Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651 The top 25 events Fredagsmusik i domkyrkan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723505 Konsertserie med studenter på masterprogrammet i orgel med relaterade klaverinstrument. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-21 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-21 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 21 Sep 2018 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723505 2018-09-21T10:00:00Z Säsongsupptakt: Sjostakovitj m fl https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136718974 Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr 9 Uruppförande: Roger Assar Johansson: ...While it was Smiling... (beställningsverk av Högskolan för scen och musik) Robert Schumann: Symfoni nr 2 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-21 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 21 Sep 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136718974 2018-09-21T16:00:00Z Act! Sustainable https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136677156 Alla studenter och all personal vid Göteborgs universitet och Chalmers välkomnas till Act! Sustainable - veckan som uppmanar till handling för en hållbar utveckling. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 18:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling true Mon, 24 Sep 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136677156 2018-09-24T07:00:00Z Sea and Society Day 2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136734497 Welcome to the Sea and Society Day 2018 with the theme ¿The Nature of Excellence, how to make an impact¿. We gather researchers and stakeholders in Gothenburg to discuss, provoke and challenge our perceptions of how to become a successful marine university. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se Temadag true Mon, 24 Sep 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136734497 2018-09-24T11:00:00Z Hur går det i skolan för barn och ungdomar placerade i familjehem eller på institution? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716107 Kollegiet för Utbildning, Förutsättningar och Resultat och Kollegiet för Inkludering, Likvärdighet och Specialpedagogik inbjuder i samarbete med Institutionen för Socialt arbete till ett gemensamt seminarium! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-24 17:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Pedagogik och didaktik Seminarium true Mon, 24 Sep 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716107 2018-09-24T13:00:00Z ETT HUM OM: Zombies - mänskliga eller icke mänskliga? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753527 Linda Flores Ohlson Zombies - mänskliga eller icke mänskliga? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Sprid inom fakulteten true Mon, 24 Sep 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753527 2018-09-24T16:00:00Z Accretion - Trio for Three Grand Pianos and One Pianist https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136719015 I detta verk av doktoranden Magda Mayas och koreografen Toby Kassell placeras tre flyglar i rummet på ett sätt som låter musiker och publik utforska förhållandet mellan ljud, rum, minne och kropp. Framförandet följs av ett samtal med Magda Mayas om hennes forskningsprojekt Utökade pianotekniker i en improviserad kontext. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 19:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-24 21:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik Föreläsning true Mon, 24 Sep 2018 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136719015 2018-09-24T17:00:00Z Arbetsseminarium: Anna Wallerman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739412 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-25 09:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-25 10:45</endDateTime></metadata>]]> Ekonomi/juridik Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 25 Sep 2018 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739412 2018-09-25T07:15:00Z Digitalisering inom vård och omsorg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136721000 Centrum för forskning om arbete och sysselsättning - Work and Employment Research Centre (WE) - bjuder in till öppet seminarium 25 september: Digitaliseringen är en process som nu snabbt breder ut sig inom arbetslivets olika sektorer. Somliga oroar sig över vilka konsekvenser denna utveckling kan få. Det kan ju tänkas att för en del av de arbetande blir det negativa följder. Andra intar en positiv utgångspunkt och föreställer sig i stället att förändringarna har potential att medföra många fördelar. Vid detta seminarium är fokus inriktat på hälso- och sjukvården och forskare och experter kommer att behandla digitaliseringens frågor på basis av de erfarenheter och den kunskap som nu finns att tillgå. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-25 16:10</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Vårdvetenskap true Tue, 25 Sep 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136721000 2018-09-25T11:15:00Z Taye Demeke - Vitamin D in Somali women living in Sweden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753507 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Medarbetarportal Medicin Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 26 Sep 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753507 2018-09-26T07:00:00Z Nya studenter spelar ny musik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136719028 Förstaårsstudenterna på kandidatutbildningen i klassisk musik ger en konsert med nyskriven musik under ledning av Daniel Berg. Nya klanger upptäcks och studenterna bjuder på ett uruppförande av Carl-Axel Hall samt annan nutida musik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-26 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Wed, 26 Sep 2018 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136719028 2018-09-26T10:15:00Z Brännpunkt språk: Att arbeta med sitt drömjobb https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748034 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning Språk Samverkan true Wed, 26 Sep 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748034 2018-09-26T13:15:00Z Antje Jackelén: Att vara kyrka i populismens tidevarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136750172 Ärkebiskop Antje Jackelén kommer till institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet och ger en öppen föreläsning med titeln <i>Att vara kyrka i populismens tidevarv</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 10:30</endDateTime></metadata>]]> Religion Medarbetarportal Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 27 Sep 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136750172 2018-09-27T07:00:00Z BOKMÄSSAN: Rum för översättning 2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136732327 I Bokmässans vimmel finns en självklar plats för initierade samtal om litteratur och översättning: Rum för översättning. Ingen jobbar så nära texten som översättaren, ingen bekymrar sig mer om språkets detaljer. Kom och få ett översättarperspektiv på allt från nonsensspråk till teckenspråk och fula ord. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Mässa Konst true Thu, 27 Sep 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136732327 2018-09-27T08:00:00Z Bokmässan: The ethical role of corporate lawyers and respect for public interest https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747973 Välkommen till universitetets monter (B07:74) i mässhallen där Jasmine Elliot, doktorand i praktisk filosofi, föreläser på torsdagen. Detta föredrag hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 10:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 27 Sep 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747973 2018-09-27T08:00:00Z BOKMÄSSAN: Filmkunnighet i en digital era https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751758 Förmågan att spela in och kunna avläsa och kritiskt förhålla sig till bilder är idag en nödvändig kompetens i utvecklingen och byggandet av vårt samhälle. I den visuella kultur vi lever i idag är det svårt att värja sig inför bilders påverkan som rör allt ifrån hur vi röstar i valet till vilket schampo vi väljer att köpa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 13:45</endDateTime></metadata>]]> Konst Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Thu, 27 Sep 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751758 2018-09-27T11:00:00Z BOKMÄSSAN: Prisutdelning översättningstävling i manga och barnbok https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745535 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 15:30</endDateTime></metadata>]]> Språk Centrala kalendern www.gu.se Mässa Humaniora Aktivitet true Thu, 27 Sep 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745535 2018-09-27T13:00:00Z Johan Gross: "Mapping vowels: Variation and change in the speech of Gothenburg adolescents" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717543 Disputation. Lingvistik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora true Fri, 28 Sep 2018 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717543 2018-09-28T08:15:00Z BOKMÄSSAN: Vad tror vi att vi vet om Balkan? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745560 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 13:30</endDateTime></metadata>]]> Mässa Föreläsning Forskning Språk Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 28 Sep 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745560 2018-09-28T11:00:00Z Symposium med anledning av Sten Salomonsons pensionering https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136746193 Fem inbjudna talare föreläser inspirerande om skilda fysikområden. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Naturvetenskap Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 28 Sep 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136746193 2018-09-28T11:15:00Z BOKMÄSSAN: Samhällsmodern på export? Ellen Key i Italien https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745574 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 15:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Centrala kalendern www.gu.se Forskning Föreläsning Humaniora Mässa true Fri, 28 Sep 2018 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745574 2018-09-28T13:30:00Z BOKMÄSSAN: Minnesbilder i samtidens Argentina https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745591 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 17:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 17:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Mässa Språk Forskning true Fri, 28 Sep 2018 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745591 2018-09-28T15:00:00Z Scener & Samtal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136750726 Välkommen till ett samtal mellan Fredrik Nyberg och David Vikgren <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 11:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 11:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konst Seminarium true Sat, 29 Sep 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136750726 2018-09-29T09:00:00Z Scener & Samtal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136750483 Välkommen till ett samtal mellan Hanna Nordenhök och Ann Jäderlund. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 12:45</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 13:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Konst Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 29 Sep 2018 10:45:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136750483 2018-09-29T10:45:00Z BOKMÄSSAN: Literature and Politics - the 1930s and today https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745603 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 13:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 14:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Humaniora Föreläsning Språk Mässa Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Sat, 29 Sep 2018 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745603 2018-09-29T11:30:00Z BOKMÄSSAN: Filmen som motbild https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751714 Ett samtal mellan filmskaparen Gabriela Pichler och Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 14:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 14:50</endDateTime></metadata>]]> Konst Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 29 Sep 2018 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751714 2018-09-29T12:30:00Z PARSE Dialogue - med Koleka Putuma och Elisabeth Hjorth https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136732298 Välkommen till en PARSE Dialogue med Koleka Putuma, performancepoet och Elisabeth Hjort, poet och lektor på Akademin Valand. Dialogen kommer att vara på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 15:45</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Konst Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Sat, 29 Sep 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136732298 2018-09-29T13:00:00Z BOKMÄSSAN: Film och demokrati - med kameran som verktyg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751753 Kan kameran och bilden vara ett lika självklart kommunikationsmedel som pennan och pappret hittills har varit, även när det handlar om att utöva våra demokratiska rättigheter och att påverka vår situation? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 16:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Konst Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 29 Sep 2018 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751753 2018-09-29T14:00:00Z Bokmässan: Conversational AI and Ethical Design https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747993 Välkommen till universitetets monter (B07:74) i mässhallen där Sylvie Saget, doktorand i datalingvistik föreläser på lördagen. Detta föredrag hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Mässa true Sat, 29 Sep 2018 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747993 2018-09-29T14:00:00Z Bokmässan: Artificiella moraliska agenter: kan maskiner och program vara ansvariga för sina handlingar? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748005 Välkommen till universitetets monter (B07:74) i mässhallen där Dorna Behdadi, doktorand i praktisk filosofi, föreläser på lördagen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-29 17:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Mässa true Sat, 29 Sep 2018 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748005 2018-09-29T15:00:00Z BOKMÄSSAN: Poesi från bildkonst https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745612 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-30 14:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-30 14:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Mässa Litteraturvetenskap Föreläsning true Sun, 30 Sep 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745612 2018-09-30T12:00:00Z Bokmässan: Respect and the No Harm Principle: Why collective action problems might demand a lot from us https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748013 Välkommen till universitetets monter (B07:74) i mässhallen där Richard Endörfer, doktorand i praktisk filosofi, föreläser på söndagen. Han håller sitt föredrag på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Mässa Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Sun, 30 Sep 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748013 2018-09-30T13:00:00Z Forum för scenkonst: Att sätta barnen och kameran i centrum https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136721113 Vid två tillfällen under hösten utforskas barnkultur ur ett vuxen- och barnperspektiv. Vad är ett barn och vad är konst? Hur kan barnens delaktighet utveckla konsten? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-01 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-01 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Opera Centrala kalendern www.gu.se Debatt Teater Musikal Föreläsning true Mon, 01 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136721113 2018-10-01T16:00:00Z ETT HUM OM: Utan humaniora stannar Sverige https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753537 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-01 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Mon, 01 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753537 2018-10-01T16:00:00Z Lunchföreläsning: Vart är Kina på väg? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717556 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-02 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-02 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Samhällsvetenskap Medarbetarportal true Tue, 02 Oct 2018 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717556 2018-10-02T10:15:00Z En timme på Pedagogen: Sociala rörelser i digitaliseringens tidevarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727070 Om aktivism och nätkampanjer. Vad kan sägas utgöra digitalt kapital och vem har det? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-03 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-03 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Barn- och ungdomsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Populärvetenskap true Wed, 03 Oct 2018 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727070 2018-10-03T10:15:00Z Quietly Fades the Evening Light https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136721370 Sju operastudenter i avgångsklassen presenterar en färgstark bukett med sånger av Fanny Mendelssohn, Pauline Viardot, Paula af Malmborg Ward, Elfrida Andrée, Nadja Boulanger med flera. Vid flygeln: Daniel Lindén. Ges även på Gunnebo slott 7/10. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-04 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Opera Konsert true Thu, 04 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136721370 2018-10-04T16:00:00Z Gästseminarium: Maria Strömvik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136743281 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-09 14:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 09 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136743281 2018-10-09T11:15:00Z En timme på Pedagogen: Barns och ungdomars matvanor https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727112 Vad underminerar hälsosamma matvanor bland barn och ungdomar i resurssvaga områden? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-10 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-10 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Kostvetenskap Medarbetarportal Populärvetenskap true Wed, 10 Oct 2018 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727112 2018-10-10T10:15:00Z ETT HUM OM: Från Platon till Trump. Demokrati och arvet från antiken. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753543 Ida Östenberg: Från Platon till Trump. Demokrati och arvet från antiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-10 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 10 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753543 2018-10-10T11:00:00Z International Conference on Tone and Intonation TIE2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136684336 Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet står som värd för årets upplaga av konferensen Tone and Intonation, 11-13 oktober. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-11 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-10-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Språk Lingvistik Humaniora Forskning true Thu, 11 Oct 2018 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136684336 2018-10-11T10:34:00Z Panelsamtal: Vilket samhälle vill du ha? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752374 Frölunda Kulturhus, Lilla salen. I samarbete med Göteborgs Stad/Frölunda Kulturhus. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-11 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Thu, 11 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752374 2018-10-11T16:00:00Z Den gudomliga komedin https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136638620 Att Dantes verk Commedia var banbrytande för den västerländska litteraturen ansåg man redan under renässansen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-11 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Ingen annan plats! true Thu, 11 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136638620 2018-10-11T16:00:00Z Fredagsmusik i domkyrkan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723511 Konsertserie med studenter på masterprogrammet i orgel med relaterade klaverinstrument. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-12 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 12 Oct 2018 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723511 2018-10-12T10:00:00Z Lunchföreläsning: Åter i arbete efter stress https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717563 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-16 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-16 13:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 16 Oct 2018 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136717563 2018-10-16T10:15:00Z En timme på Pedagogen: Varför behövs religionskunskap? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727131 Om existentiell frigörelse, kritiska perspektiv på religionsundervisning och vår sekulära samtid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 13:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Populärvetenskap Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Wed, 17 Oct 2018 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727131 2018-10-17T10:15:00Z Honorary doctor 2018, Charles Burnett: ARABICA VERITAS. Europeans' search for "truth" in Arabic scientific and philosophical literature of the Middle Ages https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753043 Hedersdoktorföreläsning: Charles Burnett. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Föreläsning true Wed, 17 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753043 2018-10-17T11:00:00Z Hedersdoktor 2018, Johnny Hagberg: BISKOPEN OCH BOKEN. Jesper Swedbergs boktryckeriverksamhet i Skara https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753065 Föreläsning av Johnny Hagberg, hedersdoktor 2018. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning Sprid inom fakulteten true Wed, 17 Oct 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753065 2018-10-17T13:00:00Z Globala målen för hållbar utveckling nr 4: God utbildning för alla https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136732372 Denna öppna föreläsning är en del av Göteborgs centrum för hållbar utvecklings föreläsningsserie om Agenda 2030, där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet utifrån sin forskning berättar om ett av de globala målen och vad vi kan göra för att uppnå det. Vid detta tillfälle är det dags för mål nr 10: Minskad ojämlikhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Medarbetarportal Hållbar utveckling true Wed, 17 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136732372 2018-10-17T16:00:00Z Pathétique https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723045 Gioacchino Rossini: Wilhelm Tell, ouvertyr Carl Reinecke: Konsert för flöjt och orkester Pjotr Tjajkovskij: Symfoni nr 6, "Pathétique" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-18 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik Sprid inom fakulteten true Thu, 18 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723045 2018-10-18T16:00:00Z Antonio Molinaro - Microbial modulation of metabolic diseases https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753450 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-19 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning true Fri, 19 Oct 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136753450 2018-10-19T07:00:00Z Arbetsseminarium: Markus Johansson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739561 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-23 09:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-23 10:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Samverkan true Tue, 23 Oct 2018 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739561 2018-10-23T07:15:00Z Education for the future? - Challenges and Visions for higher education in Crafts and Design https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751248 Vilken roll kommer högre utbildning inom design och konsthantverk att ha i framtiden? Inbjudna talare samtalar om framtiden, om betydelsen av skapande och om skapandet som ett sätt att lära. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-23 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Hållbar utveckling Konst true Tue, 23 Oct 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136751248 2018-10-23T08:00:00Z Språkcafé "Söndagsmatematik" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745488 Är du nyanländ med flyktingbakgrund och vill vara med om ett roligt och intressant sätt att öva på svenska? Eller är du svensk student eller personal vid Göteborgs universitet och vill knyta kontakt med personer som är nya i Sverige? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Svenska Socialt Medarbetarportal Föreläsning Matematik true Tue, 23 Oct 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136745488 2018-10-23T13:00:00Z För syns skull https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136648366 För syns skull är en ny föreläsningsserie om stadens utsmyckningar, såväl stora som små, samt dess historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-23 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-23 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konst Föreläsning Ingen annan plats! true Tue, 23 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136648366 2018-10-23T16:00:00Z En timme på Pedagogen: Vad mäter egentligen betygen? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727178 Forskning visar att de, utöver kunskaper och färdigheter, även mäter elevers intresse, motivation samt föräldrarnas engagemang. Men vad innebär detta för eleverna och för rättviseaspekten? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 13:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Medarbetarportal Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Populärvetenskap true Wed, 24 Oct 2018 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727178 2018-10-24T10:15:00Z Musiklärarkonsert på FN-dagen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723068 Alla musiklärarstudenter gör tillsammans ett varierande program med konferencier och insamling till ett välgörande ändamål. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Wed, 24 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723068 2018-10-24T16:00:00Z Kammarkören flyger högt https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723089 Följ med kören och dirigenten Jan Yngwe på en hisnande musikalisk flygtur tillsammans med Leonardo Da Vinci, en rytande svensk tiger, det eviga ljuset från Argentina och en ryttarsång från Finland med mera. Verk av Eric Whitacre, Einojuhani Rautavaara, Emil Råberg, Eriks Esenvalds m fl. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-25 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Thu, 25 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136723089 2018-10-25T16:00:00Z Software Center Metrics Day https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136744482 Software Center Metrics Day is a forum for presenting recent results in the area of software metrics, analytics and machine learning. We invite both Software Center partner companies and companies outside of Software Center. We also invite academic researchers from universities. The day is free of charge, but the registration is required as the venue is Ericsson Lindholmen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-26 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-10-26 15:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Temadag Föreläsning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Workshop Konferens IT Seminarium true Fri, 26 Oct 2018 06:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136744482 2018-10-26T06:30:00Z