Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&languageId=100000&calendarMonth=2020-02&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-08-25%26endDateTime%3D2019-08-25%26siteNodeId%3D529651%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3DSeminar%26print%3Dtrue%26tipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gu.se%252Fomuniversitetet%252Faktuellt%252Fkalendarium%252F%253FsiteNodeId%253D529651%2526languageId%253D100000%2526categoryAttribute%253DeventTypes%2526categoryNames%253Dlecture%2526amp%253BlanguageId%253D100000%2526amp%253BstartDateTime%253D2019-02-18%2526amp%253BendDateTime%253D2019-02-18%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BstartDateTime%3D2019-02-18%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-18&print=true&amp;languageId=100000&amp;startDateTime=2019-02-18&amp;endDateTime=2019-02-18 The top 25 events INSTÄLLT: Språkteknologi och AI: två själar, en tanke? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 Beroende på vem man frågar, har språkteknologi och AI olika många beröringspunkter. Över deras vid det här laget trekvartssekellånga historia ser man klara paralleller - men även intressanta skillnader - vad gäller metodutveckling och konceptualisering av forskningsproblemen. Idag anser somliga att språkteknologin håller på att bli irrelevant som eget forskningsområde genom den senaste tidens utveckling inom AI-området. Andra påpekar att det fortfarande finns många fundamentalt språkliga problem som de senaste AI-metoderna inte hanterar särskilt bra. Under seminariet försöker Lars Borin ge en översikt över dessa frågor och deras bakgrund. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 14 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 2020-04-14T10:00:00Z Sea and Society Webinar: Reducing single use plastic consumption with celebrity endorsement https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137086672 Plastic pollution, which eventually often ends up in the oceans is a challenging problem. Fundamental behavioural changes of consumption and disposal of plastic products and waste are needed. Information and celebrity activists and their endorsement of environmental campaigns may influence such changes. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 12:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ekonomi/juridik Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 14 Apr 2020 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137086672 2020-04-14T10:15:00Z Gästseminarium: Magdalena Nowicka https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137047640 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 14:45</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 14 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137047640 2020-04-14T11:15:00Z INSTÄLLT Hur skapas en människa? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065702 OBS Nytt datum meddelas inom kort! Film, forskning & diskussion i utmärkt kombination. Filmklassikern är denna gång "Frankenstein". Därefter följer samtal om hur Frankensteins monster och artificiell intelligens båda öppnar för frågor som: Vad är en människa, vad är en maskin? Vad innebär det mänskliga, och hur skapas en "människa"? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 20:30</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Humaniora Filmvisning Medarbetarportal Samverkan Medicin Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Religion Seminarium Hållbar utveckling true Tue, 14 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065702 2020-04-14T16:00:00Z INSTÄLLT På ålderns höst - det våras för bostaden? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137077316 OBS Nytt datum i höst meddelas inom kort! Vad vet vi idag om äldre och hur de vill bo? Vad säger forskningen om hälsa kopplat till boende? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-15 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-15 15:30</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Sprid inom fakulteten Vårdvetenskap Samverkan Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Design Socialt arbete Medarbetarportal Medicin Etnologi Seminarium Tvärvetenskap true Wed, 15 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137077316 2020-04-15T10:00:00Z Webbinarium: Research collaboration in East Africa rewards, pitfalls and lessons learned. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137100453 Trust and mutual respect are generic ingredients for succesful collaboration. In this webinar Helene Ahlborg, Chalmers, and Göran Wallin and Johan Uddling, University of Gothenburg, will share their personal experiences from longstanding collaborations with East African universities in the fields of energy access, botany and climate change. What have they learned? What do they wish they had known when they started their collaborations? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-16 14:15</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Lärande Föreläsning true Thu, 16 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137100453 2020-04-16T11:00:00Z INSTÄLLT! SEB:s vårkonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040783 OBS! INSTÄLLT! Helabonnerad av banken SEB, som sponsrar Högskolan för scen och musik med stipendiemedel och abonnerar en vårkonsert för sina kunder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-16 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-16 20:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Sprid inom fakulteten true Thu, 16 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040783 2020-04-16T16:00:00Z Karl Olof Hallqvist Elias: "Geometrical and percolative properties of spatially correlated models" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137101400 Disputation