Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651 The top 25 events DÄR INGEN SKA BO. En utställning om Östra Nordstans historia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136820975 11 arkivanvändare och designstudenter från HDK har tillsammans skapat utställningen "Där ingen ska bo", som visas på Landsarkivet 11 januari till 9 april, 2019. Vernissage 11 januari, kl 18-21. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Utställning Samverkan true Fri, 11 Jan 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136820975 2019-01-11T17:00:00Z Stefan Arvidsson: "Modern mytologi och mytisk politik" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136839721 Varmt välkomna till årets första seminarium i Cassirer-sällskapets regi, det första i en serie på temat politisk myt som är tänkt att löpa under våren och eventuellt fortsätta in på hösten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-02-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Tue, 26 Feb 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136839721 2019-02-26T12:15:00Z Skogens digitalisering https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841571 Branschdagen Skogens digitalisering är mötesplatsen för skogsnäringen och akademi som anordnas av Swedish Center for Digital Innovation och Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-27 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-02-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se IT true Wed, 27 Feb 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841571 2019-02-27T08:30:00Z Gospel till lunch https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136819896 Konsert med låtar valda och framförda av studenter på kandidatutbildningen i kyrkomusik inom ramen för deras gospelprojekt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-27 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-02-27 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Musik Konsert true Wed, 27 Feb 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136819896 2019-02-27T11:15:00Z Lindblad electronic music meet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136819902 Framträdanden, showcase och workshop med elektroniska instrument i fokus. Ta med dina instrument för att spela tillsammans och visa upp, som på ett klassiskt "modular meet". Alla sorters elektroniska musiker är välkomna, högtalare finns till låns. Samarbete med avd. för interaktionsdesign vid GU/Chalmers, Institutionen för data- och informationsteknik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-27 20:30</endDateTime></metadata>]]> Föreställning Ingen annan plats! Workshop Konsert Musik true Wed, 27 Feb 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136819902 2019-02-27T17:00:00Z Musik till lunch: Och linden blommade https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833707 En konsert med sånger av Gustav Mahler (ur Rückert Lieder och Lieder und Gesänge) och översättningar och poesi av Julia Andersson. Detta är en del av Julias examensarbete som fokuserar på att göra sångcykler på olika sätt och på olika språk; på originalspråk med egen scenpoesi och i översättning till svenska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-01 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-01 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konsert Musik true Fri, 01 Mar 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833707 2019-03-01T11:15:00Z FRAM-seminar: The effects of risk based pesticide taxation in Denmark https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136793052 FRAM seminar March 4, 2019, 12.00-13.00. Anders Branth Pedersen, Aarhus university, Title: The effects of risk based pesticide taxation in Denmark. Venue: School of Business. Economics and law, Vasagatan 1, Gothenburg. Seminariet hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-04 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-04 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Hållbar utveckling Ingen annan plats! true Mon, 04 Mar 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136793052 2019-03-04T11:00:00Z Marina Cyrino & Matthias Koole https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136831381 Doktoranden Marina Cyrino samarbetar med den brasilianske musikern Matthias Koole i en improvisationskonsert med gitarrförstärkta ballonger, hybridflöjter, mikrofoner i fjädrar, gitarrdrägel med mera. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-04 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Mon, 04 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136831381 2019-03-04T17:00:00Z Forum för scenkonst https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136831426 Vilken roll kan scenkonsten ha i en föränderlig värld? På vilket sätt kan utbildningarna interagera med samhället? I denna seminarieserie diskuteras scenutbildningarnas roll i vår tid. Med gäster från såväl scenkonst som utbildning och civilsamhälle. Vårens tema: Digital scenkonst. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-04 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Teater Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 04 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136831426 2019-03-04T17:00:00Z Arbetsseminarium: Alexandra Bousiou https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136805926 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-05 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-05 10:45</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 05 Mar 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136805926 2019-03-05T08:15:00Z Feminism - allmänintresse eller särintresse? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846448 År 1919 beslutade Sveriges riksdag om kvinnors rösträtt, och 100 år senare öppnar rikspressen upp för debatt om feminism som övergående trend. De ideologiska skiljelinjerna i förbindelse med feminismen har blivit allt tydligare, och feminismen har, tillsammans med jämställdhet, blivit en het politisk fråga. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-05 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Samverkan true Tue, 05 Mar 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846448 2019-03-05T11:00:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: Harriet Beecher Stowes "Onkel Toms stuga" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822560 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Litteraturvetenskap true Tue, 05 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822560 2019-03-05T17:00:00Z Immateriella kulturarv mellan teori och praktik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837968 Oavsett varifrån i världen vi kommer och hur gamla vi är finns det mycket som vi delar i form av hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser. Det kan röra sig om hur vi tar vara på naturens resurser, firar våra högtider, umgås med varandra, den musik vi spelar, ja, allt det som kan föra människor samman och som kan kallas för det immateriella kulturarvet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-07 10:30</startDateTime><endDateTime>2019-03-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Tvärvetenskap true Thu, 07 Mar 2019 09:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837968 2019-03-07T09:30:00Z Liivi Jakobson: "Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779512 Disputation. Svenska som andraspråk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 08 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136779512 2019-03-08T12:15:00Z Bastrombon, bränningar och symfoniska danser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834429 Munktell: Bränningar Séjourné: Concerto for Marimba and Strings Bernstein: On the Waterfront Rachmaninov: Symfoniska danser University of Gothenburg Symphony Orchestra med dirigent Nick Davies. Solist: Matyas Standovar, marimba <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-08 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-08 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik Konsert true Fri, 08 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834429 2019-03-08T17:00:00Z Polarpristagare, Zohra och Dream Orchestra https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136832345 Afghanistans första orkester för kvinnor, Zohra, och vinnaren av Polarpriset 2018 Dr. Ahmad Sarmast och Afghanistan National Institute of Music (ANIM), framträder för första gången i Göteborg den 10 mars. På Artisten ger de en exklusiv konsert tillsammans med ungdomarna i Dream Orchestra. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-10 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-10 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Musik true Sun, 10 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136832345 2019-03-10T17:00:00Z Konstnärligt talat: Förklädd Gud i samtida dräkt https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136831388 I ett par års tid arbetade Folkoperan i Stockholm med en uppsättning av Förklädd Gud i tätt samarbete med EU-migranter från skogen i Högdalen. Resultatet blev en smärtsamt aktuell tolkning av Lars-Erik Larssons körverk från 40-talet, interfolierad med nykomponerad musik av Jonas Forssell. I kvällens samtal - med inslag av musik och videoklipp - får vi ta del av berättelsen om hur en unik föreställning växte fram. Bar & servering. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-11 20:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Teater Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 11 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136831388 2019-03-11T17:00:00Z Algoritmer - frihet eller tyranni https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136844592 Från att ha prisats som världens frälsning med ökad öppenhet, demokrati och tolerans, ifrågasätts Internet alltmer i takt med den auktoritära utvecklingstendens som ses i allt fler länder. Algoritmer och filterbubblor anses vara bidragande faktorer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-12 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 12 Mar 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136844592 2019-03-12T11:00:00Z Don Quijote - banbrytande berättelser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833112 I en tid då hjälteberättelser om undersköna modiga riddare stod högt i kurs, tog Miguel Cervantes båda romanfigurer - den gamle galne Don Quijote de la Mancha och hans enkle vapendragare Sancho Panza - läsarna med storm. Karaktärerna hade inte bara både goda och dåliga sidor. De utvecklades och förändrades dessutom under berättelsens gång, vilket var nytt i böckernas värld. Banbrytande för dåtidens publik var också hur världen kunde te sig olika beroende på vem som tittade på den: den ene såg jättar, den andre väderkvarnar. Andrea Castro, professor i spanska vid Göteborgs universitet Datum: 12 mars <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-12 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-12 20:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Föreläsning Ingen annan plats! true Tue, 12 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833112 2019-03-12T17:00:00Z Global Migration Seminar: Why does a 1.5C warming goal matter to migration? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845156 Changes in environment in which people live represent a critical factor for migration. This talk focuses on slow-onset disasters and gradual environmental degradation, and the implications of these changes in terms of the populations affected, depending on the global climate warming targets, will be compared and discussed. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 11:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Sustainable development Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Hållbar utveckling Naturvetenskap Medarbetarportal Miljö Mångfald true Wed, 13 Mar 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845156 2019-03-13T08:15:00Z 25-årsjubileum för Översättarprogrammet och SIK (Språk och interkulturell kommunikation) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840672 Översättarprogrammet har funnits i 21 år, och Språk och interkulturell kommunikation startade för fyra år sedan. Det firar vi vi nu med en temadag. Båda programmen ges på avancerad nivå av institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Temadag Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 13 Mar 2019 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136840672 2019-03-13T09:15:00Z ETT HUM OM: För vem byggs staden? Demokrati och stadsutveckling i dagens Europa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822639 Catharina Thörn. För vem byggs staden? Demokrati och stadsutveckling i dagens Europa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 13 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822639 2019-03-13T12:00:00Z Musik till lunch: Trombonensemblekonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136828253 Studenterna på utbildningarna inom klassisk musik bjuder på trombonensemblekonsert. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-15 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 15 Mar 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136828253 2019-03-15T11:15:00Z SMASK: Regionsfinal GENREP https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841892 SMASK, Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest, är en årlig musik- tävling i schlageranda som arrangeras av landets sex musikhögskolor. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-16 15:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten true Sat, 16 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841892 2019-03-16T12:00:00Z SMASK: Regionsfinal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833436 SMASK, Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest, är en årlig musik- tävling i schlageranda som arrangeras av landets sex musikhögskolor. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-16 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-16 20:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten true Sat, 16 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833436 2019-03-16T17:00:00Z Gästseminarium: Tomas Weiss https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136805977 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-19 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-19 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Tue, 19 Mar 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136805977 2019-03-19T08:15:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: Franz Kafkas "Processen" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822602 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-19 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-19 19:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 19 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822602 2019-03-19T17:00:00Z Gig- och Plattformsekonomi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136774065 Välkomna på seminarium om gig- och plattformsekonomi. Begrepp som plattformsekonomi, gig-ekonomi och delningsekonomi förekommer numera ofta i diskussionen om arbetslivets utveckling. Även om beteckningarna varierar handlar dessa begrepp om affärsverksamhet som bedrivs genom digitala plattformar. Forskningen kring dessa nya företeelser är ännu inte så omfattande, men en del studier har gjorts och fler är på väg. Uppmärksamheten riktas i stor utsträckning mot anställnings- och arbetsvillkoren i plattformsekonomin. En annan fråga gäller förutsättningarna för facklig organisering. Vid detta seminarium kommer forskning som pågår kring dessa olika teman att presenteras. Seminariet arrangeras av Centrum för forskning om arbete och sysselsättning - Work and Employment Research Centre (WE) - och Centrum för global HRM (CGHRM). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-20 15:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ekonomi/juridik Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 20 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136774065 2019-03-20T12:15:00Z Kammarmusik med musiklärarstudenter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833701 Klassisk repertoar och ny, spännande musik för olika ensembleformat. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-21 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-21 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert true Thu, 21 Mar 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833701 2019-03-21T11:15:00Z Rysk aktivism före och efter Pussy Riot https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851899 Natasha Dahnberg är bild- och videokonstnär och utbildad i Moskva, men har varit verksam i Sverige under hela 2000-talet och har anlitats för ett stort antal offentliga utsmyckningsprojekt. Föreläsningen presenteras i samarbete mellan ämnet slaviska språk och profilen språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora Konst Kulturstudier Språk Sprid inom fakulteten true Mon, 25 Mar 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851899 2019-03-25T12:15:00Z Improvisation med musiklärarstudenter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833715 Musiklärarstudenter med inriktning improvisation bjuder på konsert i mindre konstellationer. Vi får höra ett axplock ur den aktuella repertoaren. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-25 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Mon, 25 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833715 2019-03-25T17:00:00Z ETT HUM OM: Vid vägskälet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822645 Michael Azar. Vid vägskälet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora true Wed, 27 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822645 2019-03-27T17:00:00Z Forum för tonkonst: Komposition https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833828 Vad är improvisation? Vad är komposition? Hur kan den utforskande processen se ut innan musiken når scenen? Publiken möter lärare, forskare och studenter från improvisation, världsmusik, komposition, individuella programmet och musik- och ljudproduktion. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-28 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-28 21:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Thu, 28 Mar 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833828 2019-03-28T17:00:00Z Musik till lunch: Brassensemblekonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136828261 Studenter från de klassiska utbildningarna bjuder på brassensemblekonsert. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-29 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-03-29 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Fri, 29 Mar 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136828261 2019-03-29T11:15:00Z Rethinking Higher Education Inspired by the Sustainable Development Goals https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837055 During a one-day conference, students, teachers, researchers and other higher education professionals are invited to explore how we can take responsibility for, and be inspired by, the Sustainable Development Goals in our educational programs, research, and collaboration with society. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-30 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-03-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Hållbar utveckling Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 30 Mar 2019 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136837055 2019-03-30T11:34:00Z Forum för scenkonst https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834164 Vilken roll kan scenkonsten ha i en föränderlig värld? På vilket sätt kan utbildningarna interagera med samhället? I denna seminarieserie dis- kuteras scenutbildningarnas roll i vår tid. Med gäster från såväl scenkonst som utbildning och civilsamhälle. Vårens tema: Digital scenkonst. Presenteras i samarbete med Kulturakademin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-01 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-01 20:00</endDateTime></metadata>]]> Teater Seminarium Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 01 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834164 2019-04-01T16:00:00Z CGM på Vetenskapsfestivalen, Skolprogrammet: Make Your Own Passport https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851105 Är du lärare och vill delta i workshoppen "Make Your Own Passport" med din klass? Boka in er via Vetenskapsfestivalens skolprogram senast den 8 mars! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-04 14:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop Barn- och ungdomsvetenskap Slöjd Hem och konsumentkunskap Mångfald Etnologi Lärande Hållbar utveckling Medarbetarportal Ekonomi/juridik Konst Socialt arbete Centrala kalendern www.gu.se Tvärvetenskap Utbildning Samverkan Utställning Konst- och bildvetenskap Barn- och ungdomskultur Design Samhällsvetenskap Aktivitet Sprid inom fakulteten Populärvetenskap true Tue, 02 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851105 2019-04-02T07:00:00Z Europaforskardagen 2019: Contested Community https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136852569 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-02 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Tvärvetenskap true Tue, 02 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136852569 2019-04-02T11:15:00Z CGM på Vetenskapsfestivalen: Make Your Own Passport https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851266 CGM deltar i Vetenskapsfestivalens öppna program med performance/workshoppen "Make Your Own Passport". Du hittar oss i Nordstan under hela festivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-03 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-07 20:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Sprid inom fakulteten Populärvetenskap Etnologi Utbildning Design Konst- och bildvetenskap Mångfald Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Tvärvetenskap Ekonomi/juridik Lärande Samverkan Utställning Konst Slöjd Socialt arbete Workshop Aktivitet Samhällsvetenskap true Wed, 03 Apr 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851266 2019-04-03T08:00:00Z Världens solo och duo https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834319 Världsmusikstudenter från årskurs 1 och 2 i solo- och duokonstellationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-03 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-03 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Wed, 03 Apr 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834319 2019-04-03T10:15:00Z Disputation: Marina Cyrino https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834199 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-03 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-03 16:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 03 Apr 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834199 2019-04-03T11:00:00Z Världens solo och duo https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834313 Världsmusikstudenter från årskurs 1 och 2 i solo- och duokonstellationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-04 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-04 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik Konsert true Thu, 04 Apr 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136834313 2019-04-04T10:15:00Z Kammarkören till Verona https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838049 Inför sin Italienturné bjuder kammarkören på smakprov ur turnéprogrammet: Svensk romantik blandas med folkton i ny dräkt, finsk flamenco, argentinsk tango och naturligtvis italienskt. Verk av bl a Piazzolla, Rautavaara, Stenhammar och Whitacre. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-04 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik Sprid inom fakulteten true Thu, 04 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838049 2019-04-04T16:00:00Z A mental space analysis of tense and modality: a progress report https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851215 William Croft, University of New Mexico gästföreläser om tempus och modalitet (på engelska). Gemensamt seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-05 15:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Lingvistik Forskning Språk true Fri, 05 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851215 2019-04-05T11:15:00Z Slutet gott, allting gott https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838099 Musiklärarstudenterna i årskurs fem närmar sig slutet av sin utbildning och säger tack och hej i en konsert med både egen musik och andras. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-05 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik Sprid inom fakulteten true Fri, 05 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838099 2019-04-05T16:00:00Z A Sentimental Journey https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838126 Christina Ekström och Joel Speerstra undervisar i utbildningarna för kyrkomusik och orgel. Med musik av Reichardt, Schulz och Türk tar de med konsertpubliken på en resa i sitt utforskande om känslor och känslouttryck i repertoar från sent 1700-tal för en röst och klavikord. Fri entré, inga biljetter <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-08 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-08 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 08 Apr 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838126 2019-04-08T10:15:00Z Konstnärligt talat: Med tydliga kliv in i framtiden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838158 De flesta konstnärliga processer innebär hård träning och innovativt arbete. Som konstnärlig högskola, där även pedagoger utbildas, vill vi medverka till en tydlig utveckling av didaktik, musik- och scenproduktion. I kvällens samtal deltar gäster med egen erfarenhet av utvecklingsarbete, där inte bara resultatet, utan också kreativa processer varit vägledande. Publiken får dessutom möta representanter för alternativa akademier. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-08 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-08 20:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Konst Sprid inom fakulteten true Mon, 08 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838158 2019-04-08T16:00:00Z Arbetsseminarium: Oksana Shmulyar Gréen och Charlotte Melander https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136806247 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-09 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-09 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Seminarium true Tue, 09 Apr 2019 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136806247 2019-04-09T07:15:00Z Classical Music Festival https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838180 Studenter och lärare bjuder in till en spännande mångfald av musikaliska möten i andra upplagan av denna festival. Bland mycket annat bjuder masterstudenterna på musik för stråkorkester av Nielsen, Wirén och Grieg, och pianostudenterna spelar musik av Chopin, Rachmaninov, Liszt och Stenhammar. Publiken välkomnas också att ta del av orkesterseminarium och en repertoarklass för brassinstrument. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-10 20:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 09 Apr 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838180 2019-04-09T08:00:00Z Farväl till arbete - problematiken med att gå i pension https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136774048 Välkomna på WE semianrium med Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck och Anna Lund som har skrivit boken Farväl till arbetet som handlar om kring problematiken med att gå i pension. OBS! Preliminärt datum. Mer information kommer senare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-09 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-04-09 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Universitetsgemensam Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 09 Apr 2019 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136774048 2019-04-09T10:34:00Z Muhammed - banbrytande berättelser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833139 Muhammed tillhör en av historiens banbrytande berättelser, och för världens muslimer utgör profeten en källa till både vägledning och inspiration. Vad säger de historiska källorna om Muhammed? Varför tolkas berättelserna om honom på så många olika sätt? Vilka avtryck finns av Muhammed i de historiska och teologiska källorna, men också i kulturella texter och västerländska föreställningar om islam och muslimer? Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet Datum: 9 april <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-09 20:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Föreläsning Ingen annan plats! true Tue, 09 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833139 2019-04-09T16:00:00Z Musik till lunch: Musiklärarstudenter i sång https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845737 Musiklärarstudenter i sång årskurs 1 och 2 ger lunchkonsert. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Fri, 12 Apr 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845737 2019-04-12T10:15:00Z Top 50 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838215 Musiklärarettorna tolkar aktuella låtar från vårens topplista. Fri entré, ej biljetter <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-15 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Mon, 15 Apr 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838215 2019-04-15T10:15:00Z Extremismen och rättsstaten - ett forskningsperspektiv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136844382 Våldsbejakande extremism kräver all frihet åt sig själv, samtidigt som den avskaffar andras frihet och säkerhet. Samhället svarar med tillgängliga medel: bevakning, prevention och rättsapparat. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-16 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-16 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Tue, 16 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136844382 2019-04-16T07:00:00Z Linguistic Typology Meets Universal Dependencies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851292 William Croft, University of New Mexico gästföreläser (på engelska) inom seminarieserien för forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-16 15:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Lingvistik Humaniora Föreläsning Forskning Centrala kalendern www.gu.se Språk true Tue, 16 Apr 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851292 2019-04-16T11:15:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: C.J.L. Almqvists "Drottningens juvelsmycke" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822513 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-16 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-16 19:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 16 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822513 2019-04-16T16:00:00Z INSTÄLLD: Brännpunkt språk: En bok till hela världen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842697 Brännpunkt språk är en föreläsningsserie med arbetsmarknadsanknytning som arrangeras inom ramen för Internationella språkprogrammet vid institutionen för språk och litteraturer. Gästföreläsningarna riktar sig främst till Internationella språkprogrammets studenter men är öppna för alla intresserade. FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-17 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Centrala kalendern www.gu.se Samverkan Humaniora Föreläsning true Wed, 17 Apr 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842697 2019-04-17T13:15:00Z Arbetsseminarium: Khaled Ahmed https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136844682 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-23 09:15</startDateTime><endDateTime>2019-04-23 10:45</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 23 Apr 2019 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136844682 2019-04-23T07:15:00Z För syns skull https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136791153 För syns skull är en ny föreläsningsserie om stadens utsmyckningar, såväl stora som små, samt dess historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konst Föreläsning true Wed, 24 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136791153 2019-04-24T16:00:00Z SEB Vårkonsert https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838284 OBS! Helabonnerad av banken SEB, som sponsrar Högskolan för scen och musik med stipendiemedel