Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&languageId=100000&startDateTime=2019-09-01&endDateTime=2019-09-30&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-02-19%26endDateTime%3D%26siteNodeId%3D529651%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3DSeminarieserie%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-19%26amp%3BsiteNodeId%3D529651%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DSeminar&amp;endDateTime=2019-02-19&amp;siteNodeId=529651&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Seminar The top 25 events Mozarts Requiem https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936035 Boulanger: Pie Jesu Rautavaara: A Requiem in Our Time, op.3 Mozart: Requiem University of Gothenburg Symphony Orchestra Dirigent: Henrik Schaefer Solister: Boulanger: Madeleine Allsop, sopran. Mozart: Sunta Overvliet, sopran; Helena Gedda, mezzosopran; Viktor Johansson, tenor; Jakob Antonér, bas. Kör: Christinaekören, Alingsås <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-15 19:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-15 21:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Fri, 15 Nov 2019 18:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936035 2019-11-15T18:00:00Z Mozarts Requiem https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936059 Boulanger: Pie Jesu Rautavaara: A Requiem in Our Time, op.3 Mozart: Requiem University of Gothenburg Symphony Orchestra Dirigent: Henrik Schaefer Solister: Boulanger: Madeleine Allsop, sopran. Mozart: Sunta Overvliet, sopran; Helena Gedda, mezzosopran; Viktor Johansson, tenor; Jakob Antonér, bas. Kör: Christinaekören, Alingsås <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-17 17:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-17 19:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Sun, 17 Nov 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936059 2019-11-17T16:00:00Z Forum för scenkonst: Immersiv scenkonst - vad är det? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936096 I höstens Forum för scenkonst undersöker vi den immersiva scenkonsten - en genre som befinner sig i gränssnittet mellan teater och performance, föreställning och utställning, och där publiken är interagerande. Med hjälp av bild- och filmklipp möts skådespelare, operasångare, forskare och andra experter i ett samtal om en omslutande och engagerande form av scenkonst. I samarbete med Kulturakademin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-18 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-18 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Teater Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 18 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936096 2019-11-18T17:00:00Z Vems liv är värt pengar? Om schizofreni och suicid. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970816 Hur är det ställt med jämlikheten inom vården? Schizofreni är en allvarlig sjukdom med betydande konsekvenser för individen som har sjukdomen, för närstående, sjukvården och samhället. Psykosåterfall är en akut riskfas, och personer med schizofreni lever i genomsnitt 10-25 år kortare jämför med befolkningen i stort. Varför är det så? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-19 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-19 15:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Medicin Psykologi Samverkan Jämlikhet/jämställdhet Sprid inom fakulteten Samhällsvetenskap true Tue, 19 Nov 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970816 2019-11-19T08:30:00Z Forskaren som aktivist - om vetenskaplighet och samhällsengagemang https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136983515 Även forskaren är en människa. En engagerad kunskapssökare i en tid där det objektiva vetenskapsidealet luckrats upp av förståelsen för att vetenskap utgår från ett tolkande subjekt. Men kanske också en person engagerad i politik, religion, hållbarhet, feminism, hälsa, ekonomi eller migration? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 15:30</endDateTime></metadata>]]> Universitetsgemensam Seminarium Forskning Sprid inom fakulteten Samverkan true Wed, 20 Nov 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136983515 2019-11-20T11:00:00Z Öppen föreläsning: Jordens framtid - eller människans? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 20/11: Öppen föreläsning om hur människan tär allt mer på jordens begränsade resurser och hur vi ska förhålla oss till vår framtid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 14:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 20 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 2019-11-20T12:00:00Z BK Häckens arbetssätt kring matchanalys, säsongen 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136975623 "BK Häckens arbetssätt kring matchanalys, säsongen 2019". Mario Chavez, matchanalytiker i BK Häcken. Tid: Onsdag 20 november kl 15:15-16:30. Lokal: CE:38. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Ingen annan plats! Idrottsvetenskap true Wed, 20 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136975623 2019-11-20T14:15:00Z DNA Origami and how we use it to study biology https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137003946 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-21 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-21 13:00</endDateTime></metadata>]]> Naturvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 21 Nov 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137003946 2019-11-21T11:00:00Z Aimilia Lydia Kalafateli - The gut-brain axis and alcohol-mediated behaviours: the amylin story https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986956 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Medicin Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 22 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986956 2019-11-22T08:00:00Z Karin Gustafsson - Estrogen receptor Alfa and Bone. Posttranslational modifications and cell specific deletion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986472 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning Medarbetarportal Disputation true Fri, 22 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986472 2019-11-22T08:00:00Z Fredagsmusik i domkyrkan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936514 Konsertserie med studenter från masterprogrammet i orgel med relaterade klaverinstrument. OBS ändrad starttid 12.00. Även 11 oktober. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Fri, 22 Nov 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936514 2019-11-22T11:00:00Z Inga Rimkute - Gastrointestinal norovirus infections and the development of the next generation of mucosal vaccines https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136997663 Avhandling för medicine doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136997663 2019-11-22T12:00:00Z Peter Micallef - Metabolic and immunological interactions between adipose tissue and breast cancer - implications of obesity in tumor progression https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136992832 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Disputation Medicin true Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136992832 2019-11-22T12:00:00Z Evelina Johansson Wilén: "Mellan jaget och världen. Feminism och etik under nyliberala villkor" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977851 Disputation. Genusvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Genusvetenskap Humaniora Disputation Sprid inom fakulteten true Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977851 2019-11-22T12:00:00Z Kammarmusik med promenad https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936554 Välkommen till Jonsereds herrgårds konserter - klassisk och nyskriven musik med närhet till musikerna och naturen. Studenter från de klassiska musikerutbildningarna på Högskolan för scen och musik bjuder på kammarmusik som kombineras med guidad promenad i området. Det blir även fika i herrgårdsmiljö. Promenaden börjar klockan 14.00, konserten 15.30. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-24 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-24 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Sun, 24 Nov 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936554 2019-11-24T13:00:00Z Progressive rock https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936120 Musiklärarstudenter med inriktning pop & rock bjuder på progressive rock, stort, svulstigt och experimentellt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-25 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-25 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Mon, 25 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936120 2019-11-25T11:15:00Z Docentföreläsning: Creative Elicitation, Modeling, and Reasoning for Early Stage Software Requirements https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006578 Jennifer Horkoff, Software Engineering, håller sin docentföreläsning "Creative Elicitation, Modeling, and Reasoning for Early Stage Software Requirements". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-25 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-25 14:00</endDateTime></metadata>]]> IT Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006578 2019-11-25T12:00:00Z Stråkorkester: Øyvor's Angels https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936132 Giacomo Puccini: Crisantemi Benjamin Britten: Variationer över ett tema av Frank Bridge Pjotr Tjajkovskij: Serenad för stråkar opus 48 Studenter från det internationella masterprogrammet i orkesterspel framför två favoritverk för stråkorkester och ett för stråkkvartett, under ledning av Øyvor Volle. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-25 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Mon, 25 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936132 2019-11-25T17:00:00Z The role of intelligent software in maintaining client-vendor power asymmetries: A study of outsourcing of pharmaceutical drug discovery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008206 While research on outsourcing frequently points to the role of information technology in facilitating inter-organizational exchange, few studies critically examine how digital control tools can serve to maintain power asymmetries between client and vendor organizations. In this paper, we address how the introduction of intelligent software contributes to the reproduction of geopolitically determined power structures in client-vendor relationships. We focus on the outsourcing of pharmaceutical drug discovery to contract research organizations (CROs) in India, and perform interviews with multiple stakeholders including CROs, Client Pharmaceutical organization, software developers, distributers/brokers and regulators. Our preliminary findings suggest that software enabled control tools have implications for vendor innovation, Intellectual property rights and the very nature of control. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 26 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008206 2019-11-26T11:15:00Z Barn mindre utsatta när konvention blir lag https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970411 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Medarbetarportal true Tue, 26 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970411 2019-11-26T11:15:00Z Har vi råd att göra barnböcker? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986112 Fler barnböcker än någonsin ges ut idag och förlagsavtalen är väldigt olika. Nettoroyalty, vinstdelning, engångsarvode - vad blir resultatet? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konst- och bildvetenskap Design Konst Föreläsning true Tue, 26 Nov 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986112 2019-11-26T14:00:00Z Öppen föreläsning: Finns det liv i rymden? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 26/11: Vad har man funnit efter två hundra års letande? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora true Tue, 26 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 2019-11-26T17:00:00Z Global Migration Seminar: 'Sexual integration' - Teaching "Danish sexual morals" to asylum seekers https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136942972 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 11:00</endDateTime></metadata>]]> Jämlikhet/jämställdhet Barn- och ungdomskultur Genusvetenskap Mångfald Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Socialt arbete Tvärvetenskap Samhällsvetenskap Barn- och ungdomsvetenskap Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 27 Nov 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136942972 2019-11-27T08:15:00Z Med den hållbara garderoben runt hörnet - Kunskapslunch https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008769 Vad driver oss att köpa nya kläder och hur kommer det sig att vissa sällan används? Etnologen Elias Mellander har besökt människors hem och intervjuat dem om innehållet i deras garderober. Textilindustrin står för en stor del av de globala utsläppen av växthusgaser och använder omfattande mängder naturresurser, kemikalier och vatten. Samtidigt köper och slänger svenskarna mer kläder än någonsin. För att skapa ett mer hållbart bruk av kläder behöver vi förstå drivkrafterna bakom människors konsumtion och varför vi i vardagen - trots fulla garderober - har så svårt att hitta något att ha på oss. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik true Wed, 27 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008769 2019-11-27T11:15:00Z Världens ensemble https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936152 Nordiskt, karibiskt, musik från Balkan och mellanöstern såväl som egenkomponerade blandformer: Studenter från världsmusikprogrammet spelar egen och andras musik i denna konsertserie som också är en delredovisning i deras utbildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Wed, 27 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936152 2019-11-27T11:15:00Z Att jobba målmedvetet med färdighetsträning inom barn- och ungdomsfotboll https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136976199 Projekt: "Att jobba målmedvetet med färdighetsträning inom barn- och ungdomsfotboll. Resultat från ett forskningsprojekt inom IFK Göteborg". Roger Gustafsson, Berner Lindström & Claes Annerstedt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 16:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Idrottsvetenskap true Wed, 27 Nov 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136976199 2019-11-27T14:00:00Z Forskaren som aktivist: Mia Liinason https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967927 Vissa säger sig vara aktivister, andra anklagas för att vara det. Men vad innebär forskarens samhällsengagemang? Är den personliga drivkraften ett problem, eller kan den rent av utveckla forskningen? Vad krävs egentligen för att vara vetenskapligt professionell, och hur hanterar forskaren den ädla konsten att sitta på dubbla stolar? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 19:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 21:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Genusvetenskap Forskning Sprid inom fakulteten Universitetsgemensam Jämlikhet/jämställdhet true Wed, 27 Nov 2019 18:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967927 2019-11-27T18:00:00Z Vem äger historien - forskaren eller journalisten? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136992504 Vilka värden står på spel i debatten om journalistikens bristande hänvisningar till forskning? Vad är sant och vilka principer bör gälla? I rollerna: forskaren och journalisten, den förra en specialist och den senare mer av en generalist. Båda med uttryckliga uppdrag, och båda beroende av yrkesmässig kvalitet, rykte och renommé. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-28 15:30</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Forskning Media/Journalistik Universitetsgemensam Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 28 Nov 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136992504 2019-11-28T11:00:00Z Världens ensemble https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936164 Nordiskt, karibiskt, musik från Balkan och mellanöstern såväl som egenkomponerade blandformer: Studenter från världsmusikprogrammet spelar egen och andras musik i denna konsertserie som också är en delredovisning i deras utbildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-28 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Thu, 28 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936164 2019-11-28T11:15:00Z OBS INSTÄLLT: Doktorandseminarium: Niklas Rudbäck https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136980524 OBS seminariet flyttas till ett senare datum, som annonseras så snart som möjligt. 