Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651 The top 25 events Workshop on Think Tanks in Europe https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476313 The Centre for European Research (CERGU), University of Gothenburg is organizing a three-day workshop on Think Tanks in Europe. The workshop will bring together experts from political science, sociology, social anthropology, public administration, media studies and international relations who research think tanks in a variety of methodological and theoretical approaches as well as diversified empirical settings. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 14:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Konferens Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 20 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476313 2017-09-20T11:00:00Z Tyska forskarseminariet: Sascha Prostka, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509895 Forskarseminarium i tyska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Doktorandseminarium Forskning Ingen annan plats! true Fri, 22 Sep 2017 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509895 2017-09-22T07:15:00Z Skolkommissionens överväganden och förslag - TEMA: Lärarutbildningen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528900 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-25 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 25 Sep 2017 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528900 2017-09-25T13:00:00Z Urban Research: När kommunerna sätter forskningsagendan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136508603 Ett seminarium om samverkan mellan akademi och kommun <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-26 16:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Hållbar utveckling true Tue, 26 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136508603 2017-09-26T11:00:00Z Barn med HBTQ-föräldrar: Resultat från 40 års forskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522873 Susan Golombok har under många år studerat psykologisk utveckling hos barn, ungdomar och unga vuxna som vuxit upp i det hon kallar "nya" familjeformer, det vill säga familjer med till exempel homosexuella pappor eller lesbiska mammor, men även barn som kommit till genom så kallad reproduktiv teknologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 11:30</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Föreläsning true Wed, 27 Sep 2017 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522873 2017-09-27T07:15:00Z Byggnadsvårdens konvent #3 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70123921927 För 3:e gången arrangeras en av de största träffarna i Norden inom Byggnadsvård. Programmet är klart och anmälan är öppen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konferens Kulturvård true Wed, 27 Sep 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70123921927 2017-09-27T09:00:00Z Rosalind Williams: "Meanings of Mobility: Travel, Migration, and Exile" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519267 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Rosalind Williams: "Meanings of Mobility: Travel, Migration, and Exile". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Idéhistoria true Wed, 27 Sep 2017 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519267 2017-09-27T13:15:00Z Vi minns Märta Schéle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502384 Märta Schéle var en sångerska inom områdena oratorium, romans och kammarmusik, vars karriär präglades av ständig förnyelse och nyfikenhet. Hon arbetade som lärare inom musiklärarutbildningen och blev senare professor vid Musikhögskolan vid Göteborgs universitet. Märta Schéle var ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och tilldelades flera fina utmärkelser. I huset Artisten är en sal uppkallad efter henne. Märta Schéle dog 27 september 2016, 80 år gammal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Opera Musik Konsert true Wed, 27 Sep 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502384 2017-09-27T16:00:00Z Bokmässan 2017 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527740 Göteborgs universitet deltar på Bokmässan med en egen monter, B05:77. Det kommer att vara 55 forskarföreläsningar och andra aktiviteter i montern. Möt aktuell forskning om allt ifrån hjärnan och rättsystemet till myter om språk. Dessutom deltar Göteborg universitets forskare på exempelvis Forskartorget, i seminarieprogrammet, och på Scener & samtal på Världskulturmuseet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Mässa Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527740 2017-09-28T07:00:00Z Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 100 år: Metabolism - The Foundation of Life https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136506472 Welcome to the jubilee symposium Metabolism - The Foundation of Life to celebrate Knut and Alice Wallenberg Foundation's 100 years anniversary. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 17:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Medicin Konferens true Thu, 28 Sep 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136506472 2017-09-28T07:00:00Z BOKMÄSSAN: Gudabenådad stavning! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518637 Gustav Vasas bibel har haft stort inflytande på svenskan. Ta del av den tristaste nivån i Bibelns språkdräkt: stavningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 10:20</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning true Thu, 28 Sep 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518637 2017-09-28T08:00:00Z Det som är kvar när vi glömt vad vi lärt oss https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515518 Vad är egentligen bildning? Konserverade kunskaper om kungar och krig? Lagrade latinläxor och drillvänliga diktcitat? Eller raka motsatsen? Det som - för att citera Ellen Key - "är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt oss"? Varför betraktas den humanistiska bildningen som mer eftersträvansvärd än den naturvetenskapliga? Är det viktigare att kunna citera Shakespeare än att känna till innebörden av termodynamikens andra huvudsats? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 11:45</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 28 Sep 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515518 2017-09-28T09:00:00Z BOKMÄSSAN: Kättarland - en bok om reformationen i Sverige https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514305 Kättarland - en bok om reformationen i Sverige. Populärhistoriskt om hur "vanliga människor" upplevde de förändringar som reformationen förde med sig. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 11:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Medarbetarportal Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514305 2017-09-28T09:00:00Z Mässingsmusik till lunch https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502391 Lunchmusik med Brassensemblen vid Högskolan för scen och musik. Medverkande: Brass- och slagverksstudenter på orkestermasterutbildningen och klassiska musikerutbildningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502391 2017-09-28T10:15:00Z INSTÄLLT: Spanska forskarseminariet: Maria Elvsten, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509912 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. A SEMINARIET ÄR INSTÄLLT! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Forskning Doktorandseminarium true Thu, 28 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509912 2017-09-28T11:00:00Z Fotoboksfestival på Valand https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529958 Fotobok Gbg 28-30 September 2017 is a book festival full of events including artist talks, exhibitions, book releases and lectures. Come by and get inspired, meet photographers and artists. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 20:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Centrala kalendern www.gu.se Konst true Thu, 28 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529958 2017-09-28T11:00:00Z BOKMÄSSAN: Skönlitteratur och skrivande som terapi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514121 Psykologiska perspektiv på hur läsning och kreativt skrivande kan skapa mening och välbefinnande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 13:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Psykologi true Thu, 28 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514121 2017-09-28T11:00:00Z BOKMÄSSAN: Inflätat och överlappande https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518660 Hur påverkas svenskan om man flyttar utomlands? En ny avhandling ger en bild av utlandssvenska ungdomars språkanvändning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 13:50</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Svenska Medarbetarportal Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518660 2017-09-28T11:30:00Z BOKMÄSSAN: Att lära sig läsa och skriva som nyanländ tonåring https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518672 Hur lär sig nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund att läsa och skriva på språkintroduktion? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 14:20</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Svenska Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518672 2017-09-28T12:00:00Z BOKMÄSSAN: Att översätta Dödahavsrullarna https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514319 Att översätta Dödahavsrullarna. Kamilla Skarström Hinojosa är en av dem som har översatt dödahavsrullarna till svenska, ett arbete som nu är färdigt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Seminarium Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514319 2017-09-28T13:00:00Z Enactivism and computationalism: Potential allies? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535730 Professor Mario Villalobos, Universidad de Tarapacá, Chile, will give a public lecture. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium IT Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535730 2017-09-28T13:00:00Z BOKMÄSSAN: Tecken på demens hittas med datorn https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518721 Analys av tal- och skriftspråk samt ögonrörelser med hjälp av språkteknologi kan upptäcka demens i tidigt skede. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 15:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 15:50</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Svenska true Thu, 28 Sep 2017 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518721 2017-09-28T13:30:00Z BOKMÄSSAN: Vilka ord förstår en- och flerspråkiga högstadieelever i naturvetenskapliga ämnen? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518758 Sofie Johansson, doktor i Språkvetenskaplig databehandling: Vilka ord förstår en- och flerspråkiga högstadieelever i naturvetenskapliga ämnen? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 16:50</endDateTime></metadata>]]> Svenska Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 14:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518758 2017-09-28T14:30:00Z BOKMÄSSAN: Finland + juridik + svenska = SANT!!! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518084 Vad skiljer och vad förenar svenska i juridiska sammanhang i Finland med "juridisk svenska" i Sverige? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 09:50</endDateTime></metadata>]]> Svenska Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Föreläsning true Fri, 29 Sep 2017 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518084 2017-09-29T07:30:00Z Algoritmbubblornas tid https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515523 Sant eller falskt ¿ det tycks i medievärlden spela allt mindre roll. Vi söker selektivt information som bekräftar eller rent av förstärker våra egna åsikter och verklighetsbilder. Allt tyder på att vi är på väg in i ett Post Truth Society. Hur går det med bildningen där? Vem bryr sig i en värld, där den information som förmedlas i allt större utsträckning produceras i filterbubblor och ekokammare, om fakta som inte är alternativa? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 10:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Samverkan true Fri, 29 Sep 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515523 2017-09-29T08:00:00Z BOKMÄSSAN: Frimureri - en introduktion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514333 Frimureri - en introduktion. I tre sekler har män (och kvinnor) organiserat sig i ordenssällskap. Hur har ritualer, symboler och praktiker sett ut? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 11:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 Sep 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514333 2017-09-29T09:00:00Z Brännpunkt Europa: Ann Linde https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535955 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 11:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 12:15</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 Sep 2017 09:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535955 2017-09-29T09:30:00Z The AdipoR and FLD-1 pathways protect cellular membranes against rigidifying exogenous saturated fatty acids https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528729 Seminar Course <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 13:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Seminarium Medarbetarportal true Fri, 29 Sep 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528729 2017-09-29T10:00:00Z The Wealth of Humans: Work and Prosperity in the Digital Era https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533990 The Wealth of Humans: Work and Prosperity in the Digital Era. Seminar with Ryan Avent, economics columnist in The Economist. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 13:15</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Ekonomi/juridik true Fri, 29 Sep 2017 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533990 2017-09-29T10:15:00Z BOKMÄSSAN: Så används SAOL https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518780 Louise Holmer från SAOL-redaktionen vid Göteborgs universitet berättar om hur Svenska Akademiens ordlista används. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 12:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 12:50</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Svenska Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Sprid inom fakulteten true Fri, 29 Sep 2017 10:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518780 2017-09-29T10:30:00Z How to be ... a photobook https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136537897 Relationen mellan fotografi och böcker verkar vara nästan lika gammal som fotografi i sig. Sebastian Cremers kommer att problematisera och diskutera fotobokens ställning förr och nu och tala om ett antal fotoböcker som studion Prill Vieceli Cremers givit ut. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Konst Föreläsning Konst- och bildvetenskap Medarbetarportal true Fri, 29 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136537897 2017-09-29T11:00:00Z BOKMÄSSAN: Alltinget https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527746 Släpp loss din vetgirighet och passa på att fråga det där du alltid undrat över! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 14:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Seminarium true Fri, 29 Sep 2017 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527746 2017-09-29T11:30:00Z BOKMÄSSAN: Rösträttsestetiker https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136517022 Kort forskarföreläsning och seminarium med Marita Rhedin och Maria Carlgren om estetiken som användes av kvinnorörelsen runt förra sekelskiftet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 14:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Fri, 29 Sep 2017 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136517022 2017-09-29T12:30:00Z Vad säger vi med rösten? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525293 Följ med på ett samtal om attityder till olika dialekter, accenter och rösttyper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 18:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Seminarium Ingen annan plats! true Fri, 29 Sep 2017 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525293 2017-09-29T15:00:00Z BOKMÄSSAN: Folklig underhållning - ont eller gott? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514350 Folklig underhållning - ont eller gott? Från buskis till Morran och Tobias. Om folklig underhållning och dess betydelse i dag. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 10:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 30 Sep 2017 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514350 2017-09-30T07:30:00Z BOKMÄSSAN: Bildning i en värld som brinner - studenters perspektiv på humaniora och aktivism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514367 Bildning i en värld som brinner - studenters perspektiv på humaniora och aktivism. Om humaniora kopplat till miljöhot, migration och HBTQ-frågor. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 10:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Medarbetarportal true Sat, 30 Sep 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514367 2017-09-30T08:00:00Z Populism - så funkar det https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515534 Populismen är det ett av de vanligaste tillhyggena i den politiska debatten. Men vad innebär det egentligen? Är all populism av ondo? Och hur började det? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 12:20</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Samverkan true Sat, 30 Sep 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515534 2017-09-30T10:00:00Z BOKMÄSSAN: Göteborgskans ursprung: När, var, hur och varför? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518792 Hur utvecklades Göteborgskan ur de samtal som fördes i trappuppgångar och på arbetsplatser? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 13:20</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Svenska Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Sat, 30 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518792 2017-09-30T11:00:00Z Kan historien utmana modern transfobi? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513573 Udda, komisk, avvikande. Nutida tolkningar av antika bilder på guden Hermafrodits präglas av modern transfobi. Men bilderna kan också användas för att utmana fördomar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 13:45</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 14:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 30 Sep 2017 11:45:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513573 2017-09-30T11:45:00Z BOKMÄSSAN: Humor som bildning: var filosofer och teologer någonsin roliga? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514384 Humor som bildning: var filosofer och teologer någonsin roliga? Om Kants tre vitsar och andra tänkares relation till humor i historia och nutid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 14:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Sat, 30 Sep 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514384 2017-09-30T12:00:00Z BOKMÄSSAN: Dansband - folkkärt, föraktat, förbisett https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516986 Kort forskarföreläsning och seminarium med Lars Lilliestam om dansbandskulturen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 14:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Musikvetenskap Sprid inom fakulteten true Sat, 30 Sep 2017 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516986 2017-09-30T12:30:00Z BOKMÄSSAN: Ivar Arosenius och Älvängen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514126 Om att skapa och återskapa ett konstnärshem. En digital rekonstruktion av Arosenius sista hem. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 17:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Sat, 30 Sep 2017 14:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514126 2017-09-30T14:30:00Z BOKMÄSSAN: Bildning i antropocen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514401 Bildning i antropocen. Ett samtal om antropocen - "människans tidsålder" - och bildning, när gränsen mellan kultur och natur suddas ut. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 10:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Seminarium true Sun, 01 Oct 2017 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514401 2017-10-01T07:30:00Z BOKMÄSSAN: Esaias Tegnérs kyrkliga tal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504638 Barbro Wallgren Hemlin: Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Att ge ut äldre texter kan liknas vid ett detektivarbete. Här presenteras en ny utgåva av Tegnérs kyrkliga tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 10:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Sprid inom fakulteten Föreläsning true Sun, 01 Oct 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504638 2017-10-01T08:00:00Z BOKMÄSSAN: Årets tal i Almedalen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507454 Joel Landberg: Vad sa partiledarna i sina tal i Almedalen? Och hur sa de det? En spaning efter ämnes-, ordvals- och språkbrukstrender. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 10:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 11:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Medarbetarportal Ingen annan plats! Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Sun, 01 Oct 2017 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507454 2017-10-01T08:30:00Z BOKMÄSSAN: Här talar vi svenska! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504645 Einar Korpus: Här talar vi svenska! Vi tänker inte på det men vårt dagliga språk är fullt av komik. Under ytan finns en språklig humorskatt. Här skrapas den fram. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 12:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Sun, 01 Oct 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504645 2017-10-01T10:00:00Z BOKMÄSSAN: Imamen, kuppen, tjänarna: om Gülenrörelsen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514418 Imamen, kuppen, tjänarna: om Gülenrörelsen. Gülenismen är global turkisk rörelse som talar om bildning, men anklagas för terrorism. Hur går det ihop? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 14:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Humaniora Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Sun, 01 Oct 2017 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514418 2017-10-01T11:30:00Z The challenges of fair assessments in the sickness insurance system - international and Swedish perspectives https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457543 Sickness insurance systems are important parts of any welfare state providing economic security for individuals in periods of reduced capacity to work. Increasingly the assessments of capacity to work are professionalized to achieve just and fair decisions on payment. However, individual health problems and suffering do not always fit the assessments used in the evaluation of whether a person has the right to sickness benefits or not. This seminar will focus on the difficulties of fair assessments. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-02 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Mon, 02 Oct 2017 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457543 2017-10-02T11:15:00Z Gästseminarium: Björn Fägersten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513473 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 10:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 03 Oct 2017 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513473 2017-10-03T07:15:00Z Studentdagen - Act Sustainable! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 18:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Temadag Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 03 Oct 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 2017-10-03T10:00:00Z Magda Mayas 50% seminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521476 Magda Mayas 50%-seminarium, doktorand i musikalisk gestaltning. Språk: Engelska. 12.15 - 13.00 Lunchkonsert, som utgör en del av seminariet. 14.00- 16.00 Samtal. Opponent: Christian Munthe. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Musik Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Tue, 03 Oct 2017 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521476 2017-10-03T10:15:00Z Vad tänker de på scen? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502397 Välkommen till en annorlunda kväll med musik och scenkonst, där du får följa med in i den konstnärliga processen och ta del av artisternas tankar. Du får både ställa och svara på frågor om det du sett och hört. Vad vill artisterna få reda på? Vad vill du säga till dem? Programmet framförs av studenter från olika utbildningar. Värdar är Thomas Jäderlund, Peter Melin och Jonas Simonson, lärare på Högskolan för scen och musik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musikal Musik Opera Workshop Teater Centrala kalendern www.gu.se Föreställning true Wed, 04 Oct 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502397 2017-10-04T16:00:00Z Folkmusik och Jazz på herrgården https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505104 Med studenter från utbildningarna i världsmusik och improvisation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Wed, 04 Oct 2017 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505104 2017-10-04T17:00:00Z Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017 - Rättvis, grön och tillgänglig stad https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136508614 Frågor kring hållbarhet och social rättvisa kommer allt högre på agendan för världens länder! Inte minst inom EU diskuteras dessa frågor livligt och i november 2017 står Göteborgs Stad värd för ett EU-toppmöte kring rättvisa jobb och tillväxt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 08:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-05 16:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konferens Hållbar utveckling true Thu, 05 Oct 2017 06:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136508614 2017-10-05T06:30:00Z Leverdagarna i Göteborg 2017 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136493471 Utöver forskningsworkshop som belyser aktuell forskning inom svensk hepatologi så kommer årets möte behandla såväl sällsynta leversjukdomar hos barn och vuxna som allt mera vanliga sjukdomar som fettleversjukdom. Kollegorna från Transplantationscentrum presenterar särskilda överväganden vid transplantation av obesa patienter och vilken roll bariatrisk kirurgi har i sammanhanget. Andra programpunkter är koagulationsproblem och antikoagulation samt interventionsradiologi hos leversjuka och transplanterade patienter. Vi kommer att diskuterar läkemedelsinducerad leverskada, aktuella trender vid förgiftningar och läkemedelsval till kroniskt leversjuka. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 13:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medicin true Thu, 05 Oct 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136493471 2017-10-05T10:00:00Z En timme på Pedagogen: PISA - kunskapsmätning på internationell nivå https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511738 Lunchföreläsning: PISA - kunskapsmätning på internationell nivå <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-05 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Populärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Pedagogik och didaktik true Thu, 05 Oct 2017 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511738 2017-10-05T10:15:00Z Disputation: Lena O Magnusson, Research on Arts Education https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526567 Titel: Treåringar, kameror och förskola - en serie diffraktiva rörelser Opponent: Hillevi Lenz Taguchi, Professor and Co-Director of Early Childhood Education Section, Stockholm University <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Slöjd Konst- och bildvetenskap Sprid inom fakulteten true Fri, 06 Oct 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526567 2017-10-06T11:00:00Z Indikonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502408 Genrer och format blandas vilt när studenterna från individuella musikerprogrammet framför verk som de komponerat och arrangerat. Med Joel Bille, Felix Hjortstam, Moa Länne Jonsson, Olimpia Olsson, Kristin Rosendal, Emilie Sand, Adrian Sellius, Francesca Vincentie och Johan Weber. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-11 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Wed, 11 Oct 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502408 2017-10-11T16:00:00Z En timme på Pedagogen: Vuxenutbildning i förändring https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511746 Lunchföreläsning: Vuxenutbildning i förändring <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Pedagogik och didaktik Föreläsning Populärvetenskap true Thu, 12 Oct 2017 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511746 2017-10-12T10:15:00Z Spanska forskarseminariet: Fernando López Serrano, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509954 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Doktorandseminarium Forskning Seminarium Ingen annan plats! true Thu, 12 Oct 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509954 2017-10-12T11:00:00Z Vem skrev talet? Talskrivarna: om retoriken i politiken https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507586 Skriver politikerna sina tal själva? Får de hjälp? Varför är politiska talskrivare så hemliga? Hans Gunnarsson och Staffan Thulin som skrivit boken Talskrivarna- om retorik i politiken berättar om hur svenska statsministrars och amerikanska presidenters tal från Erlander till Trump kommit till. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 18:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 20:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Ingen annan plats! true Thu, 12 Oct 2017 16:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507586 2017-10-12T16:15:00Z Dylan och Nobelpriset - "Things have changed" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521745 Bob Dylan är en av vår tids viktigaste musikskapare och låtskrivare. Det väckte dock debatt när det meddelades att han tilldelats Nobelpriset i litteratur. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-13 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 15:30</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Seminarium Ingen annan plats! true Fri, 13 Oct 2017 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521745 2017-10-13T07:30:00Z Kulturnatta: Sjostakovitj 10 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502416 Joana Mallwitz är musikalisk ledare på Theater Erfurt. Nu gästar hon University of Gothenburg Symphony Orchestra för första gången. Eloise Kendall vann orkestermasterutbildningens årliga solistprovspelning och framträder här i Malcolm Arnolds flöjtkonsert. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-13 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 19:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Fri, 13 Oct 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502416 2017-10-13T16:00:00Z Opera till lunch: En italiensk lunch https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527694 Operastudenten Petter Reingardt och utbytesstudenten Claudio Laucci, piano, framför arior av Bellini, Leoncavallo och Rossini. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-16 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-16 13:00</endDateTime></metadata>]]> Opera Ingen annan plats! Konsert Musik true Mon, 16 Oct 2017 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527694 2017-10-16T10:15:00Z Improvisation med musiklärarstudenter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502435 Musiklärarprogrammets improvisationsstudenter bjuder på konsert i mindre konstellationer. Vi får höra ett axplock ur den aktuella repertoaren, med gott om inslag av improvisation. Konserten är en del i en ensemblekurs under ledning av lärarna Martina Almgren och Ingela Hellsten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-16 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-16 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Mon, 16 Oct 2017 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502435 2017-10-16T10:15:00Z Forum för scenkonst: Audition - utbildning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502530 I den första delen av vår seminarieserie om audition fokuserar vi på högskolornas konstnärliga utbildningar. Hur går det till vid antagningsproven? Ser det likadant ut när det gäller teater, musikal och opera och finns det några skillnader mellan landets högskolor? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-16 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-16 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musikal Seminarium Opera Centrala kalendern www.gu.se Teater true Mon, 16 Oct 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502530 2017-10-16T16:00:00Z