Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&languageId=100000&startDateTime=2019-08-26&endDateTime=2019-09-02&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D529651%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BstartDateTime%3D2019-02-18%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-18&amp;languageId=100000&amp;startDateTime=2019-02-18&amp;endDateTime=2019-02-18 The top 25 events Eduard Peris Franquet - Adipose tissue mitochondrial function is modulated by antioxidants https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961235 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin Forskning true Tue, 15 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961235 2019-10-15T07:00:00Z Gästseminarium: Michael Wintle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136908970 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Tvärvetenskap true Tue, 15 Oct 2019 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136908970 2019-10-15T07:15:00Z Från ämbetsman till tjänsteperson - en ny balansakt? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965295 <i>Jonseredsseminarium</i>: Ämbetsmannens roll har sysselsatt politiker, journalister, författare, medborgare och andra alltsedan byråkratins barndom. Men vad har hänt med ämbetsmannaskapet under senare decennier? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 15:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten Media/Journalistik Samverkan Samhällsvetenskap true Tue, 15 Oct 2019 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965295 2019-10-15T07:30:00Z Global (in)stabilitet med Trump? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970354 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten Föreläsning true Tue, 15 Oct 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970354 2019-10-15T10:15:00Z Forskarsnabben: Så många artiklar, så lite tid... https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951116 Artikelutgivningen ökar ständigt, och vi behöver tjänster som kan hjälpa oss att skapa överblick. Vi visar Epistemonikos och TRIP, två fria databaser som samlar systematiska översikter och andra källor till evidens inom medicin och omvårdnad. Dimensions är en annan tjänst där man kan följa flödet från forskningsidé till genomslag. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-16 08:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-16 08:35</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Seminarium true Wed, 16 Oct 2019 06:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951116 2019-10-16T06:15:00Z Globalt samarbete i en polariserad tid https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957275 Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2019, Ulrika Modéer, håller ett seminarium tillsammans med en namnkunnig panel om hur multilateralt samarbete kan stöttas och utvecklas i en tid av polarisering och allt fler autokratiska regimer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-17 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-17 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 17 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957275 2019-10-17T07:00:00Z The Relational Affordances of Platforms https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949236 People have been socializing on the internet for nearly fifty years. In recent years, online social life has become increasingly concentrated in a relatively small number of commercial platforms. How can we make sense of the impacts they are having on our relational lives? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-17 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-17 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium IT true Thu, 17 Oct 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949236 2019-10-17T08:00:00Z Musik till lunch: Louise Farrenc med Trio Fridén https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960733 Liv Fridén - tvärflöjt, Adrianna Arapinowicz - cello och Ronja Persson - piano, framför Louise Farrencs Trio för flöjt, cello och piano op. 45. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-17 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-17 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 17 Oct 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960733 2019-10-17T10:15:00Z Seminarium med Exkluderingsnätverket https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946362 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-17 14:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-17 16:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Thu, 17 Oct 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946362 2019-10-17T12:15:00Z Fani Pujol Calderón - Neurofilaments as biomarkers of neural damage https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136964050 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-18 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 18 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136964050 2019-10-18T07:00:00Z Kom och lyssna till Sahlgrenska akademins hedersdoktorer 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973330 Lyssna på våra tre hedersdoktorer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-18 11:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-18 12:25</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Fri, 18 Oct 2019 09:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973330 2019-10-18T09:30:00Z Imaging from Atoms to Cells https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136954896 Konferens om forskningsmöjligheter och möjligheter inom European Molecular Biology Laboratories (EMBL) och Sverige. Temat för konferensen är imaging. Konferensen riktar sig till både forskare, doktorander, post-doc, studenter och alumner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-18 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-18 18:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Naturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 18 Oct 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136954896 2019-10-18T10:00:00Z Nostalgia old and new: Private feeling and political emotion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977531 You are very much welcome to OI (Organizing Integration)-research group next research seminar where our guest will be Professor Emeritus Yiannis Gabriel, from University of Bath. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Internationellt Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Fri, 18 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977531 2019-10-18T11:15:00Z Romansafton https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936530 Konsert med franska, tyska och svenska romanser med andra årets operastudenter. Vid flygeln: Magnus Ricklund. Ges även 21 okt på Artisten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-20 16:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-20 18:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Opera Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Sun, 20 Oct 2019 14:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936530 2019-10-20T14:30:00Z Country & Americana https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935114 Musiklärarstudenterna väljer mellan fyra musikaliska inriktningar i sin utbildning, och en av dessa kallas för Pop och rock. Begreppet spänner över en mängd populärmusikaliska stilar. I just den här konserten presenterar studenterna en repertoar med fokus på country och americana. Programmet görs i samarbete med läraren Henrik Cederblom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-21 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-21 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Mon, 21 Oct 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935114 2019-10-21T10:15:00Z Romansafton https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935126 Konsert med franska, tyska och svenska romanser med andra årets operastudenter. Vid flygeln: Magnus Ricklund. Ges även 20 okt på Gunnebo slott. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-21 19:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Opera Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 21 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935126 2019-10-21T16:00:00Z Towards Upgrading or Polarization in the Swedish Occupational Structure? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136885616 For several years, there has been an intense discussion on the effects of technological change, in particular the impact of digitalization. Many scholars believe we are now in a period when new digital devices will reshape working life profoundly. Some are hopeful and state that jobs are generally being upgraded - new and better jobs are growing. Others see a more troublesome future with disappearance of jobs and a more polarized and unequal labour market - both good and bad jobs are on the rise. This full-day seminar focuses on the development in Sweden in the last decades. Which jobs tend to increase and which tend to decrease? Do we see more jobs with high salaries and good work environment? Or is it mainly low-status occupations that have expanded in the last decades? And how does the development of the Swedish labour market appear from an international perspective? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Seminarium true Tue, 22 Oct 2019 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136885616 2019-10-22T07:30:00Z Artificial intelligence in Journalism: Implications on practices, profession and competencies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136932304 Artificial intelligence, automation and machine learning are transforming journalism around the world and potentially its role in democratic societies. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 11:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Pedagogik och didaktik Centrala kalendern www.gu.se IT Samhällsvetenskap Design Konferens Populärvetenskap true Tue, 22 Oct 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136932304 2019-10-22T09:00:00Z Myt att ett glas vin är bra för äldre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970392 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 13:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Samhällsvetenskap true Tue, 22 Oct 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970392 2019-10-22T10:15:00Z Öppen föreläsning: Litteratur och vithetskritik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 22/10: Hur skildrades stereotyper så som vithet, utseende och ras hos de stora arbetarförfattarna Moa Martinson och Dan Andersson? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 22 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 2019-10-22T16:00:00Z Demokratins framtid? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136952257 Riksdagens talman Andreas Norlén inleder denna heldag som bjuder på föreläsningar, panelsamtal och diskussioner som ger möjlighet till nya perspektiv och insikter om frågor som är aktuella i den politiska vardagen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-23 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-23 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Temadag Samhällsvetenskap Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Samverkan true Wed, 23 Oct 2019 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136952257 2019-10-23T07:30:00Z The accomplice https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963868 Boy Vereecken runs an international, independent, Brussels-based office for editorial design and Art Direction, founded in 2010. Focusing on printed matter and site-specific installations, and describing his methodology as "As Found" bringing a vital flexibility to today's visual identity language. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Design Föreläsning true Wed, 23 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963868 2019-10-23T13:00:00Z Konferens om hållbart byggande https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136932253 IG Passivhus Sverige AB arrangerar konferens om hållbart byggande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 16:00</endDateTime></metadata>]]> Naturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Konferens true Thu, 24 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136932253 2019-10-24T07:00:00Z Lindholmen Software Development Day https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136966891 Welcome to the Lindholmen Software Development Day October 24. We proudly present experts in the field of Software Development that will take on the theme Simplicity - The New Innovation! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Centrala kalendern www.gu.se Konferens IT true Thu, 24 Oct 2019 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136966891 2019-10-24T10:34:00Z 2019 Open Day of Legal Research - Legal Governance in Times of Crisis https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136954357 The Department of Law, School of Businees, Economics and Law at University of Gothenburg invites you to the 2019 Open Day of Legal Research under the theme Legal Governance in Times of Crisis. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 13:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 16:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Ekonomi/juridik true Thu, 24 Oct 2019 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136954357 2019-10-24T11:30:00Z Den sociala frågan - samtal på Frölunda kulturhus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136978449 Lokal: Frölunda Kulturhus. Stora salen. Fri entré. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Socialt arbete Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 24 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136978449 2019-10-24T16:00:00Z Musiklärarnas årliga konsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935170 Musiklärarstudenter i olika årskurser och med olika inriktningar, bjuder på en gemensam, varierad konsert: Klassiskt, improvisation, pop och rock samt världsmusik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 24 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935170 2019-10-24T16:00:00Z Lindbladstudion Showcase https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935182 Elektroniska kompositioner, improvisationer, experiment och performances - här visas det senaste, av och med studenter, lärare, forskare och gäster som är verksamma i Lindbladstudion, skolans avdelning för elektronisk musik. I studion bedrivs undervisning i komposition, men också forskning på högsta internationella nivå kring framförallt elektronisk improvisation och generativ musik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten Musik true Thu, 24 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935182 2019-10-24T16:00:00Z The Emergence of Digital Institutions https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963753 Taline Sandberg Jadaan försvarar sin doktorsavhandling The Emergence of Digital Institutions. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se IT true Fri, 25 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963753 2019-10-25T07:00:00Z Anna Deminger - A prospective cohort study on bone formation and bone loss in ankylosing spondylitis https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959471 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medicin Medarbetarportal true Fri, 25 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959471 2019-10-25T07:00:00Z Ponsiano Sawaka Kanijo: "Aspectual classes of verbs in Nyamwezi" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 Disputation. Afrikanska språk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 25 Oct 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 2019-10-25T08:15:00Z Using social media https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963743 Doktorand Beata Jungselius försvarar sin avhandling Using social media. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 16:00</endDateTime></metadata>]]> IT Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 25 Oct 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963743 2019-10-25T11:00:00Z Matilda Amundsen Bergström: "Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna författare" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 Disputation. Litteraturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 25 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 2019-10-25T11:15:00Z David Carroll om Cambridge Analytica skandalen och användandet av personuppgifter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986242 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 16:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 18:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Tvärvetenskap true Fri, 25 Oct 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986242 2019-10-25T14:00:00Z Classical Music Festival https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935229 Studenter och lärare bjuder in till en spännande mångfald av musikaliska möten i denna festival. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 21:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert Sprid inom fakulteten true Mon, 28 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935229 2019-10-28T11:15:00Z Improvisation till lunch https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935218 Musiklärarprogrammets studenter med inriktning improvisation bjuder på konsert i mindre konstellationer. Vi får höra ett axplock ur den aktuella repertoaren. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Mon, 28 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935218 2019-10-28T11:15:00Z Doktorandseminarium: Nathalie Fari https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961135 25%-seminarium. Nathalie S. Fari är doktorand i scenisk gestaltning. Diskutant: Eleonora Fabião, scenisk artist och performance-teoretiker (Associate Professor vid Federal University of Rio de Janeiro, Brazil). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Seminarium Forskning true Mon, 28 Oct 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961135 2019-10-28T12:00:00Z Arbetsseminarium: Hannes Lenk https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136974421 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-29 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-29 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Ekonomi/juridik true Tue, 29 Oct 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136974421 2019-10-29T08:15:00Z Kulturskolepedagogdagen 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136903088 Välkommen till Kulturskolepedagogdagen den 29 oktober! Här samlas kulturskolepedagoger från hela landet för ämnesfördjupande fortbildning, nyheter inom pedagogisk forskning och erfarenhetsutbyte. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-29 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Pedagogik och didaktik Sprid inom fakulteten true Tue, 29 Oct 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136903088 2019-10-29T08:30:00Z Forskning pågår! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922644 Välkommen till en fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-30 08:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 16:30</endDateTime></metadata>]]> Kostvetenskap Utbildning Konferens Hushållsvetenskap Pedagogik och didaktik Barn- och ungdomsvetenskap Idrottsvetenskap Seminarium Kostekonomi Lärande Centrala kalendern www.gu.se Hem och konsumentkunskap Workshop true Wed, 30 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922644 2019-10-30T07:00:00Z Financial regulation: What the finance industry wants and how it gets it - Félix Neubergh Lecture 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977940 Professor Renée Adams, University of Oxford, will discuss how the influence of the finance industry on legislation extends over the entire legislative process. Thus, financial regulation cannot be evaluated in isolation from influence. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-30 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 16:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik true Wed, 30 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977940 2019-10-30T13:00:00Z Responsible consumption and production, and legal action - Lecture with Arash Derambarsh, winner of the WIN WIN Sustainability Award 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977807 This year's winner of the WIN WIN Gothenburg Sustainability Award is Mr. Arash Derambarsh, a lawyer and city councilor in the city of Courbevoie in France. He will present his work on making the French government to pass a law prohibiting supermarkets and other food outlets to throw away edible food. Thanks to this new law, over 10 million meals are distributed every year to people in need instead of being wasted. This represents a 22% growth in food donations in France. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik Föreläsning true Wed, 30 Oct 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977807 2019-10-30T14:00:00Z About stone - material, method and jewelry https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959406 Sten har varit Tarja Tuupanens huvudmaterial som smyckekonstnär i 20 år. I föreläsningen kommer hon att prata om sin inställning till olika stenar - hur materialets karaktär påverkar innehållet i arbetet och vad färdighet betyder för henne. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konst Ingen annan plats! Föreläsning true Wed, 30 Oct 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959406 2019-10-30T14:00:00Z Forskaren som aktivist: Ulf Bjereld https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136943040 Vissa säger sig vara aktivister, andra anklagas för att vara det. Men vad innebär forskarens samhällsengagemang? Är den personliga drivkraften ett problem, eller kan den rent av utveckla forskningen? Vad krävs egentligen för att vara vetenskapligt professionell, och hur hanterar forskaren den ädla konsten att sitta på dubbla stolar? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-30 19:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 21:00</endDateTime></metadata>]]> Universitetsgemensam Forskning Seminarium Ingen annan plats! Samhällsvetenskap Samverkan true Wed, 30 Oct 2019 18:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136943040 2019-10-30T18:00:00Z Interkulturell dialog - i en ny tid, i ett annat samhälle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136968528 <i>Jonseredsseminarium</i>: Vilken interkulturell dialog behövs inför framtiden? Vilka möjligheter finns idag att utveckla idéer om samverkan mellan forskning och praktik - i en samhällssituation som är olik den då Forskningsrådet för interkulturell dialog tillkom år 2014? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-31 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-31 15:30</endDateTime></metadata>]]> Mångfald Hållbar utveckling Högskolan Väst Kulturstudier Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora Universitetsgemensam Sustainable development Internationellt Samverkan true Thu, 31 Oct 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136968528 2019-10-31T08:30:00Z Isabelle van Keulen och Ross Daly https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960959 Kalejdoskopisk konsert. Två världsledande artister landar i Göteborg för konserter på Planetafestivalen och undervisning på Högskolan för scen och musik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-31 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-31 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten true Thu, 31 Oct 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960959 2019-10-31T17:00:00Z Kammarkören: Frihet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935269 "Kan vi bli för många som vet vad frihet är?" Kammarkören gör ett program om hösten ur många aspekter. Musik av bland andra Tormud Tvete Vik, Laleh Pourkarim, Håkan Brandqvist, Sven-Eric Johanson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-31 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-31 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Thu, 31 Oct 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935269 2019-10-31T17:00:00Z Solo för slagverk https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935919 Vibrafon, marimba, träblock, militärtrumma och cymbal. Listan kan göras lång när slagverksstudenterna från de klassiska musikerutbildningarna väljer ur den rika instrumentparken inför denna lunchkonsert. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-04 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-04 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 04 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935919 2019-11-04T11:15:00Z The Trinity https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935943 Ett samarbete mellan kandidat- och masterstudenter i improvisationsmusik. Fokus är på studenternas egna kompositioner, skrivna för triokonstellationer med ovanliga instrumentkombinationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-04 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert Sprid inom fakulteten true Mon, 04 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935943 2019-11-04T17:00:00Z Ensemblekonsert för slagverk https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935931 Historien kring kammarmusik för slagverk skrivs i detta nu: Ständigt möter vi ny musik från tonsättare runt om i världen. I denna konsert under ledning av Daniel Berg och Roger Carlsson fångar slagverksstudenterna upp godbitar från dessa nyheter - följ med oss in i framtiden! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-04 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Mon, 04 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935931 2019-11-04T17:00:00Z Textilt återbruk: Om materiellt och kulturellt slitage https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973866 Vad händer med kläder och textilier som vi inte längre vill eller kan använda? Anneli Palmsköld är professor i kulturvård med inriktning mot hantverksvetenskap och kommer under den här fömiddagen lära oss mer om olika praktiska lösningar kring textilt återbruk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 11:00</endDateTime></metadata>]]> Naturvetenskap Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 05 Nov 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973866 2019-11-05T09:00:00Z Plastskräp i havet, hur når vi hållbar plastanvändning? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973879 Marin nedskräpning är ett växande miljöproblem och utgör huvudsakligen av plast. Föreläsning med Martin Hassellöv, professor i marin kemi om plastens påverkan på våra marina liv och hur vi kan nå en mer hållbar plastanvändning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 11:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Naturvetenskap Föreläsning true Tue, 05 Nov 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973879 2019-11-05T10:00:00Z Paneldiskussion: Let's talk about the ocean and climate change https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973858 Havet är vår planets största kolsänkor och spelar en nyckelroll för att reglera klimatet. VÄlkommern till tvärvetenskapliga paneldiskussion där fotografi möter fysisk oceanografi och marin ekologi, lyssna på vad som kan göras för att driva åtgärder och förändringar mot en hållbar framtid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 13:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Temadag Hållbar utveckling true Tue, 05 Nov 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973858 2019-11-05T11:00:00Z Öppen föreläsning - What can we do about the climate impact of the Health care sector?, Act!Sustainable https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960785 Föreläsningen är ett arrangemang inom ramen för Göteborgs universitets och Chalmers hållbarhetsvecka och vänder sig till studenter, lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin, VGR anställda och allmänheten. Representanter för the Centre for Sustainable Health Care, som är världsledande inom detta område, introducerar till hur hälsa och klimatförändringar hänger ihop och ger konkreta exempel på hur hälso- och sjukvården kan minska klimatpåverkan t.ex. genom byte av material, effektivare kommunikation mellan vårdenheter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Forskning true Tue, 05 Nov 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960785 2019-11-05T13:00:00Z Näckrostimmen: Vad har arkeologi med hållbarhet att göra? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 De hållbarhetsutmaningar som världen står inför kräver nya idéer och lösningar. Docent Christian Isendahl diskuterar kring vilken roll arkeologi kan spela för hur vi bättre kan förstå vad en hållbar framtid innebär. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Föreläsning Tvärvetenskap Sustainable development true Tue, 05 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 2019-11-05T17:00:00Z Mellanseminarium - Nicholas Mugabi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965557 Föreläsare: Nicholas Mugabi, doktorand vid institutionen för socialt arbete Ordförande: Tina Olsson Opponent: Ulf Borelius, universitetslektor, institutionen för socialt arbete <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 06 Nov 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965557 2019-11-06T08:15:00Z Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies - OMICS https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136860219 The Centre on Global Migration, together with the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, invites scholars from many disciplines and all parts of the globe to the Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies Conference, 6-8 November, 2019, in Gothenburg, Sweden. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-08 18:00</endDateTime></metadata>]]> Ekonomi/juridik Internationellt Kulturstudier Miljö Samhällsvetenskap Genusvetenskap Konferens Samverkan Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Forskning Mångfald Vårdvetenskap Media/Journalistik Medarbetarportal Socialt arbete Etnologi Tvärvetenskap Humaniora Språk Medicin Jämlikhet/jämställdhet true Wed, 06 Nov 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136860219 2019-11-06T11:00:00Z Seminarium om människors inställning till arbete https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951713 Vid detta seminarium presenteras delar av en nyutkommen bok om människors inställning till arbete: <i> Work orientations - Theoretical Perspectives and Empirical Findings </i>(red. Bengt Furåker och Kristina Håkansson), New York: Routledge. Boken är en antologi med 13 författare och handlar hur folk förhåller sig till sitt arbete eller till arbete i allmänhet. Exempelvis tar den upp hur centralt arbetet är i människors liv, om arbetet betraktas som ett kall, vilken vilja det finns att över huvud taget arbeta, arbetsplatsengagemang, värdighet/alienation i arbetet, arbetstillfredsställelse och matchning mellan vad individer anser viktigt i ett arbete och vad som faktiskt kännetecknar detta. I en rad av kapitlen görs internationella jämförelser. Vid seminariet kommer flera av författarna att redovisa sina resultat. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Forskning Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Medarbetarportal true Wed, 06 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951713 2019-11-06T12:15:00Z Hållbar turism - Globala målen 8 & 12 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922989 FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje tillfälle berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 12 om hållbar produktion och konsumtion. Dessa mål binds ihop bland annat genom de två delmål som handlar om främja en hållbar turism. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 19:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling Föreläsning true Wed, 06 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922989 2019-11-06T17:00:00Z Banbrytande berättelser - Orfeusmyten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833188 Alltsedan antiken har Orfeus-myten lockat författare, kompositörer, målare och skulptörer till fortsatt konstnärligt nyskapande. Vad har då hänt med Orfeus-motivet under tidens gång, inte minst i musikdramat? Orfeus beger sig till dödsriket och återvänder levande. Det slutar dock inte alltid lyckligt för det. I vissa fall slutar Orfeus rentav sina dagar sliten i stycken av backantinnor. Dag Hedman, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet Datum: 6 november <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Populärvetenskap Samverkan Litteraturvetenskap true Wed, 06 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833188 2019-11-06T17:00:00Z Act Sustainable 2019! - torsdagens program med IT-fakulteten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977628 Under veckan Act Sustainable 2019 står IT-fakulteten värd för många av torsdagens arrangemang. Eventen äger rum på Lindholmen. Alla studenter och all personal vid Göteborgs universitet och Chalmers är välkomna att delta i evenemangen under Act Sustainable. Vissa event kräver registrering, men annars står det dig fritt att dyka upp när som helst, var som helst! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-07 08:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-07 17:30</endDateTime></metadata>]]> Temadag IT Centrala kalendern www.gu.se Samverkan Hållbar utveckling true Thu, 07 Nov 2019 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977628 2019-11-07T07:30:00Z Barnkonsert: Så kan det låta https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935955 Vad har barn och improvisationsmusiker gemensamt? Jo, förmågan att hitta på! Här får dessa fria kreatörer mötas och inspirera varandra. Studenter från improvisationsutbildningen spelar fantasifullt egna och andras låtar, och barnen i publiken är med och påverkar hur det låter. Konserten rekommenderas för barn 6-9 år. Ett samarbete med Kultur i Väst. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-07 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-07 10:40</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Thu, 07 Nov 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935955 2019-11-07T09:00:00Z Barnkonsert: Så kan det låta https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935967 Vad har barn och improvisationsmusiker gemensamt? Jo, förmågan att hitta på! Här får dessa fria kreatörer mötas och inspirera varandra. Studenter från improvisationsutbildningen spelar fantasifullt egna och andras låtar, och barnen i publiken är med och påverkar hur det låter. Konserten rekommenderas för barn 6-9 år. Ett samarbete med Kultur i Väst. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-08 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-08 10:40</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 08 Nov 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935967 2019-11-08T09:00:00Z Johan Bjellvi - Surgical and neurological adverse effects of epilepsy surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136980216 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin Forskning true Fri, 08 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136980216 2019-11-08T12:00:00Z Vem vill (inte) ha miljöskatter egentligen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970400 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Samhällsvetenskap Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 12 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970400 2019-11-12T11:15:00Z Fierce Passengers https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959446 Konstnären Linda Sormin utforskar bräcklighet, migration och förändring genom skulpturer och installationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-12 16:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-12 18:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Konst true Tue, 12 Nov 2019 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959446 2019-11-12T15:00:00Z Mellanseminarium - Hanna Mac Innes https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965494 Lokal:Pilen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap true Wed, 13 Nov 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136965494 2019-11-13T08:15:00Z Har vi råd att göra barnböcker? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986112 Fler barnböcker än någonsin ges ut idag och förlagsavtalen är väldigt olika. Nettoroyalty, vinstdelning, engångsarvode - vad blir resultatet? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Design Konst- och bildvetenskap Konst true Wed, 13 Nov 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986112 2019-11-13T14:00:00Z Ind-Fest https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936011 Välkommen till två kvällar unika och känslostarka uttryck i form av solo- och gruppframträdanden med studenterna på individuella musikerprogrammet. Musikaliska framträdanden där allt från improvisationsmusik till hiphop, kompositioner för stråkar och drömska elektroakustiska ljudlandskap möter performance art och visuella intryck. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Wed, 13 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136936011 2019-11-13T17:00:00Z NYTT DATUM: Digital History - a Field, a Method or just a Phase? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 Konferens arrangerad av Institutionen för historiska studier, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, samt Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola. Information om denna konferens ges på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Konferens Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 14 Nov 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 2019-11-14T08:30:00Z Hälsopromotionsforum 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136892464 Hälsopromotionsforum är konferensen för dig som är intresserad av hälsopromotion. Kom och lyssna på föreläsningar, nätverka och bli inspirerad! Vi vänder oss till praktiker, forskare, studenter och alumner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 23:59</endDateTime></metadata>]]> Kostvetenskap Konferens Ingen annan plats! Idrottsvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 14 Nov 2019 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136892464 2019-11-14T11:34:00Z