80%-seminarium med Niklas Rudbäck, Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Diskutant: Niklas Pramling, professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Göteborgs universitet (avhandlingen är på engelska men seminariet hålls på svenska). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Forskning Sprid inom fakulteten true Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136980524 2019-11-28T12:00:00Z Berlinmuren. Uppbyggnad, fall, följder. En paneldiskussion med anledning av 30-årsjubileet av Berlinmurens fall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136998704 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-28 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-28 19:30</endDateTime></metadata>]]> Språk Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Thu, 28 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136998704 2019-11-28T17:00:00Z Föreläsning med konstnärerna Caroline och Maise Broadhead https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006701 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-28 18:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-28 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Design true Thu, 28 Nov 2019 17:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006701 2019-11-28T17:30:00Z Constantinos Ergatoudes - Risk factors and predictors of Heart Failure: From incidence to prognosis https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986715 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medicin true Fri, 29 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986715 2019-11-29T08:00:00Z Curious Chamber Players https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137003536 Curious Chamber Players lunchkonsert är startskottet för årets samarbetsprojekt med kompositionsutbildningen vid Högskolan för scen och musik. Dagens program består av musik av CCP:s hustonsättare Malin Bång och Rei Munakata, koreanska SukJu Na, samt ett stycke av förra årets masterstudent Rosali Grankull. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-29 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-29 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Fri, 29 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137003536 2019-11-29T11:15:00Z Världens ensemble https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936176 Nordiskt, karibiskt, musik från Balkan och mellanöstern såväl som egenkomponerade blandformer: Studenter från världsmusikprogrammet spelar egen och andras musik i denna konsertserie som också är en delredovisning i deras utbildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-29 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-29 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936176 2019-11-29T11:15:00Z Maria Svedbo Engström - Patient Perspectives brought to the Fore for Diabetes Care: Descriptions as well as Development and Testing of the Diabetes Questionnaire https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986802 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medicin true Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986802 2019-11-29T12:00:00Z Artur Tenenbaum - Classification, care-seeking behaviour and pre-hospital triage of patients exposed to whiplash trauma https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000369 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Medarbetarportal true Mon, 02 Dec 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000369 2019-12-02T08:00:00Z O solo mio https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936228 I slutet av sin första termin på improvisationsmusikerutbildningen framträder studenterna som solister, ensamma på scen för första gången. En konsert där spännvidd i uttryck, ett koncentrerat fokus och överraskande musik väntar publiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-02 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-02 20:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 02 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936228 2019-12-02T17:00:00Z Arbetsseminarium: Ettore Costa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136974441 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Tue, 03 Dec 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136974441 2019-12-03T08:15:00Z De fyra elementen: Jord https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137005595 Med idén om de fyra elementen förklarade antikens människa ett kosmos av grekiska gudars nyckfullhet. Det var en värld bestämd av ett fåtal urämnen - jord, vatten, eld och luft. En kosmologisk väv av vad som senare kom att separeras i sinnligt och andligt, fysik och metafysik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 15:30</endDateTime></metadata>]]> Konst Humaniora Tvärvetenskap Seminarium Musik Idéhistoria Sprid inom fakulteten Naturvetenskap true Tue, 03 Dec 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137005595 2019-12-03T11:00:00Z Resultatdialog 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006418 Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Vetenskapsrådet välkomnar dig till konferensen Resultatdialog 2019. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Sprid inom fakulteten Utbildning true Tue, 03 Dec 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006418 2019-12-03T11:00:00Z Musik till lunch: Afrosång https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008646 Studenter från kursen Afrosångforum 1 framför sina versioner av låtar från olika håll - soul, jazz, musikal, country mm. Kompat av studenter från musiklärarprogrammet årskurs 3 och 4. