Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=491800 The top 25 events Inkompetent vid 40. Hur länge räcker en journalistutbildning? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527009 När tidningarna fokuserar på digital journalistik försvinner ofta erfarna journalister. Vem har huvudansvaret för journalisters kompetensutveckling: medieföretagen, facket, högskolorna eller individen? Och behöver vi särskilda omställningsavtal för branscher i lågintensiv kris? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 08:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 09:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Samhällsvetenskap Ingen annan plats! true Thu, 28 Sep 2017 06:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527009 2017-09-28T06:00:00Z Vem gynnas av mediernas valbevakning? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527040 Sällan får mediebevakning så stor betydelse som under valrörelser. Bengt Johansson, professor på JMG vid Göteborgs universitet, beskriver hur medierna vinklade valrörelsen 2014 och i samtal med Dagens Nyheters politiska reporter Karin Eriksson analyserar han vad medier måste dra för lärdomar inför den svenska valrörelsen 2018. I den skrift som presenteras diskuteras också hur medier i andra länder hanterat populistiska rörelser de senaste åren. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 10:40</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 11:00</endDateTime></metadata>]]> Media/Journalistik Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Thu, 28 Sep 2017 08:40:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527040 2017-09-28T08:40:00Z Klarar nyhetsmedierna valet? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527122 Hur bevakades valrörelsen? Vilken partiledare fick mest uppmärksamhet? Vem fick mest kritik? Vilka frågor uppmärksammades och vilka hamnade i medieskugga? Såg valrörelsen likadan ut i alla medier eller fick väljarna olika valrörelser beroende på vilka medier de tog del av? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 17:20</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Media/Journalistik true Thu, 28 Sep 2017 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527122 2017-09-28T15:00:00Z När makten står på spel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535184 Professor Bengt Johansson, JMG, talar om den nya boken När makten står på spel, journalistik i valrörelser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Samhällsvetenskap Medarbetarportal true Fri, 29 Sep 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535184 2017-09-29T09:00:00Z När makten står på spel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535189 Professor Bengt Johansson, JMG, samtalar med kulturchef Åsa Lindeborg, Aftonbladet, om boken När makten står på spel, journalistik i valrörelser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 17:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Medarbetarportal Föreläsning true Sat, 30 Sep 2017 15:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=491801&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535189 2017-09-30T15:30:00Z