för filosofie doktorsexamen i matematisk statistik. Välkommen att delta i disputationen via Zoom, klicka på länken nedan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-17 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-17 14:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Matematik true Fri, 17 Apr 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137101400 2020-04-17T08:15:00Z Johanna Stenqvist - Functional studies of purinergic and cholinergic interactions in the rat urinary bladder - Characterization of ATP-evoked urothelial release of acetylcholine https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088098 Avhandling för farmacie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-17 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning true Fri, 17 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088098 2020-04-17T11:00:00Z INSTÄLLT! Uruppförande med Gageego! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039825 INSTÄLLT! Kompositionsstudenterna Joshua Wat och Nino Håkansson har tillsammans med läraren och tonsättaren Malin Bång komponerat musik för Gageego, en ensemble som sedan sitt grundande 1995 har gjort sig kända som några av Sveriges intressantaste utforskare av samtida konstmusik. Räkna med kontraster, intensitet och en hel del trombon. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-19 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-19 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert Medarbetarportal true Sun, 19 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039825 2020-04-19T16:00:00Z Inför Fredsdagen 2020: "Fading Stories" - utställning av Sanna Sjöswärd https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080419 Med anledning av fredsdagen 8 maj 2020: Utställningen <strong>Fading Stories - Sanna Sjöswärd</strong> visas under v. 17, 18 och 19 i Domkyrkan i Göteborg. OBS INSTÄLLT: Kvällsprogrammet 5 maj med <strong>Marie Demker</strong> och <strong>Göran Rosenberg</strong> om demokrati, propaganda och krig ställs in pga under coronapandemin rådande mötesrestriktioner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 18:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Medarbetarportal Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Samverkan Internationellt Utställning Humaniora true Mon, 20 Apr 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080419 2020-04-20T08:00:00Z Sea and Society Webinar: How will digitalisation impact the way we create value? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137086617 Digital initiatives have become commonplace, yet there are still wide-spread misconceptions about what impact they really have. This seminar will discuss what that impact actually is, and how it may be governed for achieving expediant digitalisation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-21 12:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-21 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se IT Miljö true Tue, 21 Apr 2020 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137086617 2020-04-21T10:15:00Z INSTÄLLT Banbrytande berättelser: Trollkarlens hatt https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015523 OBS Nytt datum meddelas inom kort. Med böckerna om muminvärlden skapade Tove Jansson ett nytt litterärt universum och raderade ut gränserna för den traditionella barnlitteraturen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-21 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Medarbetarportal Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Tue, 21 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015523 2020-04-21T16:00:00Z INSTÄLLT! Solitude https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040818 INSTÄLLT! Konsertstafett med tredje årets studenter på improvisationsmusikerutbildningen. Efter tre års studier bjuder de här in till en helkväll bestående av längre soloframträdanden, som en del av sin slutexamen. Publiken får uppleva annorlunda, egenartade och personliga möten med morgondagens tonkonstnärer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 20:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert Sprid inom fakulteten true Wed, 22 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040818 2020-04-22T16:00:00Z CERGU på Vetenskapsfestivalen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137074725 INSTÄLLT PGA COVID-19. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 18:30</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 19:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Tvärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 22 Apr 2020 16:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137074725 2020-04-22T16:30:00Z Samtal om undersökande scenkonst: Oppositioner https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039713 Masterstudenterna i Contemporary Performative Arts opponerar på sina skriftliga arbeten. OBS: Detta evenemang kommer att genomföras via videolänk, detaljerad information kommer inom kort. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-30 18:30</endDateTime></metadata>]]> Teater Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Opera Seminarium Medarbetarportal true Thu, 23 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039713 2020-04-23T10:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Humaniora Språk Svenska Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z INSTÄLLT: Konstnärligt talat: Vetenskapsfestivalen - Tema Rörelse https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040801 INSTÄLLT: Med några korta programpunkter vill lärare och studenter gestalta Vetenskapsfestivalens tema Rörelse på olika sätt; digitala ljudvågor, rörelsebaserad scenkonst, turnélivet som musiker samt workshops i Laban- och Alexanderteknik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 16:15</endDateTime></metadata>]]> Workshop Seminarium Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert Teater true Thu, 23 Apr 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040801 2020-04-23T12:00:00Z INSTÄLLT! Beethoven och Sjostakovitj https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040840 INSTÄLLT! På programmet är pianokonserten nr 5 av Ludwig van Beethoven och symfoni nr 11 av Dmitrij Sjostakovitj. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Fri, 24 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040840 2020-04-24T16:00:00Z INSTÄLLT - RÖRELSE - en intellektuell performance https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065237 OBS Nytt datum i höst meddelas inom kort. Med ett samlat grepp på Vetenskapsfestivalens tema. Vad är RÖRELSE? Välkomna till en iscensatt akademi med forskare, författare, scenkonstnärer, musiker och andra. Från sociala rörelser till ljudvågor & känslostormar, balansakter & fall, himlakroppar & människokroppar som rör sig. Multikonstnärligt och mångvetenskapligt - Konstnärliga fakultetens & Jonsereds herrgårds gemensamma bidrag till VETENSKAPSFESTIVALEN 2020! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-25 23:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Teater Samhällsvetenskap Naturvetenskap Tvärvetenskap Medarbetarportal Musik Föreställning Seminarium Konst Populärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 25 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065237 2020-04-25T16:00:00Z INSTÄLLD: Curious Chamber Players https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040848 INSTÄLLD: Den Stockholmsbaserade ensemblen Curious Chamber Players har utforskat ny och experimentell konstmusik sedan 2003 på allt från flöjter, klarinetter och slagverk till vardagsobjekt som ballonger och kökredskap. Här framför de musik av kandidatstudenterna på kompositionsprogrammet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-29 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-29 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik Medarbetarportal true Wed, 29 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040848 2020-04-29T16:00:00Z INSTÄLLT! Slagverkskonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040826 OBS KONSERTEN UPPSKJUTEN TILL 20 MAJ! Följ med på en resa ut i klangens kosmos. Högskolans slagverkarstudenter guidar dig genom galaxer av det subtila, det maffiga och det rytmiskt medryckande, under ledning av Daniel Berg och Roger Carlsson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-29 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Konsert Musik true Wed, 29 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040826 2020-04-29T16:00:00Z INSTÄLLT: Simons karameller https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040854 INSTÄLLT: Studenterna på masterprogrammet i orkesterspel får återigen besök av dirigent Simon Crawford-Phillips som väljer goda och spännande karameller ur kammarmusikkursens repertoar. Både kända och mindre kända mästare presenteras i en underhållande kväll med kammarmusik i fokus där Simon också musicerar med studenterna. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-30 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-30 20:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Musik Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 30 Apr 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137040854 2020-04-30T16:00:00Z Fredagsmusik i Domkyrkan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039779 Konsertserie med studenter från utbildningen i kyrkomusik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-01 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-01 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Musik true Fri, 01 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039779 2020-05-01T10:00:00Z Disputation - Erik Lidman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098516 Erik Lidman disputerar i civilrätt med avhandlingen Kontrollägande och uppköpsreglering - Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-06 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-06 14:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ekonomi/juridik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Wed, 06 May 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098516 2020-05-06T08:00:00Z INSTÄLLT: Close Encounters https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057810 INSTÄLLT: Improvisationsstudenterna i årskurs ett presenterar en duokonsert där de själva valt varsin partner från valfri konstform och genre: instrumentalister, sångare, dansare, poeter eller datorkonstnärer. En lika oförutsägbar som uppskattad konsertupplevelse. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik Sprid inom fakulteten true Wed, 06 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057810 2020-05-06T16:00:00Z INSTÄLLT: Bohuslän Big Band möter imp-studenterna https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057759 INSTÄLLT: Bohuslän Big Band, ett av Europas vassaste storband, samarbetar ständigt med världsscenernas stora artister. Här tar de sig an pinfärsk musik specialskriven för dem av nästa generation. Kompositörer är andra årets studenter på improvisationsutbildningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-06 21:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Wed, 06 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057759 2020-05-06T16:00:00Z INSTÄLLT: Kammarkören: Vackra vita vår https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078504 INSTÄLLT: Kammarkören vid Högskolan för scen och musik bjuder på "världens vackraste körmusik" av bland andra Wilhelm Stenhammar, Sven-Erik Bäck, Sven-Eric Johanson samt av studenterna Kajsa Johansson och Nino Håkansson. Dirigent: Gunno Palmquist. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Thu, 07 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078504 2020-05-07T16:00:00Z INSTÄLLT: Close Encounters https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057856 INSTÄLLT: Improvisationsstudenterna i årskurs ett presenterar en duokonsert där de själva valt varsin partner från valfri konstform och genre: instrumentalister, sångare, dansare, poeter eller datorkonstnärer. En lika oförutsägbar som uppskattad konsertupplevelse. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 07 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137057856 2020-05-07T16:00:00Z INSTÄLLT: I musikalernas värld https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039832 INSTÄLLT: Klassiska sånger ur West Side Story, Into the Woods och Miss Saigon. Lite modernare tongångar hämtas från broadwaysuccén Fun Home. Musikalstudenterna i samarbete med Göteborg Wind Orchestra. Regissör: Nina Norblad. Dirigent: Niklas Willén. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 19:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 20:30</endDateTime></metadata>]]> Musikal Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 07 May 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137039832 2020-05-07T17:00:00Z Sandra Grehn: "´Dom stökar och bråkar och kastar sten´ Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050103 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 08 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050103 2020-05-08T11:00:00Z Seminarium med MIOS (Migration, integration och socialt arbete) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053811 Lokal: C219 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Socialt arbete Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Fri, 08 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053811 2020-05-08T11:15:00Z INSTÄLLT: Vårpromenad med konsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137066910 INSTÄLLT: Studenter från de klassiska musikerutbildningarna bjuder på kammarmusik som kombineras med guidad promenad i området och fika i herrgårdsmiljö. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-10 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-10 16:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Sun, 10 May 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137066910 2020-05-10T12:00:00Z INSTÄLLT: "Är i en ny relation" - människa och maskin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065967 Programmet inställt och senareläggs till i höst. Nytt datum meddelas när detta är klart. Den brittiske matematikern Alan Turing menade att kriteriet för mänsklig intelligens uppfylls, om en människa inte kan avgöra om det är en människa eller maskin hon konverserar med. Men är det så enkelt, filosofiskt och psykologiskt? Filmvisning <i>Ex Machina</i> och efterföljande samtal i serien "AI, samtid och framtid". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-11 21:00</endDateTime></metadata>]]> Filmvisning Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Humaniora Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Psykologi IT true Mon, 11 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065967 2020-05-11T16:00:00Z INSTÄLLT: Vivid Structures https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078557 INSTÄLLT: NoCoM är en exklusiv masterutbildning där studenter delar sin studietid mellan musikhögskolorna i Oslo, Köpenhamn och Högskolan för scen och musik i Göteborg. Under två år utvecklar de sitt personliga tonkonstnärskap i skärningspunkter mellan improvisation och komposition. Vivid Structures - livfulla strukturer - blir en konsert där vi möter studenternas egen musik och personligt skapade former i spännande uruppföranden. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-11 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Mon, 11 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078557 2020-05-11T16:00:00Z INSTÄLLT: Kommer datorn stjäla min själ: AI i litteraturen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025233 Presentationen handlar om AI som motiv i litteraturen - om maskinmänniskor och människors maskiner ur ett historiskt perspektiv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-12 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 12 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025233 2020-05-12T10:00:00Z INSTÄLLT: Musik till lunch: Kammarkonsert med OJA trio https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087483 INSTÄLLT: A. Jolivet: Pastorale de Noël S. Gubaidulina: Garden of Joy and Sorrow C. Debussy: Sonata for flute, viola & harp <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-13 12:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-13 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Wed, 13 May 2020 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087483 2020-05-13T10:15:00Z INSTÄLLT: Eternity of a Moment https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078529 INSTÄLLT: I den här konserten utgår masterstudenterna i improvisation från filosofen Søren Kierkegaards tanke om att människan genom en förstärkt närvaro i ögonblicket kan förnimma evigheten - när tiden upphör att vara linjär kan vi greppa oändligheten. Komposition, form, improvisation, dynamik, samspel och reflektion är andra nyckelord för denna internationella studentgrupp. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-13 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-13 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 13 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078529 2020-05-13T16:00:00Z Maria Fedchenko - Cardiovascular disease in patents with congenital heart disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089879 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-14 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-14 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Medarbetarportal Forskning Disputation true Thu, 14 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089879 2020-05-14T07:00:00Z INSTÄLLT: Eternity of a Moment https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078581 INSTÄLLT: I den här konserten utgår masterstudenterna i improvisation från filosofen Søren Kierkegaards tanke om att människan genom en förstärkt närvaro i ögonblicket kan förnimma evigheten - när tiden upphör att vara linjär kan vi greppa oändligheten. Komposition, form, improvisation, dynamik, samspel och reflektion är andra nyckelord för denna internationella studentgrupp. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-14 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-14 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Thu, 14 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078581 2020-05-14T16:00:00Z Angela Molinaro - Investigating the Role of Class-1 Phosphoinositide 3 Kinases (PI3Ks) in Insulin signaling and Obesity-related diseases https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090013 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Disputation true Tue, 19 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090013 2020-05-19T07:00:00Z INSTÄLLT: Världens vårkonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078593 INSTÄLLT: På världsmusikutbildningen ägnar sig studenterna både åt fördjupning i olika former av traditionell musik, och åt att hitta vägar att överbrygga gränserna mellan dessa traditioner. I den stora vårkonserten summerar de sitt arbete under terminen med att spela musik i allt från mindre konstellationer till ett mäktigt storband, som avslutar kvällen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik Konsert true Tue, 19 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078593 2020-05-19T16:00:00Z INSTÄLLT: Slagverkskonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087269 INSTÄLLT: Följ med på en resa ut i klangens kosmos. Högskolans slagverkarstudenter guidar dig genom galaxer av det subtila, det maffiga och det rytmiskt medryckande, under ledning av Daniel Berg och Roger Carlsson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-20 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-20 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Wed, 20 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087269 2020-05-20T16:00:00Z INSTÄLLT: Examenskonserter helg 1 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078617 INSTÄLLT: Under två helger i maj fylls huset till brädden med musikupplevelser, när ett 30-tal musikerstudenter avslutar sina studier inför publik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-22 12:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-24 21:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert Sprid inom fakulteten true Fri, 22 May 2020 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078617 2020-05-22T10:15:00Z FLYTTAT! Nytt datum kommer med höstens säsongsprogram! Recital https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078629 FLYTTAT! Nytt datum kommer med höstens säsongsprogram! Robert Schumann: Violinsonat nr 1 Gabriel Fauré: Violinsonat i A-dur Karol Szymanowski: La fontaine d'Arethuse (från Mythes) César Franck: Violinsonat i A-dur Konsert med stjärnviolinisten Isabelle van Keulen, artist in residence och gästlärare på de klassiska musikutbildningarna, tillsammans med den likaledes holländske pianisten Ronald Brautigam. Presenteras i samarbete med Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 23 May 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078629 2020-05-23T13:00:00Z INSTÄLLT: Top 50 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078689 INSTÄLLT: Ämneslärarstudenterna i musik med inriktning pop och rock bjuder på tolkningar av musik från topplistorna under ledning av läraren Henrik Cederblom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-25 12:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-25 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert Sprid inom fakulteten true Mon, 25 May 2020 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078689 2020-05-25T10:15:00Z INSTÄLLT: Datoriseringen i välfärdsstaten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 Presentationen behandlar framväxten av automatiserade system inom svensk statsförvaltning under 1960-talet och konsekvenserna av att Statskontoret under några år var en av Europas största upphandlare av datorer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-26 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 26 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 2020-05-26T10:00:00Z INSTÄLLT: Groove! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078701 INSTÄLLT: Gungig konsert med ämneslärarstudenterna i musik under ledning av läraren Henrik Cederblom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-26 19:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik true Tue, 26 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078701 2020-05-26T16:00:00Z Pia Henfridsson - Senareläggs p.g.a COVID-19 - Dietary intake, nutritional status and energy metabolism in adolescents with severe obesity - Effects of gastric bypass surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089832 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Medarbetarportal Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089832 2020-05-28T07:00:00Z Geir Hirlekar - Cardiac arrest and choice of treatment in acute coronary syndrome of the elderly https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089745 