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten true Tue, 03 Dec 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008646 2019-12-03T11:15:00Z Julkonsert med glöggmingel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936566 Med studenter från utbildningarna i kyrkomusik och orgel med relaterade klaverinstrument. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 19:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Tue, 03 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936566 2019-12-03T17:00:00Z Näckrostimmen: Universitetet och humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961354 I denna Näckrostimme presenterar Thomas Karlsohn och Daniel Brodén från tankesmedjan Humtank den pågående diskussionen om humanioras roll. De ger även en historisk bakgrundsteckning till den dagsaktuella diskussionen samtidigt som de knyter an till den lokala situationen i Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 03 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961354 2019-12-03T17:00:00Z Simons karameller https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936240 Studenterna på masterprogramet i orkesterspel får återigen besök av dirigent Simon Crawford-Phillips som väljer goda och spännande karameller ur kammarmusikkursens repertoar. Både kända och mindre kända mästare presenteras i en underhållande kväll med kammarmusik i fokus däre Simon också musicerar med studenterna. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Tue, 03 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936240 2019-12-03T17:00:00Z Davood Javidgonbadi - Factors influencing outcome in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy- effects of pharmacotherapy, pacing and surgical myectomy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000440 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Medicin Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Wed, 04 Dec 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000440 2019-12-04T08:00:00Z Kammarmusikkonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936280 Njut av klassiker såväl som otippade inslag ur kammarmusikrepertoaren när första årets operastudenter redovisar vad de arbetat med under en kammarmusikkurs, tillsammans med instrumentalister från musikutbildningarna. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-05 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-05 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Thu, 05 Dec 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936280 2019-12-05T11:15:00Z Doktorandseminarium: Dan Alkenäs, musikalisk gestaltning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967427 50%-seminarium: Dan Alkenäs. Arbetstitel: Musikalisk komposition - process och produkt - som konstnärligt forskningsprojekt. Språk: Svenska Konstnärliga laboration i sal A306 kl. 13 Seminariet därefter i sal A505 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136967427 2019-12-05T12:00:00Z Maivor Olsson-Tall - Bedömning i samverkan - en väg till remission vid schizofreni https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000453 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin true Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000453 2019-12-05T12:00:00Z Julshow https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936313 Stor julshow med inslag från många olika utbildningar, som gemensamt skapar en magisk julstämning på Artisten. Allt från storslagna ensembleframföranden till intima soloprestationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-05 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Teater Föreställning true Thu, 05 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936313 2019-12-05T17:00:00Z Josefina Robertson - Body mass index and mental health in young people - predictors of early heart failure and cardiomyopathy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000488 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-06 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-06 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Medarbetarportal Disputation true Fri, 06 Dec 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000488 2019-12-06T08:00:00Z Alf Nyström - On detection, treatment and prevention of complications in paediatric cataract surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136999945 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-06 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-06 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Disputation Medicin true Fri, 06 Dec 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136999945 2019-12-06T08:00:00Z Nobelpristagare: Vad kan vi göra för att förhindra kärnvapenkrig? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137007003 Den tysk-kanadensiske Nobelpristagaren i kemi John C Polanyi besöker Göteborg under Nobel Week Dialogue för en öppen föreläsning om hur vi kan förhindra ett kärnvapenkrig. Anmälan via länk i nyheten på Medarbetarportalen medarbetarportalen.gu.se <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-08 13:30</startDateTime><endDateTime>2019-12-08 14:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Sun, 08 Dec 2019 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137007003 2019-12-08T12:30:00Z Öppen föreläsning: Med kriminalromanen som mall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 9/12: Om hur Svarta pantrarna i USA har använt sig av kriminalromanens sätt att berätta för att ställa viktiga frågor om brott, straff och rättvisa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-09 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora true Mon, 09 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 2019-12-09T17:00:00Z Eternity of a Moment https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936329 I den här konserten utgår masterstudenterna i improvisation från filosofen Søren Kierkegaards tanke om att människan genom en förstärkt närvaro i ögonblicket kan förnimma evigheten - när tiden upphör att vara linjär kan vi greppa oändligheten. Komposition, form, improvisation, dynamik, samspel och reflektion är andra nyckelord för denna internationella studentgrupp. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-10 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-10 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten true Tue, 10 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936329 2019-12-10T17:00:00Z Karin Romberg - Spinal mobility, muscle strength and function in patients with idiopathic scoliosis. Different aspects on long term outcome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137003481 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin true Wed, 11 Dec 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137003481 2019-12-11T12:00:00Z Learning and technology-supported coaching in ice-hockey https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000848 Learning and technology-supported coaching in ice-hockey. För Frölunda Indians är arbete med tränings- och matchanalys ett ständigt pågående arbete. Här berättar Erik Lignell hur man jobbar med analysarbete relativt träningar och matcher och vi presenterar ett pågående Frölunda-projekt där coaching och lärande står i fokus. Erik Lignell, Berner Lindström & Claes Annerstedt. Tid: Onsdag 11/12 kl 15:00-16:30. Lokal: CE04 OBS Annan lokal denna gång! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-11 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-11 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Idrottsvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 11 Dec 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137000848 2019-12-11T14:00:00Z Eternity of a Moment https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936346 I den här konserten utgår masterstudenterna i improvisation från filosofen Søren Kierkegaards tanke om att människan genom en förstärkt närvaro i ögonblicket kan förnimma evigheten - när tiden upphör att vara linjär kan vi greppa oändligheten. Komposition, form, improvisation, dynamik, samspel och reflektion är andra nyckelord för denna internationella studentgrupp. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-11 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Wed, 11 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936346 2019-12-11T17:00:00Z Lisa Ulenius - Taurine and dopamine-related effects of ethanol. An experimental study in rodents https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008157 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-12 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 12 Dec 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008157 2019-12-12T08:00:00Z Nya perspektiv på kunskapsutvecklingen i arbetslivet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136981560 Vad kan arbetslivet lära av elitidrotten? Vad kan arbetslivet lära av äldre? Och av brukare och medarbetare inom socialtjänsten? Detta seminarium fokuserar hur arbetslivet kan ha nytta av färdigheter och kompetens som finns inom sektorer och bland grupper som sällan utgjort inspiratörer för kunskapsutveckling i arbetslivet - elitidrotten, äldres unika kompetens och brukare & medarbetare inom socialtjänsten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 12 Dec 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136981560 2019-12-12T12:00:00Z Elvira Lange - Exercise in older adults with Rheumatoid arthritis - a person-centred approach https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008233 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin Forskning true Thu, 12 Dec 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008233 2019-12-12T12:00:00Z Eternity of a Moment https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936362 I den här konserten utgår masterstudenterna i improvisation från filosofen Søren Kierkegaards tanke om att människan genom en förstärkt närvaro i ögonblicket kan förnimma evigheten - när tiden upphör att vara linjär kan vi greppa oändligheten. Komposition, form, improvisation, dynamik, samspel och reflektion är andra nyckelord för denna internationella studentgrupp. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-12 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-12 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Thu, 12 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936362 2019-12-12T17:00:00Z 2 X Strauss - Richard & Johann https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939432 Pauline Viardot: Utdrag ur Cendrillon Johann Strauss: Utdrag ur Läderlappen Richard Strauss: Utdrag ur Rosenkavaljeren University of Gothenburg Symphony Orchestra Dirigent: Henrik Schaefer Solister: Studenter från masterprogrammet i opera <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-12 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-12 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Opera Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 12 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939432 2019-12-12T17:00:00Z Louise Delsing - In vitro models of the blood brain-barrier using iPSC-derived cells https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008259 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-13 