Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&languageId=100000&startDateTime=2020-02-22&endDateTime=2020-02-22&print=true&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D529651%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3Dtema%26calendarMonth%3D2019-05%26amp%3BfeedbackForm%3Dtrue%26amp%3BreturnAddress%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gu.se%252Fomuniversitetet%252Faktuellt%252Fkalendarium%252F%253FsiteNodeId%253D529651%2526languageId%253D100000%2526startDateTime%253D2019-02-21%2526endDateTime%253D2019-02-21%26amp%3BrecipientName%3DSusanne%2BRos%26amp%3BencodedEmail%3Dc3VzYW5uZS5yb3NAZ3Uuc2U%26amp%3BencodedSubject%3D%26amp%3BsiteNodeId%3D529651%26amp%3BstartDateTime%3D2019-02-21%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-21&amp;feedbackForm=true&amp;returnAddress=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D529651%26languageId%3D100000%26startDateTime%3D2019-02-21%26endDateTime%3D2019-02-21&amp;recipientName=Susanne+Ros&amp;encodedEmail=c3VzYW5uZS5yb3NAZ3Uuc2U&amp;encodedSubject=&amp;siteNodeId=529651&amp;startDateTime=2019-02-21&amp;endDateTime=2019-02-21 The top 25 events Disputation ''Teenage Kicks - The Differential Development of Drug Use, Drunkenness, and Criminal Behaviour in Early to Mid-Adolescence'' https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 OBS! Disputationen kommer att streamas via Zoom. Länken till disputationen https://gu-se.zoom.us/j/68528131123?pwd=TlRyTnpzWlMwSEMxN3lUd3ZoblpsUT09 Password: 765651 Den som vill vara fysiskt närvarande vid disputationen behöver anmäla sig till Lyudmyla.Khrenova@gu.se <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Samhällsvetenskap true Fri, 05 Jun 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 2020-06-05T07:15:00Z AnnaKarin Larsson - Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate - longitudinal perspectives on speech production and language ability https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137123020 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation true Fri, 05 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137123020 2020-06-05T11:00:00Z Anna-Karin Halldin - Aspects of heart failure development and prevention in women https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111292 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin true Fri, 05 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111292 2020-06-05T11:00:00Z Paul Borenberg: "Tjänstefolk. Vardagsliv i underordning. Stockholm 1600-1635" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113727 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 05 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113727 2020-06-05T11:00:00Z Ibrahim Kaya - Development of MALDI Mass Spectrometry Imaging Methods for Probing Spatial Lipid Biochemistry of Amyloid Plaques in Alzheimer's Disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122415 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 08 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122415 2020-06-08T11:00:00Z Maternal Healthcare in Low Resource Settings: Investigations of IT as a resource https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137121802 Hawa Nyende försvarar sin doktorsavhandling Maternal Healthcare in Low Resource Settings: Investigations of IT as a resource. Disputationen kommer att genomföras på distans via Zoom, och länk finnas tillgänglig senast samma dag. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal IT true Mon, 08 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137121802 2020-06-08T11:00:00Z Disputation - Saki Bailey https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128655 Saki Bailey disputerar i civilrätt med avhandlingen The Common Good in Common Goods - The Decommodification of Fundamental Resources through Law. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Ekonomi/juridik Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Tue, 09 Jun 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128655 2020-06-09T08:00:00Z Coronakrisen och ålderismen - äldre och sköra i en enda röra https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137130234 Coronakrisen har kraftigt ändrat våra levnadsmönster och livsvillkor. Inte minst för personer över 70 år, för vilka riktlinjerna varit hemisolering och avskurna sociala kontakter. Vad gör detta med folkhälsan på sikt? Och vad säger det om vår syn på äldre? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Samhällsvetenskap Vårdvetenskap Medarbetarportal Psykologi Medicin Seminarium Samverkan Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 09 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137130234 2020-06-09T11:00:00Z Robin Simsa - Decellularization as a method to generate a new generation of vascular grafts https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111305 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medarbetarportal Medicin true Tue, 09 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111305 2020-06-09T11:00:00Z Sea and Society Talk: Koster Seafloor Observatory - Marine Citizen Science https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137130323 At the new website Koster Seafloor Observatory the public can assist scientists by watching snapshots of deep-water recordings and identify species in these short movies. This Sea and Society Talk will walk you through the different functions of the observatory, present some preliminary results, and discuss the potential of the system for online education, ocean literacy, and marine ecology research. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 12:05</startDateTime><endDateTime>2020-06-10 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Miljö Föreläsning Pedagogik och didaktik Naturvetenskap Tvärvetenskap true Wed, 10 Jun 2020 10:05:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137130323 2020-06-10T10:05:00Z Simon Skau - Shedding light on cognitive control https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122491 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-10 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation true Wed, 10 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122491 2020-06-10T11:00:00Z Akademiföreläsning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125276 Fredrik Bäckhed, ledamot av Vetenskapsakademien, verksam vid Sahlgrenska akademin, är specialiserad på tarmflorans betydelse för hälsan. Här håller han en populärvetenskaplig föreläsning om hur tarmmikrobiotan kan påverka vissa sjukdomar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-10 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Medicin true Wed, 10 Jun 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125276 2020-06-10T16:00:00Z Rundabords-samtal för forskare: Lärdomar från corona-krisen för hållbar omställning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127744 Vilka lärdomar kan vi dra från corona-pandemin och tidigare kriser för att bygga ett bättre samhälle efter krisen och hur kan vi som forskar-samhälle samarbeta och bidra med ny kunskap som underlättar omställningen till ett mer hållbart ekonomisk system och samhälle? Det är några av de frågeställningar som ligger till grund för detta rundabords-samtal som riktar sig primärt till forskare från Göteborgs universitet och Chalmers. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 10:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Thu, 11 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127744 2020-06-11T07:00:00Z Samer Al-Dury - Understanding the molecular mechanisms of bile acid receptor activation for the treatment of human liver disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111501 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin Medarbetarportal Disputation true Thu, 11 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111501 2020-06-11T07:00:00Z Enacting Ambidextrous IT Governance in Healthcare https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125323 Michael Kizito försvarar sin doktorsavhandling. Disputationen kommer att genomföras delvis på distans via Zoom, och länk finnas tillgänglig senast samma dag som disputationen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se IT true Thu, 11 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125323 2020-06-11T11:00:00Z Shabbar Jamaly - Obesity, weight loss and cardiovascular risk https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111601 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Forskning Medicin true Fri, 12 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111601 2020-06-12T07:00:00Z Frida Espolin Norstein: "Processing death: Oval brooches and Viking graves in Britain, Ireland and Iceland" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113708 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation Humaniora true Fri, 12 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113708 2020-06-12T11:00:00Z Lina Palmqvist: "Ålderdom, omsorg och makt. Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137107105 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 12 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137107105 2020-06-12T11:00:00Z Thi Ahn Tuyet Bui: "Pre-harvest conditions affecting Apple Quality, Antioxidant responses and the Susceptibility to Infection by Grey mould (Botrytis cinerea)" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137109472 Disputation för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap, inriktning biologi. Webblänk kommer annonseras. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 18:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Naturvetenskap Disputation true Fri, 12 Jun 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137109472 2020-06-12T12:00:00Z Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070615 Lisa Molin disputerar i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> IT Disputation Medarbetarportal true Fri, 04 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070615 2020-09-04T11:00:00Z Bildning som social hållbarhet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137133944 Enligt regeringens Agenda 2030 ska all undervisning ta ett särskilt ansvar för social hållbarhet. Vad betyder det? Hur jobbar man med de här frågorna inom undervisningen, alltifrån naturvetenskap och teknik till svenskämnet? Och hur integreras bildningsperspektivet i detta? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-08 09:30</startDateTime><endDateTime>2020-09-08 15:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Svenska Centrala kalendern www.gu.se Pedagogik och didaktik Seminarium Medarbetarportal true Tue, 08 Sep 2020 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137133944 2020-09-08T07:30:00Z Temadag om digital humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111112 En temadag där forskare vid GU visar hur de förhåller sig till digitala verktyg, digitaliserat eller datorfött material, eller digitala perspektiv. Mer information kommer! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-10 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Humaniora true Thu, 10 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111112 2020-09-10T07:00:00Z INSTÄLLT, NYTT DATUM 15/9 Utveckla ditt skrivande https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137102761 Vad som är en bra text är såklart subjektivt men oavsett om man pratar avhandling, bredare sakprosaverk, tidningsessä, antologibidrag eller bara en vanlig anslagsansökan utmärks en levande text av ett antal saker - vilka? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 09:30</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 11:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Universitetsgemensam true Tue, 15 Sep 2020 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137102761 2020-09-15T07:30:00Z Houman Sadri: "Reconfiguring the Hero's Journey - The Monomyth in Contemporary Popular Culture" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128600 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation true Tue, 15 Sep 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128600 2020-09-15T08:00:00Z Banbrytande berättelser: Ett dockhem https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015669 Henrik Ibsens drama <i>Ett dockhem</i> skakade kulturvärlden vid premiären i Köpenhamn 1879. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Medarbetarportal Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 15 Sep 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015669 2020-09-15T16:00:00Z Planseminarium - Lejla Mesinovic Klecina (via Zoom) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078653 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-16 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-09-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Socialt arbete Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Wed, 16 Sep 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078653 2020-09-16T08:15:00Z Långa bortkastade dagar. Psykisk ohälsa, retorik och etik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-19 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Mon, 19 Oct 2020 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 2020-10-19T16:15:00Z Demokrati & läsning - barn och unga med texten i fokus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112789 En jämlik skola är en grundpelare i svensk demokrati. Men nu växer ojämlikheten både inom utbildningsväsendet och vad gäller barn och ungas kunskaper i läsning. Vad betyder det för framtidens demokrati? Välkommen till konferens om läsning, barn och unga - med texten i fokus! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Utbildning Svenska Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Litteraturvetenskap Barn- och ungdomskultur Pedagogik och didaktik Medarbetarportal Konferens Barn- och ungdomsvetenskap Lärande true Mon, 26 Oct 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112789 2020-10-26T08:00:00Z Banbrytande berättelser: Dracula https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015765 <i>Dracula</i> från 1897 är en av våra mest kända och inflytelserika vampyrberättelser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-27 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 27 Oct 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015765 2020-10-27T17:00:00Z Disputation - Johan Lindwall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118900 Mer information om disputationen publiceras inom kort. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-06 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-06 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 06 Nov 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118900 2020-11-06T08:15:00Z Mellanseminarium - Elias Ternström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084397 Lokal: Pilen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-11 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Wed, 11 Nov 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084397 2020-11-11T08:15:00Z Hälsopromotionsforum 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088079 Konferensen för dig som är intresserade av hälsopromotion. Kom och lyssna på föreläsningar, nätverka och bli inspirerad! Vi vänder oss till praktiker, forskare, studenter och alumner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-13 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Medarbetarportal Ingen annan plats! Sprid inom fakulteten Kostvetenskap true Fri, 13 Nov 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088079 2020-11-13T12:00:00Z Act Sustainable Research Conference https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118873 Varmt välkommen till premiären av Act Sustainable Research Conference; en konferens för dig som är forskare vid Göteborgs Universitet och Chalmers och som vill stärka dina kontakter med hållbarhetsintresserade forskare och forskarnätverk från andra discipliner, öka din kunskap om utmaningarna vi står inför och bli bättre på påverka med din forskning. Konferensen arrangeras som en del av Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka Act Sustainable. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-18 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Konferens Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 18 Nov 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118873 2020-11-18T08:00:00Z Banbrytande berättelser: Sagan om ringen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015802 <i>Sagan om ringen</i> av J.R.R. Tolkien har trollbundit läsare sedan 1955. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 24 Nov 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015802 2020-11-24T17:00:00Z "America first" och annat/andra valspråk. Om retoriken i den amerikanska presidentvalskampanjen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-08 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-12-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Tue, 08 Dec 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 2020-12-08T17:15:00Z