Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&languageId=100000&calendarMonth=2019-03&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D529651%26languageId%3D100000%26calendarMonth%3D2019-04%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-21%26amp%3BsiteNodeId%3D529651%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3Ddissertation The top 25 events INSTÄLLT: Datoriseringen i välfärdsstaten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 Presentationen behandlar framväxten av automatiserade system inom svensk statsförvaltning under 1960-talet och konsekvenserna av att Statskontoret under några år var en av Europas största upphandlare av datorer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-26 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 26 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 2020-05-26T10:00:00Z INSTÄLLT: Groove! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078701 INSTÄLLT: Gungig konsert med ämneslärarstudenterna i musik under ledning av läraren Henrik Cederblom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-26 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Tue, 26 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078701 2020-05-26T16:00:00Z Mehdi Ghanimifard: "Why the pond is not outside the frog? Grounding in contextual representations by neural language models" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113797 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Disputation true Wed, 27 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113797 2020-05-27T13:15:00Z Digital forumträff om biologisk mångfald https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137103819 Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet - vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel? Så lyder rubriken för Agenda 2030 i Västs forumträff som för första gången arrangeras digitalt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 08:30</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 12:20</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Thu, 28 May 2020 06:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137103819 2020-05-28T06:30:00Z Pia Henfridsson - Senareläggs p.g.a COVID-19 - Dietary intake, nutritional status and energy metabolism in adolescents with severe obesity - Effects of gastric bypass surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089832 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medarbetarportal true Thu, 28 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089832 2020-05-28T07:00:00Z Geir Hirlekar - Cardiac arrest and choice of treatment in acute coronary syndrome of the elderly https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089745 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Disputation Forskning true Thu, 28 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089745 2020-05-28T07:00:00Z Lisa Olsson - Development and dynamics of the normal gut microbiota https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090036 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Medicin true Thu, 28 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090036 2020-05-28T11:00:00Z Anna Björk - Congenital Heart Disease and type 1 and type 2 Diabetes Mellitus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089154 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin Medarbetarportal Disputation true Fri, 29 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089154 2020-05-29T07:00:00Z Ezra Haaf: "Towards prediction in ungauged aquifers - methods for comparative regional analysis" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137103363 Disputation för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 14:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Naturvetenskap true Fri, 29 May 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137103363 2020-05-29T08:00:00Z INSTÄLLT: Examenskonserter helg 2 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078713 INSTÄLLT: Under två helger i maj fylls huset till brädden med musikupplevelser, när ett 30-tal musikerstudenter avslutar sina studier inför publik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 12:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-31 21:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 May 2020 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078713 2020-05-29T10:15:00Z Webbinarium om Mediebarometern 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137123451 Den 29 maj 2020 presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2019 års Mediebarometer, den årliga undersökningen av den svenska befolkningens medievanor. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 14:30</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Media/Journalistik Forskning Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Fri, 29 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137123451 2020-05-29T11:00:00Z Kerstin Andrén - Natural course and long-term prognosis in idiopathic normal pressure hydrocephalus - The effect of delayed surgery and clinical factors on outcome and survival https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112727 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medicin true Fri, 29 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112727 2020-05-29T11:00:00Z Disputation Carina Peterson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118569 Carina Peterson vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik försvarar sin avhandling med titeln Val - omröstning - styrning. En etnografisk studie om intentioner med, villkor för och utfall av barns inflytande i förskolan. Fakultetsopponent: Professor Anette Emilson, Linnéuniversitetet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Pedagogik och didaktik true Fri, 29 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118569 2020-05-29T11:00:00Z INSTÄLLT: Tarrodi och Mahler https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078735 INSTÄLLT: Andrea Tarrodi: Ascent ¿ konsert för orkester Gustav Mahler: Symfoni nr 5 University of Gothenburg Symphony Orchestra och dirigent Anja Bihlmayer. Mahlers femma är hans mest spelade symfoni och utgör början på ett mer modernt tonspråk än i hans tidigare symfonier. Fjärde satsen har använts i flera filmer, bl a Döden i Venedig. Det inledande stycket Ascent av Andrea Tarrodi. Under dess tillkomst 2015 inspirerades hon av simning och vatten, enligt Tarrodi själv beskriver verket en existens under vattnet, ett oceaniskt dike. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Fri, 29 May 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078735 2020-05-29T16:00:00Z Air Quality Response to the COVID-19 Slowdown https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125230 On Tuesday, June 2 GAC will host a Zoom event at 09.00-11.00 Swedish Time. We have invited researchers to present data related to changes in air quality due to the COVID-19 global slowdown. Invited speakers will present first-looks at data from a couple of air quality hotspots - China and India, our local Göteborg environment, and we will have a look at the global situation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-02 11:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Hållbar utveckling true Tue, 02 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125230 2020-06-02T07:00:00Z UFSM abraça - volunteering activities contributing for empowerment of minorities https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127094 On June 2, Alice Kozakevicius from Chalmers will be holding a seminar for GRI. Zoom link to be announced. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-02 12:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-02 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Miljö Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 02 Jun 2020 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127094 2020-06-02T10:15:00Z Disputation ''Teenage Kicks - The Differential Development of Drug Use, Drunkenness, and Criminal Behaviour in Early to Mid-Adolescence'' https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 OBS! Disputationen kommer att streamas via Zoom. Länken till disputationen i Zoom kommer att publiceras i kalendariet den 4 juni. Den som vill vara fysiskt närvarande vid disputationen behöver anmäla sig till Lyudmyla.Khrenova@gu.se <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Samhällsvetenskap true Fri, 05 Jun 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 2020-06-05T07:15:00Z AnnaKarin Larsson - Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate - longitudinal perspectives on speech production and language ability https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137123020 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin Forskning true Fri, 05 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137123020 2020-06-05T11:00:00Z Anna-Karin Halldin - Aspects of heart failure development and prevention in women https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111292 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Forskning Medicin Disputation true Fri, 05 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111292 2020-06-05T11:00:00Z Paul Borenberg: "Tjänstefolk. Vardagsliv i underordning. Stockholm 1600-1635" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113727 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Fri, 05 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113727 2020-06-05T11:00:00Z Ibrahim Kaya - Development of MALDI Mass Spectrometry Imaging Methods for Probing Spatial Lipid Biochemistry of Amyloid Plaques in Alzheimer's Disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122415 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Forskning Disputation true Mon, 08 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122415 2020-06-08T11:00:00Z Maternal Healthcare in Low Resource Settings: Investigations of IT as a resource https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137121802 Hawa Nyende försvarar sin doktorsavhandling Maternal Healthcare in Low Resource Settings: Investigations of IT as a resource. Disputationen kommer att genomföras delvis på distans via Zoom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation IT true Mon, 08 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137121802 2020-06-08T11:00:00Z Disputation - Saki Bailey https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128655 Saki Bailey disputerar i civilrätt med avhandlingen The Common Good in Common Goods - The Decommodification of Fundamental Resources through Law. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik Sprid inom fakulteten true Tue, 09 Jun 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128655 2020-06-09T08:00:00Z Representations of cyber security issues in Swedish newspapers https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127212 On the 9 of June Max Boholm will make a presentation at GRI virtual Tuesday seminar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 12:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Tvärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 09 Jun 2020 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127212 2020-06-09T10:15:00Z Robin Simsa - Decellularization as a method to generate a new generation of vascular grafts https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111305 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning true Tue, 09 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111305 2020-06-09T11:00:00Z Simon Skau - Shedding light on cognitive control https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122491 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-10 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Medicin Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 10 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122491 2020-06-10T11:00:00Z Akademiföreläsning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125276 Fredrik Bäckhed, ledamot av Vetenskapsakademien, verksam vid Sahlgrenska akademin, är specialiserad på tarmflorans betydelse för hälsan. Här håller han en populärvetenskaplig föreläsning om hur tarmmikrobiotan kan påverka vissa sjukdomar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-10 19:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 10 Jun 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125276 2020-06-10T16:00:00Z Rundabords-samtal för forskare: Lärdomar från corona-krisen för hållbar omställning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127744 Vilka lärdomar kan vi dra från corona-pandemin och tidigare kriser för att bygga ett bättre samhälle efter krisen och hur kan vi som forskar-samhälle samarbeta och bidra med ny kunskap som underlättar omställningen till ett mer hållbart ekonomisk system och samhälle? Det är några av de frågeställningar som ligger till grund för detta rundabords-samtal som riktar sig primärt till forskare från Göteborgs universitet och Chalmers. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 10:30</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medarbetarportal true Thu, 11 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127744 2020-06-11T07:00:00Z Samer Al-Dury - Understanding the molecular mechanisms of bile acid receptor activation for the treatment of human liver disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111501 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin Medarbetarportal Forskning true Thu, 11 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111501 2020-06-11T07:00:00Z Enacting Ambidextrous IT Governance in Healthcare https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125323 Michael Kizito försvarar sin doktorsavhandling. Disputationen kommer att genomföras delvis på distans via Zoom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> IT Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Thu, 11 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125323 2020-06-11T11:00:00Z Shabbar Jamaly - Obesity, weight loss and cardiovascular risk https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111601 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 12 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111601 2020-06-12T07:00:00Z Frida Espolin Norstein: "Processing death: Oval brooches and Viking graves in Britain, Ireland and Iceland" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113708 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Fri, 12 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137113708 2020-06-12T11:00:00Z Lina Palmqvist: "Ålderdom, omsorg och makt. Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137107105 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Fri, 12 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137107105 2020-06-12T11:00:00Z Thi Ahn Tuyet Bui: "Pre-harvest conditions affecting Apple Quality, Antioxidant responses and the Susceptibility to Infection by Grey mould (Botrytis cinerea)" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137109472 Disputation för filosofie doktorsexamen i naturvetenskap, inriktning biologi. Webblänk kommer annonseras. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 18:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Naturvetenskap Disputation true Fri, 12 Jun 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137109472 2020-06-12T12:00:00Z Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070615 Lisa Molin disputerar i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation IT true Fri, 04 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070615 2020-09-04T11:00:00Z Temadag om digital humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111112 En temadag där forskare vid GU visar hur de förhåller sig till digitala verktyg, digitaliserat eller datorfött material, eller digitala perspektiv. Mer information kommer! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-10 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Konferens true Thu, 10 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111112 2020-09-10T07:00:00Z INSTÄLLT, NYTT DATUM 15/9 Utveckla ditt skrivande https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137102761 Vad som är en bra text är såklart subjektivt men oavsett om man pratar avhandling, bredare sakprosaverk, tidningsessä, antologibidrag eller bara en vanlig anslagsansökan utmärks en levande text av ett antal saker - vilka? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 09:30</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 11:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Universitetsgemensam Seminarium true Tue, 15 Sep 2020 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137102761 2020-09-15T07:30:00Z Houman Sadri: "Reconfiguring the Hero's Journey - The Monomyth in Contemporary Popular Culture" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128600 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 15 Sep 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128600 2020-09-15T08:00:00Z Banbrytande berättelser: Ett dockhem https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015669 Henrik Ibsens drama <i>Ett dockhem</i> skakade kulturvärlden vid premiären i Köpenhamn 1879. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Litteraturvetenskap Föreläsning true Tue, 15 Sep 2020 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015669 2020-09-15T16:00:00Z Planseminarium - Lejla Mesinovic Klecina (via Zoom) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078653 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-16 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-09-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Socialt arbete Seminarium true Wed, 16 Sep 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137078653 2020-09-16T08:15:00Z Långa bortkastade dagar. Psykisk ohälsa, retorik och etik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-19 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Mon, 19 Oct 2020 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073175 2020-10-19T16:15:00Z Demokrati & läsning - barn och unga med texten i fokus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112789 En jämlik skola är en grundpelare i svensk demokrati. Men nu växer ojämlikheten både inom utbildningsväsendet och vad gäller barn och ungas kunskaper i läsning. Vad betyder det för framtidens demokrati? Välkommen till konferens om läsning, barn och unga - med texten i fokus! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Barn- och ungdomsvetenskap Utbildning Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Svenska Konferens Samhällsvetenskap Lärande Sprid inom fakulteten Pedagogik och didaktik Medarbetarportal Barn- och ungdomskultur true Mon, 26 Oct 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112789 2020-10-26T08:00:00Z Banbrytande berättelser: Dracula https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015765 <i>Dracula</i> från 1897 är en av våra mest kända och inflytelserika vampyrberättelser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-27 20:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Medarbetarportal Föreläsning Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 27 Oct 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015765 2020-10-27T17:00:00Z Disputation - Johan Lindwall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118900 Mer information om disputationen publiceras inom kort. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-06 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-06 16:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 06 Nov 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118900 2020-11-06T08:15:00Z Mellanseminarium - Elias Ternström https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084397 Lokal: Pilen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-11 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Wed, 11 Nov 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084397 2020-11-11T08:15:00Z Hälsopromotionsforum 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088079 Konferensen för dig som är intresserade av hälsopromotion. Kom och lyssna på föreläsningar, nätverka och bli inspirerad! Vi vänder oss till praktiker, forskare, studenter och alumner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-13 16:00</endDateTime></metadata>]]> Kostvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Ingen annan plats! Sprid inom fakulteten Konferens Medarbetarportal true Fri, 13 Nov 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088079 2020-11-13T12:00:00Z Act Sustainable Research Conference https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118873 Varmt välkommen till premiären av Act Sustainable Research Conference; en konferens för dig som är forskare vid Göteborgs Universitet och Chalmers och som vill stärka dina kontakter med hållbarhetsintresserade forskare och forskarnätverk från olika discipliner samt öka din kunskap om den forskning som pågår vid våra bägge lärosäten. Konferensen arrangeras som en del av Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka Act Sustainable. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-18 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Hållbar utveckling Konferens true Wed, 18 Nov 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137118873 2020-11-18T08:00:00Z Banbrytande berättelser: Sagan om ringen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015802 <i>Sagan om ringen</i> av J.R.R. Tolkien har trollbundit läsare sedan 1955. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Litteraturvetenskap Medarbetarportal Sprid inom fakulteten true Tue, 24 Nov 2020 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137015802 2020-11-24T17:00:00Z "America first" och annat/andra valspråk. Om retoriken i den amerikanska presidentvalskampanjen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 Öppen föreläsning. Obs, nytt datum! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-08 18:15</startDateTime><endDateTime>2020-12-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Tue, 08 Dec 2020 17:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073202 2020-12-08T17:15:00Z