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medicin Medarbetarportal Forskning true Thu, 28 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089745 2020-05-28T07:00:00Z Lisa Olsson - Development and dynamics of the normal gut microbiota https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090036 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation true Thu, 28 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090036 2020-05-28T11:00:00Z Anna Björk - Congenital Heart Disease and type 1 and type 2 Diabetes Mellitus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089154 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medicin Medarbetarportal true Fri, 29 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089154 2020-05-29T07:00:00Z INSTÄLLT: Examenskonserter helg 2 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078713 INSTÄLLT: Under två helger i maj fylls huset till brädden med musikupplevelser, när ett 30-tal musikerstudenter avslutar sina studier inför publik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 12:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-31 21:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 May 2020 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078713 2020-05-29T10:15:00Z INSTÄLLT: Tarrodi och Mahler https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078735 INSTÄLLT: Andrea Tarrodi: Ascent ¿ konsert för orkester Gustav Mahler: Symfoni nr 5 University of Gothenburg Symphony Orchestra och dirigent Anja Bihlmayer. Mahlers femma är hans mest spelade symfoni och utgör början på ett mer modernt tonspråk än i hans tidigare symfonier. Fjärde satsen har använts i flera filmer, bl a Döden i Venedig. Det inledande stycket Ascent av Andrea Tarrodi. Under dess tillkomst 2015 inspirerades hon av simning och vatten, enligt Tarrodi själv beskriver verket en existens under vattnet, ett oceaniskt dike. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert Sprid inom fakulteten true Fri, 29 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078735 2020-05-29T16:00:00Z Disputation - Russell Turner https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 05 Jun 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 2020-06-05T07:15:00Z Lagstadgade minimilöner - något för Sverige? - Intresseanmälan öppen, datum meddelas senare https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137096553 WE ordnar ett öppet halvdagsseminarium om lagstadgade minimilöner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-08-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-08-18 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 18 Aug 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137096553 2020-08-18T11:15:00Z Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070615 Lisa Molin disputerar i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-08-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-08-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal IT true Fri, 28 Aug 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070615 2020-08-28T11:00:00Z Banbrytande berättelser: Ett dockhem https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015669 Henrik Ibsens drama <i>Ett dockhem</i> skakade kulturvärlden vid premiären i Köpenhamn 1879. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 20:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Föreläsning Medarbetarportal true Tue, 15 Sep 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015669 2020-09-15T16:00:00Z PLanseminarium - Lejla Mesinovic Klecina https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078653 Lokal: Pilen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-16 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-09-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Socialt arbete true Wed, 16 Sep 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078653 2020-09-16T08:15:00Z Långa bortkastade dagar. Psykisk ohälsa, retorik och etik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-19 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 19 Oct 2020 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 2020-10-19T16:15:00Z Banbrytande berättelser: Dracula https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015765 <i>Dracula</i> från 1897 är en av våra mest kända och inflytelserika vampyrberättelser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-27 20:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Föreläsning true Tue, 27 Oct 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015765 2020-10-27T17:00:00Z Mellanseminarium - Elias Ternström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084397 Lokal: Pilen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-11 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 11 Nov 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084397 2020-11-11T08:15:00Z Hälsopromotionsforum 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088079 Konferensen för dig som är intresserade av hälsopromotion. Kom och lyssna på föreläsningar, nätverka och bli inspirerad! Vi vänder oss till praktiker, forskare, studenter och alumner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-13 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konferens Kostvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Ingen annan plats! true Fri, 13 Nov 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088079 2020-11-13T12:00:00Z Banbrytande berättelser: Sagan om ringen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015802 <i>Sagan om ringen</i> av J.R.R. Tolkien har trollbundit läsare sedan 1955. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Litteraturvetenskap Föreläsning true Tue, 24 Nov 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015802 2020-11-24T17:00:00Z