Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&languageId=100000&startDateTime=2018-12-07&endDateTime=2018-12-14 The top 25 events Almedalen 2019: Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136916393 Platsutveckling är ett begrepp för nya sätt att utveckla städer och landsbygder. Idag finns flera metoder men det är ofta oklart vilka samhällsutmaningar de försöker hantera. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-30 16:45</startDateTime><endDateTime>2019-06-30 17:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling Seminarium true Sun, 30 Jun 2019 14:45:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136916393 2019-06-30T14:45:00Z Väckarklocka: Västsvenska chefers erfarenheter och dilemman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919793 Vad kan vi lära av västsvenska chefers erfarenheter och ledarskapsdilemman? I en tid där ledarskap och organisation har att hantera en framtid präglad av demografiska, klimatmässiga och teknologiska förändringar? Hur arbeta med omvärldsanalys, självutvärdering, prioriteringar, etiska dilemman? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-01 08:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-01 08:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Samverkan true Mon, 01 Jul 2019 06:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919793 2019-07-01T06:00:00Z Ett hav av möjligheter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921947 Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet och Maritima klustret i Västsverige sätter fokus på havets möjligheter i Almedalen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-02 16:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 02 Jul 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921947 2019-07-02T07:00:00Z Almedalen 2019: "Social washing" - eller förändring på riktigt? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136916398 Hur skapar vi ett mer socialt hållbart samhälle? Vad kan det innebära och går det ens att åstadkomma? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-02 11:45</startDateTime><endDateTime>2019-07-02 12:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 02 Jul 2019 09:45:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136916398 2019-07-02T09:45:00Z Gud och Google ser dig - vad betyder nya tidens övervakning för människan? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919800 I den personliga integritetens historia är nakenhet inför gud bytt mot nakenhet inför storföretagen. Den allseende gudens öga mot Googles. Via internet och mobiler övervakas vi alltmer. Hur påverkar det vår existens? Vad betyder det i makt och i relation till växande auktoritära krafter? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-02 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-02 14:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Tue, 02 Jul 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919800 2019-07-02T12:00:00Z Väckarklocka: Lagomsäkert eller trygghetsknarkande samhälle? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920019 Ökad hotbild, växande extremism och fortsatt terror tycks ha försatt samhället i ett permanent stresstillstånd. Men hur balansera fri- och rättigheter med trygghetsbehov och säkerhetsansvar om rädslan tar herravälde? Om ideologiska skiljelinjer, populistisk alarmism, och detta att undergräva det vi försöker skydda: demokratin. Frukostsamtal - kaffe och smörgås ingår. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-03 08:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-03 08:45</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 03 Jul 2019 06:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920019 2019-07-03T06:00:00Z Almedalen 2019: Rent mjöl i soppåsen? Anta kampen mot matsvinnet i Sverige! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136916305 Varje dag går 815 miljoner hungriga samtidigt som en tredjedel av den mat som produceras världen över går förlorad som matsvinn. Det är dags att anta kampen mot matsvinnet i Sverige! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-03 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-03 09:50</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Hållbar utveckling true Wed, 03 Jul 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136916305 2019-07-03T07:00:00Z Chefen som vallhund - konsten att balansera chefskap och ledarskap https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920024 Är partiledaren, prästen, idrottsledaren och fackordföranden - alla ledare för intressegemenskaper - ett slags vallhundar? Springer framför och bakom flocken för att föra den mot mål? Eller vilka ledarskapsstilar utmärker dem? Om konsten att balansera chefskap och ledarskap ur vallhundsperspektiv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-03 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-03 13:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Wed, 03 Jul 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920024 2019-07-03T11:00:00Z Almedalen 2019: En hållbar transportsektor 2030 - hur når vi fram i tid? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136916409 Klimatet tål inte mer väntan. Godstransportsektorn behöver ett systemskifte för att nå 2030-målet. Företagen har viljan och tekniken men hur får vi till en omställning i praktiken? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-03 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-03 13:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 03 Jul 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136916409 2019-07-03T11:00:00Z CGM i Almedalen: Migration, kravpolitik och medborgarskap - Vad står på spel? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136884467 CGM i Almedalen: Tester för medborgarskap uppfattas ofta som ett verktyg för förbättrad integration i det svenska samhället. Men bidrar sådana krav verkligen till att invandrare blir bättre på svenska och integreras snabbare? Vad säger forskningen om positiva och negativa konsekvenser av införandet av tester för medborgarskap? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-03 16:45</startDateTime><endDateTime>2019-07-03 17:30</endDateTime></metadata>]]> Mångfald Tvärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Samverkan Ekonomi/juridik Samhällsvetenskap Lärande Pedagogik och didaktik Seminarium Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Språk Religion true Wed, 03 Jul 2019 14:45:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136884467 2019-07-03T14:45:00Z Väckarklocka: Ledarskap och tillit - i ett narcissistiskt samhälle? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920054 Frukostsamtal - kaffe och smörgås ingår. Psykologer beskriver emellanåt dagens samhälle som alltmer narcissistiskt - rätt eller fel. Arbetslivet är ingalunda avskärmat från samhällsutvecklingen och utgör inte någon frizon för vare sig chefer eller medarbetare. Managementlitteratur ger ständiga råd om arbetsgemenskap och psykosocial miljö, och varnar samtidigt för styrfixerade chefer som försvårar karriär, motarbetar medarbetare och rentav genererar personalflykt. Efter decennier med New Public Management ska samtidigt behovet av kontroll ånyo balanseras med ¿ tillit och förtroende. Hur ska detta gå till? Om social hållbarhet i samhälle och arbetsliv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-04 08:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-04 08:45</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Seminarium Ingen annan plats! true Thu, 04 Jul 2019 06:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920054 2019-07-04T06:00:00Z European Aerosol Conference 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825101 Join colleagues from all areas of aerosol science at EAC2019, 25-30 August 2019. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-25 08:00</startDateTime><endDateTime>2019-08-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Samverkan true Sun, 25 Aug 2019 06:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825101 2019-08-25T06:00:00Z Solutions Initiative Forum - Air https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136905903 Air pollution causes 7 million premature deaths globally every year, of which 11 000 in the Nordic countries. Improved air quality is a global challenge for human health and sustainable development - and joint problems require joint solutions. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-08-28 18:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Hållbar utveckling true Wed, 28 Aug 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136905903 2019-08-28T10:00:00Z Lewis Webb: "Gloria muliebris: Elite female status competition in Mid-Republican Rome" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136925995 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-08-28 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 28 Aug 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136925995 2019-08-28T11:15:00Z Avigail Rotbain: "Könets krona. Representationer av svenska drottningar från stormaktsenvälde till medborgarsamhälle" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919278 Disputation. Historia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-08-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation Humaniora true Fri, 30 Aug 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919278 2019-08-30T11:00:00Z Shipping and the Environment II https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136867069 An International conference on the environmental impacts of shipping and their coupling to the development of the maritime transport sector, policies and marine spatial planning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling true Wed, 04 Sep 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136867069 2019-09-04T07:00:00Z Resning & ledarskap https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912749 "Blott den förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den" menade diplomaten Dag Hammarskjöld (1905-1961) och framhöll samtidigt värdet av "troheten mot egen övertygelse. Andras råd är välkomna och värdefulla, men de befriar ... icke från ansvaret." Vilket ansvar? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-05 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-09-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Thu, 05 Sep 2019 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912749 2019-09-05T07:30:00Z International Transdisciplinarity Conference 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136812602 JOINING FORCES FOR CHANGE Save the date! 10-13 september, 2019. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-10 08:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Tvärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 10 Sep 2019 06:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136812602 2019-09-10T06:00:00Z Johanna Andersson: "Den nödvändiga manligheten: Om maskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska debatten om prästämbete och kön" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136857951 Disputation, religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 13 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136857951 2019-09-13T11:15:00Z Irene Selsvold: "Pagan Pasts, Christian Futures: Memory Manipulation and Christianisation in the Cities of Western Asia Minor" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919575 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten true Fri, 13 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136919575 2019-09-13T11:15:00Z Aktivitetsbaserade kontor - bra eller dålig arbetsmiljö? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136905683 Välkomna på WE seminarium om Aktivitetsbaserade kontor. Det har blivit lite av en trend i Sverige på senare år att kontor ska vara aktivitetsbaserade. Man har då en öppen kontorslösning men med olika zoner för olika aktiviteter. De anställda får välja zon efter sin aktuella arbetsuppgift. Det ska därför finnas särskilda utrymmen om man t.ex. behöver ha ett enskilt samtal utom hörhåll från andra eller ska delta i ett Skype-möte. Det vi frågar oss på detta seminarium är om aktivitetsbaserade kontor innebär en bra eller en dålig arbetsmiljö eller kanske snarare under vilka omständigheter miljön blir bra eller dålig. Till hjälp för att få svar har vi fyra forskare: Annemarie Hultberg, Institutet för stressmedicin, Göteborg, Susanna Toivanen, Mälardalens högskola, Anita Pettersson-Strömbäck, Umeå universitet och Tobias Otterbring, Aarhus universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-17 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Tue, 17 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136905683 2019-09-17T11:15:00Z Varför är minoriteter så hotfulla för majoriteten? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920031 Varför uppfattas Den Andre och i synnerhet minoritetsgrupper som så hotfulla? Ett samtal om normer, makt och privilegier. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-26 11:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-26 11:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Samverkan true Thu, 26 Sep 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920031 2019-09-26T09:00:00Z Korsettkrig och kvinnokamp https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920036 Hur kan vi förstå relationen mellan kvinna, kropp och kläder ¿ förr och nu? Och vad har sociala reformrörelser och inte minst kvinnokampen för betydelse för utvecklingen i Sverige? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-27 16:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-27 16:45</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Seminarium Ingen annan plats! true Fri, 27 Sep 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920036 2019-09-27T14:00:00Z Frihet - ett argument för ofrihet? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920044 I boken Frihet - makt, kontroll och kampen för vår framtid konstaterar brittiske filosofen Raoul Martinez att begrepp som fria val, yttrandefrihet och fri marknad ofta används för att rättfärdiga motsatsen till frihet. Hur kommer det sig? Vad är egentligen frihet? Frihet till, eller frihet ifrån något? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-28 10:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Samverkan true Sat, 28 Sep 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920044 2019-09-28T08:00:00Z USA, Trump och kvinnorna https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920049 Majoriteten av USA:s vita kvinnor röstade på Trump. Det var i den ständigt sexistanklagade presidentens land som #metoo-rörelsen startade. Inför presidentvalet 2020 är flera framträdande kandidater kvinnor. Samtidigt haglar anklagelserna kvinnor emellan om att vara antingen manshatare eller könsförrädare. Vad händer med feminismen i USA? Stöder kvinnorna fortfarande Trump? Vilka möjligheter har en kvinna att utmana Trump? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-28 12:45</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Seminarium Ingen annan plats! true Sat, 28 Sep 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136920049 2019-09-28T10:00:00Z Klimatneutrala godstransporter - vad innebär 70% målet i praktiken? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921575 KNEG:s årliga resultatkonferens får ny kostym då den i år arrangeras i samarbete med NTM ¿ Network for transport Measure. Med denna gemensamma kraftsamling belyser vi vad som konkret behöver göras för att nå 70%-målet till 2030. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling true Mon, 30 Sep 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921575 2019-09-30T11:00:00Z Den unge Werthers lidande - banbrytande berättelser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833179 Med <i>Den unge Werthers lidande</i> skapade Goethe ett verk som drev subjektivismen längre än någon tidigare hade gjort i litteraturen. Werther är den ende brevskrivaren i denna brevroman, och han skapar sig en värld som inte har mycket med den objektiva verkligheten att göra. Han plågas av det borgerliga samhällets krav och flyr in i sig själv. Många läsare identifierade sig med Werther så till den grad, att det utlöste en självmordsepidemi. Men är Werther verkligen en hjälte att efterlikna? Varför inte läsa Goethes roman mothårs, som en kritik av subjektivismen? Ingrid Elam, professor i litterär gestaltning och docent i litteraturvetenskap Datum: 8 oktober <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-08 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-08 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Ingen annan plats! true Tue, 08 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833179 2019-10-08T16:00:00Z European Studies 1999-2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921551 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-12 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Student true Sat, 12 Oct 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921551 2019-10-12T12:00:00Z Europe 20 years ahead https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921562 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-12 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-12 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Student