oct 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764148 2018-10-18T13:15:00Z VitKrit: Bokpresentation och föreläsning om intern kolonialism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136763674 Seminarieserien VitKrit är ett samarbete mellan institutionen för kulturvetenskaper, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, institutionen för språk och litteraturer samt institutionen för svenska språket vid Humanistiska fakulteten. Seminariet är öppet för studenter och anställda vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-18 17:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 19:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten Forskning true Thu, 18 Oct 2018 15:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136763674 2018-10-18T15:15:00Z Feminism in authoritarian democracies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136760015 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-19 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Genusvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Fri, 19 Oct 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136760015 2018-10-19T08:00:00Z Inrutad pedagogik &ndash; serietidningen i skolan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136758395 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Svenska Humaniora Seminarium Ingen annan plats! Språk true Fri, 19 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136758395 2018-10-19T11:15:00Z Economic aspects: Two economies in the early states (Ancient Rus' and Norway) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764201 Professor Elena Melnikova (Institute of world history, Russian Academy of Sciences, Moskva) håller föreläsning med titeln:Economic aspects: Two economies in the early states (Ancient Rus' and Norway) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Tue, 23 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764201 2018-10-23T11:15:00Z Svenska som andraspråk i kolliderande diskurser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755735 Christina Hedman och Ulrika Magnusson från Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet presenterar ett pågående forskningsprojekt om skolämnet svenska som andraspråk. <i>Svenska som andraspråk i kolliderande diskurser: ämneskonstruktioner, elevröster och metodologiska frågeställningar</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 13:30</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Humaniora Svenska Seminarium true Wed, 24 Oct 2018 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755735 2018-10-24T10:00:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752206 Åsa Larsson (Riksantikvarieämbetet), seminarium: Riksantikvarieämbetets digitala kulturmiljöregister och den nya arkeologiska processen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Wed, 24 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752206 2018-10-24T11:15:00Z En spricka i språket. Karl Marx och Sigmund Freud https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136736265 <b><i>En spricka i språket. Karl Marx och Sigmund Freud</b></i>. Nyutkommet med docent Per Magnus Johansson och professor Sven-Eric Liedman, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 17:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Idéhistoria true Wed, 24 Oct 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136736265 2018-10-24T13:15:00Z Gästföreläsning: Pawel Machcewicz https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740823 Pawel Machcewicz, professor i historia vid Polish Academy of Sciences i Warszawa och upphovsman bakom Andra världskriget-museet i Gdañsk föreläser på Göteborgs stadsmuseum. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Humaniora true Wed, 24 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740823 2018-10-24T16:00:00Z Gästföreläsning: Pawel Machcewicz https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740765 Pawel Machcewicz, professor i historia vid Polish Academy of Sciences i Warszawa och upphovsman bakom Andra världskriget-museet i Gdañsk föreläser under rubriken Museum of the second World War in Gdansk: The clash of history, memory and politics. In English. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-25 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning true Thu, 25 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740765 2018-10-25T11:00:00Z On Conceptual History and its uses https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136736293 <b><i>On Conceptual History and its uses</b></i>. Gästföreläsning av Pasi Ihalainen, professor of Comparative European History, University of Jyväskylä. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Thu, 25 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136736293 2018-10-25T11:15:00Z Symposium in Honor of Professor Marcus Nordlund https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136690088 Till minnet av professor Marcus Nordlund anordnar institutionen för språk och litteraturer denna konferens. För ytterligare information, se evenemangslänk nedan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-26 00:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-27 00:00</endDateTime></metadata>]]> Populärvetenskap Lärande Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Språk Forskning Konferens Kulturstudier Lingvistik Humaniora true Thu, 25 Oct 2018 22:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136690088 2018-10-25T22:00:00Z Begreppshistoria i praktiken https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136749593 Pasi Ihalainen, gästforskare University of Jyväskylä): <i>Begreppshistoria i praktiken</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-26 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Fri, 26 Oct 2018 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136749593 2018-10-26T08:15:00Z Frida Wikström: "Att skriva sig ut. Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716271 Disputation. Historia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora true Fri, 26 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716271 2018-10-26T11:15:00Z Helena Pedersen om Human-Animal Studies och Critical Animal Studies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136757060 Helena Pedersen, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, föreläser om Human-Animal Studies (HAS) och Critical Animal Studies (CAS). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora true Mon, 29 Oct 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136757060 2018-10-29T14:15:00Z ETT HUM OM: Företagens ansvar för miljö och samhälle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753488 Joakim Sandberg. Företagens ansvar för miljö och samhälle <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-29 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora true Mon, 29 Oct 2018 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753488 2018-10-29T17:00:00Z BLÅ TÅGET - Första klass mot framtiden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764584 Öppet program. Morgan Palmqvist föreläser om proggbandet Blå Tåget. Han har undersökt de faktorer som låg bakom att etablerade konstnärer, författare och intellektuella började spela pop-musik och på så sätt blev pionjärer i skapandet av den svenska progressiva musikrörelsen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-30 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-10-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Populärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 30 Oct 2018 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764584 2018-10-30T11:34:00Z Ämnets dag 2018 - Svenska https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751197 När fick du senast fortbildning i svenska? Nu har du chansen! För tredje året i rad arrangerar Göteborgs universitet Ämnets dag för ämneslärare i gymnasieskolan och årskurs 7-9. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-30 16:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Svenska Temadag Humaniora Ingen annan plats! Språk Litteraturvetenskap true Tue, 30 Oct 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751197 2018-10-30T12:00:00Z Anton Jansson, projektpresentation: Den fritänkande staden: Religionskritiker i Göteborg från 1920 till i dag https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136749679 Anton Jansson, projektpresentation: <i>Den fritänkande staden: Religionskritiker i Göteborg från 1920 till i dag</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Idéhistoria true Tue, 30 Oct 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136749679 2018-10-30T12:15:00Z Brännpunkt språk: Från idé till verklighet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771154 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Samverkan Språk Humaniora true Wed, 31 Oct 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771154 2018-10-31T14:15:00Z Developing linguistic and intercultural awareness in education https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771087 Seminarium/workshop inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Kulturstudier Seminarium Humaniora Föreläsning Workshop Lingvistik Språk true Wed, 31 Oct 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771087 2018-10-31T14:15:00Z Sexuella övergrepp i tidigmoderna sångtexter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755187 Kärleken har 100 onda namn. Sexuella övergrepp i tidigmoderna sångtexter. Gästföreläsning av Katarina Karlsson, Linnéuniversitetet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-01 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Thu, 01 Nov 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755187 2018-11-01T14:15:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752211 Emma Nordström, slutseminarium: Iron Age Keys and Locks in Eastern Sweden: A Study of Meaning and Social Identities through Context Skuggopponent: TBC <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 07 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752211 2018-11-07T12:15:00Z Think Big, Start Small: The Body and Mind in Smartphone and Large Screen Spectatorship https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136712777 Högre seminarium <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Filmvetenskap true Wed, 07 Nov 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136712777 2018-11-07T14:15:00Z Elias Mellander: "Etnologiska kompositioner. Orienteringar i yrkeslivet" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764576 Disputation. Etnologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 09 Nov 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764576 2018-11-09T12:00:00Z Giulia Giubergia : "The making of martyrs. Uprising, Cultural Sacralization, and Death in Downtown Cairo after 2011" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716284 Disputation. Religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 09 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716284 2018-11-09T12:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752240 Lewis Webb, slutseminarium. Preliminär titel: "Gloria muliebris: Elite female status competition in Mid-Republican Rome". Opponenter: Wojtek Jezierski från institutionen och Örjan Wikander, prof. em. AKS Lund. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-12 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Mon, 12 Nov 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752240 2018-11-12T09:00:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752311 Professor Leos Müller, Stockholms universitet, presenterar sin nya bok "Sveriges första globala århundrade. En 1700-talshistoria." <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Tue, 13 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752311 2018-11-13T12:15:00Z Julia Forsberg: "Audience design in interaction: studies on urban adolescent spoken languages" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764610 Disputation. Lingvistik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-16 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 16 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764610 2018-11-16T12:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752947 Robin Rönnlund presenterar The Vlochos Archaeological Project 2016-2018: Preliminära resultat från fältarbetet i Thessalien, Grekland. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-19 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Mon, 19 Nov 2018 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752947 2018-11-19T14:00:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136759670 Professor Paul Holm, Trinity College, Dublin: "The Environmental History of the North Atlantic Fisheries 1400-1800". Ordförande: Henrik Jansson <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 20 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136759670 2018-11-20T12:15:00Z Alexandra Pascalidou: Me too och kampen om sanningen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755016 Offentligt seminarium: <i>Me too och kampen om sanningen</i>. Vi gästas av författaren Alexandra Pascalidou, som berättar om sitt arbete med antologin <i>Me too - Så går vi vidare. Röster, redskap och råd</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Medarbetarportal Litteraturvetenskap true Tue, 20 Nov 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755016 2018-11-20T14:15:00Z Seminarieserie: Psykiatrins kulturarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136737794 Centrum för kritiska kulturarv (CCHS) och forskningsklustret Kulturarv och hälsa bjuder in till seminarieserie om psykiatrins kulturarv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-23 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Fri, 23 Nov 2018 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136737794 2018-11-23T09:15:00Z Gaspara Stampa och kärlekens sonetter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755192 Gaspara Stampa och kärlekens sonetter. Med Johanna Vernqvist, Linköpings universitet, och Kajsa Sundin, författare och poet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-23 19:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-23 21:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 23 Nov 2018 18:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755192 2018-11-23T18:00:00Z Forskarseminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752248 Brendan Foley, PhD i arkeologi vid Lunds universitet On the Antikythera wreck and mechanism <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Mon, 26 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752248 2018-11-26T12:15:00Z ETT HUM OM: Allvarligt talat. Berättelser om livet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753554 Maria Sjöberg. Allvarligt talat: Berättelser om livet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 26 Nov 2018 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753554 2018-11-26T17:00:00Z Pedagogiskt seminarium med tema kollegialt lärande https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136736427 <b><i>TEMA: kollegialt lärande</b></i>. Pedagogiskt seminarium under ledning av Björn Billing och Ingrid Lindell. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-28 17:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Wed, 28 Nov 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136736427 2018-11-28T14:15:00Z Namn i skrift https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136733519 Konferensen arrangeras av institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg och kommer att äga rum på Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-29 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Språk Konferens Kulturstudier Humaniora true Thu, 29 Nov 2018 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136733519 2018-11-29T11:34:00Z Svårförklarliga verbformer i hebreiskans prosa och poesi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136746498 Bibelvetenskapliga seminariet: <i>Svårförklarliga verbformer i hebreiskans prosa och poesi</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Religion true Thu, 29 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136746498 2018-11-29T12:15:00Z Thomas Ekholm: "Då har Japan upphört att vara Japan - Det japanska tehuset vid Etnografiska museet, samt bilden av chanoyu i Sverige och väst 1878-1939" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764752 Disputation. Japanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 30 Nov 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764752 2018-11-30T12:00:00Z Lisa Schmidt: "RADERA.Tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717633 Disputation. Litteraturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 30 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717633 2018-11-30T12:15:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752327 Emma Severinsson, Lunds universitet, presenterar sin avhandling Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920¿1933. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-04 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Tue, 04 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752327 2018-12-04T12:15:00Z Näckrostimmen: Ivar Arosenius - dioramat över ett konstnärskap https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136742550 Under tre år har Aroseniusprojektet utforskat olika sätt att närma sig Ivar Arosenius konstnärskap genom digitala metoder och gränssnitt. Projektet avslutas vid årsskiftet och presentationen summerar de erfarenheter som gjorts i ett digitalt arkiv. Det blir även en förhandstitt på ett fortsättningsprojekt, där vi får följa med in i det torp i Älvängen där konstnären fångade sina folkkäraste och intimaste motiv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-04 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 04 Dec 2018 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136742550 2018-12-04T17:00:00Z BABAKUL: Heldag om barnkultur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714071 Heldag om barnkultur. Samarrangemang med BiG. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-06 09:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Thu, 06 Dec 2018 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714071 2018-12-06T08:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752273 Nicoletta Momigliano, University of Bristol, Cherchez la femme: Minoans and Trojans <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-06 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-12-06 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Thu, 06 Dec 2018 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752273 2018-12-06T11:34:00Z Tomas Wedin: "The Aporia of Equality: A Historico-Political Approach on Swedish Educational Politics 1945-2000" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716279 Disputation. Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 07 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716279 2018-12-07T12:15:00Z Madame de La Fayettes Prinsessan de Clèves https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755200 Med Sofia Nilsson Warkander, Stockholms universitet, och Manda Stenström, dramatiker. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-07 19:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 21:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 07 Dec 2018 18:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755200 2018-12-07T18:00:00Z Seminarieserie: Psykiatrins kulturarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136737810 Centrum för kritiska kulturarv (CCHS) och forskningsklustret Kulturarv och hälsa bjuder in till seminarieserie om psykiatrins kulturarv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Mon, 10 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136737810 2018-12-10T12:15:00Z Göran Larsson: Geo Widengren - en biografi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136749861 Göran Larsson: <i>Geo Widengren - en biografi</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 11 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136749861 2018-12-11T12:15:00Z Det akademiska skrivandets politiska ekonomi II https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771131 Andra seminariet i en ny universitetsgemensam serie om det akademiska skrivandets politiska ekonomi. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:30</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Universitetsgemensam Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Tue, 11 Dec 2018 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771131 2018-12-11T12:30:00Z BABAKUL-seminarium: Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714079 "Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga". Gästföreläsning av Rebecca Brinch, doktorand i teatervetenskap med inriktning mot scenkonst för unga, Stockholms universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Seminarium true Thu, 20 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136714079 2018-12-20T12:15:00Z Jesus den personliga Visheten: Bakgrund - utveckling - fördjupning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136746534 Bibelvetenskapliga seminariet: <i>Jesus den personliga Visheten: Bakgrund - utveckling - fördjupning</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 20 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136746534 2018-12-20T12:15:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752228 Tony Axelsson och Karl-Göran Sjögren, seminarium: Neolithic Lifeways: The Conclusion of a Swedish Research Council Project <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-01-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Wed, 16 Jan 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752228 2019-01-16T12:15:00Z