Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=491800 The top 25 events Lärarfortbildning om jämställdhet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136579121 Lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling. Denna gång om mål 5: Jämställdhet. Maria Edström, institutionen för journalistik, medier och kommunikation, och Helene Ahlborg, Chalmers, berättar om mål 5 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 16:30</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Medarbetarportal Workshop true Wed, 22 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136579121 2017-11-22T12:00:00Z Filterbubblor och ekokammare https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136538655 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Medarbetarportal true Tue, 28 Nov 2017 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136538655 2017-11-28T11:15:00Z Hur skriver jag en bra forskningsansökan till Riksbankens Jubileumsfond? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575438 Detta seminarium är ett unikt tillfälle att skapa en uppfattning om vad som krävs för att en RJ-ansökan skall bli beviljad. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Medarbetarportal true Fri, 15 Dec 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575438 2017-12-15T09:00:00Z