true Sat, 12 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136921562 2019-10-12T13:00:00Z Konferens: Stöd för föräldrar med kognitiva svårigheter - rättigheter och möjligheter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858786 Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-14 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-14 16:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Konferens Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 14 Oct 2019 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136858786 2019-10-14T07:15:00Z Gästseminarium: Michael Wintle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136908970 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Tvärvetenskap true Tue, 15 Oct 2019 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136908970 2019-10-15T07:15:00Z Towards Upgrading or Polarization? Changes in the Swedish Occupational Structure from an International Perspective https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136885616 More information will come. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 16:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Tue, 22 Oct 2019 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136885616 2019-10-22T07:30:00Z Kulturskolepedagogdagen 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136903088 Save the date 29 oktober för Kulturskolepedagogdagen! Här samlas kulturskolepedagoger från hela landet för ämnesfördjupande fortbildning, nyheter inom pedagogisk forskning och erfarenhetsutbyte. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Pedagogik och didaktik Sprid inom fakulteten Konferens true Tue, 29 Oct 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136903088 2019-10-29T08:00:00Z Forskning pågår! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922644 Välkommen till en fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-30 08:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 16:30</endDateTime></metadata>]]> Hushållsvetenskap Workshop Idrottsvetenskap Hem och konsumentkunskap Barn- och ungdomsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Kostekonomi Konferens Utbildning Kostvetenskap Pedagogik och didaktik Seminarium Lärande true Wed, 30 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922644 2019-10-30T07:00:00Z Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies - OMICS https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136860219 The Centre on Global Migration, together with the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, invites scholars from many disciplines and all parts of the globe to the Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies Conference, 6-8 November, 2019, in Gothenburg, Sweden. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-08 18:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Kulturstudier Ekonomi/juridik Etnologi Humaniora Socialt arbete Vårdvetenskap Språk Genusvetenskap Media/Journalistik Medicin Jämlikhet/jämställdhet Mångfald Samverkan Miljö Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Konferens Samhällsvetenskap Tvärvetenskap Internationellt true Wed, 06 Nov 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136860219 2019-11-06T11:00:00Z Hållbar turism - Globala målen 8 & 12 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922989 FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje tillfälle berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 12 om hållbar produktion och konsumtion. Dessa mål binds ihop bland annat genom de två delmål som handlar om främja en hållbar turism. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 19:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Medarbetarportal Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 06 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922989 2019-11-06T17:00:00Z Orfeusmyten - banbrytande berättelser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833188 Alltsedan antiken har Orfeus-myten lockat författare, kompositörer, målare och skulptörer till fortsatt konstnärligt nyskapande. Vad har då hänt med Orfeus-motivet under tidens gång, inte minst i musikdramat? Orfeus beger sig till dödsriket och återvänder levande. Det slutar dock inte alltid lyckligt för det. I vissa fall slutar Orfeus rentav sina dagar sliten i stycken av backantinnor. Dag Hedman, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet Datum: 6 november <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Föreläsning Ingen annan plats! true Wed, 06 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833188 2019-11-06T17:00:00Z NYTT DATUM: Digital History - a Field, a Method or just a Phase? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 Konferens arrangerad av Institutionen för historiska studier, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, samt Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola. Information om denna konferens ges på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Konferens true Thu, 14 Nov 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136912180 2019-11-14T08:30:00Z Hälsopromotionsforum 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136892464 Hälsopromotionsforum är konferensen för dig som är intresserad av hälsopromotion. Kom och lyssna på föreläsningar, nätverka och bli inspirerad! Vi vänder oss till praktiker, forskare, studenter och alumner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Ingen annan plats! Kostvetenskap Idrottsvetenskap Medarbetarportal Sprid inom fakulteten true Thu, 14 Nov 2019 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136892464 2019-11-14T11:34:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Svenska Konferens Språk Humaniora true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z