Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=491800 The top 25 events AW med forskare. Samhället vid skampålen. Om #Metoo. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136603294 Forskare från olika ämnesdiscipliner samtalar om aktuella frågor i den offentliga debatten. På Pusterviks bar-scen. I samarbete med Folkuniversitetet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-23 17:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-23 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Forskning true Tue, 23 Jan 2018 16:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136603294 2018-01-23T16:30:00Z