Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651 The top 25 events Open Week utställning: Bar hund at Viktors Kaffe https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569618 Utställning, bar och kafé på samma ställe. Utställningen, av studenter och alumner, kommer att ingå i caféets inredning. Besökare får möjlighet att ta en kaffe i en handgjord stol utformad av en möbeldesigner från HDK eller läsa i ljuset av en lampa som designats av en student i konsthantverk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 07:30</startDateTime><endDateTime>2017-11-26 18:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Utställning Konst- och bildvetenskap true Mon, 20 Nov 2017 06:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569618 2017-11-20T06:30:00Z Open Week utställning: City Fables: Follow the Money - Animation on loop https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569556 City Fables: Follow the Money studerar, exponerar och berättar på nya sätt de offentliga och privata berättelserna som skapar stadslivet i Malmö ur ett lokalt och globalt perspektiv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 08:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 14:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap Utställning Sprid inom fakulteten true Mon, 20 Nov 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569556 2017-11-20T07:00:00Z Open Week utställning: A-side, B-side https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569537 En samlingsutställning med och av HDK:s tekniker som visar personliga verk och projekt: allt från en egenbyggd bil till keramikskor, möbler och fotoböcker. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 08:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 14:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Utställning Konst- och bildvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Mon, 20 Nov 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569537 2017-11-20T07:00:00Z Open Week utställning: popopo-opopop https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569014 Materialiseringar av ett konstnärligt utvecklingsprojekt av Eva Engstrand och Pascal Prosek, lärare i design vid HDK, som undersöker workshop-ritualer, inskriptioner och typografisk emancipation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 08:30</startDateTime><endDateTime>2017-11-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Utställning Konst- och bildvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Mon, 20 Nov 2017 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569014 2017-11-20T07:30:00Z Open Week: Daylight and Objects - utställning av Daniel Rybakken https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569136 Design är inte bara en färdig produkt som du kan köpa i affären. Det är också själva processen som sker när designen tas fram. Det är också en upplevelse. 2017 års mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris HDK-alumnen Daniel Rybakken, norsk ljus- och möbeldesingner visar sina verk i utställningen Daylight and Objects. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-26 18:00</endDateTime></metadata>]]> Utställning Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Konst- och bildvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 20 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569136 2017-11-20T08:00:00Z Open Week utställning: Ett formidabelt snedsteg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569036 - Välj en detalj, blås sedan upp den likt en överdrift. Låt ovisshet och oordning uppsluka och vilseleda dig. - Titta hur imitationen stretchar, dirigerar och motstår. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-25 14:00</endDateTime></metadata>]]> Konst- och bildvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Utställning Medarbetarportal true Mon, 20 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569036 2017-11-20T08:00:00Z Open Week utställning: Reality Check - Design, Research and the Museum Object https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569580 En utställning av master designstudenter från HDK i samarbete med Göteborgs Museum där de utforskar hur designmetoder kan användas för att utforska samtidens relevans av materiella objekt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Utställning Konst- och bildvetenskap Medarbetarportal Sprid inom fakulteten true Mon, 20 Nov 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569580 2017-11-20T09:00:00Z Open Week utställning: Den förlorade materialiteten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569513 Konsthantverk handlar till stor del om det taktila, om materialets fysiska och berättande egenskaper. I utställningen undersöks vad som händer med tolkningen av objektet genom digitala representationer och i det skrivna ordet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konst Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Utställning true Mon, 20 Nov 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569513 2017-11-20T09:00:00Z Open Week utställning: Steneby https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569489 Personal och studenter från HDK Steneby i Dals Långed visar projekt och experiment ifrån kandidatprogrammen Möbeldesign inriktning trä, Metall gestaltning och Textil - Kropp - Rum och masterprogrammet Applied Arts & Design. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Utställning Konst- och bildvetenskap Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 20 Nov 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569489 2017-11-20T10:00:00Z Open Week utställning: Room 501 - Projects spaces https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569656 I rum 501 presenteras flera olika project och publikationer från studenter och forskare på HDK och utanför. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Utställning Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap true Mon, 20 Nov 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569656 2017-11-20T10:00:00Z Open Week Exhibition: Short film exhibition https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136568879 Utställningen visar ett trettiotal kortfilmer. Filmerna är delresultat av den tio veckor långa kursen Utforskande designarbete, som ges i årskurs 2 på kandidatprogrammet i design. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap Utställning true Mon, 20 Nov 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136568879 2017-11-20T10:00:00Z Open Week utställning: OW BAMA - examensutställning i design https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569438 OW BAMA är en utställning med projekt, experiment och performance av och med avgångsstudenter från kandidat- och masterutbildningarna i design vid HDK. OW BAMA erbjuder ett omfattande program för besökare i alla åldrar med bland annat dagliga workshops och performance. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Utställning Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap true Mon, 20 Nov 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569438 2017-11-20T10:00:00Z Open Week utställning: New Companionships https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569461 Traditionellt sett har designer, konsthantverkare och bildlärare utgått från människans behov och förutsättningar i sina praktiker. Men vad händer när människans förmodat självklara plats i centrum ifrågasätts? Utställningen New Companionships visar sju projekt av nuvarande och tidigare HDK-studenter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-25 20:00</endDateTime></metadata>]]> Utställning Konst- och bildvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 20 Nov 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569461 2017-11-20T10:00:00Z Open Week utställning: Galleri GUPEA https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569475 Galleri GUPEA är en utställning om designpraktik kopplat till scheman och schemaläggning. Denna utställning markerar slutet av schemat som ett utrymme för konstnärligt uttryck inom akademin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Utställning Konst- och bildvetenskap Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 20 Nov 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569475 2017-11-20T10:00:00Z Open Week utställning: Healthcare Inc. Exhibition 2017: Collaborating through a Human Centered Approach to Innovation https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569604 En utställning av det arbete som sker på masterkursen Healthcare Inc, som drivs av HDK:s Business & Design och Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship där studenterna samarbetar för att arbeta tvärdisciplinära med verkliga kunder och onda problem. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Konst- och bildvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Utställning Sprid inom fakulteten true Mon, 20 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569604 2017-11-20T12:00:00Z Open Week Talks: Walking is just catching yourself while falling over and over and over - On research practice and paths to and through academia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571108 Vägen till att börja forska inom akademin är sällan rak eller tydlig. Jessica Hemmings, professor i Konsthantverk, delar med sig av i sitt eget snubblade till och genom akademin. Det kommer i sin tur att vara utgångspunkten för en gemensam diskussion bland studenter och inbjudna doktorander, modererat av Henric Benesch, lektor i Design. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Konst- och bildvetenskap Konst Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 20 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571108 2017-11-20T12:00:00Z Open Week utställning: KulturKlubben https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569637 KulturKlubben är ett designinitiativ som utforskar kultur utifrån barns perspektiv. Projektet är ett samarbete mellan tre nyutexaminerade masterstudenter från Child Culture Design och elever från Sjumilaskolan i Biskopsgården som förvandlat Sjumilakskolans Aula till ett aktivt rum i form av ett temporärt kulturhus. Åskådarna bjuds in till att lämna egna avtryck i samband med utställningens aktiviteter och events. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Utställning Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap true Mon, 20 Nov 2017 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136569637 2017-11-20T13:00:00Z Open week Talk: New Companionships - Öppningssamtal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571536 Öppning av utställningen New Companionships + musik + gäst: Etienne Turpin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 17:30</startDateTime><endDateTime>2017-11-20 20:00</endDateTime></metadata>]]> Utställning Konst- och bildvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Konst Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Föreläsning true Mon, 20 Nov 2017 16:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571536 2017-11-20T16:30:00Z Forum för scenkonst: Audition - yrkesliv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502562 I den andra delen av vår seminarieserie om audition ligger fokus på yrkeslivet. Hur går det till att få ett skådespelarkontrakt på Sveriges teatrar? Hur vanligt är audition vid rollsättning, och hur går en audition till? Ser det likadant ut när det gäller teater, musikal och film? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-20 20:00</endDateTime></metadata>]]> Opera Musikal Centrala kalendern www.gu.se Teater Seminarium true Mon, 20 Nov 2017 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502562 2017-11-20T17:00:00Z Fotografi: Experiment och social förändring https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554695 Välkomna till det internationella forskningssymposiet Photography at the Threshold: Experiments and Social Change. Symposiet är öppet för alla, och hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 18:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Konst Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 21 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554695 2017-11-21T08:00:00Z Gästseminarium: Ulf Hedetoft https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136485896 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Tue, 21 Nov 2017 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136485896 2017-11-21T08:15:00Z Öppna kammarmusikseminarier https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504656 Lär dig mer om kammarmusik! Här finns möjligheten att följa med djupt in i enskilda verk när teorilärarna gräver fram och förklarar spännande detaljer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 10:30</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Musik true Tue, 21 Nov 2017 09:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504656 2017-11-21T09:30:00Z Open Week Talks/Workshop: Omforma https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571332 En kort presentation och workshop av Omforma och designfältets hemliga maktstrukturer. I workshopen utforskar och utvecklar vi nuvarande och möjliga framtida nätverk <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konst- och bildvetenskap Föreläsning Konst Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Workshop true Tue, 21 Nov 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571332 2017-11-21T11:00:00Z Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer? Söderbergseminariet 2017 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575550 Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I den här föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning om ojämlikhetsöverföring mellan generationer där han analyserat frågor som: Hur mycket av sambandet mellan föräldrars och barns välbefinnande, t.ex. mätt som inkomstnivå, utbildningslängd och hälsotillstånd, beror på "arv" och hur mycket beror på "miljö"? Hur mycket av barns utbildningsval orsakas av föräldrars utbildningsval? Vad betyder far- och morföräldrar för kommande generationers välbefinnande? Föreläsningen avslutas med ett försök att sammanfatta vad vi har lärt oss från det senaste decenniets forskning samt diskutera forskningsplanen för de närmaste åren, vilket bl.a. innefattar studier av den utvidgade familjens betydelse. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik true Tue, 21 Nov 2017 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575550 2017-11-21T14:00:00Z Open Week Talks: Books Code and Networks https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571136 Linda Hilfling Ritasdatter och Nikita Mazurov berättar om sin forskning och talar om virtuella bibliotek, kopior och koder - relaterat till böcker och media. Föreläsningen hänger ihop med Jonas Ingvarssons föreläsning samma kväll. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 17:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Konst- och bildvetenskap Konst Sprid inom fakulteten Medarbetarportal true Tue, 21 Nov 2017 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571136 2017-11-21T14:00:00Z Open Week Talks: Corridors and Benches https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571236 Markus Bergström i samtal med Carsten Hoff. Samtalet sker på bänken i HDK:s entré. Samtalet modereras/styrs av Nina Due, chef Röhsska museet. Språk: Engelska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konst Medarbetarportal Konst- och bildvetenskap Föreläsning true Tue, 21 Nov 2017 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571236 2017-11-21T15:00:00Z I glömda poeters sällskap - Aurora von Königsmarck https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129128739 Aurora von Königsmarck (1662-1728) är ett välkänt namn i den svenska historien. Att hon även var skönlitterär författarinna har glömts bort, därför att hon hade ett så färgrikt och intressant liv i övrigt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 20:00</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Föreläsning Ingen annan plats! true Tue, 21 Nov 2017 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129128739 2017-11-21T17:00:00Z Open Week - Talk: Alejandro Aravena - Elemental https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571012 Ett samtal och paneldiskussion med Alejandro Arevena, vinnaren av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2017. Alejandro Aravena är en innovativ chilensk arkitekt som tillsammans med sina kollegor i "Do Tank" -företaget Elemental tillämpar en designfilosofi baserad på att göra invånare del av lösningen istället för att betrakta dem som ett problem. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 20:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Föreläsning Konst Konst- och bildvetenskap true Tue, 21 Nov 2017 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571012 2017-11-21T17:00:00Z Open Week Talks: Den moderna tekniken är bokens bästa vän https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571206 Inför ombyggnationen av Humanistiska biblioteket vid Göteborgs universitet, kom begrepp som mötesplats, terminaler att associeras till en digital kultur, medan läsesal och böcker verkade kopplade till en analog tryckkultur. Men bygger inte det på en missuppfattning av digitaliseringens konsekvenser? Docent Jonas Ingvarsson, litteraturvetare och mediehistoriker, försöker bringa lite reda i begreppen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 19:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Tvärvetenskap Universitetsgemensam Konst- och bildvetenskap Humaniora Konst IT Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Media/Journalistik Språk Sprid inom fakulteten Föreläsning true Tue, 21 Nov 2017 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571206 2017-11-21T17:00:00Z Open Week Talks: Årets formbärare - illustratören Sara Andreasson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571258 Motiveringen till årets utnämning lyder: "Med en självsäker formkänsla och sina normbrytande illustrationer har Sara Andreasson gjort sig ett namn internationellt. Över 60 000 personer följer henne på Instagram och hon har uppdragsgivare