och abonnerar en vårkonsert för sina kunder. Ej bokningsbar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-25 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 25 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838284 2019-04-25T16:00:00Z Bohuslän Big Band möter imp-studenter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838260 Bohuslän Big Band samarbetar ständigt med världsscenernas stora artister. Här tar de sig an pinfärsk musik specialskriven för dem av andra årets studenter på improvisationsutbildningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-25 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Thu, 25 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838260 2019-04-25T16:00:00Z Close Encounters https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838290 Improvisationsstudenterna i årskurs 1 presenterar en duokonsert där de själva valt varsin partner från valfri konstform och genre: instrumentalister, sångare, dansare, poeter eller datorkonstnärer. Eller annat. En lika oförutsägbar som uppskattad konsertupplevelse. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-29 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-29 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert true Mon, 29 Apr 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838290 2019-04-29T16:00:00Z Simons karameller https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838994 Studenterna på masterprogrammet i orkesterspel får återigen besök av dirigent Simon Crawford-Phillips som väljer goda och spännande karameller ur kammarmusikkursens repertoar. Både kända och mindre kända mästare presenteras i en underhållande kväll med kammarmusik i fokus. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-02 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-02 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Thu, 02 May 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136838994 2019-05-02T16:00:00Z Solo för slagverk https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841931 Vibrafon, marimba, träblock, militärtrumma och cymbal. Listan kan göras lång när slagverksstudenterna från de klassiska musikerutbildningarna väljer ur den rika instrumentparken inför denna lunchkonsert. Fri entré <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-06 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-06 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Mon, 06 May 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841931 2019-05-06T10:15:00Z Slagverk i nytt ljus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841938 Mötet mellan musiker och tonsättare är något av en självklarhet inom svensk slagverksmusik - en tradition som går tillbaka till slagverksensemblen Kroumatas grundande 1978. På Högskolan för scen och musik förvaltas detta arv av ny slagverksmusik. Här spelas verk för slagverksensemble av slagverksstudenter från de klassiska musikerutbildningarna. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-06 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten true Mon, 06 May 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841938 2019-05-06T16:00:00Z Enternity of a Moment https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841904 I denna konserter utgår masterstudenterna i improvisation från filosofen Søren Kierkegaards tanke om att människan genom en förstärkt närvaro i ögonblicket kan förnimma evigheten - när tiden upphör att vara linjär kan vi greppa oändligheten. Komposition, form, improvisation, dynamik, samspel och reflektion är andra nyckelord. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Mon, 06 May 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841904 2019-05-06T16:00:00Z Öppen föreläsning om litteraturens klassiker: Pär Lagerkvists "Ordkonst och bildkonst" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822610 Vill du veta mer om Sonja Åkessons och Franz Kafkas banbrytande verk? Våren 2019 har Göteborgs universitet ett samarbete med Textival, där våra forskare håller öppna föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus om <i>Litteraturens klassiker</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-07 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-07 19:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 07 May 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136822610 2019-05-07T16:00:00Z En spännande dag med fokus på ungdomars matvanor! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136830346 Välkommen att delta på ett seminarium om Riksmaten Ungdom! Det kommer att handla om nya resultat om matmönster, näringsintag och -status, socioekonomi, skolmat och fysisk aktivitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-09 08:30</startDateTime><endDateTime>2019-05-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Kostvetenskap true Thu, 09 May 2019 06:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136830346 2019-05-09T06:30:00Z Scenfestival https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841998 Festivalen arrangeras av studenter och lärare på scenområdet, där publiken kan ta del av färdiga föreställningar, work in progress, samtal och barhäng. I programmet ingår musikal (se Little Women), Operafläsk, masterarbeten under utveckling, sång- och rörelseprojekt med skådespelarstudenter och filmvisningar av studentarbeten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-09 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-05-11 19:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Öppet hus Musikal Föreställning Aktivitet Debatt Konsert Teater Opera true Thu, 09 May 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841998 2019-05-09T10:15:00Z The Music College https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841817 Hör eleverna från The Music College i Angered, en ettårig musikutbildning på folkhögskolenivå där de utvecklar sina kunskaper som singer-songwriter, inom hiphop, soul, elektronika och andra genrer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-09 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Thu, 09 May 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841817 2019-05-09T16:00:00Z Det finns många sätt att vara förälder - dialogseminarium om föräldrastöd https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845508 Lokal: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-10 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Socialt arbete Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 10 May 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845508 2019-05-10T07:00:00Z