Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&languageId=100000&startDateTime=2019-12-13&endDateTime=2019-12-13 The top 25 events Sea and Society Talk: New possibilities for collaboration - Citizen Science and Agenda 2030 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139593 Under the banner of citizen science, public participation in scientific research has under the last decade significantly increased and is already used to monitor and produce data for the UN Sustainable Development Goals (SDGs). Policymakers and scientist are now promoting citizen science as a way to create trust, mitigate societal polarization and creating mobilization around societal challenges. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-08-19 12:05</startDateTime><endDateTime>2020-08-19 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sustainable development Tvärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Wed, 19 Aug 2020 10:05:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139593 2020-08-19T10:05:00Z Sara Flodin - On Cyclodeviation - Strategies for Investigation, Management and Quality of Life https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137144355 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-08-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-08-27 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning Disputation true Thu, 27 Aug 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137144355 2020-08-27T11:00:00Z Theresa Westgård - Comprehending the Comprehensive Geriatric Assessment. Feasibility, outcomes and experiences of frail older people https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137144820 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-08-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-08-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin Disputation true Fri, 28 Aug 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137144820 2020-08-28T11:00:00Z Wafia Adouane: "Natural Language Processing for Low-resourced Code-switched Colloquial Languages - The Case of Algerian Language" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143399 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-02 17:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-02 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 02 Sep 2020 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143399 2020-09-02T15:00:00Z AI and Law: A Relation beyond Repair? Lunch webinar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137150308 Contemporary legal rules are not quite resonant with digitalization and Artificial Intelligence. This is a problem that developers and researchers within AI are experiencing first-hand. Legal researchers also feel that law in its traditional form is not impacting on AI and digitalization in the same way it does in other societal fields. Our challenge is to understand why the law is lacking traction in the regulation of AI and digitalization. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-03 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ekonomi/juridik Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 03 Sep 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137150308 2020-09-03T10:00:00Z Caroline Miranda - Paracrine control of glucagon secretion in the pancreatic &alpha;-cell: studies involving optogenetic cell activation https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137146391 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-03 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-03 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin Disputation true Thu, 03 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137146391 2020-09-03T11:00:00Z Lovisa Bergwall - A Podocyte view on RhoGTPases and actin cytoskeleton regulation https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137146646 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-04 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Fri, 04 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137146646 2020-09-04T07:00:00Z Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070615 Lisa Molin disputerar i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation IT Medarbetarportal true Fri, 04 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070615 2020-09-04T11:00:00Z Bildning som social hållbarhet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137133944 Enligt regeringens Agenda 2030 ska all undervisning ta ett särskilt ansvar för social hållbarhet. Vad betyder det? Hur jobbar man med de här frågorna inom undervisningen, alltifrån naturvetenskap och teknik till svenskämnet? Och hur integreras bildningsperspektivet i detta? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-08 09:30</startDateTime><endDateTime>2020-09-08 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Pedagogik och didaktik Svenska Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 08 Sep 2020 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137133944 2020-09-08T07:30:00Z Vad skulle "flexicurity" kunna betyda på den svenska arbetsmarknaden? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137141381 Work and Employment Research Center ordnar webbinarium om "flexicurity" på svenska arbetsmarknaden den 9 september. Välkomna att delta! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 09 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137141381 2020-09-09T11:00:00Z Temadag om digital humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111112 En temadag där forskare vid GU visar hur de förhåller sig till digitala verktyg, digitaliserat eller datorfött material, eller digitala perspektiv. Mer information kommer! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-10 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Konferens true Thu, 10 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111112 2020-09-10T07:00:00Z Johan Holmén - The fight against time in prehospital cardiac arrest - a true medical emergency https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139346 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation Forskning true Fri, 11 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139346 2020-09-11T07:00:00Z Utveckla ditt skrivande https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137102761 Vad som är en bra text är såklart subjektivt men oavsett om man pratar avhandling, bredare sakprosaverk, tidningsessä, antologibidrag eller bara en vanlig anslagsansökan utmärks en levande text av ett antal saker - vilka? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 09:30</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 11:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Universitetsgemensam Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 15 Sep 2020 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137102761 2020-09-15T07:30:00Z USA-valet 2020: <br>Komplexitet, kris och kaos https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137141391 2020 är ett annorlunda valår i USA, präglat av coronapandemin med finanskris, arbetslöshet, fattigdom och eskalerande etniska konflikter i kölvattnet. Samtidigt pågår en autokratiseringsprocess bland västvärldens demokratier, inte minst i Trumps USA. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Internationellt Samverkan Media/Journalistik Seminarium Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Religion true Tue, 15 Sep 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137141391 2020-09-15T08:00:00Z Houman Sadri: "Reconfiguring the Hero's Journey - The Monomyth in Contemporary Popular Culture" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128600 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 15 Sep 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128600 2020-09-15T08:00:00Z Banbrytande berättelser: Ett dockhem https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015669 Henrik Ibsens drama <i>Ett dockhem</i> skakade kulturvärlden vid premiären i Köpenhamn 1879. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 15 Sep 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015669 2020-09-15T16:00:00Z Planseminarium - Lejla Mesinovic Klecina (via Zoom) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078653 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-16 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-09-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Socialt arbete Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 16 Sep 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078653 2020-09-16T08:15:00Z Andrine Nilsen: "Vernacular buildings and urban social practice - Wood and people in Early Modern Swedish society" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143478 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 18 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143478 2020-09-18T11:00:00Z Therese Svensson: "Vithetens koagulerade hjärta. Om avkoloniserande läsningars möjlighet" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145872 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-09-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation Humaniora true Fri, 18 Sep 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145872 2020-09-18T11:15:00Z Anwar Gasim Elsied - Pathophysiology and treatment of takotsubo syndrome - insights from preclinical studies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139325 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Medicin true Mon, 28 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139325 2020-09-28T11:00:00Z Vad orsakar egentligen muskulär trötthet? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137142791 Under hösten erbjuder RF-SISU Västra Götaland två föreläsningar i samarbete med institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet och Katrinelunds Elitidrottsgymnasium <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-28 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-28 21:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Idrottsvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 28 Sep 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137142791 2020-09-28T16:00:00Z Majd Mohammad - Lipoproteins in Staphylococcus aureus infections https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139388 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medarbetarportal Medicin true Tue, 29 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139388 2020-09-29T07:00:00Z Iginia Barretta: "Vom Lesen lesen. Zur Konzeption und Darstellung des Lesers im postmodernen Roman" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143348 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora true Fri, 09 Oct 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143348 2020-10-09T11:15:00Z Kajsa Thyberg: "Det-konstruktioner i bruk. En systemisk-funktionell analys av satser med icke­referentiellt det i modern svenska" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143450 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-16 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 16 Oct 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143450 2020-10-16T11:15:00Z Långa bortkastade dagar. Psykisk ohälsa, retorik och etik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-19 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Mon, 19 Oct 2020 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 2020-10-19T16:15:00Z Demokrati & läsning - barn och unga med texten i fokus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112789 En jämlik skola är en grundpelare i svensk demokrati. Men nu växer ojämlikheten både inom utbildningsväsendet och vad gäller barn och ungas kunskaper i läsning. Vad betyder det för framtidens demokrati? Välkommen till konferens om läsning, barn och unga - med texten i fokus! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Pedagogik och didaktik Lärande Sprid inom fakulteten Barn- och ungdomskultur Svenska Litteraturvetenskap Barn- och ungdomsvetenskap Konferens Centrala kalendern www.gu.se Utbildning Medarbetarportal true Mon, 26 Oct 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112789 2020-10-26T08:00:00Z Banbrytande berättelser: Dracula https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015765 <i>Dracula</i> från 1897 är en av våra mest kända och inflytelserika vampyrberättelser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-27 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Föreläsning Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 27 Oct 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015765 2020-10-27T17:00:00Z Disputation - Johan Lindwall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118900 Mer information om disputationen publiceras inom kort. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-06 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-06 16:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 06 Nov 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118900 2020-11-06T08:15:00Z De fyra elementen Del II: <br> Vatten - Aqua - H2O https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137141305 Nu fortsätter den musikaliska, multikonstnärliga och mångvetenskapliga seminarieserien "De fyra elementen". Med fokus på vatten. Seminariet är återinsatt från i våras. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-09 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Naturvetenskap Hållbar utveckling Musik Miljö Seminarium Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Design Konst true Mon, 09 Nov 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137141305 2020-11-09T11:00:00Z Nyckeln till god talangutveckling! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137142807 Det finns många åsikter om hur vi skall utveckla våra aktiva idrottare för att de skall få en så lång och framgångsrik karriär som möjligt. Men vad säger egentligen forskningen om talangutveckling och vad vet vi kännetecknar de starkaste talangutvecklingsmiljöerna? Detta ämne kommer P-G Fahlström att föreläsa om. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-09 21:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Idrottsvetenskap Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Mon, 09 Nov 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137142807 2020-11-09T17:00:00Z Forskningsdata: A brief introduction to DMPs and data management. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143336 Many funding agencies require a DMP as part of your funding request. But what is it and how do you write one? This presentation will give you a short overview of what a DMP is and why you should create and use one during your research process. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-10 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-10 12:20</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Seminarium Forskning true Tue, 10 Nov 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143336 2020-11-10T11:00:00Z Mellanseminarium - Elias Ternström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084397 Lokal: Pilen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-11 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Seminarium true Wed, 11 Nov 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084397 2020-11-11T08:15:00Z Hälsopromotionsforum 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088079 Konferensen för dig som är intresserade av hälsopromotion. Kom och lyssna på föreläsningar, nätverka och bli inspirerad! Vi vänder oss till praktiker, forskare, studenter och alumner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-13 16:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Ingen annan plats! Sprid inom fakulteten Kostvetenskap true Fri, 13 Nov 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088079 2020-11-13T12:00:00Z Act Sustainable Research Conference https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118873 Varmt välkommen till premiären av Act Sustainable Research Conference; en konferens för dig som är forskare vid Göteborgs universitet eller Chalmers och som vill stärka dina kontakter med hållbarhetsintresserade forskare och forskarnätverk från andra discipliner, öka din kunskap om utmaningarna vi står inför och bli bättre på påverka med din forskning. Konferensen arrangeras som en del av Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka Act Sustainable. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-18 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se Konferens true Wed, 18 Nov 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118873 2020-11-18T08:00:00Z SAVE THE DATE 24 nov: Urban Lunch-time: Insatser i utsatta områden fungerar de? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137140721 "Insatser i utsatta områden" - en analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden" publicerades i december 2019 av Bostad 2030. Rapporten är en kunskapsöversikt som diskuterar svenska studier av områdesutveckling hittills under 2000-talet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-24 11:30</startDateTime><endDateTime>2020-11-24 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Mångfald Föreläsning true Tue, 24 Nov 2020 10:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137140721 2020-11-24T10:30:00Z Banbrytande berättelser: Sagan om ringen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015802 <i>Sagan om ringen</i> av J.R.R. Tolkien har trollbundit läsare sedan 1955. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Föreläsning Litteraturvetenskap Medarbetarportal true Tue, 24 Nov 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015802 2020-11-24T17:00:00Z Forskningsdata: A quick guide on how to publish your research data https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143816 Your research data can be highly valuable for people beyond your research group. Funders are also starting to require that you publish your data. In this presentation, we will talk about the benefits of publishing your research data as well as about different options and platforms to do so. We will also explain the most important limitations to publishing data and discuss what you should think of when choosing a repository. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-08 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-12-08 12:20</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Seminarium Forskning true Tue, 08 Dec 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137143816 2020-12-08T11:00:00Z "America first" och annat/andra valspråk. Om retoriken i den amerikanska presidentvalskampanjen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-08 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-12-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 08 Dec 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 2020-12-08T17:15:00Z Thomas Hartvigsson: "Explorations of the relationship between the right to make decisions and moral responsibility in healthcare" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145793 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-12-11 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Fri, 11 Dec 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145793 2020-12-11T12:15:00Z