som Apple och Nike i bagaget. Dessutom har hennes bilder synts på omslagen för New York Times och Rolling Stone. Det är en kreatör med en stark vilja om att göra världen mer jämlik och det syns i hennes arbeten." <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konst- och bildvetenskap Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Konst Sprid inom fakulteten true Tue, 21 Nov 2017 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571258 2017-11-21T17:00:00Z Docentföreläsning: "The past, present and future importance of eating seafood" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136579307 Docentföreläsning med Friederike Ziegler vid institutionen för marina vetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 09:45</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Naturvetenskap true Wed, 22 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136579307 2017-11-22T08:00:00Z Open Week Talk: Designstafett med Svensk Form https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136574647 Design är allting vi använder, miljöerna vi rör oss i, spegeln av vår samtid, hur vi lever och vad som är viktigt för oss. Inför Design S 2018 - Swedish Design Awards - så bjuder Svensk Form in till designstafett för att manifestera designens kraft att förändra. Design S-dagen har fri entré och är öppen för alla! Pga begränsat antal sittplatser krävs dock anmälan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Debatt Centrala kalendern www.gu.se Internationellt Temadag Medarbetarportal Samverkan Aktivitet Sprid inom fakulteten Sustainable development Slöjd Konst Konst- och bildvetenskap true Wed, 22 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136574647 2017-11-22T08:00:00Z Docentföreläsning: "An overview of different percolation models" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136579316 Docentföreläsning med Johan Tykesson vid institutionen för matematiska vetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 10:30</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 11:15</endDateTime></metadata>]]> Matematik Föreläsning Ingen annan plats! Naturvetenskap true Wed, 22 Nov 2017 09:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136579316 2017-11-22T09:30:00Z Failure Lunch! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564561 Come listen to inspiring stories about when dialogues for urban development didn¿t go as expected! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 11:30</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling true Wed, 22 Nov 2017 10:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564561 2017-11-22T10:30:00Z Open week - Talk: Jan Boelen. A School of Schools https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571292 Jan Boelen ger en lunchföreläsning om vilken roll utbildning och forskning inom konstnärliga fältet spelar och om sin egna kommande roll som curator för fjärde upplagan av Istanbul Design Biennial. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konst Forskning Föreläsning Konst- och bildvetenskap Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 22 Nov 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571292 2017-11-22T11:00:00Z Världens ensemble https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504670 Nordiskt, karibiskt, musik från Balkan och mellanöstern såväl som egenkomponerade blandformer: Studenter från världsmusikprogrammet spelar egen och andras musik i denna konsertserie som också är en delredovisning i deras utbildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Wed, 22 Nov 2017 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504670 2017-11-22T11:15:00Z Öppet LinCS-seminarim: "Building an Apparatus: Reflective and Diffractive Readings of Trace Data" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553645 Välkommen till ett öppet LinCS-seminarium. Observera att seminariet hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Pedagogik och didaktik Seminarium true Wed, 22 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553645 2017-11-22T12:00:00Z Open week - Talk: Peter Lang in conversation with Andrea Malanski https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571310 Efter en kort performance Ruin in Reverse, kommer professor Peter Lang och designer Andrea Malanski att ha ett samtal kring frågor om arv och bevarande av arkitektur i konfliktområden. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap Konst true Wed, 22 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571310 2017-11-22T12:00:00Z Open Week Talk/Workshop: Leka eller inte leka. Det är frågan. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571073 Hur man kan skapa skolmiljöer där tonåringar är tillåtna att arbeta både målstyrt och "lekstyrt"? Masterstudenter i Child Culture Design och bildlärarstudenter från HDK jobbar ihop med elever från Frölundaskolan i projektet. Besökare är välkomna att delta i workshopen. Språk: svenska <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Sprid inom fakulteten Konst- och bildvetenskap Workshop Konst true Wed, 22 Nov 2017 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571073 2017-11-22T12:30:00Z Open Week Talks: Daniel Rybakken https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571092 Daniel Rybakken, som tilldelades Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017, kommer bland annat att prata om sitt arbete med ljus och dagsljus samt hur det påverkar oss undermedvetet. Han kommer även ta upp sitt arbete med möbler, om vilket tema och formuttryck som kopplar ihop projekten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konst Konst- och bildvetenskap Föreläsning Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Wed, 22 Nov 2017 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571092 2017-11-22T17:00:00Z Port Cities and Migration in the Modern Era https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136558776 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Konferens true Thu, 23 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136558776 2017-11-23T08:00:00Z SAD forskarmöte 2017: tema stress och beroende https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532475 Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning bjuder in till forskarmöte 23-24 november 2017 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan, Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 12:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Thu, 23 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532475 2017-11-23T08:00:00Z Open Week Talk: The design journey is the destination - user insight as platform for innovation and how to apply design methodology in practise https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136573969 Alla vill ha nya lösningar för världens problem. De är lätta att önska, men hur kan vi komma dit med hjälp av design? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 14:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Workshop Konst- och bildvetenskap Konst Socialt Öppet hus Sprid inom fakulteten true Thu, 23 Nov 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136573969 2017-11-23T11:00:00Z Open Week Talks: Morten Nottelmann https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571414 Morten Nottelmann är designer från Aarhus, Denmark, som arbetar med kreativa störningar. Nottelmann använder sin bakgrun i improviserad musik och design och kombinera det med sin utbildning som Kaospilot för att jonglera de alla uppgifter som krävs för att skapa kreativa upplevelser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 13:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Konst- och bildvetenskap Konst Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 23 Nov 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571414 2017-11-23T11:00:00Z Världens ensemble https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504676 Nordiskt, karibiskt, musik från Balkan och mellanöstern såväl som egenkomponerade blandformer: Studenter från världsmusikprogrammet spelar egen och andras musik i denna konsertserie som också är en delredovisning i deras utbildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Thu, 23 Nov 2017 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504676 2017-11-23T11:15:00Z Open Week Talks/Workshops: Wrapper's delight and Crouching tiger, Hidden experts https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571378 Återupptäck glädjen i att laga mat genom samtal. Globala Tanter är kockar, teoretiker, mammor, konstnärer, transnationella, har-ännu-inte-riktigt-etablerat-oss-invandrare. Deras mål är "att bekämpa den axelryckande omvärlden omkring oss, genom att väcka era hjärtan och magar." <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 20:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Mångfald Konst Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Workshop Konst- och bildvetenskap true Thu, 23 Nov 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571378 2017-11-23T16:00:00Z Open Week - Open studio: Discodrejning! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136574891 Flick är ett feministiskt konstnärskollektiv som arbetar för att utmana det individualistiska tänkandet inom såväl konsten som samhället. Under Open Week bjuder Flick in till discodrejning - den som drejar högst vinner! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 20:00</endDateTime></metadata>]]> Jämlikhet/jämställdhet Konst- och bildvetenskap Konst Centrala kalendern www.gu.se Workshop Temadag Sprid inom fakulteten Medarbetarportal true Thu, 23 Nov 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136574891 2017-11-23T16:00:00Z Open Week Talks: SHE'S A SHOW https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571356 Presentation av den feministiska plattformen SHE'S A SHOW, och ett samtal med designer Linda Hintz följt av en öppen debatt. SHE'S SHOW är en digital audiovisuell plattform för att undersöka och utbyta feministisk estetik i Norden. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konst Sprid inom fakulteten Konst- och bildvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Medarbetarportal true Thu, 23 Nov 2017 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571356 2017-11-23T16:00:00Z Urban Spirit https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505130 Med studenter från utbildningarna i världsmusik och improvisation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Thu, 23 Nov 2017 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505130 2017-11-23T17:00:00Z Caroline Shams Hakimi - Fibrinogen, platelet, and factor XIII supplementation: in vitro and in vivo studies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557918 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Forskning Disputation true Fri, 24 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557918 2017-11-24T08:00:00Z Open Week utställning: Tankar om konstnärligt utforskande arbete (Thoughts on artistic exploration work) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575646 Utställningen Tankar om konstnärligt utforskande arbete, är en film gjord som en del av ett konstnärligt utvecklingsprojekt. I filmen diskuterar några av designutbildningens lärare om hur de ser på att arbeta med ett utforskande förhållningssätt till design och konst.y look at working with an exploratory approach to design and art. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 18:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konst Sprid inom fakulteten Öppet hus Konst- och bildvetenskap Medarbetarportal Utställning true Fri, 24 Nov 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575646 2017-11-24T10:00:00Z Världens ensemble https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504685 Nordiskt, karibiskt, musik från Balkan och mellanöstern såväl som egenkomponerade blandformer: Studenter från världsmusikprogrammet spelar egen och andras musik i denna konsertserie som också är en delredovisning i deras utbildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Fri, 24 Nov 2017 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504685 2017-11-24T11:15:00Z