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning true Fri, 13 Dec 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008259 2019-12-13T12:00:00Z 2 X Strauss - Richard & Johann https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936388 Pauline Viardot: Utdrag ur Cendrillon Johann Strauss: Utdrag ur Läderlappen Richard Strauss: Utdrag ur Rosenkavaljeren University of Gothenburg Symphony Orchestra Dirigent: Henrik Schaefer Solister: Studenter från masterprogrammet i opera <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-13 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-13 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Opera Musik true Fri, 13 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936388 2019-12-13T17:00:00Z Musikalkonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936433 Både dramatik och komedi utlovas när musikalstudenterna i årskurs ett visar upp sig för en publik för första gången i en scenisk konsert med stycken ur olika musikaler. Konserten är en examination i kursen vokal gestaltning där fokus ligger på att förmedla en berättelse med både röst och kropp. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-16 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-16 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten Musikal true Mon, 16 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936433 2019-12-16T17:00:00Z Unpacking inscriptions - A sociomateriality perspective on the design process of a milk package https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136983321 On 17 Deceber Sandra Samuelsson, will hold a seminar for the GRI lunch seminar series. The working title of her presentation is: Unpacking inscriptions - A sociomateriality perspective on the design process of a milk package. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-17 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-17 13:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 17 Dec 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136983321 2019-12-17T11:15:00Z Examinationskonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936487 Möt våra nya operastudenter i deras första offentliga operakonsert! Arior och duetter av bl a Mozart, Délibes, Offenbach och Puccini. Vid flygeln: Lars-Göran Dahl. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-17 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-17 19:15</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Opera Sprid inom fakulteten true Tue, 17 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936487 2019-12-17T17:00:00Z Världens vinterkonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936459 På världsmusikutbildningen ägnar sig studenterna både åt att fördjupa sig i olika former av traditionell musik, och åt att hitta vägar att överbrygga gränserna mellan dessa traditioner. I den stora vinterkonserten summerar de sitt arbete under terminen med att spela musik i allt från mindre konstellationer till ett mäktigt storband, som avslutar kvällen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-17 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-17 20:15</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Tue, 17 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936459 2019-12-17T17:00:00Z Doktorandseminarium: Uwe Steinmetz https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136984559 Slutseminarium för Uwe Steinmetz, doktorand i musiklisk gestaltning. Avhandlingens namn: Worship in Jazz and Jazz in Worship - The musical language of Liturgical, Sacred and Spiritual Jazz in a Postsecular Age. Diskutant Jari Perkiömäki, rektor University of the Arts, Helsingfors. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik true Fri, 20 Dec 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136984559 2019-12-20T09:00:00Z Högre seminarium - Poverty, Migration and Social work education in China https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136997031 First Björn Gustafsson will talk, partly based on studies he has been involved in, on "Poverty in China - absolutely, relatively and multidimensionally". Yudan Zhang is a doctoral student from Beijing Normal University who is stationed in Sweden at our department this year. She will present some results from her ongoing studies on the internal migration in China, on what kind of factors that might affect people's decision to migrate in China. Lastly, Staffan Höjer will present the Buibri-project (Building Bridges Between Europe and China) and its development of supervision within the social work education in China. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-22 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Wed, 22 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136997031 2020-01-22T12:15:00Z Doktorandseminarium: Lena Ostendorf https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008507 50%-seminarium med Lena Ostendorf, doktorand i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-23 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-23 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Pedagogik och didaktik Sprid inom fakulteten true Thu, 23 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008507 2020-01-23T12:00:00Z Docentföreläsning - Frida Petersson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970891 Lokal: Sappören <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Samhällsvetenskap true Fri, 07 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970891 2020-02-07T12:15:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Humaniora Svenska Språk true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z